Søk i NTNUs nettsider

Aktuelt »  

Kunnskapsbyen

Søkeresultat

Du har bedt om følgende søk:

Kun arkiverte aktiviteter skal inkluderes.
9
Dec

Juletradisjoner

Selv om mange juletradisjoner har røtter tilbake til førkristen tid, så skapes det stadig nye skikker, noen går ut av bruk og andre endrer seg i takt med samfunnsutviklingen. Vi ser på en del av våre juletradisjoner - med utgangspunkt i foto.

Eksternt arrangementLes mer

8
Dec

DKNVS Akademiet


Forelesning Ada I. Ingebrigtsen, NOVA: Rom-sigøynere; historie, livsgrunnlag og staten


Meddelelse: Forsker I Terje Bongard, NINA: Humanbiologiens status - utfordringer og muligheter.

Eksternt arrangementLes mer

4
Dec

Åpent møte

Åpent møte.

Eksternt arrangementLes mer

3
Dec

Herregårdslandskapet på Austrått

Daniel Johansen arbeider med prosjektet "Landskapspark Austrått", som har som mål å gjøre sporene av 800 år med herregårdskultur i Austråttområdet leselig, synlig og sanselig igjen. Prosjektet har blant annet som ambisjon å kartlegge Austråttlunden og herregårdshagens opprinnelige utforming, gjenåpne parkens karussdammer, rekonstruere askeallesystemet som trolig er Norges eldste kjente og i tillegg gjøre alle de andre særegne underfunksjonene som enkesete, jegerhytte, fiskerplasser, ridebaner osv. leselige og forståelige igjen.

Les mer

2
Dec

Med NOF-travel til Georgia

Jørgen Søraker fra Bjugn er blant de yngste, men også av de mest aktive ornitologene i fylket vårt. I mai 2014 reiste han med NOF Travel til Georgia for å få med seg noen av de spesielle fugleartene en kan finne i denne tidligere Sovjetrepublikken.

Eksternt arrangementLes mer

2
Dec

Vi leser for hverandre og forteller fra det vi fant tirsdag 11. november

Litterær salong i Prestegårdslåna.

Eksternt arrangementLes mer

2
Dec

Vita Veritas orienterer

Vita Veritas har et opplegg for å hjelpe til med å dokumentere livshistorie, hele prosessen fram til ferdig bok. Liv Turid Storli vil orientere om tilbudet og gi eksempler.

Eksternt arrangementLes mer

1
Dec

Skoggrenseforandring - hva skjer, hvorfor og hvilke blir konsekvensene?


Annika er seniorforsker ved
Avdeling for terrestrisk økologi, Norsk institutt for naturforskning (NINA) i
Trondheim.
Foredraget
presenterer studier fra Midt- og Nord-Norge, og den sirkumarktiske skog-tundra
sonen. Klimabaserte vegetasjonsmodeller viser til en rask endring av skogens
utbredelse i fjellet, men empiriske data gir et annet bilde.

Eksternt arrangementLes mer

29
Nov

Julemøte Trondhjems Historiske Forening

Julemøte i Trondhjems Historiske Forening. Ingrid Ystgaard holder foredrag om krig i jernalderen i Trøndelag. 

Eksternt arrangementLes mer

27
Nov

Torsdagstreff - Trondheims verftshistorikk fra 1779-1983

Foredrag med konservator Lene Strøm ved Trondhjems Sjøfartsmuseum.

Eksternt arrangementLes mer

27
Nov

Trykte slektsbøker som hjelpemiddel i slektsforskningen

Temakveld. Trykte slektsbøker som hjelpemiddel i slektsforskningen og innføring i hvordan man bruker BIBSYS for å søke etter slektsbøker.

Eksternt arrangementLes mer

26
Nov

Omstilling til en grønn økonomi, hva må til for å nå dit?

"FN la frem dyster klimarapport" var en av avisoverskriftene da FNs klimapanel i vår la fram en rapport om konsekvensene av klimaendringene. Det er åpenbart at vi alle må forberede oss på endringer i forbruk og livsstil, om vi skal nå målet om en mer bærekraftig klimapolitikk. Hvilke tiltak må iverksettes, og hva kan hver enkelt av oss bidra med? Hvilke virkemidler fungerer best for å få folk til å endre atferd? Og hvor i all verden ble det av hverdagssyklisten?


I samarbeid med Besteforeldrenes klimaaksjon.


Møteleder Ingvil Snøfugl, i panelet bl.a. Robert Næss, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU.

Les mer

26
Nov

Elevkonsert. Kulturskolen i Melhus

Onsdagskveld i Låna. Elevkonsert.

Eksternt arrangementLes mer

20
Nov

Tvangsevakueringen 1944 - Da flyktningene kom til Trøndelag


Julemøte i Fortidsminneforeningen, DTA.


Foredrag ved Inger Selven Watts:


"Tvangsevakueringen 1944 - Da flyktningene kom til Trøndelag"

Eksternt arrangementLes mer

20
Nov

Finn din slekt

Slektsforskning.

Eksternt arrangementLes mer

19
Nov

Kan vi dyrke mat i havet?

Norge er ikke selvforsynt med mat og befolkningen øker raskt. I fremtiden må vi trolig også dyrke og spise plantemat fra havet. Havet utgjør 70% av arealet på jorden, men i dag kommer mindre en fem prosent av matproduksjonen herfra. Fisk er det vi primært høster fra havet, men mesteparten av biomassen i havet er alger. Alger kan brukes til mat- og energiproduksjon. Den bioteknologiske utviklingen de siste ti årene har vært fantastisk, og kan bidra med nye nødvendige verktøy til foredling og storskala utforsking og karakterisering av alger for mat og industriell bruk. Tang, tare og mikroalger som menneskemat er et scenario i en ikke altfor fjern framtid. Det brukes allerede i asiatiske land som Kina og Japan.


Foredrag ved Atle M. Bones.


Les mer

18
Nov

Diktande folk ved sjøen - litt om trøndsk kystlitteratur frå Bojer til Tiller

Foredrag om trønderlitteratur: Diktande folk ved sjøen- litt om trøndsk kystlitteratur frå Bojer til Tiller

Eksternt arrangementLes mer

12
Nov

Mikrober på vandring - Blir smitte igjen en samfunnsmedisinsk utfordring?
I vår del av verden har de fleste av oss hatt et fredelig forhold til smittesykdommene. En og annen influensaepidemi setter litt skrekk i oss, men ellers tar vi det rolig. Vi har jo vaksinen og antibiotikaen. En suksesshistorie vi godt kan være stolt av - skapt av gode levekår og en innsiktsfull politikk for folkehelse og matproduksjon. Men etter hvert har vi latt oss sløve ned i respektløs omgang med nettopp de forordningene og de remediene som bekjempet de store smittesykdommene. Fremfor alt ser vi stadig oftere at mikrober som lever sitt liv i fjøs og farmer og på dyr bringer med seg sykdommer som også rammer oss mennesker. Og hittil har våre politikere vist liten respekt for at transport og handel med dyr og biologisk materiale over landegrensene innebærer risiko, både for oss og for miljøet. Steinar Westin lover i foredraget sitt å hjelpe oss med å skjelne mellom hva som er tull og mediebråk, og hva vi faktisk skal ta på alvor.

Les mer

11
Nov

Trondheim, Forsvaret og 1814

 Foredrag ved Karl Erik Haug, historiker og dekan ved Luftkrigsskolen.


I hundreåret frem mot 1814 økte det militære nærværet i Trondheim - byen som var selve hjørnesteinen i forsvaret av det nordenfjeldske - og i over førti år var general Georg Frederik von Krogh byens mektigste mann. I 1814 ble dette endret. Grunnlovens paragraf 25 flyttet makten fra kongen til Stortinget. Forsvaret ble gjort til et territorialforsvar og med det forsvant grunnlaget for en ny mektig general a la von Krogh. Foredraget diskuterer hvordan begivenhetene i 1814 endret betingelsene for det norske forsvaret og derigjennom det militære nærværet i Trondheim.

Eksternt arrangementLes mer

11
Nov

Man får se i lånas boksamlinger og finne bøker som kan vises fram og leses fra, på neste samling

Litterær salong i Prestegårdslåna. Ledet av Gunnvald Bøe og Kristine Kaasa Moe.

Eksternt arrangementLes mer

10
Nov

DKNVS Akademiet


Forelesning Håvard Sletta, Sintef: Nye antibiotika - et viktig område for global helse


Meddelelse Torill Moen, NTNU: Inkluderende undervisning. Resultater fra en klasseromsstudie.


Eksternt arrangementLes mer

8
Nov

Kafeen - mellom møteplass og alenetid

De fleste av Norges byer har i løpet av de siste 20 årene sett en formidabel utvikling av kafetilbudet, blant annet med flere kontinentalt inspirerte kafeer og kaffebarer. Disse plassene fungerer både som møteplasser og som steder for alenetid. Aksel Tjora vil i sitt foredrag stille spørsmål om kafeenes plass i urbane samfunn, og vil særlig legge vekt på hvordan ulike sosiale prosesser skaper tilhørighet og trygghet.


Theatercafeen er åpen for servering av mat og drikke under arrangementet.


Gratis inngang. Billetter kan hentes i billettluka ved Trøndelag Teater, og bestilles på tlf. 73805000.


Les mer

8
Nov

Bilder fra Melhus i "gamle dager"

Lørdagsforedrag i Prestegårdslåna. Olav Harald Langås viser bilder og forteller

Eksternt arrangementLes mer

8
Nov

Barneuniversitetet

For info om tema og foredragsholder, se http://www.trondheim.kommune.no/folkebiblioteket/barneuniversitetet. Påmelding.

Eksternt arrangementLes mer

6
Nov

Kilder til byen, dens hus, folk og historier

Åpent møte.

Eksternt arrangementLes mer

5
Nov

Moby Dick, Willy og den bibelske Jona(s)


Få dyr har skapt et så sterkt engasjement, så steile fronter og gått gjennom så mange ulike måter å bli tolket og definert på som hvalen. Det er tradisjonelle og populære forestillinger om forholdet mellom mennesker og hvaler som er temaet for Morten Haugdahls foredrag. Vi får blant annet høre historier om sjømonstre, romvesener og marine filmstjerner, men også om hvalfangstens endrede status.

Les mer

4
Nov

Sædgåsa i Nord-Trøndelag, historikk og status i dag

HiNT har fått i oppdrag fra Fylkesmannen å kartlegge hekke- og mytebestanden for sædgåsa i Nord-Trøndelag. For å finne fram til dette måtte de fange inn noen av gjessene, og ta i bruk avansert teknologi for å kartlegge bevegelsene. Rolf Terje Kroglund forteller om prosjektet og resultatene så langt.

