CEBRA - Senter for tidlig hjerneutvikling

Ved Senter for tidlig hjerneutvikling (CEBRA - Center for Early Brain Development) forsker vi på tidlig hjerneutvikling med spesiell fokus på diagnose, forebyggende tiltak og behandling av tidlig hjerneskade, og nevrologiske langtidskonsekvenser av slike skader. Tidlig hjerneskade er forårsaket av uheldige hendelser i mors liv, ved fødselen, eller i tidlige barneår.

Forskningen er organisert i fire hovedtemaer med overlappende problemstillinger (i alfabetisk rekkefølge):

Les mer om CEBRA


Tue, 16 Aug 2016 14:29:55 +0200

Sovende baby. Illustratsjonsfoto.

Kontakt

Professor Torstein Vik

Publikasjoner