Ledige stillinger ved NTNU i Trondheim

– Eksterne utlysninger

Ledige stillinger

NTNU i Trondheim

PhD position within Marine Hydrodynamics (IV-87/17) - Søknadsfrist: 24.03.2017

PhD position within Marine Hydrodynamics (IV-87/17) - Institutt for marin teknikk

Førsteamanuensis/førstelektor i Shipping Management - Søknadsfrist: 24.03.2017

Førsteamanuensis/førstelektor i Shipping Management - Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Professorship/Associate Professorship in Computer Aided Engineering (CAE) - Søknadsfrist: 24.03.2017

Professorship/Associate Professorship in Computer Aided Engineering (CAE) - Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Førsteamanuensis i organisasjon og ledelse - Søknadsfrist: 25.03.2017

Førsteamanuensis i organisasjon og ledelse - NTNU Handelshøyskolen

Førsteamanuensis i økonomistyring - Søknadsfrist: 25.03.2017

Førsteamanuensis i økonomistyring - NTNU Handelshøyskolen

PhD research fellow in Medical Physics - Søknadsfrist: 25.03.2017

PhD research fellow in Medical Physics - Institutt for fysikk

2 PhD positions in Theoretical Condensed Matter Physics - Søknadsfrist: 25.03.2017

2 PhD positions in Theoretical Condensed Matter Physics - Institutt for fysikk

Postdoctoral position in Atmospheric and Space Physics - Søknadsfrist: 25.03.2017

Postdoctoral position in Atmospheric and Space Physics - Institutt for fysikk

Rådgiver - Artsprosjektet - Søknadsfrist: 26.03.2017

Rådgiver - Artsprosjektet - Artsdatabanken

Postdoc position for the ERACoSysMed project COLOSYS - Søknadsfrist: 26.03.2017

Postdoc position for the ERACoSysMed project COLOSYS - Institutt for biologi

Seniorrådgiver - Artsdata - Søknadsfrist: 26.03.2017

Seniorrådgiver - Artsdata - Artsdatabanken

IT-systemutvikler - Søknadsfrist: 26.03.2017

IT-systemutvikler - Artsdatabanken

Nettmedarbeider - Søknadsfrist: 26.03.2017

Nettmedarbeider - Artsdatabanken

HR-konsulent - vikariat - Søknadsfrist: 26.03.2017

HR-konsulent - vikariat - Institutt for fysikk

IT-utvikler - Søknadsfrist: 26.03.2017

IT-utvikler - Artsdatabanken

Seniorrådgiver - Natur i Norge - Søknadsfrist: 26.03.2017

Seniorrådgiver - Natur i Norge - Artsdatabanken

Postdoc in Traffic Engineering (IV-65/17) - Søknadsfrist: 26.03.2017

Postdoc in Traffic Engineering (IV-65/17) - Institutt for bygg- og miljøteknikk

PhD position in Geometric Road Design (IV-82/17) - Søknadsfrist: 26.03.2017

PhD position in Geometric Road Design (IV-82/17) - Institutt for bygg- og miljøteknikk

Researcher position at NTNU within Environmental Impacts of Future Electricity Supply - Søknadsfrist: 27.03.2017

Researcher position at NTNU within Environmental Impacts of Future Electricity Supply - Institutt for elkraftteknikk

Postdoctoral fellow position at NTNU in “Power Electronics Reliability” - Søknadsfrist: 27.03.2017

Postdoctoral fellow position at NTNU in “Power Electronics Reliability” - Institutt for elkraftteknikk

Instituttleder- Kunstakademiet i Trondheim - Søknadsfrist: 27.03.2017

Instituttleder- Kunstakademiet i Trondheim - Kunstakademiet i Trondheim

Instituttleder- Institutt for Design - Søknadsfrist: 27.03.2017

Instituttleder- Institutt for Design - Institutt for design

Instituttleder- Institutt for arkitektur og teknologi - Søknadsfrist: 27.03.2017

Instituttleder- Institutt for arkitektur og teknologi - Institutt for arkitektur og teknologi

Instituttleder ved institutt for arkitektur og planlegging - Søknadsfrist: 27.03.2017

Instituttleder ved institutt for arkitektur og planlegging - Institutt for arkitektur og planlegging

Instituttleder ved Institutt for psykologi - Søknadsfrist: 27.03.2017

Instituttleder ved Institutt for psykologi - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)

Instituttleder ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap - Søknadsfrist: 27.03.2017

Instituttleder ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)

