Farmakologi

Fagfeltet farmakologi omfatter legemidlers sammensetning, egenskaper, bivirkninger, interaksjoner, og ønskede effekter som kan forebygge, lege eller lindre sykdom, skade eller smerte. Effekter av rusmidler og giftstoffer, samt av legemidler inntatt i overdose, hører også hjemme i fagfeltet.

Forskningsgruppa arbeider med legemiddelbivirkninger og -interaksjoner, legemiddelbruk hos gravide og ammende, farmakogenetikk, farmakokinetikk, farmakodynamikk, farmakoepidemiologi, legemidler og bilkjøring, rettstoksikologi, smertebehandling og regulatoriske og fagpolitiske spørsmål i tilknytning til rasjonell farmakoterapi. Vi er representert i flere nasjonale råd og utvalg innen legemiddelfeltet.

Faggruppa samarbeider i stor grad med Avdeling for klinisk farmakologi ved St. Olavs Hospital, som også yter oss viktig støtte på infrastruktursiden. I tillegg omfatter avdelingen RELIS (Regionalt legemiddelinformasjonssenter), som monitorerer legemiddelsikkerhet og tilbyr produktuavhengig ledemiddelinformasjon.

Gruppa samarbeider også med forskningsmiljøer ved universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø, samt med flere utenlandske fagmiljøer.