Trøndelagsdioramaet. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet.

Trøndelagsdioramaet

STENGT TIL HØSTEN 2017:
På grunn av klargjøring for BODY WORLDS Vital hadde Trøndelagsdioramaet siste visningsdag 30. april. Utstillingen kommer tilbake høsten 2017.

Museets største monter ble åpnet til 200-årsjubileet for Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i 1960.

Det 14 meter lange dioramaet viser trøndersk fugleliv fra fjord til fjell. Monteren innholdt opprinnelig 52 fuglearter fordelt i ulike landskap etter økologiske tilpasninger. I tillegg var også fire mindre pattedyr montert inn.

Monteren var svært moderne for sin samtid. Det var tatt opp 32 forskjellige fugler på lydbånd, som ble gjengitt med kommentarer, samtidig med at innebygde lys pekte ut de syngende fuglene. Lyssettingen gav en illusjon av dag og natt. I dag er dioramaet uten lyd- og lyseffekter.

 

Åpningstider

Middelalder- og sørsamisk utstilling
Mandag stengt
Tirsdag - fredag: kl. 10 - 16
Lørdag-søndag: kl. 11 - 16

Fram til 28. oktober 2017 vises kun ovennevnte utstillinger.

De øvrige utstillingene i Gunnerushuset er stengt.

Billettpriser:

  • Voksne kr 60
  • Honnør kr 30
  • Gratis for barn og ungdom inntil 18 år: Gratis
  • Funksjonshemmedes ledsagere: Gratis
  • NTNU-ansatte og -studenter: Gratis
  • Lærere og barnehageansatte med grupper: Gratis

Åpningstider på høytidsdager

» Arrangementer / Hva skjer?
» Kontakt oss
» Her finner du oss