Eksternt arrangementLes mer

3
Nov

Søtearter og marinøkler i Sølendet naturreservat


Else Marte er ingeniør ved
Seksjon for naturhistorie, NTNU Vitenskapsmuseet. Sølendet naturreservat i
Røros kommune er kanskje mest kjent for sine mange orkideer, men de rike
slåttemyrene og engskogene her har mange andre interessante arter. I foredraget
vil Else Marte fortelle oss om et utvalg arter som hun studerte i sin
masteroppgave.

Eksternt arrangementLes mer

31
Oct

HALLOWEEN.


Det blir grøss og gru med både botanisk og musikalsk tilsnitt på Ringve på Halloween. Syngende spøkelser og kloke urtekoner ønsker velkommen til familiearrangement, og i den mørke hagen er Halloween-naturstien kun opplyst av gravlykter. Møt opp på tunet på Ringve kl. 18.00.

Les mer

30
Oct

Torsdagstreff - Med trebåt over Atlanteren

Høvedsmann og museumspedagog Bent Rørvik ved Museet Kystens Arv forteller om sin 9 måneder lange segltur.

Eksternt arrangementLes mer

30
Oct

Finn din slekt

Finn din slekt.

Eksternt arrangementLes mer

29
Oct

Kunnskapsdannelse, formasjon og praksis blant muslimske kvinner i Trondheim


I foredraget vil Eli-Anne Vongraven Eriksen starte med å gi en kort oversikt over hvilke muslimske trossamfunn og organisasjoner vi har i Trondheim, for deretter å se nærmere på i hvilken grad disse trossamfunnene/organisasjonene er med på å påvirke kvinners kunnskap om og praktisering av islam. Dette er interessant da det viser hvordan muslimske kvinner i Trondheim forholder seg til den lokale konteksten, samtidig som de også påvirkes av tradisjonelle og globale strømninger i sin praktisering av islam.

Les mer

28
Oct

Senioruniversitetet - Omvisning på Ringve Museum

Senioruniversitetet - Omvisning på Ringve Museum. Oppmøte på gårdsplassen.

Eksternt arrangementLes mer

26
Oct

Klæbu kirke og kapellbygget ved Nymo

Klæbu kirke ved tidligere ordfører og historielærer Ivar Skei og kapellet ved Nymo ved Atle Elverum. Påmelding: dentronderske@fortidsminneforeningen.no, begrenset antall.

Eksternt arrangementLes mer

25
Oct

Presteportrettene i Melhus kirke - og kopier i låna - hva vet vi om prestene?

Lørdagsforedrag i Prestegårdslåna. Ved Kristine Kaasa Moe.

Eksternt arrangementLes mer

25
Oct

Slektsforskerdag

Slektsforskerdag. Hovedtema: Historiefortelling. Hans Olav Løkken kåserer.

Eksternt arrangementLes mer

22
Oct

Villsvin i Bymarka - er det mulig?


Villsvinet er på frammarsj i norske skoger, men kan det komme seg helt til Trøndelag og bynære områder? Villsvinet er et svært intelligent dyr og en mester i å tilpasse seg ulike miljø. Jørgen Rosvold gir et raskt innblikk i villsvinets biologi og tilpasningsevner. Han vil også si litt om hvordan forhistoriske villsvin levde i Norge i mange tusen år, og hvorfor de forsvant. Er det mulig for villsvinet å etablere seg i Midt-Norge? Vil det i så fall bli utrygt å ferdes i Bymarka?

Les mer

21
Oct

Nilen - en usikker gave fra gudene


Nilen - en usikker gave fra gudene


Lektor Geir Dolmen


Den greske historikeren Herodot (400 f.Kr.) omtalte Nilen som gudenes gave til Egypt. De årlige oversvømmelsene gjødslet åkrene og gav befolkningen rike avlinger. Også i dag er elva grunnlaget for liv og utvikling for millioner av mennesker. Men hva når elva svikter? Det kan virke som elva til tider er en usikker gave. Gjennom foredraget vil vi følge denne spennende elva, fra munning til de to kildene og oppleve fascinerende natur og kultur.

Eksternt arrangementLes mer

21
Oct

Dikt, viser og prosa av Alf Prøysen

Litterær salong i Prestegårdslåna. Ta gjerne med deg tekster. Ledet av Gunnvald Bøe.

Eksternt arrangementLes mer

15
Oct

Debattmøte om jordvern


Bevaring av dyrka jord er en forutsetning for å sikre matforsyningen i landet på kort og lang sikt. Formålet med jordvern er å sikre grunnlaget for matproduksjon for framtidige generasjoner og å ivareta kulturlandskapet. De siste åra har Trondheim blitt omtalt som en versting når det gjelder å bygge ned matjorda.


Hvilke interesser er det som vinner fram når valget står mellom boligutbygging og nye veger, og vern av dyrka mark og kulturlandskap? Hvordan kan forskere bidra i debatten, og i hvilken grad og i hvilke saker engasjerer jordvernet byens befolkning?


Møteleder Gunnar Okstad, i panelet bl.a. Hilde Bjørkhaug, Senter for bygdeforsking, NTNU og Leif Maliks, Fortidsminneforeningen DTA.

Les mer

15
Oct

Medlemsmøte Trondhjems Historiske Forening

 
Medlemsmøte Trondhjems Historiske Forening.


Følg med på våre nettsider for mer informasjon.

Eksternt arrangementLes mer

15
Oct

Sangkveld med viser av Alf Prøysen

Onsdagskveld i Låna. Ledet av Gunnvald Bøe, med musikerne Knut Haseth, Rolf Skogstad og Håvard Karlgård.

Eksternt arrangementLes mer

14
Oct

Grønnsaker, sopp og fermentering

Foredrag om grønnsaker, sopp og fermentering ved lege Geir Flatabø. Flatabø øser av sine kunnskaper om viltvoksende og allergivennlig mat. Møtet er et samarbeid med allergiforeningen NPIF i Trondheim.

Eksternt arrangementLes mer

14
Oct

Resultater fra over 30 år med sjøfuglovervåking i Trondheimsfjorden

I over 30 år har frivillige fuglekikkere langs Trondheimsfjorden deltatt på de årlige vinterfugltellingene, og dette har gitt forskerne spennende informasjon. Svein Håkon gir oss et innblikk i hvordan tilstanden for vannfugl i fjorden er nå og hva som ligger bak endringene vi ser.

Eksternt arrangementLes mer

13
Oct

DKNVS Akademiet


Forelesning Dagfinn Skre, UiO: Nordvegr - Norge: Fra seilingsled til kongedømme.


Meddelelse Pål Prestrud, Miljødirektoratet: Statens naturoppsyn - i naturen for deg. Oppgaver og forpliktelser.
Eksternt arrangementLes mer

11
Oct

Barneuniversitetet


For info om tema og foredragsholder, se http://www.trondheim.kommune.no/folkebiblioteket/barneuniversitetet. Påmelding.

Eksternt arrangementLes mer

7
Oct

Høstferie på Vitenskapsmuseet

Velkommen til høstferie på NTNU Vitenskapsmuseet. Hos oss blir det spennende aktiviteter fra 7. -12. oktober.


Bli med på tegnekurs med Inka Lill, kjent for
tegneseriene Miranda og katten Felina. Her får deltakerne lære å tegne
sitt eget dyr med inspirasjon fra dyrene i museet. Passer best for
deltakere fra 8 år og oppover. Velg et av tiodspunktene nedenfor: Torsdag 9. oktober klokken 11.00-14.00 Fredag 10. oktober klokken 11.00-14.00 Søndag 12. oktober klokken 12.00-15.00 Kr. 100,- Forhåndspåmelding til lise.alsli@ntnu.no.- Bli med på jakten på "Kongen av havet". Hvem er egentlig havets konge? Fortellerstund om livet i havet.Tirsdag 7. oktober klokken 10.00 og 12.00Onsdag 8. oktober klokken 10.00 og 12.00Torsdag 9. oktober klokken 11.00 og 12.30Fredag 10. oktober klokken 11.00 og 12.30- Ta med familien på en utfordrende familieløype gjennom museet. Fine premier.

Eksternt arrangementLes mer

6
Oct

Furuskogen som "gjenoppsto" i Jotunheimen


Helene er
dendrokronolog og tilsatt som avdelingsingeniør ved Seksjon for arkeometri,
NTNU Vitenskapsmuseet. .Langt over nåværende skoggrense ligger store
furustokker i myrer og tjern. Vel 1000 moh. i Jotunheimen er det utført et lite
pilotprosjekt på 30 stokker som ligger i et opptil fire meter dypt tjern. Hva
kan disse trærne avsløre om klima og vegetasjonsendringen i dette og andre
lignende områder ? og hvor gamle er de? Helene vil gi oss en presentasjon av
dette arbeidet og planer for framtidig arbeid innen dette feltet, og dessuten ?
hva vokser der i dag?

Eksternt arrangementLes mer

4
Oct

Antikken i dataspill

Antikken lever i beste velgående i mange dataspill. Men hvordan påvirker det åpne utfallet, som er spillets særegenhet, framstillingene av antikkens myter og historier? Dette og relaterte spørsmål til Thea Selliaas Thorsen ta for seg i sitt foredrag.


Theatercafeen er åpen for servering av mat og drikke under arrangementet.


Les mer

2
Oct

"Mange stemmer fra levd liv"

Åpent møte. Minnesamlingen: "Mange stemmer fra levd liv". Siv Randi Kolstad og Aud Mikkelsen Tretvik orienterer og viser eksempler fra prosjektet om å samle livshistorier fra personer født før 1950, slik folk husker det selv.

Eksternt arrangementLes mer

1
Oct

Det gode våpen? Noen linjer i antibiotikaens og matproduksjonens historie i Norge


Etter andre verdenskrig ble antibiotika tatt i bruk i norsk matproduksjon, og disse medisinene kom til å bli forstått både som nyttige våpen og potensielle problem. I foredraget vil Terje Finstad fokusere på norske veterinærers debatter om antibiotikaens bruk og misbruk, fordeler og farer, og mulige alternativer til den medikamentelle behandlingen av produksjonsdyr. Disse debattene kom til å omhandle en rekke forskjellige tema som angikk mat og helse, forholdet mellom mennesker og dyr, matproduksjon og miljøproblematikk. I foredraget vil Finstad trekke opp noen av disse linjene i antibiotikaens og husdyrbrukets norske historie i tiden etter andre verdenskrig.

