Seminarer

28.sept.2012: Researchers' Night

Ut med bingo - inn med app!
- Kan medisinsk teknologi redde vår helse?

28.sept.2012: Researchers' Night

Ut med bingo - inn med app!
- Kan medisinsk teknologi redde vår helse?

Årets Researchers' Night for voksne handler om velferdsteknologi.

 • Hvilke helseutfordringer vil vi møte i framtida, og hvordan skal samfunnet løse dem?
 • Vil eldrebølgen ta knekken på helsesystemet vårt?
 • Er teknologi og smarte hjelpemidler løsningen?

Hvor og når

 

Dokkhuset i Trondheim, fredag 28.09.2012
Kl. 19.00-20.30 (dørene åpner kl 18.00)

Gratis, 18-årsgrense

Researchers' Night er en del av Forskningsdagene.

Fullspekket september program

Vi har satt sammen en liste over seminarer og konferanser i september som kan være av interesse for alle innen Medisinsk Teknologi.

Fullspekket september program

Vi har satt sammen en liste over seminarer og konferanser i september som kan være av interesse for alle innen Medisinsk Teknologi.

Programmet strekker seg fra Skreddersydd Kreftbehandling, til Forskningsdagene og Global Helsedag 2012.

Gå til siden ‘Seminarer‘ for fullt program og mer informasjon.

14.sept 2012: Systems Medicine (halvdagsseminar)

Som del av NTNUs «Biotech and Life Science Programme» har vi gleden av å invitere deg til et halvdagsseminar med internasjonalt anerkjente forelesere fredag 14. september 2012.

14.sept 2012: Systems Medicine (halvdagsseminar)

Som del av NTNUs «Biotech and Life Science Programme» har vi gleden av å invitere deg til et halvdagsseminar med internasjonalt anerkjente forelesere fredag 14. september 2012.

Seminaret finner sted i GSU1 i Gastrosenteret, St. Olavs Hospital.

Program og abstrakter (pdf)

3.okt.2012: Regenerative Medicine

Regenerativ medisin er et hett tema innen medisinsk forskning som kan lede til behandling av tilstander som i dag er uhelbredelige. Onsdag 3. oktober kommer 11 internasjonale gjester til NTNU for å diskutere det siste innen regenerativ medisin i et åpent, endags-seminar.

3.okt.2012: Regenerative Medicine

Regenerativ medisin er et hett tema innen medisinsk forskning som kan lede til behandling av tilstander som i dag er uhelbredelige. Onsdag 3. oktober kommer 11 internasjonale gjester til NTNU for å diskutere det siste innen regenerativ medisin i et åpent, endags-seminar.

The 6th Annual NTNU NanoLab Meeting

Programme
November 16th, 2011

The 6th Annual NTNU NanoLab Meeting

- Lecture Hall MTA, Faculty of Medicine, NTNU

Seminar "HEALTH AT ITOVATION"

Siemens and NTNU invite you to the seminar "Health at ITovation" on May 12th, 1-4:15 pm at NTNU's Gloshaugen campus, auditorium EL5, Elektrobygget, Trondheim.

 

May 12th, 2011

Seminar "HEALTH AT ITOVATION"

Siemens and NTNU invite you to the seminar "Health at ITovation" on May 12th, 1-4:15 pm at NTNU's Gloshaugen campus, auditorium EL5, Elektrobygget, Trondheim.

 

 

Innovation in medical healthcare is the main agenda of this event and we are looking forward to a seminar that will give you a unique and interesting glimpse into the future of medical technology. CEO Tom Miller, Siemens Healthcare is the main speaker.

The seminar is free of charge.

Programme and registration

The 2011 PhD Candidate Seminar on Medical Technology

All PhD candidates, post docs and master students in the field of medical technology are welcome to a one-day seminar which is hosted by the Strategic Area Medical Technology at NTNU

Are Sende Osen:
-Forskningsformidling: Hvordan få publikums oppmerksomhet?

Kjell Arne Ingebrigtsen:
-Hvordan skape et godt produkt?
-Hva kreves av idé?
-Hva kreves av en gründer?

 

May 26, 2011 at 8.30 – 22.00

The 2011 PhD Candidate Seminar on Medical Technology

- Realfagsbygget/The natural sciences building, auditorium R9

All PhD candidates, post docs and master students in the field of medical technology are welcome to a one-day seminar which is hosted by the Strategic Area Medical Technology at NTNU

Are Sende Osen:
-Forskningsformidling: Hvordan få publikums oppmerksomhet?

Kjell Arne Ingebrigtsen:
-Hvordan skape et godt produkt?
-Hva kreves av idé?
-Hva kreves av en gründer?

 

Thereafter, the participants will have the opportunity to present and discuss their projects by plenary presentations, speed updates and poster session. In the evening, all participants are invited to Rick´s Cafe for Tapas. This will be a great opportunity to present and discuss your research project, and get to know fellow students within the same research field.

