Seminarer

Global helsedag 29.okt. 2013

Global helsedag 2013Global helsedag 2013 fokuserer på flere spennende tema innen global helse som spenner fra utdanning av helsepersonell og bruk av helseteknologi, til nettverksbygning. 

Global helsedag 29.okt. 2013

Global helsedag 2013Global helsedag 2013 fokuserer på flere spennende tema innen global helse som spenner fra utdanning av helsepersonell og bruk av helseteknologi, til nettverksbygning. 

Global helsedag 2013 arrangeres av Det medisinske fakultet (DMF) ved NTNU i samarbeid med HiST og St.Olavs Hospital, og vil ha fokus på:

 • Helsepersonellutdanning i lav- og mellominntektsland.
 • Helseteknologi til nytte i lav- og mellominntektsland
 • Nettverksbygging: Hvordan kan vi sammen jobbe for å bygge gode prosjekter innen global helse? På slutten av dagen serverer vi pizza og har en mer uformell samling med nettverksbygging som hovedformål.

Foredragsholdere

Dr. Rob Merrifield (Imperial College, London. Jobbet med Lancet commision «Technologies for global health»), professor Muhammad Zaman (Boston University), Kristin Brå (Universitetet i Oslo. Vunnet pris i 2013 for å ha utviklet verdens beste helseinformasjonssystem.), Lærdal Global Health (ikke bekreftet)

Zaman vil møte teknologimiljøer i forbindelse med besøket, og forskere oppfordres til å ta kontakt!

Program og påmelding

Kontaktpersoner

 • Kari Håland, kari.haland@ntnu.no
 • Elin Yli Dvergsdal, elin.y.dvergsdal@ntnu.no

Global helse er et satsingsområde for Det medisinske fakultet, og tema for fagdagen er relatert til utfordringer som påvirker helse i lavinntektsland.

 


Make an impact: Be innovative! April 13, 2012

Satsingsområdet medisinsk teknologi arrangerer den 13.april 2012 et seminar om innovasjon, patentering og kommersialisering. Se program . Påmeldingsfrist: 26.mars Påmeldingslenke ...
- Et seminar om innovasjon, patentering og kommersialisering

Make an impact: Be innovative! April 13, 2012

– Realfagsbygget R8, Gløshaugen

Satsingsområdet medisinsk teknologi arrangerer den 13.april 2012 et seminar om innovasjon, patentering og kommersialisering.

Se program.

Påmeldingsfrist: 26.mars

Påmeldingslenke

Medisin for alle

Samir Brahmachari fra India besøkte NTNU og Trondheim 22. oktober. (Foto: Karin Tømmerås)– Alle mennesker har rett til helsetjenester de har råd til, sier den indiske professoren Samir Brahmachari fra Open Source Drug Discovery (OCDD)

Medisin for alle

Samir Brahmachari fra India besøkte NTNU og Trondheim 22. oktober. (Foto: Karin Tømmerås)– Alle mennesker har rett til helsetjenester de har råd til, sier den indiske professoren Samir Brahmachari fra Open Source Drug Discovery (OCDD)

22. oktober holdt han foredraget "Open source drug discovery as an innovative model for affordable healthcare for all" i Trondheim i samarbeid med Bioteknologinemnda og NTNUs satsingsområde medisinsk teknologi. Drømmen er å utrydde tuberkulose og malaria ved hjelp av nyskapende forskning.

Noen av problemstillingene som ble diskutert, var: Må nye medisiner være dyre og patenterte? Kan vi oppnå bedre og billigere helsetjenester for alle ved å kombinere de siste tiårenes nyvinninger innen bioteknologi og informasjonsteknologi?

Verdens Helseorganisasjon anslår at rundt to millioner mennesker døde av tuberkulose og malaria i 2011, hovedsakelig i fattige land. Allikevel er det mer lønnsomt å lage medisiner mot livsstilssykdommer i vestlige land enn å bekjempe sykdommene som tar livet av så mange.

