CogMet studien

I CogMet studien undersøker vi psykologisk og kognitiv utvikling hos barna til kvinner med polycystisk ovariesyndrom (PCOS) og friske kontroller som har deltatt i to tidligere studier.

Målsettingen er å undersøke den mulige effekten hos barn hvor mor har brukt metformin under graviditeten, sammenlignet med der hvor mor mottok placebo.

Metformin passerer morkaken og fostret eksponeres derfor for metformin. Metformin har aldri blitt påvist å være fosterskadelig, men det er likevel viktig å innhente mest mulig informasjon om mulige effekter på fostret.

I perioden 2005-2009 ble 273 gravide kvinner med PCOS inkludert i en studie der vi ønsket å undersøke effekten av metformin på svangerskapskomplikasjoner sammenlignet med placebo (PregMet1 studien). Samtidig ble 123 friske kontroll kvinner inkludert i NormalFlow studien. I disse studiene fant vi fant indikasjoner på at metformin muligens kan forebygge for tidig fødsel.

Om studien

Studien startet vinteren 2016 og vi regner med å avslutte den sommeren/høsten 2016.

Studien er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Midt-Norge.

Studien er finansiert av:


Tue, 07 Jun 2016 10:20:10 +0200
CogMet gruppefoto

Kontakt

Prosjektleder:

Samarbeidspartner:

Prosjektmedarbeidere:

  • Elise Ødegård Gjestad, Psykologistudent
  • Maud Caroline Berg Smeby, Psykologistudent
  • Tuva Røskar, Psykologistudent