Søk i NTNUs nettsider

Aktuelt »  

Kunnskapsbyen

Søkeresultat

Du har bedt om følgende søk:

Kun arkiverte aktiviteter skal inkluderes.
24
Apr

Finn din slekt!

Ønsker du hjelp til å søke etter slekt kan du få hjelp og veiledning av erfarne slektsforskere og kunnskapsrike arkivarer.


Vi møtes på lesesalen og vil ha tilgang på bygdebøker, registre og databaser. Du kan også jobbe med kildemateriale fra arkivet dersom du har bestilt det i forveien. Materiale som finnes i arkivet kan bestilles i vanlig åpningstid kl.9.00-14.30.

Eksternt arrangementLes mer

9
Apr

Onsdagskveld i Låna


Norge og jødene - Grunnloven av 1814, Henrik
Wergeland og jødesaken i det norske storting.


Foredrag ved
Dagfinn Rian.


Eksternt arrangementLes mer

9
Apr

Bort fra gata.

Vi vet lite om barns liv i Trondheim på 1800-tallet. Det vi med større sikkerhet kan si, er at mange vokste opp i fattigdom. De yngste barnas arbeid foregikk innenfor husholdets ramme. For å minske fattigdommen og holde barn borte fra gata, ble det en strategi å lære opp gutter og jenter i håndverksteknikker. Dette ble også viktig for opprettingen av Byens Asyl i 1837.


Foredrag ved Tora Korsvold, Dronning Mauds Minne Høgskole.

Les mer

7
Apr

Planteopplevelser fra Svalbard

Kristin Vigander: Planteopplevelser fra Svalbard


Kristin har nettopp vorte pensjonist og kallar seg
sjølv hobbybotanikar. Ho har fagbakgrunn innan arkitektur, språk og realfag og
har i 30 år arbeidd innan fjernundervisning, dei siste åra som systemutviklar. Ho
er styremedlem i Norsk Botanisk Forening (hovudforeininga). Mange kjenner Kristin som ein ihuga fotograf gjennom
«Kristins flora - Norsk/Nordisk Nettflora» (http://www.kristvi.net/flora) som i
tillegg til 1200 planter også inneheld sopp, lav, fuglar, sommarfuglar og andre
insekt. I foredraget vil ho vise bilete frå ein tur til Svalbard sist sommar.


Månadens art er kysttorvmose Sphagnum austinii
som blir presentert av Magni Kyrkjeeide og Kristian Hassel.


Etter foredraga blir det ei enkel servering til kostpris, plante-utlodning
og sosialt samvær.

Eksternt arrangementLes mer

6
Apr

Middelalderen

Omvisning med Kirsten Stabel i middelalderutstillingen i Suhmhuset. Oppmøte i kafeen i Suhmhuset.

Eksternt arrangementLes mer

3
Apr

DIS-Sør-Trøndelag

Svein Henrik Pedersen: «Eidsvollsjubileet. Foredrag med utgangspunkt i de trønderske eidsvollsmennene (Darre fra Klæbu, Floer fra Røros, Forsæth fra Klæbu og Giedeboe fra Orkdal/Trondheim)» Åpent DIS-møte. 

Eksternt arrangementLes mer

2
Apr

Hvordan gjenkjenne ulike trær før løvsprett?

Bladenes utseende benyttes gjerne ved bestemmelse av ulike løvtrær. Men hvordan skille de ulike trærne i vinterhalvåret? Bli med botaniker Egil I. Aune fra Vitenskapsmuseet på vandring i Ringve botaniske hage og lær triksene! Oppmøte på tunet på Ringve Museum kl. 18.00.

Les mer

1
Apr

Litterær salong i Prestegårdslåna


Morsomme og humoristiske tekster. Ta gjerne med deg litteratur du setter pris
på.


Ledet av Gunnvald Bøe.


Eksternt arrangementLes mer

1
Apr

Costa Rica


Med over 850 registrerte arter på et areal bare litt større
enn Trøndelag er Costa Rica et attraktivt reisemål for en fuglekikker. Landet
satser på økoturisme og har mye frodig regnskog med et eksotisk dyreliv. Høsten
2013 dro tre trøndere dro på tur.


Foredrag ved Andreas Winnem.

Eksternt arrangementLes mer

29
Mar

Lørdagsforedrag i Låna


Malekurset i Prestegårdslånas Bispekabinett
? hva har vi lært?


Kristine
Kaasa Moe forteller og viser bilder, fra før kurset, under og etter.


Eksternt arrangementLes mer

27
Mar

Temakveld i Arkivsenteret på Dora.

USA - finne informasjon i Acestry og andre tilgjengelige kilder v/ Finn Karlsen

Eksternt arrangementLes mer

26
Mar

Onsdagskveld i Låna


Jagriti Vihara ? et
landsbyprosjekt i India med bred forankring i Melhus.


Mildrid
Nesheim og Torgeir Gunnleiksrud forteller. De har nylig besøkt India, og har
ferske inntrykk fra dette spennende urfolk-prosjektet.  


Eksternt arrangementLes mer

26
Mar

Historien bak smaken

I Trøndelag bugner det av smakfulle marine råvarer. Kamskjell, krabber, sjøkreps, breiflabb, laks, blåskjell og sild for å nevne noen.


I boka "Velkommen av havet  - mer enn en kokebok" følges sju marine råvarer fra Trøndelag, fra artenes oppvekstområder, via fiskerne til tre kokker ved Rica Nidelven Hotel. Her settes det fokus på hvorfor artene lever der de gjør og når på året er kvaliteten best?


For å finne svarene brukes fiskernes tradisjonskunnskap om fiskeområder, nyere vitenskapelig kunnskap om hvordan havbunnen ser ut koblet med artenes biologi. Og vi byr selvsagt på en smakebit!


Foredrag ved Kari Helene Bachke Andresen og Oddvar Longva, NGU.


Vin og viten med åpen kafe og musikalske innslag

Les mer

22
Mar

Årsmøte i Fortidsminneforeningen, Den trønderske avdeling

  Årsmøte i Fortidsminneforeningen, Den trønderske avdeling.

Eksternt arrangementLes mer

20
Mar

Finn din slekt!

Ønsker du hjelp til å søke etter slekt kan du få hjelp og veiledning av erfarne slektsforskere og kunnskapsrike arkivarer.

Vi møtes på lesesalen og vil ha tilgang på bygdebøker, registre og databaser. Du kan også jobbe med kildemateriale fra arkivet dersom du har bestilt det i forveien. Materiale som finnes i arkivet kan bestilles i vanlig åpningstid kl.9.00-14.30.

Eksternt arrangementLes mer

20
Mar

Seminar til markering av 150 årsdagen for Broder Lysholm Knudtzon død


Torsdag 20. mars 2014 kl. 12-16 arrangeres et seminar til markering av 150-årsdagen for Broder Lysholm Knudtzons død


Sted: Gunnerusbiblioteket
Program


Kl. 12 Nedleggelse av krans ved Broder Lysholm Knudtzons
grav på Domkirkegården


Kl. 13-16 Broder
Lysholm Knudtzon ? mannen, bøkene og miljøet


NTNU UB Gunnerusbiblioteket.


Ida Bull: Broder
Lysholm Knudtzon
.


Ida Bull er professor i historie ved NTNU, og visepreses i
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Hun har skrevet mye om de
trondhjemske handelshusene på 1700-tallet, og har også forfattet artikkelen om
Broder Lysholm Knudtzon i Store Norske Leksikon.


Elisabeth S. Eide: Knudtzons boksamling.


Elisabeth
S. Eide er forsker ved Nasjonalbiblioteket.
De seinere åra har hun særlig
arbeidet med norsk bokhistorie. Nylig utkom «Bøker i Norge. Boksamlinger,
leseselskap og bibliotek på 1800-tallet» (Pax Forlag, 2013), hvor hun blant
annet tar for seg Knudtzons boksamling.


Magne Njåstad: Kunnskapsmiljøene i Trondheim
fram mot 1860.


Magne
Njåstad er førsteamanuensis ved Institutt for historiske studier, NTNU. Han har
blant annet skrevet om Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs bibliotek og
om Trondheim i et kunnskapshistorisk lys.


Det vil
bli omvisning i Knudtzonsalen, hvor det vil bli presentert dikt og tekster
skrevet av Broder Lysholm Knudtzon. Lett servering.


Påmelding
sendes innen 16. mars til Trond Åm, leder for spesialsamlingene ved Gunnerusbiblioteket,
på e-postadresse
trond.am@ub.ntnu.no.


 


Eksternt arrangementLes mer

18
Mar

Senioruniversitetet i Trondheim - u3a


"Halvdan Koht og veien inn i krigen " v/ historiker Åsmund Svendsen.

Eksternt arrangementLes mer

18
Mar

Litterær salong i Prestegårdslåna


Svensk litteratur. Ta gjerne med deg tekster du setter pris på.


Ledet av Gunnvald Bøe.


Eksternt arrangementLes mer

12
Mar

Kunst, håndverk eller dilettanteri?

Bli med inn i Trondheims kunstliv på begynnelsen av 1800-tallet. Med utgangspunkt i kjøpmannsfamilien Knudtzons kulturelle interesser og byens første kunstutstilling i Stiftsgården i 1824, ser vi på forholdene for kunst og kunstnere i datidens Trondheim.


Portretter og prospekter var de viktigste billedtypene, men dette ble ansett som uinteressant i forbindelse med den nystiftede Trondhjems kunstforenings utstillinger fra 1845.


Foredrag ved kunsthistoriker Ingunn Øren Kvande.

Les mer

11
Mar

Arkivsenteret på Dora

Utstillingsåpning


"Arkivene - demokratiets grunnpilar"


Eksternt arrangementLes mer

11
Mar

Trondhjems Historiske Forening


Foredrag og årsmøte i Trondhjems
Historiske Forening


Mer informasjon kommer.

Eksternt arrangementLes mer

9
Mar

Liv, død og evighetOmvisning med kunsthistoriker Kirsten Stabel i kirkekunstsamlingen.
Publikum tas med på en vandring inn i middelalderen, der menneskets
tanker omkring "liv, død og evighet" blir belyst gjennom kirkekunsten.
Vi stifter bekjentskap med utspekulerte djevler og demoner, men aller
mest med den himmelske hærskare som kom mennesket til unnsetning i
nødens stund. Ved å kombinere historiske fakta, helgenlegender og
anekdoter blir billedframstillingene lettere å forstå, og fortiden
framstår aktuell og nærværende. Motivene spenner fra syndefall til dommedag og er fulle av dramatikk!
Kirkekunstsamlingen ved NTNU Vitenskapsmuseet er en av landets fineste
samlinger med kirkekunst og kirkeinventar. Her er godt bevarte
alterskap, krusifikser, helgenskulpturer, altertavler og prekestoler,
samt tekstiler og liturgiske gjenstander fra perioden 1150 til 1750.
Kirkekunsten bygger bro mellom fortid og nåtid og setter lokale
kultgjenstander inn i en større europeisk sammenheng. Oppmøte i museumsbutikken.

Eksternt arrangementLes mer

5
Mar

Hva skjer med byens særpreg?

Hvordan skal byer og tettsteder klare å bevare sin egenart i spennet mellom ivrige utbyggere, sterke kapitalinteresser og kommunale reguleringsplaner? Glemmer vi det som egentlig gjør et sted unikt og attraktivt?


Sørlandsrefseren Erling Okkenhaug har i 25 år kjempet for at byutviklingen skal respektere de opprinnelige stedsmiljøene, inkludere lokalbefolkningen i prosessene, og ikke overlate reguleringsplanen til utbyggerne og deres arkitekter. Når han ser at Risørs særpreg blir truet av utbyggere som vil utvikle ensartede leilighetsblokker i en av de best bevarte trehusbyene i Europa tar han kampen og dokumenterer det på film.


