Seminarer

Avslutningsseminar for Medisinsk teknologi

Catharina Davies, leder for Medisinsk teknologi (Foto: Karin Tømmerås).Avslutningsseminaret for NTNUs strategiske satsningsområde Medisinsk teknologi ble avholdt 25. november 2013 på Øya Campus, NTNU, Trondheim.

Avslutningsseminar for Medisinsk teknologi

Catharina Davies, leder for Medisinsk teknologi (Foto: Karin Tømmerås).Avslutningsseminaret for NTNUs strategiske satsningsområde Medisinsk teknologi ble avholdt 25. november 2013 på Øya Campus, NTNU, Trondheim.

programmet (pdf) var det bl.a. tilbakeblikk på perioden 1999 til 2013, etterfulgt av presentasjoner fra fokusområdene.

Seminaret endte med blikket rettet forover, mot NTNUs nye strategiske satsningsområde: Helse, velferd og teknologi (HEVET), 2014-2023.


Medisin for alle

Samir Brahmachari fra India besøkte NTNU og Trondheim 22. oktober. (Foto: Karin Tømmerås)– Alle mennesker har rett til helsetjenester de har råd til, sier den indiske professoren Samir Brahmachari fra Open Source Drug Discovery (OCDD)

Medisin for alle

Samir Brahmachari fra India besøkte NTNU og Trondheim 22. oktober. (Foto: Karin Tømmerås)– Alle mennesker har rett til helsetjenester de har råd til, sier den indiske professoren Samir Brahmachari fra Open Source Drug Discovery (OCDD)

22. oktober holdt han foredraget "Open source drug discovery as an innovative model for affordable healthcare for all" i Trondheim i samarbeid med Bioteknologinemnda og NTNUs satsingsområde medisinsk teknologi. Drømmen er å utrydde tuberkulose og malaria ved hjelp av nyskapende forskning.

Noen av problemstillingene som ble diskutert, var: Må nye medisiner være dyre og patenterte? Kan vi oppnå bedre og billigere helsetjenester for alle ved å kombinere de siste tiårenes nyvinninger innen bioteknologi og informasjonsteknologi?

Verdens Helseorganisasjon anslår at rundt to millioner mennesker døde av tuberkulose og malaria i 2011, hovedsakelig i fattige land. Allikevel er det mer lønnsomt å lage medisiner mot livsstilssykdommer i vestlige land enn å bekjempe sykdommene som tar livet av så mange.

OSDD-seminaret hadde ca 120 deltakere.

Medieomtale:


Velkon 2013 – 23.-24. okt. 2013

Velferdsteknologikonferansen (Velkon) 2013 med tema «Behov møter marked» ble avholdt 23.-24. oktober på Rica Hotel Hell utenfor Trondheim.

Velkon 2013 – 23.-24. okt. 2013

Velferdsteknologikonferansen (Velkon) 2013 med tema «Behov møter marked» ble avholdt 23.-24. oktober på Rica Hotel Hell utenfor Trondheim.

Velkon er en årlig nasjonal konferanse som skal samle personer og organisasjoner som arbeider med og har interesse for velferdsteknologi. Fordi velferdsteknologiske løsninger krever samarbeid mellom mange parter, er målgruppen aktører fra kommuner, helseforetak, undervisning, forskning, næringsliv og myndigheter.

Årets konferanse, Behov møter marked, hadde fem undertema:

 1. Boliger for et langt og godt liv
 2. Næringsutvikling, kommersialisering og internasjonalisering
 3. Gode eksempler fra praksis
 4. De ansatte/tjenesteinnovasjon
 5. Internasjonale erfaringer

Se her for fullt program! (pdf)

For mer informasjon om Velkon 2013, besøk sidene til Velferdsteknologikonferansen.


Global helsedag 29.okt. 2013

Global helsedag 2013Global helsedag 2013 fokuserer på flere spennende tema innen global helse som spenner fra utdanning av helsepersonell og bruk av helseteknologi, til nettverksbygning. 

Global helsedag 29.okt. 2013

Global helsedag 2013Global helsedag 2013 fokuserer på flere spennende tema innen global helse som spenner fra utdanning av helsepersonell og bruk av helseteknologi, til nettverksbygning. 

