Inflammasjon og hjerte-/karsykdom

Forskningsgruppen undersøker sammenhengene mellom inflammasjon (betennelse) og hjerte- og karsykdom, bl.a. ved måling av markører for inflammasjon i blodprøver og kartlegging av genetiske risikofaktorer som disponerer for sykdom. 

Vi undersøker særlig to hovedgrupper pasienter:

Pasienter med diabetes eller leddbetennelser (leddgikt/revmatoid artritt og Bekhterevs sykdom/ankyloserende spondylitt)

Disse pasientene har økt inflammasjonsnivå i kroppen fra sin grunnsykdom, og de har derved også økt risiko for hjerte- og karsykdom. Dypere forståelse av mekanismene bak den forhøyede risikoen kan legge grunnlag for bedre diagnostikk, behandling og forebyggelse. Flere av studiene inkluderer deltagere fra HUNT.

Les mer om gruppens forskning om:

Pasienter som gjennomgår åpen hjertekirurgi

Kroppen reagerer på operasjonen med inflammasjon, som av og til blir så sterk at den bidrar til komplikasjoner. Vi undersøker mekanismene bak reaksjonene og om det er mulig å forutsi hvilke pasienter som har størst risiko for å utvikle komplikasjoner etter en åpen hjerteoperasjon.

Les mer om gruppens forskning om:

Se vår risikokalkulator for komplikasjoner etter hjertekirurgi

Markører

Svært mange forskjellige celler og molekyler inngår i et komplekst samarbeid under inflammasjon. Gruppen har særlig fokusert på to typer hvite blodlegemer (nøytrofile granulocytter og monocytter), biomarkørene neopterin, laktoferrin, myeloperoksidase og C-reaktivt protein, samt forskjellige molekyler i komplementsystemet (bl.a. mannosebindende lektin).

Samarbeidspartnere ved NTNU og St. Olavs Hospital HF

Forskningsgruppen arbeider tverrfaglig med nært samarbeid til St. Olavs Hospital HF.

Viktige samarbeidspartnere er:

  • Professor Rune Wiseth, Avdeling for hjertemedisin, St. Olavs Hospital og Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, DMF
  • Professor Roar Stenseth, Avdeling for thoraxanestesi og intensivmedisin, St. Olavs Hospital og Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, DMF
  • Klinikksjef Hilde Pleym, Klinikk for anestesi og intensivmedisin, St. Olavs Hospital
  • Professor Alexander Wahba, Avdeling for thoraxkirurgi, St. Olavs Hospital og Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, DMF.
  • Avdelingssjef Guri Greiff, Avdeling for thoraxanestesi og intensivmedisin, St. Olavs Hospital.
  • Overlege Mari Hoff, Avdeling for revmatologi, St. Olavs Hospital og Institutt for samfunnsmedisin, DMF
  • Professor Erney Mattsson, Avdeling for karkirurgi, St. Olavs Hospital og Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, DMF
  • HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag)

Vi har også samarbeid med forskere i utlandet, bl.a. København, Brisbane/Australia, Manchester/Storbritannia og Barcelona/Spania.

Tue, 30 Jun 2015 15:06:38 +0200

Forskningsgruppen undersøker sammenhengene mellom inflammasjon og hjerte- og karsykdom.

Kontakt

Inflammasjon bidrar til hjerte- og karsykdom

Inflammasjon (betennelse) er kroppens reaksjon på skader. Inflammasjon bidrar til å rydde opp på skadestedet og sette i gang reparasjon, og er derfor en viktig del av kroppens forsvar både ved infeksjoner og andre typer skader. Det har vist seg at inflammasjon også er en viktig medvirkende årsak til hjerte- og karsykdom. Disponerende faktorer som røyking, høyt blodtrykk, økt blodsukker og høyt kolesterol gir skade i åreveggen som fører til kronisk inflammasjon. Over tid fører forandringer i karveggen til at blodkarene tettes igjen. Konsekvensene kan bli angina, hjerteinfarkt, hjertesvikt, slag og andre hjerte- og karsykdommer.