OSDD-seminaret hadde ca 120 deltakere.

Medieomtale:


Medisinsk teknologi til frokost

Tematisk satsingsområde medisinsk teknologi starter i samarbeid med MedITNor en ny frokost-møteserie om helse-IKT og medisinsk teknologi.   Det første seminaret omhandler...
Seminar om velferdsteknologi 12.mars 2012 08.30-10.00

Medisinsk teknologi til frokost

– Seminar om velferdsteknologi

Tematisk satsingsområde medisinsk teknologi starter i samarbeid med MedITNor en ny frokost-møteserie om helse-IKT og medisinsk teknologi.

 

Det første seminaret omhandler velferdsteknologi. Program 12.03.2012.

 

Møtet er på medisinsk teknisk forskningssenter, Det medisinske fakultet, NTNU, Olav Kyrresgt 9, 7489 Trondheim.

 

Påmeldingslenke

Påmeldingsfrist: 8.mars 2012

 

Kontaktperson:  Karin Tømmerås, rådgiver tematisk satsingsområde medisinsk teknologi. Tlf. 91 89 79 89.

Velkon 2013 – 23.-24. okt. 2013

Velferdsteknologikonferansen (Velkon) 2013 med tema «Behov møter marked» ble avholdt 23.-24. oktober på Rica Hotel Hell utenfor Trondheim.

Velkon 2013 – 23.-24. okt. 2013

Velferdsteknologikonferansen (Velkon) 2013 med tema «Behov møter marked» ble avholdt 23.-24. oktober på Rica Hotel Hell utenfor Trondheim.

Velkon er en årlig nasjonal konferanse som skal samle personer og organisasjoner som arbeider med og har interesse for velferdsteknologi. Fordi velferdsteknologiske løsninger krever samarbeid mellom mange parter, er målgruppen aktører fra kommuner, helseforetak, undervisning, forskning, næringsliv og myndigheter.

Årets konferanse, Behov møter marked, hadde fem undertema:

 1. Boliger for et langt og godt liv
 2. Næringsutvikling, kommersialisering og internasjonalisering
 3. Gode eksempler fra praksis
 4. De ansatte/tjenesteinnovasjon
 5. Internasjonale erfaringer

Se her for fullt program! (pdf)

For mer informasjon om Velkon 2013, besøk sidene til Velferdsteknologikonferansen.


Helse- og omsorgskonferansen

Rica Hell Hotel, Stjørdal 7. nov. 2011 Helse- og omsorgskonferansen – Forskning og innovasjon for bedre kvalitet og pasientsikkerhet   "Hvordan...
Rica Hell Hotel, Stjørdal 7. nov. 2011

Helse- og omsorgskonferansen

– Forskning og innovasjon for bedre kvalitet og pasientsikkerhet

 

"Hvordan forskning og innovasjon bidrar til økt kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten"
 
I anledning Vitenskapsåret inviterer Helse- og omsorgsdepartementet til nasjonal konfe­ranse. Konferansen synliggjør potensialet forskning og innovasjon har for å møte kommende utford­ringer med store endringer i demografi og sykdoms­bilde. Utfordringene kan snus til positive muligheter!
 
Konferansen åpnes av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og vil by på spennende foredrag og eksempler fra inn- og utland. Programinnslagene vil spenne vidt for å stimulere til helhetstenkning og samhandling og omfatter bl.a. spesialisthelse­tjenesten, omsorgsfeltet, medisinsk teknologi, IKT og velferdsteknologi. Det blir gode mulig­heter for dialog og nettverks­bygging.
 