Global helsedag 2013 arrangeres av Det medisinske fakultet (DMF) ved NTNU i samarbeid med HiST og St.Olavs Hospital, og vil ha fokus på:

 • Helsepersonellutdanning i lav- og mellominntektsland.
 • Helseteknologi til nytte i lav- og mellominntektsland
 • Nettverksbygging: Hvordan kan vi sammen jobbe for å bygge gode prosjekter innen global helse? På slutten av dagen serverer vi pizza og har en mer uformell samling med nettverksbygging som hovedformål.

Foredragsholdere

Dr. Rob Merrifield (Imperial College, London. Jobbet med Lancet commision «Technologies for global health»), professor Muhammad Zaman (Boston University), Kristin Brå (Universitetet i Oslo. Vunnet pris i 2013 for å ha utviklet verdens beste helseinformasjonssystem.), Lærdal Global Health (ikke bekreftet)

Zaman vil møte teknologimiljøer i forbindelse med besøket, og forskere oppfordres til å ta kontakt!

Program og påmelding

Kontaktpersoner

 • Kari Håland, kari.haland@ntnu.no
 • Elin Yli Dvergsdal, elin.y.dvergsdal@ntnu.no

Global helse er et satsingsområde for Det medisinske fakultet, og tema for fagdagen er relatert til utfordringer som påvirker helse i lavinntektsland.

 


Vellykket «Future in MedTech?» seminar

PhD og Post Doc seminaret «Future in Medtech?» gikk av stabelen 30. mai 2013 med 40 påmeldte.

Vellykket «Future in MedTech?» seminar

PhD og Post Doc seminaret «Future in Medtech?» gikk av stabelen 30. mai 2013 med 40 påmeldte.

Programmet bestod av blant annet innlegg fra Schrödingers Katt programlederen Eldrid Borgan, Legemiddelindustrien (LMI) og Kelly Scientific.

Fult program finner du her (pdf)NB: Seniorrådgiver Eckhart Holtz overtok Karita Bekkemellems presentasjon.

Nedenfor finner du pdf-er av noen av innleggene:


Fremtidens helsetjenester – muligheter for ny teknologi

FOR deltar på Oslo2013.Dette er tema for Oslo2013 i regi av International Hospital Federation (IHF) i Oslo, 18.-20. juni 2013.

Fremtidens helsetjenester – muligheter for ny teknologi

FOR deltar på Oslo2013.Dette er tema for Oslo2013 i regi av International Hospital Federation (IHF) i Oslo, 18.-20. juni 2013.

Konferansen er en av de største internasjonale helsekonferansene for beslutningstakere innen helsesektoren, og Oslo2013 kan skilte med navn som WHOs generalsekretær Dr. Margaret Chan, Sir Liam Donaldson som bl.a. har vært leder for WHOs World Alliance for Patient Safety, og Kronprins Haakon Magnus.

Fremtidens Operasjonsrom (FOR), har som eneste norske bidragsyter, blitt bedt om å delta i fellesprogrammet. Her skal FOR presenteres og det blir en live-overføring fra FOR stuen nevrokirurgi den 20. juni.

Det blir også en egen FOR paviljong hvor det håndholdte ultralydapparatet VScan vil bli demonstrert.

Det er fortsatt mulig å melde seg på konferansen, som blir beskrevet som et forum hvor ledere, beslutningstakere og klinikere fra hele verden deler erfaringer og best practice innen helsetjenester.

Future in MedTech?

NTNUs tematiske satsingsområde medisinsk teknologi inviterer PhD-stipendiater og post doktorer til seminaret "Future in MedTech?"

Future in MedTech?

NTNUs tematiske satsingsområde medisinsk teknologi inviterer PhD-stipendiater og post doktorer til seminaret "Future in MedTech?"

Torsdag 30. mai 2013 kl 09.15-16.30
Realfagsbygget, auditorium R8

 • Eldrid Borgan, programleder i NRK Schrödingers katt gir tips for forskningsformidling.
 • Karita Bekkemellem, adm. dir. i Legemiddelindustrien forteller om innovasjon og utvikling av nye legemidler.
 • Jon Bjørnbekk og Thomas Kongsvik, Kelly Scientific (verdens ledende rekrutteringsselskap innen naturvitenskapelige stillinger) snakker om muligheter etter fullført PhD.
 • Deretter må alle deltagere gi en veldig kort presentasjon av seg og forskningsprosjektet sitt (1 slide - 2 min presentasjon).
 • De som ønsker det kan i tillegg gi en lengre presentasjon (10+5 min) og legge et ekstra godt grunnlag for nettverksbygging på ettermiddagen.