Instituttleder ved Institutt for pedagogikk og livslang læring - Søknadsfrist: 27.03.2017

Instituttleder ved Institutt for pedagogikk og livslang læring - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)

Instituttleder ved Institutt for geografi - Søknadsfrist: 27.03.2017

Instituttleder ved Institutt for geografi - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)

Instituttleder ved Institutt for sosialt arbeid - Søknadsfrist: 27.03.2017

Instituttleder ved Institutt for sosialt arbeid - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)

Postdoktor innen helseinformatikk og helsekommunikasjon - Søknadsfrist: 27.03.2017

Postdoktor innen helseinformatikk og helsekommunikasjon - Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Instituttleder ved institutt for sosialantropologi - Søknadsfrist: 27.03.2017

Instituttleder ved institutt for sosialantropologi - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)

Rådgiver studentrekruttering - Søknadsfrist: 28.03.2017

Rådgiver studentrekruttering - Avdeling for studenttjenester

PhD position in Modelling and Control of the Aggregated Energy Flexibility of Buildings (IV-64/17) - Søknadsfrist: 28.03.2017

PhD position in Modelling and Control of the Aggregated Energy Flexibility of Buildings (IV-64/17) - Institutt for energi- og prosessteknikk

PhD position in Material Flow Analysis (MFA)(IV-85/17) - Søknadsfrist: 28.03.2017

PhD position in Material Flow Analysis (MFA)(IV-85/17) - Institutt for energi- og prosessteknikk

PhD position in Material Flow Analysis (MFA) and Geographical Information Systems (GIS)(IV-86/17) - Søknadsfrist: 28.03.2017

PhD position in Material Flow Analysis (MFA) and Geographical Information Systems (GIS)(IV-86/17) - Institutt for energi- og prosessteknikk

Postdoktor ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap - Søknadsfrist: 29.03.2017

Postdoktor ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap - Institutt for filosofi og religionsvitenskap

PhD position in Computational Biology - Søknadsfrist: 29.03.2017

PhD position in Computational Biology - Institutt for biologi

Overingeniør systemutvikling - Søknadsfrist: 29.03.2017

Overingeniør systemutvikling - Seksjon for IT-utvikling

PhD position in Synthetic Biology - Søknadsfrist: 29.03.2017

PhD position in Synthetic Biology - Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Rådgiver - Enhet for anvendt klinisk forskning - Søknadsfrist: 29.03.2017

Rådgiver - Enhet for anvendt klinisk forskning - Avdeling for forskning

PhD 3 Positions in Offshore Mechatronics (IV-89/17, IV-90/17, IV-91/17) - Søknadsfrist: 31.03.2017

PhD 3 Positions in Offshore Mechatronics (IV-89/17, IV-90/17, IV-91/17) - Institutt for maskinteknikk og produksjon

Administrativ instituttleder (Managing Director) ved Kavliinstitutt for nevrovitenskap - Søknadsfrist: 31.03.2017

Administrativ instituttleder (Managing Director) ved Kavliinstitutt for nevrovitenskap - Kavliinstitutt for nevrovitenskap

Professor in Artificial Intelligence and Machine Learning - Søknadsfrist: 31.03.2017

Professor in Artificial Intelligence and Machine Learning - Institutt for datateknologi og informatikk

Ph.d.-stipendiat i fagområdet informasjonssystemer, med fokus på IKT-basert samhandling - Søknadsfrist: 01.04.2017

Ph.d.-stipendiat i fagområdet informasjonssystemer, med fokus på IKT-basert samhandling - Institutt for datateknologi og informatikk

PhD position within Marine Structures (IV-83/17) - Søknadsfrist: 01.04.2017

PhD position within Marine Structures (IV-83/17) - Institutt for marin teknikk

PhD Position in Prognosis and Maintenance Optimization for Critical Infrastructures (IV-01/17) - Søknadsfrist: 01.04.2017

PhD Position in Prognosis and Maintenance Optimization for Critical Infrastructures (IV-01/17) - Institutt for maskinteknikk og produksjon

Museumsverter - Søknadsfrist: 02.04.2017

Museumsverter - Administrasjonen

Seniorrådgiver - sikkerhet og beredskap - Søknadsfrist: 03.04.2017

Seniorrådgiver - sikkerhet og beredskap - HR- og HMS-avdelingen

Seksjonssjef HMS - Søknadsfrist: 03.04.2017

Seksjonssjef HMS - HR- og HMS-avdelingen

Maskinist (avdelingsingeniør) Forskningsskipet F/F Gunnerus - Søknadsfrist: 03.04.2017