Ytterligere informasjon (bl.a. program og påmelding) er å finne på konferansens websider

Velferdsteknologikonferansen 2011

.... årets viktigste møtested for alle som er opptatt av velferdsteknologi og samhandlingsreformen

Rica Hotel Hell, 8.-9.nov 2011

Velferdsteknologikonferansen 2011

.... årets viktigste møtested for alle som er opptatt av velferdsteknologi og samhandlingsreformen

The First Joint World Congress of ISPGR and Gait and Mental Function

Åpning av abstract submission - The First Joint World Congress of ISPGR and Gait and Mental Function – Frist for innsending: 30 november 2011   ...
Åpning av abstract submission -

The First Joint World Congress of ISPGR and Gait and Mental Function

– Frist for innsending: 30 november 2011

 

Forskningsnettverket Bevegelse og motorisk kontroll under medisinsk teknologi, og bevegelsesforskningsmiljøet på Institutt for nevromedisin står som arrangør av en stor forskningskonferanse i Trondheim 24.-28 juni 2012.
 
Dette er en sammenslåing av to tidligere konferanser: International Society of Posture and Gait Research og Gait and Mental Function.
 
Innsending av abstract åpner lørdag 15. oktober, og siste frist for innsending er 30. november.
 
Vi håper at mange fra miljøet i Trondheim har lyst og mulighet til å delta og presentere deres forskning her.
 
Ytterligere informasjon er tilgjengelig på konferansens nettsider.

Vellykket «Future in MedTech?» seminar

PhD og Post Doc seminaret «Future in Medtech?» gikk av stabelen 30. mai 2013 med 40 påmeldte.

Vellykket «Future in MedTech?» seminar

PhD og Post Doc seminaret «Future in Medtech?» gikk av stabelen 30. mai 2013 med 40 påmeldte.

Programmet bestod av blant annet innlegg fra Schrödingers Katt programlederen Eldrid Borgan, Legemiddelindustrien (LMI) og Kelly Scientific.

Fult program finner du her (pdf)NB: Seniorrådgiver Eckhart Holtz overtok Karita Bekkemellems presentasjon.

Nedenfor finner du pdf-er av noen av innleggene:


Fremtidens helsetjenester – muligheter for ny teknologi

FOR deltar på Oslo2013.Dette er tema for Oslo2013 i regi av International Hospital Federation (IHF) i Oslo, 18.-20. juni 2013.

Fremtidens helsetjenester – muligheter for ny teknologi

FOR deltar på Oslo2013.Dette er tema for Oslo2013 i regi av International Hospital Federation (IHF) i Oslo, 18.-20. juni 2013.

Konferansen er en av de største internasjonale helsekonferansene for beslutningstakere innen helsesektoren, og Oslo2013 kan skilte med navn som WHOs generalsekretær Dr. Margaret Chan, Sir Liam Donaldson som bl.a. har vært leder for WHOs World Alliance for Patient Safety, og Kronprins Haakon Magnus.

Fremtidens Operasjonsrom (FOR), har som eneste norske bidragsyter, blitt bedt om å delta i fellesprogrammet. Her skal FOR presenteres og det blir en live-overføring fra FOR stuen nevrokirurgi den 20. juni.

Det blir også en egen FOR paviljong hvor det håndholdte ultralydapparatet VScan vil bli demonstrert.

Det er fortsatt mulig å melde seg på konferansen, som blir beskrevet som et forum hvor ledere, beslutningstakere og klinikere fra hele verden deler erfaringer og best practice innen helsetjenester.

28.sept.2012: Researchers' Night

Ut med bingo - inn med app!
- Kan medisinsk teknologi redde vår helse?

28.sept.2012: Researchers' Night

Ut med bingo - inn med app!
- Kan medisinsk teknologi redde vår helse?

Årets Researchers' Night for voksne handler om velferdsteknologi.

 • Hvilke helseutfordringer vil vi møte i framtida, og hvordan skal samfunnet løse dem?
 • Vil eldrebølgen ta knekken på helsesystemet vårt?
 • Er teknologi og smarte hjelpemidler løsningen?

Hvor og når

 

Dokkhuset i Trondheim, fredag 28.09.2012
Kl. 19.00-20.30 (dørene åpner kl 18.00)

Gratis, 18-årsgrense

Researchers' Night er en del av Forskningsdagene.

Fullspekket september program

Vi har satt sammen en liste over seminarer og konferanser i september som kan være av interesse for alle innen Medisinsk Teknologi.

Fullspekket september program

Vi har satt sammen en liste over seminarer og konferanser i september som kan være av interesse for alle innen Medisinsk Teknologi.

Programmet strekker seg fra Skreddersydd Kreftbehandling, til Forskningsdagene og Global Helsedag 2012.

Gå til siden ‘Seminarer‘ for fullt program og mer informasjon.

14.sept 2012: Systems Medicine (halvdagsseminar)

Som del av NTNUs «Biotech and Life Science Programme» har vi gleden av å invitere deg til et halvdagsseminar med internasjonalt anerkjente forelesere fredag 14. september 2012.

14.sept 2012: Systems Medicine (halvdagsseminar)

Som del av NTNUs «Biotech and Life Science Programme» har vi gleden av å invitere deg til et halvdagsseminar med internasjonalt anerkjente forelesere fredag 14. september 2012.

Seminaret finner sted i GSU1 i Gastrosenteret, St. Olavs Hospital.

Program og abstrakter (pdf)

3.okt.2012: Regenerative Medicine

Regenerativ medisin er et hett tema innen medisinsk forskning som kan lede til behandling av tilstander som i dag er uhelbredelige. Onsdag 3. oktober kommer 11 internasjonale gjester til NTNU for å diskutere det siste innen regenerativ medisin i et åpent, endags-seminar.

3.okt.2012: Regenerative Medicine

Regenerativ medisin er et hett tema innen medisinsk forskning som kan lede til behandling av tilstander som i dag er uhelbredelige. Onsdag 3. oktober kommer 11 internasjonale gjester til NTNU for å diskutere det siste innen regenerativ medisin i et åpent, endags-seminar.

The 6th Annual NTNU NanoLab Meeting

Programme
November 16th, 2011

The 6th Annual NTNU NanoLab Meeting

– Lecture Hall MTA, Faculty of Medicine, NTNU

Seminar "HEALTH AT ITOVATION"

Siemens and NTNU invite you to the seminar "Health at ITovation" on May 12th, 1-4:15 pm at NTNU's Gloshaugen campus, auditorium EL5, Elektrobygget, Trondheim.

 

May 12th, 2011

Seminar "HEALTH AT ITOVATION"

Siemens and NTNU invite you to the seminar "Health at ITovation" on May 12th, 1-4:15 pm at NTNU's Gloshaugen campus, auditorium EL5, Elektrobygget, Trondheim.

 

 

Innovation in medical healthcare is the main agenda of this event and we are looking forward to a seminar that will give you a unique and interesting glimpse into the future of medical technology. CEO Tom Miller, Siemens Healthcare is the main speaker.

The seminar is free of charge.

Programme and registration

The 2011 PhD Candidate Seminar on Medical Technology

All PhD candidates, post docs and master students in the field of medical technology are welcome to a one-day seminar which is hosted by the Strategic Area Medical Technology at NTNU

Are Sende Osen:
-Forskningsformidling: Hvordan få publikums oppmerksomhet?

Kjell Arne Ingebrigtsen:
-Hvordan skape et godt produkt?
-Hva kreves av idé?
-Hva kreves av en gründer?

 

May 26, 2011 at 8.30 – 22.00

The 2011 PhD Candidate Seminar on Medical Technology

– Realfagsbygget/The natural sciences building, auditorium R9

All PhD candidates, post docs and master students in the field of medical technology are welcome to a one-day seminar which is hosted by the Strategic Area Medical Technology at NTNU

Are Sende Osen:
-Forskningsformidling: Hvordan få publikums oppmerksomhet?

Kjell Arne Ingebrigtsen:
-Hvordan skape et godt produkt?
-Hva kreves av idé?
-Hva kreves av en gründer?