Please submit an abstract of your presentation (for both oral and poster presentations) before May 11th 2011 to Karin Tømmerås, karin.tommeras@ntnu.no. Use abstract template. The tentative programme is attached, and a detailed programme will be distributed after the deadline for submission.

The best oral presentation and poster will each be awarded 5000 NOK in research project support.

Presentations within the following topics are relevant:
− Medical imaging including MRI, ultrasound and optical imaging
− Image guided therapy
− Medical simulations
− Nanotechnology for medical applications
− Medical biotechnology
− Bio- and health informatics
− Biomechanics
− The sociology and ethics of medical technology

Practical information:
The event is free of charge, including the lunch and the evening meal.

Deadline for registration and submission of abstract: May 11th 2011.

Contact person: Karin Tømmerås

HUNT Biosciences seminar

Medisinsk Teknologi Seminarserie inviterer til nytt seminar 11 juni på Rica Nidelven Hotell, Trondheim kl. 08:30-11:30: Kommersialisering av HUNT? Mulig? Hvordan? Programmet vil bestå...
Trondheim 11 juni 2008

HUNT Biosciences seminar

Medisinsk Teknologi Seminarserie inviterer til nytt seminar 11 juni på Rica Nidelven Hotell, Trondheim kl. 08:30-11:30:

Kommersialisering av HUNT? Mulig? Hvordan?

Programmet vil bestå av to presentasjoner, etterfulgt av en diskusjon med to innledere.

 1. Vitenskapelig ansvarlig i HUNT Biosciences AS:
  Prof. Kristian Hveem:
  "Teknologien" i HUNT Biosciences AS:  hva er HUNT, hva er våre viktigste aktiva, og hvordan kan dette danne et grunnlag for næringsutvikling?
 2. Administrativ leder HUNT Biosciences AS:
  Anne-Brit Skjetne:
  HUNT Bsc AS; forretningsmodell, eierskap, anvendelse av evnt overskudd

Diskusjon med tema:
Eierskap og finansiering av høyteknologiske selskap

Innledere:
Styreleder HUNT Biosciences AS:

Per Ivar Maudal:
Utfordringer ved universitet, helseforetak og fylkeskommuner som eiere av private selskap.

Partner Viking Venture AS:
Harald Jeremiassen:
Mulige finansieringsmodeller sett fra en privat investors synspunkt


Seminaret avsluttes med gratis lunchbuffe på Rica Nidelven kl. 11.30.
Bindende påmelding til tone.m.follum@ntnu.no innen 8 juni!

Seminar om mastergradsutdanninger innen medisinsk teknologi 2010

NTNUs tematiske satsingsområde medisinsk teknologi arrangerte den 29.april 2010 kl 12.00-16.00 seminar om tverrfaglige mastergradsutdanninger innen medisinsk teknologi

29.april 2010

Seminar om mastergradsutdanninger innen medisinsk teknologi 2010

NTNUs tematiske satsingsområde medisinsk teknologi arrangerte den 29.april 2010 kl 12.00-16.00 seminar om tverrfaglige mastergradsutdanninger innen medisinsk teknologi

Rektor nedsatte i fjor en komite for å se på tverrfaglighet i studieporteføljen og å vurdere ulike modeller for struktur og organisering av tverrfaglighet.

Komiteen kalles Seip-komiteen og kom fram til to mulige organiseringer såkalt klyngemodell og integrasjonsmodell.

Disse modellene ble presentert på seminaret, og sett i sammenheng med blant annet organisering av internasjonal master i medisinsk teknologi.

Program
Seip-rapporten
Sammendrag av rapporten

CSI Trondheim

Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi arrangerer i samarbeid med Det medisinske fakultet - *CSI Trondheim.

Researcher's night 2009

CSI Trondheim

Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi arrangerer i samarbeid med Det medisinske fakultet - *CSI Trondheim.

Tid: Fredag 25. september 2009 klokken 17.00 og 19.00 (To forestillinger)
Sted: Teaterhuset Avant Garden, Olav

 

Mer informasjon og påmelding

SMIT Conference 2010

The 22nd International Conference of the Society for Medical Innovation and Technology (SMIT) will be held in Trondheim, Norway, September 2 – 4, 2010

SMIT Conference 2010

The 22nd International Conference of the Society for Medical Innovation and Technology (SMIT) will be held in Trondheim, Norway, September 2 – 4, 2010

Høstseminar 16.sept. 2011

Sted: Rica Nidelven

Påmeldingsfrist: 7.sept. 2011

Høstseminar 16.sept. 2011

- for ledergruppen og nettverkslederne i medisinsk teknologi

Sted: Rica Nidelven

Tematisk satsingsområde medisinsk teknologi arrangerer høstseminar for ledergruppen og nettverkslederne den 16.september 2011 kl 0900-1600. Hensikten er å evaluere arbeidet utført i perioden 2009-11 og å legge planer for de neste to årene. Forskningsrådet ved avd.direktør Mari Nes og NTNU sentralt ved prorektor Kari Melby, samt dekanus ved det medisinske fakultet Stig Slørdahl holder innlegg før diskusjon og utarbeidelsen av handlingsplan for 2011-13. Evt. innspill kan i forkant av møtet sendes til: karin.tommeras@ntnu.no

3-4.okt. 2012: Velkon 2012

Årets velferdsteknologikonferanse Velkon 2012 arrangeres i Trondheim 3.-4. oktober 2012.