Les mer

1
Oct

Quiz

Vi inviterer til quiz på Olavs pub. Alle spørsmålene omhandler byens historie, i nær eller fjern fortid, med varierende vanskelighetsgrad. Still opp med et lag eller prøv deg på egen hånd i en uhøytidelig test av dine kunnskaper om Trondheims historie. Velkommen til en hyggelig aften!

Eksternt arrangementLes mer

27
Sep

1800-1814: Nye arenaer for kunst og politikk. Forskningsdagene 2014.1800-1814: Nye arenaer for kunst og poltikk


Hva slags kunstliv utspilte seg blant Trondhjems innbyggere mer enn 100 år før symfoniorkesteret, Almas danseskole og Trøndelag Teater? En gruppe forskere fra NTNU forteller fra byens kulturliv i årene 1790-1814, med innslag av praktiske demonstrasjoner til glede for publikum.


Ved 1800-tallets begynnelse nådde den europeiske uroen også Trondhjem, som i likhet med resten av Danmark-Norge ble trukket inn i napoleonskrigene i 1807, noe som førte til dårligere tider og nødsår. Den kunstneriske og selskapelige aktiviteten fortsatte imidlertid, og i denne perioden ser vi framveksten av et borgerlig kulturliv med opprettelsen av to teatre i byen. I februar 1814 ankom prins Christian Frederik som ledd i sin kampanje for selvstendighetssaken. Mens han var i Trondhjem fant han tid både til dans og teater, to aktiviteter som heller ikke kan løsrives fra de politiske hendelsene dette året.


Musikalsk akkompagnement ved Øyvind Jo Heimdal Eik.


Theatercafeen er åpen for servering av mat og drikke under arrangementet.


Gratis inngang. Billetter hentes i billettluka, Trøndelag Teater, og kan reserveres på tlf.: 73805000.


Arrangementet er en del av Forskningsdagene 2014.
Les mer

25
Sep

Torsdagstreff - Querinis reise

Adelsmann og kjøpmann Pietro Querinis skip blir tatt av en storm. Etter uker i en skrøpelig livbåt strander elleve overlevende på ei ubebodd øy ved Røst i Lofoten den 4. januar 1432. Kari Hustad, fra Midtnorsk fortellerforum og Morten Lundgren, tidligere rektor på Røst, vil dele denne fantastiske historien med de som vil høre.

Eksternt arrangementLes mer

25
Sep

Finn din slekt

Finn din slekt.

Eksternt arrangementLes mer

24
Sep

Når en ufravikelig plikt blir retningslinjer - hvordan lønnsomhet styrer betydningen av respekt for menneskerettighetene i norske, statlig eide selskaper i et internasjonalt marked


Onsdagskveld i Låna. Foredrag ved doktorgradsstipendiat Lin Olderøien Elvegård.


Del av Forskningsdagene 2014 og Grunnlovsjubileet 1814-2014.

Eksternt arrangementLes mer

23
Sep

Overgrep og unnlatelsessynder av norske myndigheter mot innbyggere 1814-2014. Baksiden av glansbildet Norge, nå i grunnlovsjubileet


Litterær salong i Prestegårdslåna. Ledet av Gunnvald Bøe og Kristine Kaasa Moe. 


Del av Forskningsdagene 2014 og Grunnlovsjubileet 1814-2014.

Eksternt arrangementLes mer

21
Sep

Blant musikere og bøketrær i Trondheim omkring 1814
200-årsjubileet for grunnloven markeres på Ringve med aktiviteter som tar utgangspunkt i musikk- og planteliv i Trondheim for 200 år siden.


Vi starter med omvisning i landskapsparken på Ringve, der vi spesielt viser den 200 år gamle Ringve-bøka oppmerksomhet. Hagens leder, Vibekke Vange, er guide.


Etter vandringen i Ringve botaniske hage går vi til Ringve Musikkmuseum, hvor konservator Ingrid Loe Dalaker forteller om musikklivet i Trondheim i årene omkring 1814. Etter foredraget blir det en liten konsert med stykker hentet fra repertoaret til byens musikkselskap, "Det Musikalske Øvelses Selskab av 1815".


Oppmøte på tunet på Ringve kl. 13.00.
 

Les mer

21
Sep

Åpen dag i konserveringsverkstedet


I anledning Forskningsdagene åpner vi konserveringsverkstedet vårt denne søndagen. www.ringve.no


Eksternt arrangementLes mer

20
Sep

1790-tallet: Kunst og selskapsliv i oppgangstider. Forskningsdagene 2014.
1790-tallet: Kunst og selskapsliv i oppgangstider


Hva slags kunstliv utspilte seg blant Trondhjems innbyggere mer enn 100 år før symfoniorkesteret, Almas danseskole og Trøndelag Teater? En gruppe forskere fra NTNU forteller fra byens kulturliv i årene 1790-1814, med innslag av praktiske demonstrasjoner, til glede for publikum.


I 1790-årene blomstret økonomien og det selskapelige livet i Trondhjem som i resten av eneveldet Danmark-Norge. Dans og musikk var en viktig del av samværsformene. Ulike dansemestre besøkte byen og ga undervisning i de siste europeiske motedansene. I de største trepaleene ble det holdt teaterforestillinger for inviterte gjester, hvor man feiret kongen og det dansk-norske tvillingriket. Samtidig var sterke politiske krefter i spill i Europa, og strømningene fra den franske revolusjon kunne også anes i det trondhjemske kulturliv.


Musikalsk akkompagnement ved Øyvind Jo Heimdal Eik.


Theatercafeen er åpen for servering av mat og drikke under arrangementet.


Gratis inngang. Billetter hentes i billettluka, Trøndelag Teater, og kan reserveres på tlf.: 73805000.


Arrangementet er den del av Forskningsdagene 2014.Les mer

20
Sep

Kontakt mellom Melhus prestegård og folk i bygda. Glimt fra livet på 1700-, 1800- og 1900-tallet


Lørdagsforedrag i Prestegårdslåna. Foredrag ved Kristine Kaasa Moe.


Del av Forskningsdagene 2014.

Eksternt arrangementLes mer

18
Sep

Omvisning i Ila kirker

Ilen (Ila) kirke ble innviet 7. juni 1889, og fyller således 125 år i år. Historiker Svein Henrik Pedersen tar oss med på en omvisning i og utenfor kirka. Oppmøte ved inngangen av kirka.

Eksternt arrangementLes mer

18
Sep

Slektsdata lagret på internett

Temakveld. Ved Finn Karlsen, DIS Sør-Trøndelag.

Eksternt arrangementLes mer

17
Sep

Soppekskursjon til Rønningen


Som tidligere år har vi soppekskursjoner eller "soppopplevelser" i samarbeid med Trondheim sopp- og nyttevekstforening. 


Oppmøte parkeringsplassen ved Smistad

Eksternt arrangementLes mer

17
Sep

Beskjæring av trær og buskerSensommeren er en fin tid for beskjæring av mange trær og busker. Denne onsdagskvelden vil gartner Bård J. Skavlan i Ringve botaniske hage snakke om og demonstrere beskjæring av busker og trær, og vise fram utstyr som er "kjekt å ha" til dette formålet. Oppmøte på tunet på Ringve kl. 18.00.


 

Les mer

16
Sep

Skuddene i Sarajevo og utbruddet av 1. verdenskrig


Skuddene i Sarajevo og utbruddet av 1. verdenskrig


Historiker Anders Kirkhusmo


Den østerriske tronfølgeren Frans Ferdinand og hans gemalinne ble drept av en bosnisk nasjonalist ved navn Gavrilo Princip under et besøk i Sarajevo 28. juni 1914. Attentatet satte en hel verdensdel i brann, selv om ingen egentlig ønsket krig.

Eksternt arrangementLes mer

15
Sep

Norsk botanisk forening/Trøndelagsavdelingen - møte


Vi tar sikte på et møte denne
dagen, men programmet er ikke klart. Det vil bli kunngjort på nettet og med
varsel via e-post.

Eksternt arrangementLes mer

13
Sep

Barneuniversitetet

 Kan man snakke uten stemme? Ved Marit Album Kvernmo.


En forelesning om kommunikasjon, tanker og følelser faglig forankret i positiv psykologi.


Hva er kommunikasjon?


Hvordan kan det vi sier gjøre andre smartere?


Hvordan kan det vi ikke sier gjøre andre til en dårligere fotballspiller?


Er du nysgjerrig på å finne ut hvordan følelser påvirker oppførselen vår?


For mer info om tema og foredragsholder, se http://www.trondheim.kommune.no/folkebiblioteket/barneuniversitetet. Påmelding.


Hovedbiblioteket, 4. etasje.Eksternt arrangementLes mer

12
Sep

Kulturnatt på NTNU Vitenskapsmuseet.


Vi inviterer til åpent museum fra klokken 16.00-24.00. Vi
tilbyr en hyggelig museumsopplevelse for store og små.


Det vil bli omvisning i utstillingen "Stormaktspill, Trondheim 1814" klokken
19.00 og 21.00.

Les mer

12
Sep

Kulturnatt: Tårnvandring i Vår Frue kirke

Tårnvandring i Vår Frue kirke. Se Kulturnattas program for klokkeslett.

Eksternt arrangementLes mer

12
Sep

Kulturnatt

Kulturnatt.

Eksternt arrangementLes mer

11
Sep

Horneman-slekten og Reins kloster. På leting etter gårder og slekter i Gunnerusbiblioteket

Horneman-slekten og Reins kloster. På leting etter gårder og slekter i Gunnerusbiblioteket.

Eksternt arrangementLes mer

10
Sep

Soppekskursjon ved Ferista, Bymarka


Som tidligere år har vi soppekskursjoner eller "soppopplevelser" i samarbeid med Trondheim sopp- og nyttevekstforening.


Oppmøte på parkeringsplassen ved Ferista, Bymarka

Eksternt arrangementLes mer

10
Sep

Litt om botanikk og musikk i Trondheim rundt 1814

Kvelden starter ute i hagen der vi ser nærmere på den flotte Ringve-bøka, som er like gammel som grunnloven. Guide i Ringve botaniske hage er Vibekke Vange, hagens leder. Deretter fortsetter kvelden innendørs på Ringve, der temaet er "Det Musikalske Øvelses Selskab av 1815". Konservator Ingrid Loe Dalaker ved Ringve Musikkmuseum forteller om organiseringen av byens musikkselskap og repertoaret som ble spilt der. Oppmøte på tunet på Ringve kl. 18.00.