 

Thereafter, the participants will have the opportunity to present and discuss their projects by plenary presentations, speed updates and poster session. In the evening, all participants are invited to Rick´s Cafe for Tapas. This will be a great opportunity to present and discuss your research project, and get to know fellow students within the same research field.

Please submit an abstract of your presentation (for both oral and poster presentations) before May 11th 2011 to Karin Tømmerås, karin.tommeras@ntnu.no. Use abstract template. The tentative programme is attached, and a detailed programme will be distributed after the deadline for submission.

The best oral presentation and poster will each be awarded 5000 NOK in research project support.

Presentations within the following topics are relevant:
− Medical imaging including MRI, ultrasound and optical imaging
− Image guided therapy
− Medical simulations
− Nanotechnology for medical applications
− Medical biotechnology
− Bio- and health informatics
− Biomechanics
− The sociology and ethics of medical technology

Practical information:
The event is free of charge, including the lunch and the evening meal.

Deadline for registration and submission of abstract: May 11th 2011.

Contact person: Karin Tømmerås

HUNT Biosciences seminar

Medisinsk Teknologi Seminarserie inviterer til nytt seminar 11 juni på Rica Nidelven Hotell, Trondheim kl. 08:30-11:30: Kommersialisering av HUNT? Mulig? Hvordan? Programmet vil bestå...
Trondheim 11 juni 2008

HUNT Biosciences seminar

Medisinsk Teknologi Seminarserie inviterer til nytt seminar 11 juni på Rica Nidelven Hotell, Trondheim kl. 08:30-11:30:

Kommersialisering av HUNT? Mulig? Hvordan?

Programmet vil bestå av to presentasjoner, etterfulgt av en diskusjon med to innledere.

 1. Vitenskapelig ansvarlig i HUNT Biosciences AS:
  Prof. Kristian Hveem:
  "Teknologien" i HUNT Biosciences AS:  hva er HUNT, hva er våre viktigste aktiva, og hvordan kan dette danne et grunnlag for næringsutvikling?
 2. Administrativ leder HUNT Biosciences AS:
  Anne-Brit Skjetne:
  HUNT Bsc AS; forretningsmodell, eierskap, anvendelse av evnt overskudd

Diskusjon med tema:
Eierskap og finansiering av høyteknologiske selskap

Innledere:
Styreleder HUNT Biosciences AS:

Per Ivar Maudal:
Utfordringer ved universitet, helseforetak og fylkeskommuner som eiere av private selskap.

Partner Viking Venture AS:
Harald Jeremiassen:
Mulige finansieringsmodeller sett fra en privat investors synspunkt


Seminaret avsluttes med gratis lunchbuffe på Rica Nidelven kl. 11.30.
Bindende påmelding til tone.m.follum@ntnu.no innen 8 juni!

Seminar om mastergradsutdanninger innen medisinsk teknologi 2010

NTNUs tematiske satsingsområde medisinsk teknologi arrangerte den 29.april 2010 kl 12.00-16.00 seminar om tverrfaglige mastergradsutdanninger innen medisinsk teknologi

29.april 2010

Seminar om mastergradsutdanninger innen medisinsk teknologi 2010

NTNUs tematiske satsingsområde medisinsk teknologi arrangerte den 29.april 2010 kl 12.00-16.00 seminar om tverrfaglige mastergradsutdanninger innen medisinsk teknologi

Rektor nedsatte i fjor en komite for å se på tverrfaglighet i studieporteføljen og å vurdere ulike modeller for struktur og organisering av tverrfaglighet.

Komiteen kalles Seip-komiteen og kom fram til to mulige organiseringer såkalt klyngemodell og integrasjonsmodell.

Disse modellene ble presentert på seminaret, og sett i sammenheng med blant annet organisering av internasjonal master i medisinsk teknologi.

Program
Seip-rapporten
Sammendrag av rapporten

Medisinsk teknologi

Illustrasjonsbilde/FOTO

Presentasjon av MedTek