3-4.okt. 2012: Velkon 2012

Årets velferdsteknologikonferanse Velkon 2012 arrangeres i Trondheim 3.-4. oktober 2012.

Det oppfordres å sende inn bidrag til konferansen.

8.nov.2012: Jakten på innovasjonsformelen - Innovasjonskonferansen 2012

Hva skal til for at innovasjon blir en av de viktigste driverne for endringsprosesser i helse- og omsorgssektoren i årene framover?

8.nov.2012: Jakten på innovasjonsformelen - Innovasjonskonferansen 2012

Hva skal til for at innovasjon blir en av de viktigste driverne for endringsprosesser i helse- og omsorgssektoren i årene framover?

8. november 2012 avholdes Jakten på innovasjonsformelen - Innovasjonskonferansen 2012 på Rica Hell Hotell, Værnes, Stjørdal.

Programmet inneholder foredrag fra både inn- og utland, bl.a.:

 • "Innovation in healthcare - what does it mean and how can you make it happen?" med Lynne Maher fra NHS Institute for Innovation and Improvement, Storbritannia
 • "Innovasjon i helsesektoren - en brukerdrevet tilnærming til retenking av helsetjenester" med Stine Schulze, sosialantropolog og leder for Designits forskningsteam i Danmark.

Siste frist for påmelding er 1. november.

Program og påmelding.

7-9.sept. 2012: International Symposium: Personalized Cancer Care

Forskere fra USA, Europa og Asia møtes i Oslo 7-9. september 2012 for å diskutere det nyeste innen skreddersydd kreftbehandling. Møtet vil fokusere på en rekke temaer fra risiko analyse, tidlig diagnose og behandling.

7-9.sept. 2012: International Symposium: Personalized Cancer Care

Forskere fra USA, Europa og Asia møtes i Oslo 7-9. september 2012 for å diskutere det nyeste innen skreddersydd kreftbehandling. Møtet vil fokusere på en rekke temaer fra risiko analyse, tidlig diagnose og behandling.

19-30.sept 2012: Forskningsdagene

Forskningsdagene er en nasjonal, årlig festival der alle typer forsknings- og kunnskapsbaserte institusjoner inviteres til å vise fram sin virksomhet for allmennheten på nye og spennende måter.

19-30.sept 2012: Forskningsdagene

Forskningsdagene er en nasjonal, årlig festival der alle typer forsknings- og kunnskapsbaserte institusjoner inviteres til å vise fram sin virksomhet for allmennheten på nye og spennende måter.

20-22.sept. 2012: SMIT 2012

Den 24. internasjonale Conference of the Society for Medical Innovation and Technology (SMIT) blir avholdt 20.-22. september i Barcelona, Spania.

20-22.sept. 2012: SMIT 2012

Den 24. internasjonale Conference of the Society for Medical Innovation and Technology (SMIT) blir avholdt 20.-22. september i Barcelona, Spania.

Mer informasjon og påmelding er å finne på SMIT2012s sider.

25.sept. 2012: Global health, why bother?

25. september 2012 avholdes prekonferansen "Global Health, Why bother? - Fighting for equity" i Trondheim.

25.sept. 2012: Global health, why bother?

25. september 2012 avholdes prekonferansen "Global Health, Why bother? - Fighting for equity" i Trondheim.

Seminaret er en forsmak på "The 7th conference for Global health and Vaccination research" 26.-27. september 2012 i Trondheim.

26-27.sept. 2012: The 7th conference for Global health and vaccination research

"The 7th conference for Global health and Vaccination research" blir avholdt på Clarion Hotel and Congress Trondheim 26.-27. september 2012.

26-27.sept. 2012: The 7th conference for Global health and vaccination research

"The 7th conference for Global health and Vaccination research" blir avholdt på Clarion Hotel and Congress Trondheim 26.-27. september 2012.

Tittelen på konferansen er "Innovation for Global Health", og er delt inn i tre tematisk områder:

 • Teknologi
 • Sosiale og politiske faktorer for helse
 • Norsk global helseforskning, undervisning og organisering

Medisinsk teknologi

Illustrasjonsbilde/FOTO

Presentasjon av MedTek