Tematisk satsningsområde

Medisinsk teknologi

Det tematisk satsingsområde Medisinsk Teknologi opphørte ved utgangen av 2013. Det er etablert en ny og bredere tematisk satsing innen helse, velferd og teknologi, og medisinsk teknologi forblir en viktig del av NTNUs nye tematiske satsing og aktiviteten fortsetter.

Satsningsområdet ble opprettet i 1999 som et virkemiddel for å utvikle unike tverrfaglige samarbeid mellom gode forskermiljø innen medisinsk teknologi  ved NTNU, SINTEF og St.Olavs Hospital.

Målet har vært å frembringe og videreutvikle nye teknologiske metoder, materialer og utstyr for bruk i medisinsk forebygging, diagnostikk, behandling og rehabilitering, samt øke forståelsen av samfunnsmessige aspekter ved medisinsk teknologi.

Medisinsk teknologi har vært et tverrfaglig samarbeid mellom medisinere/helsepersonell, biologer, teknologer og samfunnsvitere. Hovedaktivitetene gjenspeiles i nettverksgruppene innen:

Illustrasjonsbilde/FOTO

Illustrasjonsbilde/FOTO

Illustrasjonsbilde/FOTO

Illustrasjonsbilde/FOTO

Illustrasjonsbilde/FOTO

Bioinformatikk

Biooptikk

Biomekanikk

Nanoteknologi

Helseinformatikk

Illustrasjonsbilde/FOTO

Illustrasjonsbilde/FOTO

Illustrasjonsbilde/FOTO

Illustrasjonsbilde/FOTO

Avbildning

Bioteknologi

Samfunnsaspekter

Motorikk

 

Medisinsk teknologi

Nyhetsarkiv