Maskinist (avdelingsingeniør) Forskningsskipet F/F Gunnerus - Fakultetsadministrasjonen

1 PhD and 2 Post doc positions in nanotechnology (IV-78/17) - Søknadsfrist: 03.04.2017

1 PhD and 2 Post doc positions in nanotechnology (IV-78/17) - Institutt for konstruksjonsteknikk

Rådgiver - utdanningskvalitet - Søknadsfrist: 03.04.2017

Rådgiver - utdanningskvalitet - Fakultet for naturvitenskap

PhD position within the use of domestic hot water (DHW) in Norway - Søknadsfrist: 04.04.2017

PhD position within the use of domestic hot water (DHW) in Norway - Institutt for energi- og prosessteknikk

Professor/førsteamanuensis i medisin (patologi) ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU - Søknadsfrist: 05.04.2017

Professor/førsteamanuensis i medisin (patologi) ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU - Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer

Universitetslektor i yrkesdidaktikk innenfor fagområdet elektro, fast stilling, 50% - Søknadsfrist: 06.04.2017

Universitetslektor i yrkesdidaktikk innenfor fagområdet elektro, fast stilling, 50% - Institutt for lærerutdanning

FØRSTEAMANUENSIS/UNIVERSITETSLEKTOR I MEDISIN (AUDIOLOGI) VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET - Søknadsfrist: 06.04.2017

FØRSTEAMANUENSIS/UNIVERSITETSLEKTOR I MEDISIN (AUDIOLOGI) VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET - Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Postdoctoral position in Innate Immunity and Inflammation - Søknadsfrist: 06.04.2017

Postdoctoral position in Innate Immunity and Inflammation - Centre of Molecular Inflammation Research

PhD research fellow in Biophysics and nanomedicine - Søknadsfrist: 06.04.2017

PhD research fellow in Biophysics and nanomedicine - Institutt for fysikk

Koordinator - Søknadsfrist: 07.04.2017

Koordinator - Fakultet for arkitektur og design (AD)

PhD position in Plant Ecology - Søknadsfrist: 07.04.2017

PhD position in Plant Ecology - Institutt for naturhistorie

One Ph.D. researcher fellowship position in Information Systems - Søknadsfrist: 07.04.2017

One Ph.D. researcher fellowship position in Information Systems - Institutt for datateknologi og informatikk

Associate Professor/Professor in Power System Protection - Søknadsfrist: 07.04.2017

Associate Professor/Professor in Power System Protection - Institutt for elkraftteknikk

PhD scholarship in Safety, autonomy, remote control and operations of industrial transport systems - Søknadsfrist: 07.04.2017

PhD scholarship in Safety, autonomy, remote control and operations of industrial transport systems - Institutt for design

PhD and post doc positions in the area of zero emission buildings and neighbourhoods in smart cities - Søknadsfrist: 07.04.2017

PhD and post doc positions in the area of zero emission buildings and neighbourhoods in smart cities - Fakultet for arkitektur og design (AD)

PhD position - FIB-modified 2D-nanomaterials for advanced multimodal bio-imaging - Søknadsfrist: 10.04.2017

PhD position - FIB-modified 2D-nanomaterials for advanced multimodal bio-imaging - Institutt for materialteknologi

PhD position on District Heating Systems Integrating Distributed Sources (IV-93/17) - Søknadsfrist: 12.04.2017

PhD position on District Heating Systems Integrating Distributed Sources (IV-93/17) - Institutt for energi- og prosessteknikk

PhD position at the Department of Electric Power Engineering within "Power Electronics for MVDC Circuit Breakers" - Søknadsfrist: 14.04.2017

PhD position at the Department of Electric Power Engineering within "Power Electronics for MVDC Circuit Breakers" - Institutt for elkraftteknikk

PhD positions in Systems and Network Biology - Søknadsfrist: 14.04.2017

PhD positions in Systems and Network Biology - Institutt for bioteknologi og matvitenskap

2 Postdoc positions in organic semiconductor-based sensors - Søknadsfrist: 15.04.2017

2 Postdoc positions in organic semiconductor-based sensors - Institutt for kjemi

PhD position in Nanotechnology - Søknadsfrist: 15.04.2017

PhD position in Nanotechnology - Institutt for kjemi

Vikariater som universitetslektor innen kjemi - Søknadsfrist: 15.04.2017

Vikariater som universitetslektor innen kjemi - Institutt for materialteknologi

Ledig stilling som universitetslektor II i medisin (nevrokirurgi) ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap - Søknadsfrist: 17.04.2017