Les mer

6
Sep

Sekkepipe som symbol


Lørdagskåseriet. Sekkepipe som symbol. Konservator Daniel Winfree Papuga spiller og forteller i forkant av folkeavstemningen om skotsk uavhengighet i 2014. www.ringve.no


Eksternt arrangementLes mer

4
Sep

Historiefortelling - hva er det, og hvorfor har vi det som tema?

Åpent møte. Ved leder i DIS Sør-Trøndelag Finn Karlsen.

Eksternt arrangementLes mer

3
Sep

Soppekskursjon til Hestsjøen

 Som tidligere år har vi soppekskursjoner eller "soppopplevelser" i samarbeid med Trondheim sopp- og nyttevekstforening.


Oppmøte på parkeringsplassen ved badeplassen, Ringvål

Eksternt arrangementLes mer

3
Sep

Tranetur til Meldal


Hver høst samles hundrevis av traner på Re og Muan i Meldal før trekket sørover. Det er et imponerende syn når flokken letter i kveldingen og setter kurs for nattkvarteret. Vi er invitert til kaffe på Re mens vi venter på at tranene letter. Fugleekspert Otto Frengen er entusiastisk omviser og står for det faglige innholdet. Avreise med buss fra Leüthenhaven kl. 16.30. Påmelding tlf: 73592159, kunnskapsbyen@vm.ntnu.no. Pris 300,- kroner.

Les mer

30
Aug

Skolebøker fra slutten av 1800-tallet

Lørdagsforedrag i Prestegårdslåna. Kristine Kaasa Moe viser fram og forteller om funn i låna.

Eksternt arrangementLes mer

27
Aug

Soppekskursjon til "Giftskogen" på Tiller


Som tidligere år har vi soppekskursjoner eller "soppopplevelser" i samarbeid med Trondheim sopp- og nyttevekstforening. 


Oppmøte: Parkeringsplassen ved ASKO, Tiller

Eksternt arrangementLes mer

27
Aug

"Hagen i rødt, hvitt og blått" - fargerik markering av Grunnlovens 200-årsjubileum


Denne kvelden tar gartner Steinar Gagnås besøkende med på en vandring i hagen der blomster i rødt, hvitt og blått får all oppmerksomhet. Mesteparten av kvelden blir viet den flotte prydbeplantingen på terrassen foran hovedbygningen på Ringve, som er komponert av hagens gartnere i anledning 200-årsjubileet. Oppmøte på tunet på Ringve kl. 18.00.

Les mer

27
Aug

Bygdekultur og biologisk mangfold - en helseforsikring

Onsdagskveld i Låna. Foredrag ved Ola Storrø - førsteamanuensis i samfunnsmedisin og spesialist i allmennmedisin.

Eksternt arrangementLes mer

26
Aug

Verdier og motstand. Litteratur fra 1930-tallet.


Litterær salong i Prestegårdslåna. Ta gjerne med deg tekster. Ledet av Gunnvald Bøe.


Del av Grunnlovsjubileet 1814-2014.

Eksternt arrangementLes mer

24
Aug

Byvandring: Kjøpmennene i Kjøpmannsgaten

Byvandring med Terje Bratberg: Kjøpmennene i Kjøpmannsgaten.

Eksternt arrangementLes mer

21
Aug

Bærplukkingens gleder

Møte om bærplukkingens gleder ved Øyvind Stranna Larsen. Larsen foredrar om alle sider ved plukking og bruk av viltvoksende bær. La deg inspirere til å ta i bruk naturens spisskammer. Lærerikt, tankevekkende og ikke minst morsomt foredrag om bærplukking. Anledning til å kjøpe Larsens bok "Bærplukkingens gleder" til sterkt redusert pris.

Eksternt arrangementLes mer

20
Aug

Soppekskursjon til Tjønnstuggu

Soppekskursjon til Tjønnstuggu


 Som tidligere år har vi soppekskursjoner eller "soppopplevelser" i samarbeid med Trondheim sopp- og nyttevekstforening. Ildsjelene i "Musserongligaen" er for en stor del medlemmer i begge foreningene, og inviterer oss i år med på sine onsdagsturer i Trondheim.


Parkering ved Tjønnstuggu, "gamle" E6 Ranheim. Rundkjøring på toppen, ta til høyre og det vil være skilt.

Eksternt arrangementLes mer

19
Aug

De 5 sikre matsoppene


Møte om de 5 sikre matsoppene.Få med deg nødvendig kunnskap før du starter som sopp-plukker. Forberedelse til soppsesongen 2014, passer for alle.


Foredrag ved Tijana Gajic. 

Eksternt arrangementLes mer

5
Aug

NSKF i Eilat

Oddvar Heggøy fra Voss er ansatt som førstekonsulent i sekretariatet til NOF og medlem av Norsk Sjeldenhetskomite for Fugl (NSKF). Våren 2014 reiste han sammen med andre medlemmer av NSKF til Israel for å studere flere av artene som kun unntaksvis dukker opp i Norge. Oddvar vil fortelle litt om hvordan NSKF jobber, men først og fremst vise bilder fra denne kjente trekklokaliteten.

Eksternt arrangementLes mer

3
Aug

Ekskursjon til Brattfonnhøa og Unndalen

Ekskursjon til Brattfonnhøa og Unndalen


Dette er et botanisk rikt område i det østlige Dovrefjell. Vi gjør noen korte stopp langs Orkelsjøvegen, blant annet for å se på jøkelstarr og nålearve. Deretter kjører vi til Vidøya i Unndalen og herfra går vi til snøleiene under Brattfonnhøa (ca. 1-1,5 time å gå) for blant annet å stifte bekjentskap med oppdalssildre og mange andre sildrearter, snøgras, snøarve, jøkelsmåarve, knutshørapp og dvergsyre. Ekskursjonen avsluttes der elva Unna renner inn i Unndalsvatnet (Fundin) for å se på den sjeldne hvitstarren.


Oppmøte ved bommen til Orkelsjøvegen kl. 10.00 for å koordinere kjøring derfra.

Eksternt arrangementLes mer

15
Jul

Den nye generasjonen i 1907. Falkberget, Undset og Duun

Den nye generasjonen i 1907. Falkberget, Undset og Duun. Litterær salong i Prestegårdslåna. Ta gjerne med deg tekster. Ledet av Gunnvald Bøe.


Del av Grunnlovsjubileet 1814-2014.

Eksternt arrangementLes mer

12
Jul

Henrik Wergeland - et forbilde i medmenneskelighet og god gjerning


Henrik Wergeland - et forbilde i medmenneskelighet og god gjerning. Foredrag ved Kristine Kaasa Moe.


Del av Grunnlovsjubileet 1814-2014.

Eksternt arrangementLes mer

7
Jul

Botanisk vandring i Sølendet

Sølendet ved Røros er et unikt eksempel på et gammelt myr- og engslåttlandskap der hele tolv orkidéarter preger det spesielle kulturlandskapet.


Omvisning av botanikere fra NTNU Vitenskapsmuseet under ledelse av professor Asbjørn Moen.


Frammøte kl.12.00 på parkeringsplassen ved Sølendet naturreservat. Skiltet avkjørsel ved bru over Glåma, ca. 3 km nord for Brekken sentrum. Husk penger til bomvei.

Les mer

6
Jul

Ekskursjon i Estenstadmarka i Trondheim, rikmyr ved Lomtjønnhaugen, sørberg i Ramdalen

Ekskursjon i Estenstadmarka


Vi ser etter lappmarihand, engmarihand, blodmarihand, rødflangre, diverse starr, hengepiggfrø.


Oppmøte på parkeringsplassen ved Bekken kl. 13.00

Eksternt arrangementLes mer

30
Jun

Sommerlarm!

Sommerlarm! NTNU Vitenskapsmuseets sommerklubb for unge forskerspirer i alderen 10 - 12 år. Gjennom en uke er elevene med på aktivitetsrike dager hvor de forsker på kultur og natur og andre fagfelt ved NTNU. Påmelding på museets nettside starter i mai. Se bloggen fra tidligere år http://www.vm.ntnu.no/sommerlarm/

Eksternt arrangementLes mer

29
Jun

Omvisning i utstillingen "Stormaktspill, Trondheim 1814"

Vi inviterer til omvisning i utstillingen "Stormaktspill Trondheim 1814" på NTNU Vitenskapsmuseet.
På hvilke måter fikk de storpolitiske begivenhetene i 1814 betydning
for Trondheims befolkning? Hvordan var dagliglivet for de som bodde i
Trondheim på denne urolige tida? NTNU Vitenskapsmuseet ønsker publikum
velkommen til utstillinga "Stormaktspill, Trondheim 1814".Velkommen!Inngang: 60/30 kr. Barn under 18 gratis.
Målgruppe: Ungdom og voksne
Oppmøte: Resepsjonen/Museumsbutikken på NTNU Vitenskapsmuseet.


Eksternt arrangementLes mer

29
Jun

Ekskursjon til Bodsbergheia, Trondheim


Ekskursjon til Bodsbergheia, Trondheim


Kan vi finne igjen heistarr og andre regionalt sjeldne starr?


Oppmøte ved Rye skole kl. 10.00

Eksternt arrangementLes mer

23
Jun

Sommerlarm!

Sommerlarm! NTNU Vitenskapsmuseets sommerklubb for unge forskerspirer i alderen 10 - 12 år. Gjennom en uke er elevene med på aktivitetsrike dager hvor de forsker på kultur og natur og andre fagfelt ved NTNU. Påmelding på museets nettside starter i mai. Se bloggen fra tidligere år http://www.vm.ntnu.no/sommerlarm/

Eksternt arrangementLes mer

21
Jun

Arkivsenteret på Dora

Familielørdag: Sjøfartsbyen Trondheim I 1814 var Trondheim en stor sjøfartsby. Bli med på en rekke aktiviteter for store og små der du får vite mer om sjøfartens betydning for Trondheim gjennom tidene.

Eksternt arrangementLes mer

21
Jun

Vandring på Vårstigen

Det klassiske veistykket Vårstigen øverst i Drivdalen er rikt på både historie og natur. Det blir orientering om Dovrefjells flora, veihistorie og gruvedrift.


Ta med kikkert for å se moskusdyra bedre og mat og drikke for dagen.


Bussavgang fra Leüthenhaven kl. 09.00 Turleder er Bjørn Sæther.


Pris 400 kr. Ankomst Trondheim ca. kl. 19.00.


Påmelding: kunnskapsbyen@vm.ntnu.no tlf. 73 59 21 59

Les mer

18
Jun

Gamle planter - nye muligheter.

