Rettstoksikologiprosjektet (ForTox)

Rettstoksikologiprosjektet (ForTox) er et forskningsprosjekt som ble etablert av det rettspatologiske og farmakologiske fagmiljøet ved NTNU og St. Olavs hospital i 2006. 

Gjennom innsamling av kliniske opplysninger og kroppsvæske- og vevsprøver fra rettslige obduksjoner i Midt-Norge skal prosjektet bidra til bedre beslutningsgrunnlag for rettsmedisinsk sakkyndige og beslutningstakere innen rus- og legemiddelfeltet. Dette søkes oppnådd ved studier av:

  • Forekomst og innflytelse av ulike rus- og legemidler i rettslige obduksjonssaker i vår region
  • Hvordan og i hvilken grad konsentrasjonen av ulike rus- og legemidler endrer seg i kroppen etter døden
  • Hvordan stoffene fordeler seg i ulike kroppsvæsker og organer
  • Hvordan konsentrasjonen av stoffene påvirkes ved lagring

Både kliniske data og biologisk prøvemateriale registreres og lagres i Regional forskningsbiobank Midt-Norge. Hittil er det samlet biologisk prøvemateriale fra ca. 1000 rettslige obduksjoner.

De toksikologiske analysene utføres ved Avd. for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital.

Publikasjoner

Publikasjoner fra Rettstoksikologiprosjektet

Tue, 08 Mar 2016 14:32:54 +0100

Professor Ivar Skjåk Nordrum, lege/stipendiat Joachim Frost og professor Lars Slørdal.

Kontakt

Gruppeleder:

Gruppemedlemmer: