CaSOS – Cardiac Surgery Outcome Study

Formålene med CaSOS er å kartlegge risikofaktorer for komplikasjoner etter åpen hjertekirurgi hos voksne, og utvikle metoder for bedre å kunne forutsi hvem som er mest utsatt allerede før operasjonen skal utføres. Dette vil legge grunnlag for valg av behandlingsmåte, iverksettelse av forebyggende tiltak og bedre informasjon til pasientene.

Risikoskårer som gir informasjon om pasientens risiko for komplikasjoner kan også gjøre det lettere å planlegge ressursbruken på sykehuset, for eksempel utnyttelse av kapasiteten på overvåkningsposten. Skårene kan dessuten brukes til å oppdage endringer i pasientenes risikoprofil i ulike tidsperioder. 

Hva har vi funnet i CaSOS så langt?

Kliniske data

Biomarkører

CaSOS har lagt spesiell vekt på hvordan inflammasjon bidrar til risikoen for komplikasjoner etter åpen hjertekirurgi. Da det i mange tilfeller er svært vanskelig å forutsi hvilke pasienter som har en økt risiko for å utvikle postoperative komplikasjoner, har CaSOS bygget på en hypotese om at enkelte kan ha en økt sårbarhet for komplikasjoner som ikke kan forutsies med de kliniske variablene vi har tilgjengelig. I CaSOS har vi sett på biomarkører i form av genetiske variasjoner og væskefasemarkører, og deres assosiasjoner til postoperative komplikasjoner.

Flere analyser av CaSOS-dataene er i gang og nye resultater vil bli lagt her ut når de foreligger.

Slik foregår CaSOS

CaSOS startet i 2007. Studien ledes av en tverrfaglig prosjektgruppe med medlemmer fra Det medisinske fakultet, NTNU og St Olavs Hospital:

 • Vibeke Videm, professor og overlege i immunologi
 • Hilde Pleym, førsteamanuensis og overlege i anestesi
 • Roar Stenseth, professor og overlege i anestesi
 • Alexander Wahba, professor og overlege i thoraxkirurgi
 • Guri Greiff, avdelingssjef og overlege i anestesi

Pasienter som gjennomgår åpen hjertekirurgi ved St. Olavs Hospital blir spurt om å delta og gi tillatelse til at vi kan registrere journalopplysninger og ta blodprøver.

CaSOS er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskning (REK Midt). CaSOS har fått støtte av Nasjonalforeningen for folkehelsen og Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og NTNU.

Samarbeidsprosjekter

Pasienter med svært alvorlig lungesvikt kan behandles med ECMO – ekstrakorporeal membranoksygenering. Da overtas lungenes funksjon av en maskin i en periode mens lungene får tid til å komme seg.

I samarbeid med Universitetssykehuset i Regensburg (UKR), Avdeling for hjerte/thorax og karkirurgi, Avdeling for indremedisin II og Avdeling for anestesiologi har vi utviklet en risikoskåre for ECMO-behandling, som også er å finne med de andre risikokalkulatorene i CaSOS.

Bakgrunnsinformasjon

Det utføres mellom 4000 og 5000 åpne hjerteoperasjoner i Norge hvert år. Ved åpen hjertekirurgi stanses hjertet slik at kirurgene lettere kan utføre inngrepet. En hjerte-/lungemaskin overtar oppgavene med å tilføre blodet oksygen og pumpe det rundt i kroppen. Det utløses en betennelsesrespons (inflammasjon) på grunn av vevsskade og kontakt mellom blod og plastoverflater i hjerte-/lungemaskinen. Hos de fleste gjenopprettes kroppens normaltilstand uten spesielle problemer, men hos noen blir inflammasjonen etter operasjonen altfor kraftig og det oppstår komplikasjoner: økt blødning, væskeansamling i kroppen, svikt i indre organer som hjerte, lunger og nyrer, eller infeksjon. Dette fører til en lang og vanskelig rekonvalesens, og i verste fall kan pasienten dø.

Risikoen for komplikasjoner avhenger også av andre faktorer, slik som alder, kjønn, om pasienten har andre sykdommer som påvirker organfunksjonene, tidligere hjerteoperasjoner, typen operasjon og hvor mye den haster å utføre. De detaljerte mekanismene for komplikasjonene er bare delvis kjent. Vi tror at genetiske forhold også spiller en rolle, dvs. om man har arvet en sårbarhet for å utvikle enkelte typer komplikasjoner. 

Publikasjoner

Tabellene under gir en oversikt over endepunkter og forskningsfokus i CaSOS’ publikasjoner.

Endepunkt Kliniske riskiofaktorer/ prediksjonsmodell Samspill mellom genetiske og kliniske risikofaktorer Samspill mellom preoperative væskefasemarkører og kliniske risikofaktorer
Forlenget behov for respirator 1    
Forlenget opphold på intensivavdelingen 2    
Postoperativ nedsatt hjertefunksjon 3   4
Korttidsdødelighet 5    
Postoperativ væskeoverskudd   6  
Postoperativ nyresvikt 7   8
Postoperativ blødnings-komplikasjoner 9 10  
Langtidsdødelighet 11    

 

 1. Widyastuti Y, Stenseth R, Pleym H, et al. Pre-operative and intraoperative determinants for prolonged ventilation following adult cardiac surgery. Acta Anaesthesiol Scand. 2012;56(2):190-9.
 2. Widyastuti Y, Stenseth R, Wahba A, et al. Length of intensive care unit stay following cardiac surgery: is it impossible to find a universal prediction model? Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2012;15(5):825-32.
 3. Widyastuti Y, Stenseth R, Berg KS, et al. Preoperative and intraoperative prediction of risk of cardiac dysfunction following open heart surgery. Eur J Anaesthesiol. 2012;29(3):143-51.
 4. Berg KS, Stenseth R, Pleym H, et al. Neopterin predicts cardiac dysfunction following cardiac surgery. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2015.
 5. Berg KS, Stenseth R, Pleym H, et al. Mortality risk prediction in cardiac surgery: comparing a novel model with the EuroSCORE. Acta Anaesthesiol Scand. 2011;55(3):313-21.
 6. Enger TB, Pleym H, Stenseth R, et al. Genetic and clinical risk factors for fluid overload following open-heart surgery. Acta Anaesthesiol Scand. 2014;58(5):539-48.
 7. Berg KS, Stenseth R, Wahba A, et al. How can we best predict acute kidney injury following cardiac surgery?: A prospective observational study. Eur J Anaesthesiol. 2013;30(11):704-12.
 8. Enger TB, Pleym H, Stenseth R, et al (in press). A preoperative multimarker approach to evaluate acute kidney injury following cardiac surgery. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2016.
 9. Greiff G, Pleym H, Stenseth R, et al. Prediction of bleeding after cardiac surgery: comparison of model performances: a prospective observational study. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2015;29(2):311-9.
 10. Greiff G, Pleym H, Stenseth R, et al. Genetic variation influences the risk of bleeding after cardiac surgery: novel associations and validation of previous findings. Acta Anaesthesiol Scand. 2015;59(6):796-806.
 11. Enger TB, Pleym H, Stenseth R, et al. Reduced Long-Term Relative Survival in Females and Younger Adults Undergoing Cardiac Surgery: A Prospective Cohort Study. PLoS One. 2016;11(9):e0163754.

Wed, 01 Mar 2017 10:02:52 +0100
Hjerteoperasjon

Kontakt

CaSOS gruppen

 • Vibeke Videm, professor og overlege i immunologi
 • Hilde Pleym, førsteamanuensis og overlege i anestesi
 • Roar Stenseth, professor og overlege i anestesi
 • Alexander Wahba, professor og overlege i thoraxkirurgi
 • Guri Greiff, avdelingssjef og overlege i anestesi

Medieomtale

 • Hjertesykdom – mer alvorlig hos kvinner? (31. okt. 2016). Forskning.no, ABC Nyheter, og Gemini
 • Kvinner levde kortere - Etter hjertekirurgi (6. okt. 2016). Dagens Medisin