Gamle planter - nye muligheter. Gamlehagen inneholder prydplanter som er samlet inn fra hele Midt-Norge. Det er hardføre, fine planter som trives i de fleste hager. Gartner Patrick Nilsen gir råd om stell og bruk og forteller historien bak plantene i denne samlingen. Oppmøte på tunet på Ringve museum.

Les mer

15
Jun

Villblomstenes dag

 Når blomsterprakten er på sitt mest spennende arrangerer de nasjonale botaniske foreningene i Norden turer i nærmiljøet. Turene passer for alle aldersgrupper, og varer 2-3 timer, med innlagt matpause. Ta med nistepakke og drikke.


Møtested: Byåsen butikksenter


Turen går langs brei og fin sti


Eksternt arrangementLes mer

15
Jun

Omvisning i utstillingen "Stormaktspill, Trondheim 1814"

Vi inviterer til omvisning i utstillingen "Stormaktspill Trondheim 1814" på NTNU Vitenskapsmuseet.
På hvilke måter fikk de storpolitiske begivenhetene i 1814 betydning
for Trondheims befolkning? Hvordan var dagliglivet for de som bodde i
Trondheim på denne urolige tida? NTNU Vitenskapsmuseet ønsker publikum
velkommen til utstillinga "Stormaktspill, Trondheim 1814".Velkommen!Inngang: 60/30 kr. Barn under 18 gratis.
Målgruppe: Ungdom og voksne
Oppmøte: Resepsjonen/Museumsbutikken på NTNU Vitenskapsmuseet.


Eksternt arrangementLes mer

15
Jun

Villblomstenes dag

 Når blomsterprakten er på sitt mest spennende arrangerer de nasjonale botaniske foreningene i Norden turer i nærmiljøet. Turene passer for alle aldersgrupper, og varer 2-3 timer, med innlagt matpause. Ta med nistepakke og drikke.


Møtested: Parkeringsplassen ved Smedstuen


Turmål: Vi ser på rik og variert flora langs Ladestien

Eksternt arrangementLes mer

15
Jun

Villblomstenes dag

 Når blomsterprakten er på sitt mest spennende arrangerer de nasjonale botaniske foreningene i Norden turer i nærmiljøet. Turene passer for alle aldersgrupper, og er av 2-3 timers varighet, med innlagt matpause. Ta med nistepakke og drikke.


Møtested: Matkroken på Aure sentrum


Turmål: Turen går til kalkrike strandberg på Grisvågøya, og om vi orker, en tur til et område med rik slåttemyr i Tverrbotnen i Aurdalen

Eksternt arrangementLes mer

15
Jun

Villblomstenes dag

 
Når blomsterprakten er på sitt mest spennende arrangerer de nasjonale botaniske foreningene i Norden turer i nærmiljøet. Turene passer for alle aldersgrupper, og er av 2-3 timers varighet, med innlagt matpause. Ta med nistepakke og drikke.


Møtested: Best-stasjonen øst for Vinjeøra


Turmål: Skog, elvekant og kulturmark.


Arrangeres i samarbeid med Hagelaget i Hemne og Fjordkulturdagan på Vinjeøra

Eksternt arrangementLes mer

15
Jun

Villblomstenes dag

 
Når blomsterprakten er på sitt mest spennende arrangerer de nasjonale botansike foreningene i Norden turer i nærmiljøet. Turene passer for alle aldersgrupper, og er av 2-3 timers varighet, med innlagt matpause. Ta med nistepakke og drikke.


Møtested: Parkeringsplassen ved Flatholman i Muruvik


Turmål: Området har blanding av strandberg, strandeng, bar- og lauvskog. Strandberga er særlig interessante med innslag av sørlige arter.


Arrangeres i samarbeid med Trondheim sopp- og nyttevekstforening

Eksternt arrangementLes mer

15
Jun

Villblomstenes dag


Når blomsterprakten er på sitt mest spennende arrangerer de nasjonale botaniske foreningene i Norden turer i nærmiljøet. Turene passer for alle aldersgrupper, og er av 2-3 timers varighet, med innlagt matpause. 


Møtested: Vessingsjødammen


Turmål: Vi går over Vessingsjødammen til Langdalsberga. Vi skal studere rikmyr ut mot Vessingsjøen og rik bergvegetasjon. Det blir ingen lang gåtur.

Eksternt arrangementLes mer

15
Jun

Villblomstenes dag


Når blomsterprakten er på sitt mest spennende arrangerer de nasjonale botaniske foreningene i Norden turer i nærmiljøet. Turene passer for alle aldersgrupper, og varer i 2-3 timer, med innlagt matpause. Ta med nistepakke og drikke.


Møtested: Parkeringsplassen ved Coop Marked Stadsbygd


Turmål: Rik vegetasjon med orkideer


Arrangeres i samarbeid med Stadsbygd Hagelag

Eksternt arrangementLes mer

15
Jun

Villblomstenes dag


Når blomsterprakten er på sitt mest spennende arrangerer de nasjonale botaniske foreningene i Norden turer i nærmiljøet. Turene passer for alle aldersgrupper, er av 2-3 timers varighet, med innlagt matpause. Ta med nistepakke og drikke.


Møtested: Parkeringsplassen i Storvika


Turmål: Rik flora på strandberg og skog. Kort vandring.

Eksternt arrangementLes mer

15
Jun

Villblomstenes dag

 Når blomsterprakten er på sitt mest spennende arrangerer de nasjonale botaniske foreningene i Norden turer i nærmiljøet. Turene passer for alle aldersgrupper, er av 2-3 timers varighet, med innlagt matpause. Ta med nistepakke og drikke.


Møtested: Ved hovedbygninga på Røstad


Turmål: Variert flora i Røstadområdet

Eksternt arrangementLes mer

15
Jun

Villblomstenes dag


Når blomsterprakten er på sitt mest spennende arrangerer de nasjonale botaniske foreningene i Norden turer i nærmiljøet. Turene passer for alle aldersgrupper, er av 2-3 timers varighet, med innlagt matpause. Ta med nistepakke og drikke.


Møtested: Letnes ved fv 231 (Letnesveien). Parkering ved driftsbygning på oversida av fylkesveien


Turmål: Rik flora på strandberg.

Eksternt arrangementLes mer

15
Jun

Villblomstenes dag

 Når blomsterprakten er på sitt mest spennende arrangerer de nasjonale botaniske foreningene i Norden turer i nærmiljøet. Turene passer for alle aldersgrupper. Alle turene starter på angitte oppmøtesteder kl. 13.00. De fleste turene er av 2-3 timers varighet, med innlagt matpause. Ta med nistepakke og drikke. Eventuelle endringer blir opplyst bl.a. på de nasjonale sidene for Villblomstens dag http://www.villblomstenesdag.noMøtested: Rasteplassen i svingen like øst for reservatet (Sundet).


Turmål: Vandring langs naturstien.


Eksternt arrangementLes mer

15
Jun

Åpen dag i hagen.

Åpen dag i hagen. Det blir plantesalg, aktiviteter for barn, «Spør en gartner», kafé m.m. Ringve botaniske hage og hagens venneforening står for arrangementet, som foregår ved hagens administrasjon, inngang Lade allé 58.

Eksternt arrangementLes mer

14
Jun

Lørdagsforedrag i Prestegårdslåna

Gjenstander vi sjelden ser.

Prestegårdslånas
arbeidere viser frem fra gaver låna har fått, men som man sjelden ser.


Eksternt arrangementLes mer

12
Jun

Bymarkavandring

 Vi går fra Fjellseter via Vintervannet, over Vintervannsmyrene, om Skistua og Studenthytta, før vi returnerer til utgangspunktet.Oppmøte: Parkeringsplassen ved Fjellseter kapell


Eksternt arrangementLes mer

8
Jun

Kirkegårdsvandring med Svein Henrik Pedersen i og rundt Lade kirke

Vi inviterer til vandring i og rundt Lade kirke. I et område spekket med historie, finner vi Lade kirke. Steinkirken fra middelalderen vil vises frem i all sin prakt, og i tillegg vil vi få en interessant omvisning på en kirkegård med mange spennende menneskeskjebner.

Eksternt arrangementLes mer

4
Jun

Onsdagskveld i Låna


Elevkonsert. Kulturskolen i Melhus.


Eksternt arrangementLes mer

1
Jun

Familiedag på Steinvikholm


Familiedag på Steinvikholm. Aktiviteter for hele familien.

Eksternt arrangementLes mer

31
May

Blomstertur til Svinviks arboret i Todalen

Ekteparet Halvor og Anne Svinvik skapte med egne hender en blomstrende hage her på nordsida av Todalsfjorden i Surnadal kommune. Her finnes tre, busker og urter som vi knapt venter å finne så langt mot nord. Rhododendronblomstringa i månedsskiftet mai-juni er et høydepunkt.


Bussavgang fra Leüthenhaven kl. 09.00. Turleder er Bjørn Sæther.


Omvisning samt kaffe med vaffel er inkludert i prisen. Ankomst Trondheim ca. kl. 19.00.


Påmelding tlf. 73 59 21 59 kunnskapsbyen@vm.ntnu.no Pris 400 kr.

Les mer

25
May

Familiesøndag med flaggverksted og omvisning i utstillingen "Stormaktspill, Trondheim 1814"

Vi inviterer til familiesøndag på NTNU Vitenskapsmuseet.


Søndag 25. mai vil vi by på flere aktiviteter på museet.


For de minste vil det være flaggverksted på aktivitetsrommet. Tegn det norske flagget eller et flagg fra et annet land i verden. Hvordan hadde det norske flagget sett ut dersom du fikk bestemme?


Vi tilbyr også omvisninger i utstillingen "Stormaktspill Trondheim 1814".
På hvilke måter fikk de storpolitiske begivenhetene i 1814 betydning
for Trondheims befolkning? Hvordan var dagliglivet for de som bodde i
Trondheim på denne urolige tida? NTNU Vitenskapsmuseet ønsker publikum
velkommen til utstillinga "Stormaktspill, Trondheim 1814".Omvisning klokken 13.00 og 14.00.


Velkommen!Inngang til museet: 60/30 kr. Barn under 18 gratis.
Målgruppe: Barn, ungdom og voksne
Oppmøte for omvisning: Resepsjonen/Museumsbutikken på NTNU Vitenskapsmuseet.


Eksternt arrangementLes mer

21
May

Vandringer i det Trondheim som fantes i 1814

1814-serien:


Med utgangspunkt i Stiftsgården skal vi se på spor etter 1814 i dagens bybilde. Vandringen avsluttes ved Norges Bank/Vitensenteret, hvor det blir servering av kaffe og noe å bite i.