Seminaret avsluttes med tapas og mingling på Suhmhuset kl 17.30.

Fullt program finner du her (pdf).

De to første presentasjonene er på norsk, resten på engelsk.

Seminaret inklusive tapas er gratis.

Påmelding

Påmeldingsfrist: 13. mai 2013 (følg lenken)

Velkommen!

Hilsen satsingsområdet medisinsk teknologi


3.okt.2012: Regenerative Medicine

Regenerativ medisin er et hett tema innen medisinsk forskning som kan lede til behandling av tilstander som i dag er uhelbredelige. Onsdag 3. oktober kommer 11 internasjonale gjester til NTNU for å diskutere det siste innen regenerativ medisin i et åpent, endags-seminar.

3.okt.2012: Regenerative Medicine

Regenerativ medisin er et hett tema innen medisinsk forskning som kan lede til behandling av tilstander som i dag er uhelbredelige. Onsdag 3. oktober kommer 11 internasjonale gjester til NTNU for å diskutere det siste innen regenerativ medisin i et åpent, endags-seminar.

Fullspekket september program

Vi har satt sammen en liste over seminarer og konferanser i september som kan være av interesse for alle innen Medisinsk Teknologi.

Fullspekket september program

Vi har satt sammen en liste over seminarer og konferanser i september som kan være av interesse for alle innen Medisinsk Teknologi.

Programmet strekker seg fra Skreddersydd Kreftbehandling, til Forskningsdagene og Global Helsedag 2012.

Gå til siden ‘Seminarer‘ for fullt program og mer informasjon.

28.sept.2012: Researchers' Night

Ut med bingo - inn med app!
- Kan medisinsk teknologi redde vår helse?

28.sept.2012: Researchers' Night

Ut med bingo - inn med app!
- Kan medisinsk teknologi redde vår helse?

Årets Researchers' Night for voksne handler om velferdsteknologi.

 • Hvilke helseutfordringer vil vi møte i framtida, og hvordan skal samfunnet løse dem?
 • Vil eldrebølgen ta knekken på helsesystemet vårt?
 • Er teknologi og smarte hjelpemidler løsningen?

Hvor og når

 

Dokkhuset i Trondheim, fredag 28.09.2012
Kl. 19.00-20.30 (dørene åpner kl 18.00)

Gratis, 18-årsgrense

Researchers' Night er en del av Forskningsdagene.

14.sept 2012: Systems Medicine (halvdagsseminar)

Som del av NTNUs «Biotech and Life Science Programme» har vi gleden av å invitere deg til et halvdagsseminar med internasjonalt anerkjente forelesere fredag 14. september 2012.

14.sept 2012: Systems Medicine (halvdagsseminar)

Som del av NTNUs «Biotech and Life Science Programme» har vi gleden av å invitere deg til et halvdagsseminar med internasjonalt anerkjente forelesere fredag 14. september 2012.

Seminaret finner sted i GSU1 i Gastrosenteret, St. Olavs Hospital.

Program og abstrakter (pdf)

8.nov.2012: Jakten på innovasjonsformelen - Innovasjonskonferansen 2012

Hva skal til for at innovasjon blir en av de viktigste driverne for endringsprosesser i helse- og omsorgssektoren i årene framover?

8.nov.2012: Jakten på innovasjonsformelen - Innovasjonskonferansen 2012

Hva skal til for at innovasjon blir en av de viktigste driverne for endringsprosesser i helse- og omsorgssektoren i årene framover?

8. november 2012 avholdes Jakten på innovasjonsformelen - Innovasjonskonferansen 2012 på Rica Hell Hotell, Værnes, Stjørdal.

Programmet inneholder foredrag fra både inn- og utland, bl.a.:

 • "Innovation in healthcare - what does it mean and how can you make it happen?" med Lynne Maher fra NHS Institute for Innovation and Improvement, Storbritannia
 • "Innovasjon i helsesektoren - en brukerdrevet tilnærming til retenking av helsetjenester" med Stine Schulze, sosialantropolog og leder for Designits forskningsteam i Danmark.

Siste frist for påmelding er 1. november.

Program og påmelding.

3-4.okt. 2012: Velkon 2012

Årets velferdsteknologikonferanse Velkon 2012 arrangeres i Trondheim 3.-4. oktober 2012.

3-4.okt. 2012: Velkon 2012

Årets velferdsteknologikonferanse Velkon 2012 arrangeres i Trondheim 3.-4. oktober 2012.