Ledig stilling som universitetslektor II i medisin (nevrokirurgi) ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap - Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Stipendiat innen hodeskadeforskning - Søknadsfrist: 17.04.2017

Stipendiat innen hodeskadeforskning - Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Professor/Associate Professor in Organic Chemistry (Organic electronic materials) - Søknadsfrist: 17.04.2017

Professor/Associate Professor in Organic Chemistry (Organic electronic materials) - Fakultet for naturvitenskap (NV)

Funksjonell tjenesteekspert - Søknadsfrist: 18.04.2017

Funksjonell tjenesteekspert - BIBSYS

1-2 faste stillinger som førsteamanuensis i sosiologi ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap - Søknadsfrist: 18.04.2017

1-2 faste stillinger som førsteamanuensis i sosiologi ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap - Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Fast stilling som førsteamanuensis i statsvitenskap ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap - Søknadsfrist: 18.04.2017

Fast stilling som førsteamanuensis i statsvitenskap ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap - Institutt for sosiologi og statsvitenskap

PhD Research Fellowship position to "STARS: Statistical learning for autonomous resource constrained sensors" at the Department of Electronic Systems - Søknadsfrist: 18.04.2017

PhD Research Fellowship position to "STARS: Statistical learning for autonomous resource constrained sensors" at the Department of Electronic Systems - Institutt for elektroniske systemer

PhD position in Environmental chemistry/Analytical chemistry - Søknadsfrist: 18.04.2017

PhD position in Environmental chemistry/Analytical chemistry - Institutt for kjemi

Stipendiat klinisk medisin - Søknadsfrist: 19.04.2017

Stipendiat klinisk medisin - Institutt for kreftforskning og molekylær medisin

PhD in Miniaturized Droplet Biotechnology - Søknadsfrist: 20.04.2017

PhD in Miniaturized Droplet Biotechnology - (2016) Institutt for fysikk

PhD in Membrane for Gas Separation-Carbon membranes for CO2 removal from high pressure natural gas - Søknadsfrist: 20.04.2017

PhD in Membrane for Gas Separation-Carbon membranes for CO2 removal from high pressure natural gas - Institutt for kjemisk prosessteknologi

PhD position in Biotechnology - Søknadsfrist: 20.04.2017

PhD position in Biotechnology - Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Professor/Associate Professor in Geoscience and Petroleum (Subsea Engineering) - IV-49/17 - Søknadsfrist: 30.04.2017

Professor/Associate Professor in Geoscience and Petroleum (Subsea Engineering) - IV-49/17 - Institutt for geovitenskap og petroleum

PhD position at the Faculty of Humanities - Søknadsfrist: 01.05.2017

PhD position at the Faculty of Humanities - Institutt for språk og litteratur

PhD position in modeling of fluid particle coalescence - Søknadsfrist: 02.05.2017

PhD position in modeling of fluid particle coalescence - Institutt for kjemisk prosessteknologi

Professor / førsteamanuensis i medisin (allmennmedisin) - Søknadsfrist: 10.05.2017

Professor / førsteamanuensis i medisin (allmennmedisin) - Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

PhD RESEARCH FELLOW IN MATERIALS PHYSICS – MAGNETIC FORCE MICROSCOPY ON TOPOLOGICAL SPIN TEXTURES FOR NEXT-GENERATION SPINTRONICS - Søknadsfrist: 14.05.2017

PhD RESEARCH FELLOW IN MATERIALS PHYSICS – MAGNETIC FORCE MICROSCOPY ON TOPOLOGICAL SPIN TEXTURES FOR NEXT-GENERATION SPINTRONICS - Institutt for materialteknologi

POST DOC POSITION IN MATERIALS PHYSICS – MAGNETIC FORCE MICROSCOPY ON TOPOLOGICAL SPIN TEXTURES FOR NEXT-GENERATION SPINTRONICS - Søknadsfrist: 14.05.2017

POST DOC POSITION IN MATERIALS PHYSICS – MAGNETIC FORCE MICROSCOPY ON TOPOLOGICAL SPIN TEXTURES FOR NEXT-GENERATION SPINTRONICS - Institutt for materialteknologi

PROFESSOR/ASSOCIATE PROFESSOR IN MEDICINE (PREVENTIVE MEDICINE) AT NTNU - Søknadsfrist: 16.05.2017

PROFESSOR/ASSOCIATE PROFESSOR IN MEDICINE (PREVENTIVE MEDICINE) AT NTNU - Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie