Utstillerpåmelding

Nå har du mulighet til å kjøpe utstillerplass på Læringsfestivalen 2017!

Konferansen arrangeres av NTNU i samarbeid med Norgesuniversitetet og har ansatte og lederne i universitets- og høyskolesektoren som målgrupper. Årets tema er «Hvordan skal underviserne lære av hvordan studentene lærer? Gjennom erfarings- og kunnskapsdeling rundt studentaktive læringsformer vil vi utvikle undervisning og utdanning.» Utstillere ønskes velkommen. Bidrag fra leverandører og andre er både relevant og nyttig for våre deltagere, og bidrar til å oppfylle konferansens målsetting om å være en åpen møteplass for alle i sektoren. Bli med som utstiller i dag!

I tillegg til bestilling av stand, er det også mulig å bestille et utstillerseminar. Utstillerseminaret er en halvtime satt av for leverandører som vil orientere om sine produkter/prosjekter og tjenester i egne undervisningsrom. Auditoriene blir fordelt etter antall påmeldte.

Priser

En utstillerplass under Læringsfestivalen koster 10.000,- (inkl.mva.) og et utstillerseminar koster 8500,- (inkl.mva.).

Påmelding

Påmeldingsskjema for utstilling / utstillerseminar

Utstillerplass og utstillerrepresentant

I prisen for en Utstillerplass får du følgende: en standplass på ca. 2 m bredde x 1,5 m dybde, bord og stoler, strømtilgang (husk å ta med egne strømkabler) og trådløst nett, kaffe/te, samt frukt og lunsj for 1 person.

Øvrige representanter må registrere seg som ordinære konferansedeltakere. Det er viktig at samtlige utstillerrepresentanter registrerer seg på konferansen når påmelding til konferansen åpner.

Utstillerseminar

Prisen for et utstillerseminar inkluderer konferansedeltagelse for 1 person med samme tilbud på bevertning som utstillerrepresentanten.

Kart over utstillerareal

Plassene ligger i nær tilknytning til auditoriene i Realfagbyggets underetasje 1.

Organisering og spørsmål

Spørsmål om plassering, utforming av stand, og andre spørsmål av teknisk og praktisk art, rettes til utstilleransvarlig Jorunn Søraas Sommervold (jorunn.s.sommervold@ntnu.no).

 

Alle kolli som skal sendes til Trondheim merkes med følgende adresse:

NTNU-Gløshaugen,
Realfagbygget
Høgskoleringen 5
Varemottak 1(DU4)
7491 Trondheim

Alle kolli merkes: «Utstilling Læringsfestivalen 2017».
 

Kolliene blir stående i U4 (Underetasje 4). Utstillere må selv sørge for at utstyret blir kjørt opp til U1. Jekk og traller står til disposisjon. Vi gjør oppmerksom på at NTNU fraskriver seg ethvert ansvar for utstillernes utstyr. Verdifullt utstyr kan oppbevares i sekretariatsrommet forut for og mellom konferansedagene.

Utstiller står selv ansvarlig for å få sendt kolliene til og fra konferansen, samt til og fra utstillerområdet under selve konferansen. Avtal derfor med deres transportør når kolliene skal hentes. Fraktbrev o.l, samt merking av kolli må dere sørge for selv. Pass på at alt som sendes blir stående samlet på en palle og kjørt ned til DU4 – slik at alt blir med tilbake igjen etter konferansen.

Ved spørsmål om levering, ta kontakt med byggets vaktmesterkontor på telefon 918 97 378 (evt. vaktmester Emil på 918 97 977) om dere skal levere eller hente ut lagret utstyr fra varemottaket. NB! Mottaket stenger kl. 14.00.

Utstyr til stand

Dersom dere ønsker å bestille ekstra utstyr til deres stand, som for eksempel barbord, stoler, skjerm, eller lignende, kan dere ta kontakt med: dinstand.no NTNU VIDERE har ingen ansvar for bestillingen.

Huskeliste ved utforming av stands i Realfagbygget

  • Stands og tilhørende utstyr må holdes innenfor oppmerkede områder, av hensyn til byggets rømningsveier og øvrige sikkerhetshensyn.
  • Utstillere kan ikke bruke levende lys på standen.
  • Om man ønsker å bruke elektriske artikler som for eksempel kaffetrakter, popkornmaskin, eller lignende, må dette avklares og avtales med byggets ansvarlige i forkant av konferansen. Slike artikler må også stå på timer.
  • Det er ikke anledning for utstillere å bruke ballonger med gass eller andre flygende objekter (droner, etc.) i utstillingsarealet, da slikt kan utløse brannsensorer og sette i gang evakuering av hele bygget.
  • Vær vennlig å ta hensyn til ansatte og studenter i Realfagbygget, for eksempel når det gjelder støy.

Betingelser

Påmeldingen er bindende. Ved avmelding av utstillerplass eller -seminar tilkommer det kr. 2000 i avbestillingsgebyr. Det gis ingen refusjon for avmelding etter 8.april. En annen person fra samme firma kan overta plassen uten ekstra kostnad, send da en epost med navn, tlf.nr. og e-postadresse for vedkommende. Avmelding sendes på e-post til jorunn.s.sommervold@ntnu.no.

Det tas forbehold om avlysing på grunn av uforutsette hendelser utenfor arrangørens kontroll (streik, naturkatastrofer etc.) Arrangøren er ikke forpliktet til å erstatte tap som skyldes dette.

 

Velkommen til Læringsfestivalen 2017 i Trondheim!