Det oppfordres å sende inn bidrag til konferansen.

28.sept. 2012: Ut med bingo - inn med App

Researchers' Night på Dokkhuset: Kan medisinsk teknologi redde vår helse?

28.sept. 2012: Ut med bingo - inn med App

Researchers' Night på Dokkhuset: Kan medisinsk teknologi redde vår helse?

Hvilke helseutfordringer vil vi møte, og hvordan skal samfunnet løse dem? Vil eldrebølgen ta knekken på fremtidens helsesystem? Er teknologi og smarte hjelpemidler løsningen?

26-27.sept. 2012: The 7th conference for Global health and vaccination research

"The 7th conference for Global health and Vaccination research" blir avholdt på Clarion Hotel and Congress Trondheim 26.-27. september 2012.

26-27.sept. 2012: The 7th conference for Global health and vaccination research

"The 7th conference for Global health and Vaccination research" blir avholdt på Clarion Hotel and Congress Trondheim 26.-27. september 2012.

Tittelen på konferansen er "Innovation for Global Health", og er delt inn i tre tematisk områder:

 • Teknologi
 • Sosiale og politiske faktorer for helse
 • Norsk global helseforskning, undervisning og organisering

25.sept. 2012: Global health, why bother?

25. september 2012 avholdes prekonferansen "Global Health, Why bother? - Fighting for equity" i Trondheim.

25.sept. 2012: Global health, why bother?

25. september 2012 avholdes prekonferansen "Global Health, Why bother? - Fighting for equity" i Trondheim.

Seminaret er en forsmak på "The 7th conference for Global health and Vaccination research" 26.-27. september 2012 i Trondheim.

20-22.sept. 2012: SMIT 2012

Den 24. internasjonale Conference of the Society for Medical Innovation and Technology (SMIT) blir avholdt 20.-22. september i Barcelona, Spania.

20-22.sept. 2012: SMIT 2012

Den 24. internasjonale Conference of the Society for Medical Innovation and Technology (SMIT) blir avholdt 20.-22. september i Barcelona, Spania.

Mer informasjon og påmelding er å finne på SMIT2012s sider.

19-30.sept 2012: Forskningsdagene

Forskningsdagene er en nasjonal, årlig festival der alle typer forsknings- og kunnskapsbaserte institusjoner inviteres til å vise fram sin virksomhet for allmennheten på nye og spennende måter.

19-30.sept 2012: Forskningsdagene

Forskningsdagene er en nasjonal, årlig festival der alle typer forsknings- og kunnskapsbaserte institusjoner inviteres til å vise fram sin virksomhet for allmennheten på nye og spennende måter.

7-9.sept. 2012: International Symposium: Personalized Cancer Care

Forskere fra USA, Europa og Asia møtes i Oslo 7-9. september 2012 for å diskutere det nyeste innen skreddersydd kreftbehandling. Møtet vil fokusere på en rekke temaer fra risiko analyse, tidlig diagnose og behandling.

7-9.sept. 2012: International Symposium: Personalized Cancer Care

Forskere fra USA, Europa og Asia møtes i Oslo 7-9. september 2012 for å diskutere det nyeste innen skreddersydd kreftbehandling. Møtet vil fokusere på en rekke temaer fra risiko analyse, tidlig diagnose og behandling.

The First Joint World Congress of ISPGR and Gait and Mental Function

Åpning av abstract submission - The First Joint World Congress of ISPGR and Gait and Mental Function – Frist for innsending: 30 november 2011   ...
Åpning av abstract submission -

The First Joint World Congress of ISPGR and Gait and Mental Function

– Frist for innsending: 30 november 2011

 

Forskningsnettverket Bevegelse og motorisk kontroll under medisinsk teknologi, og bevegelsesforskningsmiljøet på Institutt for nevromedisin står som arrangør av en stor forskningskonferanse i Trondheim 24.-28 juni 2012.
 
Dette er en sammenslåing av to tidligere konferanser: International Society of Posture and Gait Research og Gait and Mental Function.
 
Innsending av abstract åpner lørdag 15. oktober, og siste frist for innsending er 30. november.
 
Vi håper at mange fra miljøet i Trondheim har lyst og mulighet til å delta og presentere deres forskning her.
 
Ytterligere informasjon er tilgjengelig på konferansens nettsider.

Medisinsk teknologi

Illustrasjonsbilde/FOTO

Presentasjon av MedTek