Med professor emeritus Kerstin Gjesdahl Noach og historiker Terje Bratberg.


Oppmøte utenfor Stiftsgården kl. 17.00.

Les mer

20
May

Senioruniversitetet i Trondheim - u3a

"Grunnlovsåret 1814 i Trondheim - et tidsbilde av byen i et begivenhetsrikt år" ved prosjektleder Merete Røskaft, DKNVS.

Eksternt arrangementLes mer

18
May

Omvisning i utstillingen "Stormaktspill, Trondheim 1814"

Vi inviterer til omvisning i utstillingen "Stormaktspill Trondheim 1814" på NTNU Vitenskapsmuseet.
På hvilke måter fikk de storpolitiske begivenhetene i 1814 betydning
for Trondheims befolkning? Hvordan var dagliglivet for de som bodde i
Trondheim på denne urolige tida? NTNU Vitenskapsmuseet ønsker publikum
velkommen til utstillinga "Stormaktspill, Trondheim 1814".Velkommen!Inngang: 60/30 kr. Barn under 18 gratis.
Målgruppe: Ungdom og voksne
Oppmøte: Resepsjonen/Museumsbutikken på NTNU Vitenskapsmuseet.


Eksternt arrangementLes mer

18
May

Omvisning i utstillingen "Stormaktspill, Trondheim 1814"

Vi inviterer til omvisning i utstillingen "Stormaktspill Trondheim 1814" på NTNU Vitenskapsmuseet.


På hvilke måter fikk de storpolitiske begivenhetene i 1814 betydning
for Trondheims befolkning? Hvordan var dagliglivet for de som bodde i
Trondheim på denne urolige tida? NTNU Vitenskapsmuseet ønsker publikum
velkommen til utstillinga "Stormaktspill, Trondheim 1814".Velkommen!Inngang: 60/30 kr. Barn under 18 gratis.
Målgruppe: Ungdom og voksne
Oppmøte: Resepsjonen/Museumsbutikken på NTNU Vitenskapsmuseet.


Eksternt arrangementLes mer

15
May

Grunnlovsjubileet 1814-2014.

Åpning av jubileumsutstilling om Trondheim og tiden rundt 1814.


Lansering av DKNVS sin nye bok om 1814 og Trondheim. I denne boka tegner forfattere fra ulike fagfelt et bilde av byen i dette merkeåret i norsk historie. Christian Fredriks besøk i byen i februar 1814 fikk stor oppmerksomhet, men i hvilken grad og på hvilken måte var byens befolkning egentlig involvert i de storpolitiske begivenhetene?


Gratis inngang og enkel servering.

Eksternt arrangementLes mer

14
May

Dyrene i botanisk hage

Både pattedyr og fugler trives i Ringve botanisk hage. Noen bor fast i hagen, andre streifer innom. Denne kvelden vil zoolog Per Gustav Thingstad fra NTNU Vitenskapsmuseet ta med publikum på sporjakt i hagen, og fortelle om dyrene som har laget disse sporene, og om andre med pels og fjær som har tilhold i hagen. Oppmøte på tunet på Ringve museum kl. 18.00.

Les mer

10
May

Lørdagsforedrag i Prestegårdslåna


Åbotsforretning ved Prestegårdslåna våren 1814.
Glimt inn i livet ved låna for 200 år siden.


Ved Kristine
Kaasa Moe og Bjørg Rugelsjøen.

Eksternt arrangementLes mer

6
May

Litterær salong i Prestegårdslåna


Fra bøker gitt ut i tiden 1780 til 1830.
Ta gjerne med deg tekster du setter pris på.


Ledet av
Gunnvald Bøe.


Eksternt arrangementLes mer

6
May

Norske orkideer


Denne kvelden blir et ikke-fuglerelatert tema. Vår erfaring
er at fuglekikkere har interesse for andre ting enn fugler. I fjor hadde vi et
foredrag om humler og denne gangen blir det om norske viltvoksende orkideer.
Einar Kongshaug er en av de fremste kjennere av orkideer i Norge og vil gi oss
en innføring i denne plantefamilien.

Les mer

5
May

Fjellplantene på Dovrefjell og i Trollheimen. 250 års forskning og stadig nye oppdagelser

Arne Jakobsen: Fjellplantene på Dovrefjell og i Trollheimen. 250 års forskning og stadig nye oppdagelser


Arne er lektor ved Gauldal videregående skole. Han har lang fartstid i foreininga vår, og har hatt fleire tillitsverv (i styret, ekskursjonskomiteen og redaktør av Orebladet dei fem første åra). I løpet av vinteren kjem Arne med ei bok om fjellplantene på Dovrefjell og i Trollheimen. I foredraget tek han utgangspunkt i noko av innhaldet i boka og vil bl.a. presentere nokre av pionerane og historia om eit utval av dei mest spanande funna deira.


Månadens art er rusttorvmose Sphagnum fuscum som blir presentert av Kjell Ivar Flatberg (kanskje er ikkje denne brune torvmosen så grei som mange av oss har trudd?).


Etter foredraga blir det ei enkel servering til kostpris, plante-utlodning og sosialt samvær.

Eksternt arrangementLes mer

3
May

Gullfrosken - en interaktiv teaterkonsert for barn

Visste du at hvert annet sekund forsvinner et område på størrelse med en fotballbane fra regnskogen?I «Gullfrosken» møter vi en liten frosk som bor innerst i regnskogen
sammen med moren sin. En dag samler ordføreren det store froskerådet til
et møte: Kongen i landet hugger ned regnskogen og er i ferd med å
ødelegge livet der. Den lille gullfrosken får det ærefulle oppdraget å
stanse kongen, slik at dyrene får skogen sin tilbake. Men hvordan skal
han klare det?


Forestillingstider:
3. mai klokken 11.30 og 14.00
4.mai klokken 11:30 og 14:00
9. mai klokken 18:00
10. mai klokken 11.30 og 14.00
11. mai klokken 11:30 og 14:00


Pris kr. 150,-­. Billetten inkluderer inngang til museet på forestillingsdagen.Forhåndssalg av billetter i museumsbutikken på NTNU Vitenskapsmuseet fra lørdag 26.april.

Eksternt arrangementLes mer

29
Apr

Senioruniversitetet i Trondheim - u3a


Litteraturmøte. Tema og foredragsholder oppgis senere.

Eksternt arrangementLes mer

26
Apr

Lørdagsforedrag i Prestegårdslåna


Kulturminneregisteringen i Melhus kommune.
Flere opplysninger følger senere.

Eksternt arrangementLes mer

24
Apr

Finn din slekt!

Ønsker du hjelp til å søke etter slekt kan du få hjelp og veiledning av erfarne slektsforskere og kunnskapsrike arkivarer.


Vi møtes på lesesalen og vil ha tilgang på bygdebøker, registre og databaser. Du kan også jobbe med kildemateriale fra arkivet dersom du har bestilt det i forveien. Materiale som finnes i arkivet kan bestilles i vanlig åpningstid kl.9.00-14.30.

Eksternt arrangementLes mer

9
Apr

Onsdagskveld i Låna


Norge og jødene - Grunnloven av 1814, Henrik
Wergeland og jødesaken i det norske storting.


Foredrag ved
Dagfinn Rian.


Eksternt arrangementLes mer

9
Apr

Bort fra gata.

Vi vet lite om barns liv i Trondheim på 1800-tallet. Det vi med større sikkerhet kan si, er at mange vokste opp i fattigdom. De yngste barnas arbeid foregikk innenfor husholdets ramme. For å minske fattigdommen og holde barn borte fra gata, ble det en strategi å lære opp gutter og jenter i håndverksteknikker. Dette ble også viktig for opprettingen av Byens Asyl i 1837.


Foredrag ved Tora Korsvold, Dronning Mauds Minne Høgskole.

Les mer

7
Apr

Planteopplevelser fra Svalbard

Kristin Vigander: Planteopplevelser fra Svalbard


Kristin har nettopp vorte pensjonist og kallar seg
sjølv hobbybotanikar. Ho har fagbakgrunn innan arkitektur, språk og realfag og
har i 30 år arbeidd innan fjernundervisning, dei siste åra som systemutviklar. Ho
er styremedlem i Norsk Botanisk Forening (hovudforeininga). Mange kjenner Kristin som ein ihuga fotograf gjennom
«Kristins flora - Norsk/Nordisk Nettflora» (http://www.kristvi.net/flora) som i
tillegg til 1200 planter også inneheld sopp, lav, fuglar, sommarfuglar og andre
insekt. I foredraget vil ho vise bilete frå ein tur til Svalbard sist sommar.


Månadens art er kysttorvmose Sphagnum austinii
som blir presentert av Magni Kyrkjeeide og Kristian Hassel.


Etter foredraga blir det ei enkel servering til kostpris, plante-utlodning
og sosialt samvær.

Eksternt arrangementLes mer

6
Apr

Middelalderen

Omvisning med Kirsten Stabel i middelalderutstillingen i Suhmhuset. Oppmøte i kafeen i Suhmhuset.

Eksternt arrangementLes mer

3
Apr

DIS-Sør-Trøndelag

Svein Henrik Pedersen: «Eidsvollsjubileet. Foredrag med utgangspunkt i de trønderske eidsvollsmennene (Darre fra Klæbu, Floer fra Røros, Forsæth fra Klæbu og Giedeboe fra Orkdal/Trondheim)» Åpent DIS-møte. 

Eksternt arrangementLes mer

2
Apr

Hvordan gjenkjenne ulike trær før løvsprett?

Bladenes utseende benyttes gjerne ved bestemmelse av ulike løvtrær. Men hvordan skille de ulike trærne i vinterhalvåret? Bli med botaniker Egil I. Aune fra Vitenskapsmuseet på vandring i Ringve botaniske hage og lær triksene! Oppmøte på tunet på Ringve Museum kl. 18.00.

Les mer

1
Apr

Litterær salong i Prestegårdslåna


Morsomme og humoristiske tekster. Ta gjerne med deg litteratur du setter pris
på.


Ledet av Gunnvald Bøe.


Eksternt arrangementLes mer

1
Apr

Costa Rica


Med over 850 registrerte arter på et areal bare litt større
enn Trøndelag er Costa Rica et attraktivt reisemål for en fuglekikker. Landet
satser på økoturisme og har mye frodig regnskog med et eksotisk dyreliv. Høsten
2013 dro tre trøndere dro på tur.


Foredrag ved Andreas Winnem.

Eksternt arrangementLes mer

29
Mar

Lørdagsforedrag i Låna


Malekurset i Prestegårdslånas Bispekabinett
? hva har vi lært?


Kristine
Kaasa Moe forteller og viser bilder, fra før kurset, under og etter.


Eksternt arrangementLes mer

27
Mar

Temakveld i Arkivsenteret på Dora.

USA - finne informasjon i Acestry og andre tilgjengelige kilder v/ Finn Karlsen

Eksternt arrangementLes mer

26
Mar

Onsdagskveld i Låna


Jagriti Vihara ? et
landsbyprosjekt i India med bred forankring i Melhus.


Mildrid
Nesheim og Torgeir Gunnleiksrud forteller. De har nylig besøkt India, og har
ferske inntrykk fra dette spennende urfolk-prosjektet.  


Eksternt arrangementLes mer

26
Mar

Historien bak smaken

I Trøndelag bugner det av smakfulle marine råvarer. Kamskjell, krabber, sjøkreps, breiflabb, laks, blåskjell og sild for å nevne noen.


I boka "Velkommen av havet  - mer enn en kokebok" følges sju marine råvarer fra Trøndelag, fra artenes oppvekstområder, via fiskerne til tre kokker ved Rica Nidelven Hotel. Her settes det fokus på hvorfor artene lever der de gjør og når på året er kvaliteten best?


For å finne svarene brukes fiskernes tradisjonskunnskap om fiskeområder, nyere vitenskapelig kunnskap om hvordan havbunnen ser ut koblet med artenes biologi. Og vi byr selvsagt på en smakebit!


Foredrag ved Kari Helene Bachke Andresen og Oddvar Longva, NGU.


Vin og viten med åpen kafe og musikalske innslag

Les mer

22
Mar

Årsmøte i Fortidsminneforeningen, Den trønderske avdeling

  Årsmøte i Fortidsminneforeningen, Den trønderske avdeling.

Eksternt arrangementLes mer

20
Mar

Finn din slekt!

Ønsker du hjelp til å søke etter slekt kan du få hjelp og veiledning av erfarne slektsforskere og kunnskapsrike arkivarer.

Vi møtes på lesesalen og vil ha tilgang på bygdebøker, registre og databaser. Du kan også jobbe med kildemateriale fra arkivet dersom du har bestilt det i forveien. Materiale som finnes i arkivet kan bestilles i vanlig åpningstid kl.9.00-14.30.

Eksternt arrangementLes mer

20
Mar

Seminar til markering av 150 årsdagen for Broder Lysholm Knudtzon død


Torsdag 20. mars 2014 kl. 12-16 arrangeres et seminar til markering av 150-årsdagen for Broder Lysholm Knudtzons død


Sted: Gunnerusbiblioteket
Program


Kl. 12 Nedleggelse av krans ved Broder Lysholm Knudtzons
grav på Domkirkegården


Kl. 13-16 Broder
Lysholm Knudtzon ? mannen, bøkene og miljøet


NTNU UB Gunnerusbiblioteket.


Ida Bull: Broder
Lysholm Knudtzon
.


Ida Bull er professor i historie ved NTNU, og visepreses i
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Hun har skrevet mye om de
trondhjemske handelshusene på 1700-tallet, og har også forfattet artikkelen om
Broder Lysholm Knudtzon i Store Norske Leksikon.


Elisabeth S. Eide: Knudtzons boksamling.


Elisabeth
S. Eide er forsker ved Nasjonalbiblioteket.
De seinere åra har hun særlig
arbeidet med norsk bokhistorie. Nylig utkom «Bøker i Norge. Boksamlinger,
leseselskap og bibliotek på 1800-tallet» (Pax Forlag, 2013), hvor hun blant
annet tar for seg Knudtzons boksamling.


Magne Njåstad: Kunnskapsmiljøene i Trondheim
fram mot 1860.


Magne
Njåstad er førsteamanuensis ved Institutt for historiske studier, NTNU. Han har
blant annet skrevet om Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs bibliotek og
om Trondheim i et kunnskapshistorisk lys.


Det vil
bli omvisning i Knudtzonsalen, hvor det vil bli presentert dikt og tekster
skrevet av Broder Lysholm Knudtzon. Lett servering.


Påmelding
sendes innen 16. mars til Trond Åm, leder for spesialsamlingene ved Gunnerusbiblioteket,
på e-postadresse
trond.am@ub.ntnu.no.


 


Eksternt arrangementLes mer

18
Mar

Senioruniversitetet i Trondheim - u3a


"Halvdan Koht og veien inn i krigen " v/ historiker Åsmund Svendsen.

Eksternt arrangementLes mer

18
Mar

Litterær salong i Prestegårdslåna


Svensk litteratur. Ta gjerne med deg tekster du setter pris på.


Ledet av Gunnvald Bøe.


Eksternt arrangementLes mer

12
Mar

Kunst, håndverk eller dilettanteri?

Bli med inn i Trondheims kunstliv på begynnelsen av 1800-tallet. Med utgangspunkt i kjøpmannsfamilien Knudtzons kulturelle interesser og byens første kunstutstilling i Stiftsgården i 1824, ser vi på forholdene for kunst og kunstnere i datidens Trondheim.


Portretter og prospekter var de viktigste billedtypene, men dette ble ansett som uinteressant i forbindelse med den nystiftede Trondhjems kunstforenings utstillinger fra 1845.


Foredrag ved kunsthistoriker Ingunn Øren Kvande.

Les mer

11
Mar

Arkivsenteret på Dora

Utstillingsåpning


"Arkivene - demokratiets grunnpilar"


Eksternt arrangementLes mer

11
Mar

Trondhjems Historiske Forening


Foredrag og årsmøte i Trondhjems
Historiske Forening


Mer informasjon kommer.

Eksternt arrangementLes mer

9
Mar

Liv, død og evighetOmvisning med kunsthistoriker Kirsten Stabel i kirkekunstsamlingen.
Publikum tas med på en vandring inn i middelalderen, der menneskets
tanker omkring "liv, død og evighet" blir belyst gjennom kirkekunsten.
Vi stifter bekjentskap med utspekulerte djevler og demoner, men aller
mest med den himmelske hærskare som kom mennesket til unnsetning i
nødens stund. Ved å kombinere historiske fakta, helgenlegender og
anekdoter blir billedframstillingene lettere å forstå, og fortiden
framstår aktuell og nærværende. Motivene spenner fra syndefall til dommedag og er fulle av dramatikk!
Kirkekunstsamlingen ved NTNU Vitenskapsmuseet er en av landets fineste
samlinger med kirkekunst og kirkeinventar. Her er godt bevarte
alterskap, krusifikser, helgenskulpturer, altertavler og prekestoler,
samt tekstiler og liturgiske gjenstander fra perioden 1150 til 1750.
Kirkekunsten bygger bro mellom fortid og nåtid og setter lokale
kultgjenstander inn i en større europeisk sammenheng. Oppmøte i museumsbutikken.

Eksternt arrangementLes mer

5
Mar

Hva skjer med byens særpreg?

Hvordan skal byer og tettsteder klare å bevare sin egenart i spennet mellom ivrige utbyggere, sterke kapitalinteresser og kommunale reguleringsplaner? Glemmer vi det som egentlig gjør et sted unikt og attraktivt?


Sørlandsrefseren Erling Okkenhaug har i 25 år kjempet for at byutviklingen skal respektere de opprinnelige stedsmiljøene, inkludere lokalbefolkningen i prosessene, og ikke overlate reguleringsplanen til utbyggerne og deres arkitekter. Når han ser at Risørs særpreg blir truet av utbyggere som vil utvikle ensartede leilighetsblokker i en av de best bevarte trehusbyene i Europa tar han kampen og dokumenterer det på film.


Filmvisning og debatt med forskere og politikere fra Trondheim om hvordan Trondheim skal utvikles i framtida.


Arrangementet er et samarbeid mellom Kunnskapsbyen og Fortidsminneforeningen, Den trønderske avdeling.

Les mer

4
Mar

Verdens største rovfugltrekk


Høsten 2012 dro Kjell Larssen og Trond Haugskott ned til
Mexico bl.a. for å få med seg verdens største rovfugltrekk ved Veracruz. Her
passerer flere millioner rovfugler hver høst på vei til sør- og sentral-Amerika
hvor de tilbringer vinteren.

Eksternt arrangementLes mer

3
Mar

Jämtlands flora

Staffan Åström: Jämtlands flora


Staffan er botanikar frå Aspås i Jämtland. Han
er leiar («ordförande») for Jämtlands Botaniska Sällskap (http://hem.passagen.se/bosse-bus/jabs/),
og har også tillitsverv i Svenska Botaniska Föreningen (SBF). Vidare er han
redaktør for Rödbläranv,
Botanisk tidskrift för Jämtland-Härjedalen samt Medelpad. I foredraget vil vi
bli gjort kjent med noko av det som veks i vårt «nabo-fylke» i aust. 


Før foredraget (kl. 19.00-19.30) er det årsmøte i Botanisk Forening.
Medlemmene får årsmøtepapira i eiga sending.


Etter foredraget
blir det ei enkel servering til kostpris, plante-utlodning og sosialt samvær.

Eksternt arrangementLes mer

27
Feb

Temakveld i Arkivsenteret på Dora.

Gårder - hva finnes av kilder og hva forteller de slektsforskeren? v/Elin Jacobsen.

Eksternt arrangementLes mer

26
Feb

Fra kalde isfjell til varme hjerter

Da Titanic støtte på et isfjell og sank i 1912, kom ideen om å utvikle en teknologi som oppdaget isfjell under vann. Etter hvert begynte man å prøve ut sonar og radarteknologi for å se inn i kroppen.


I 1976 ble Doppler-ultralyd utviklet av Bjørn Angelsen ved det som i dag er NTNU. Et nært samarbeid med lege og hjertespesialist Liv Hatle gjorde denne ultralydteknologien kjent på verdensbasis.


Åpningsutstillingen i Medisinsk museum handler om ultralyd. Her kan du se hvordan teknologisk utvikling ved NTNU - i nært samarbeid med klinikerne ved St. Olavs Hospital - har gjort pasientbehandlingen bedre over hele verden.


Foredrag ved Stein Samstad, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU.


Kort innledning om utstillingen i Medisinsk museum ved Ivar Skjåk Nordrum. Det blir mulighet for å besøke utstillingen i museet.

Les mer

25
Feb

Senioruniversitetet i Trondheim - u3a

Museumsomvisning.

Eksternt arrangementLes mer

22
Feb

Malekurs ved Prestegårdslåna.


Kurs over
fire helger etter hverandre, der man kan være med på én, flere eller alle
helger.


