Virulensfaktorer hos tarmpatogene E.coli

Vi studerer hvilke faktorer som gjør at enkelte E. coli-bakterier i tarmen kan føre til alvorlig diaré, mens andre kun gir mild sykdom. Vi fokuserer på shigatoksin-produserende E. coli (STEC, også kalt EHEC), men er også interessert i andre tarmpatogene E. coli.

Målet er å kunne skille bedre mellom bakterier med stor evne til å forårsake slik sykdom og andre E.coli-bakterier med mindre sykdomspotensiale, både for sikrere diagnostikk og bedre tilpassede smitteverntiltak. Identifikasjon av bakterielle virulensfaktorer vil dessuten kunne få betydning for utvikling av forebyggende tiltak og behandlingsmetoder.

E.coli tilhører normal tarmflora hos mennesker og mange dyrearter. Likevel er det velkjent at enkelte varianter av bakterien, kalt E.coli patotyper, kan gi sykdom hos mennesker. Det er imidlertid stor grad av variasjon mellom bakterier innen samme patotype, og det er foreløpig kun delvis kjent hvilke faktorer som er viktig for at bakterien skal føre til alvorlig diaresykdom hos mennesker.

Pågående prosjekter

  1. Analyse av virulensfaktorer assosiert med hemolytisk uremisk syndrom (HUS) i 96 norske shigatoksinproduserende E. coli (STEC).

  2. Regulering av shigatoksiner og andre virulensfaktorer hos shigatoksinproduserende E. coli.

I tillegg er også masterstudenter og forskerlinjestudenter på medisinstudiet tilknyttet prosjektene.

Tue, 29 Mar 2016 09:40:00 +0200

E.coli tilhører normal tarmflora hos mennesker og mange dyrearter.

Kontakt