Malersvenneriet
v/Jorunn Garberg Moslet leder et praktisk kurs i å tilbakeføre et rom til slik
det var i 1877, med skraping, reparasjoner, maling. Det blir teori og praksis i
alle deler av arbeidet. Man lærer bl.a. å rive pigmenter, og å lage malingen
med farge som i 1877.


Kursavgift
for dekking av mat og materialer. Varm mat hver dag. Åpent for alle
interesserte.


Påmelding og
kontakt: Telefon 976 22 708; postmottak@prestegaardslaana.no
eller via brev til Prestegårdslåna, Postboks 16, 7221 Melhus.


Eksternt arrangementLes mer

20
Feb

Finn din slekt !

Ønsker du hjelp til å søke etter slekt kan du få hjelp og veiledning av erfarne slektsforskere og kunnskapsrike arkivarer.

Vi møtes på lesesalen og vil ha tilgang på bygdebøker, registre og databaser. Du kan også jobbe med kildemateriale fra arkivet dersom du har bestilt det i forveien. Materiale som finnes i arkivet kan bestilles i vanlig åpningstid kl.9.00-14.30.

Eksternt arrangementLes mer

19
Feb

omvisning i St Olav kirke

En omvisning i St Olav kirke med Egil Mogstad med henblikk på historikk, kirkebygget og kirkekunsten. Her kan man også beskue et av Håkon Blekens tidlige verk, av ham selv regnet som et av hans hovedverk.

Eksternt arrangementLes mer

18
Feb

Senioruniversitetet i Trondheim - u3a
Årsmøte."En plast-teknolog har mye å lære av Naturen" v/siv.ing Thor Meland.

Eksternt arrangementLes mer

18
Feb

Litterær salong i Prestegårdslåna


Fra bøker jeg er glad i. Ta gjerne med
deg tekster du setter pris på.


Ledet av
Gunnvald Bøe.


Eksternt arrangementLes mer

15
Feb

Vinterferieaktiviteter på Vitenskapsmuseet.

Vinterferieaktiviteter på museet. Kom og bli med på morsomme matematiske aktiviteter for store og små.

I utstillingen IMAGINARY viser guidene deg hvordan du kan utforske spennende matematikk og lage dine egne kunstverk.


Vær med og bygg en stor Sierpinskipyramide ved å lage hundrevis av små tetraeder (pyramider). Hvor stor kan vi få den i løpet av vinterferien?


Vi eksperimenterer også med bygging av store matematiske skulpturer ved å bruke plastrør og koblinger. Vi håper det blir skikkelig kaldt, for da skal vi lage store isformer utendørs.


Kanskje har du lyst til å ta en tur inne i Arken, se på dyrene og lage din egen regnbueslange som du kan ta med deg hjem.


23. februar kl. 12.30-13.30: Nils Kristian Rossing holder populærvitenskapelig foredrag: "Fotballer og såpebobler - Er det matematikk i slikt?». Foredraget viser ved hjelp av demonstrasjoner og enkle eksperimenter hvordan arkitekter og designere har latt seg inspirere av polyedere og såpehinner.


Eksternt arrangementLes mer

13
Feb

DIS-Sør-Trøndelag

Temakveld på NTNU Gunnerusbiblioteket, Kalvskinnsgate 1. Sølvi Løchen: «Fem Strinda-gårder og det Brodtkorbske arkiv (Tjøtta). På jakt etter gårder og slekter i Gunnerusbibliotekets privatarkiver.» Åpent DIS-møte.

Eksternt arrangementLes mer

12
Feb

Onsdagskveld i Låna

Henrik Wergeland ? et forbilde i
medmenneskelighet og god gjerning.

Foredrag
v/Kristine Kaasa Moe.


Eksternt arrangementLes mer

12
Feb

Prins Kristian Fredrik i Trondheim.

1814- serien:


I dagane 5. - 9. februar 1814 fekk Trondheim besøk av prins Kristian Fredrik, statthaldar og dansk tronfølgjar. Berre nokre få dagar etter at han hadde fått meldinga om at kong Fredrik 6. ved Kielfreden 14. januar hadde avstått heile Noreg til svenskane, la han i veg til Trondheim.


Kva skulle han her, og korleis vart møtet med byen desse viktige februardagane? Foredrag ved Steinar Supphellen.

Les mer

11
Feb

Bioteknologiens tidsalder: 12 smakebiter Velkommen til studentkveld i Trondheim 11. februar!

Bioteknologien har kraft i seg til å endre
samfunnet grunnleggende. Utviklingen er rask og omfattende, og blir
møtt med både håp og frykt. Bioteknologien gir nye muligheter, men også
uvante etiske dilemmaer.
Ny kunnskap kan dessuten være med å endre hvordan vi ser på oss selv og
på verden.


Vi har gitt 12 engasjerte forskere 7 minutter hver til å gi smakebiter på bioteknologiens framtid.


Det blir servering av noe enkelt å spise samt noen etikk-utfordringer til alle.


Påmelding pga serveringhttp://www.bion.no/2014/01/studentkveld-i-trondheim-11-februar-bioteknologiens-tidsalder-12-smakebiter/Tid: Tirsdag 11. februar kl. 18. 


Sted: Storsalen, Studentersamfundet NTNU Program:Sissel Rogne, direktør, Bioteknologinemnda: Hvordan lage en havfrue?


Knut A. Hjelt, fagsjef, FHL: Morgendagens sushi: Er nordmenn klare for genmodifisert laks?


Stig A. Slørdahl, dekan, Det medisinske fakultet, NTNU: Breaking Bad: bioterror, forskning og etikk


Berit Løkensgard Strand, sivilingeniør, NTNU:
Nytt vev ved hjelp av nye materialer


Leif Edward Ottesen Kennair, psykolog, NTNU:
Atferdsgenetikk. Konsekvenser av et biopsykososialt faggrunnlag


Arne Sunde, St. Olav Fertilitetsseksjonen/NTNU:
Assistert befruktning: Morgendagens hverdagsmedisin?


Jens Rohloff, biolog, NTNU:
Strawberry fields forever: Norske jordbær i januar?


Anne J. Vikdal, laboratorieleiar, HUNT biobank:
Mysteriet nordtrøndaren. Rapport frå ein fryseboks


Berge Solberg, filosof, NTNU:
Å vite eller ikke vite? Gentestenes etikk


Berta Guell Matas, forskningsleder, SINTEF:
Biodrivstoff til fly


Anja Johansen, stipendiat, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU:
Spektakulære bilder fra kroppens innside


May Thorseth, filosof, NTNU:
Profesjonsetikk for studenter?
Arrangører:


Bioteknologinemnda


Volvox & Alkymisten


Tekna Biotek
Eksternt arrangementLes mer

6
Feb

DIS-Sør-Trøndelag

Per Jevne: "Jeg fant, jeg fant". Slektsforskerarbeid med blant annet vekt på Russerbarna. Åpent DIS-møte. 

Eksternt arrangementLes mer

5
Feb

Helse for en bedre verden

Å satse på global helse er å bidra til en bedre verden. Elisabeth Darj er gynekolog, spesialist på fødselshjelp og kvinnesykdommer og NTNUs første professor i global helse.


I dette foredraget forteller hun om hvordan det oppleves å forske i fattige land, og om sine prosjekter rundt vold mot kvinner i Nepal, mødreomsorg i Tanzania og HIV/STI hos ungdommer i Uganda.


Vin og viten med musikalsk innslag og "Dagens dings". Åpen kafe fra kl. 18.00.

Les mer

4
Feb

Hva er en ørn?


Jan Ove Gjershaug jobber som seniorforsker ved Norsk
institutt for naturforskning (NINA), med spesiell fokus på rovfugler. Han har
reist verden rundt og sett de fleste av verdens ørnearter. Denne kvelden vil
han ta oss med inn i ørnenes verden og blant annet gi oss en liten oversikt
over systematikken til disse mektige rovfuglene.

Eksternt arrangementLes mer

30
Jan

Temakveld i Arkivsenteret på Dora.

Digitalarkivet er på plass - hva betyr det? v/Finn Karlsen

Eksternt arrangementLes mer

30
Jan

Åpning av Medisinsk Museum

Åpningsseminar i forbindelse med nytt medisinsk museum. Seminaret ledes av professor Steinar Westin. Musikalsk innslag av saksofonkvartetten Just Reed. Gratis inngang og åpent for alle. Auditorium KA11, Kunnskapssenteret, 1. etasje


· Hvorfor skal vi ta vare på historien? Suzette Paasche, adm. direktør, Museene i Sør-Trøndelag (MiST)


· Medisinens kunnskap og byborgernes helse. Svein Carstens, førsteamanuensis, HiST.


· Blir allting glemt på hundre år? Norsk folkehelse 1913-2013. Øivind Larsen, professor emeritus i medisinsk historie, UiO.


Kl. 14.00-15.00: Omvisning i museet. Medisinsk museum, 3. etasje i Kunnskapssenteret

Eksternt arrangementLes mer

29
Jan

Supercomputeren Vilje

NTNU sin største datamaskin heter Vilje. Den kan gjøre 400 000 milliarder regneoperasjoner per sekund, kostet 55 millioner kroner og sørger blant annet for at du får værmeldinger hver dag. Bli med inn i supercomputeren som sørger for at NTNU kan gjennomføre avansert forsking i verdensklasse.


Omvisning ved Bjørn Lindi som er leder for NOTUR-anlegget.


NTNU, Realfagsbygget, aud. R8, Høgskoleringen 5.


Les mer

28
Jan

Litterær salong i Prestegårdslåna


Jule- og nyttårstekster. Ta gjerne med deg tekster du setter pris på.


Ledet av Gunnvald Bøe.


Eksternt arrangementLes mer

27
Jan

Vitenskapelige samlinger - en gullgruve for vitenskapen!

Mika Bendiksby: Vitenskapelige samlinger - en gullgruve for vitenskapen! Mika er førsteamanuensis ved NTNU Vitskapsmuseet og konservator for karplantesamlinga. Forskinga hennar er i hovudsak biosystematisk og i stor grad basert på herbariemateriale. Ho har arbeidd både med karplanter, lav og sopp og har kompetanse innan fagområda fylogeni (studiet av «stamtreet» til organismane), molekylær systematikk og historisk biogeografi. I foredraget vil Mika fortelje om dei botaniske samlingane i universitetsmusea, både kvifor, kva og korleis det bør samlast.


Etter foredraget blir det ei enkel servering til kostpris, plante-utlodning og sosialt samvær

Eksternt arrangementLes mer