Filmvisning og debatt med forskere og politikere fra Trondheim om hvordan Trondheim skal utvikles i framtida.


Arrangementet er et samarbeid mellom Kunnskapsbyen og Fortidsminneforeningen, Den trønderske avdeling.

Les mer

4
Mar

Verdens største rovfugltrekk


Høsten 2012 dro Kjell Larssen og Trond Haugskott ned til
Mexico bl.a. for å få med seg verdens største rovfugltrekk ved Veracruz. Her
passerer flere millioner rovfugler hver høst på vei til sør- og sentral-Amerika
hvor de tilbringer vinteren.

Eksternt arrangementLes mer

3
Mar

Jämtlands flora

Staffan Åström: Jämtlands flora


Staffan er botanikar frå Aspås i Jämtland. Han
er leiar («ordförande») for Jämtlands Botaniska Sällskap (http://hem.passagen.se/bosse-bus/jabs/),
og har også tillitsverv i Svenska Botaniska Föreningen (SBF). Vidare er han
redaktør for Rödbläranv,
Botanisk tidskrift för Jämtland-Härjedalen samt Medelpad. I foredraget vil vi
bli gjort kjent med noko av det som veks i vårt «nabo-fylke» i aust. 


Før foredraget (kl. 19.00-19.30) er det årsmøte i Botanisk Forening.
Medlemmene får årsmøtepapira i eiga sending.


Etter foredraget
blir det ei enkel servering til kostpris, plante-utlodning og sosialt samvær.

Eksternt arrangementLes mer

27
Feb

Temakveld i Arkivsenteret på Dora.

Gårder - hva finnes av kilder og hva forteller de slektsforskeren? v/Elin Jacobsen.

Eksternt arrangementLes mer

26
Feb

Fra kalde isfjell til varme hjerter

Da Titanic støtte på et isfjell og sank i 1912, kom ideen om å utvikle en teknologi som oppdaget isfjell under vann. Etter hvert begynte man å prøve ut sonar og radarteknologi for å se inn i kroppen.


I 1976 ble Doppler-ultralyd utviklet av Bjørn Angelsen ved det som i dag er NTNU. Et nært samarbeid med lege og hjertespesialist Liv Hatle gjorde denne ultralydteknologien kjent på verdensbasis.


Åpningsutstillingen i Medisinsk museum handler om ultralyd. Her kan du se hvordan teknologisk utvikling ved NTNU - i nært samarbeid med klinikerne ved St. Olavs Hospital - har gjort pasientbehandlingen bedre over hele verden.


Foredrag ved Stein Samstad, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU.


Kort innledning om utstillingen i Medisinsk museum ved Ivar Skjåk Nordrum. Det blir mulighet for å besøke utstillingen i museet.

Les mer

25
Feb

Senioruniversitetet i Trondheim - u3a

Museumsomvisning.

Eksternt arrangementLes mer

22
Feb

Malekurs ved Prestegårdslåna.


Kurs over
fire helger etter hverandre, der man kan være med på én, flere eller alle
helger.


Malersvenneriet
v/Jorunn Garberg Moslet leder et praktisk kurs i å tilbakeføre et rom til slik
det var i 1877, med skraping, reparasjoner, maling. Det blir teori og praksis i
alle deler av arbeidet. Man lærer bl.a. å rive pigmenter, og å lage malingen
med farge som i 1877.


Kursavgift
for dekking av mat og materialer. Varm mat hver dag. Åpent for alle
interesserte.


Påmelding og
kontakt: Telefon 976 22 708; postmottak@prestegaardslaana.no
eller via brev til Prestegårdslåna, Postboks 16, 7221 Melhus.


Eksternt arrangementLes mer

20
Feb

Finn din slekt !

Ønsker du hjelp til å søke etter slekt kan du få hjelp og veiledning av erfarne slektsforskere og kunnskapsrike arkivarer.

Vi møtes på lesesalen og vil ha tilgang på bygdebøker, registre og databaser. Du kan også jobbe med kildemateriale fra arkivet dersom du har bestilt det i forveien. Materiale som finnes i arkivet kan bestilles i vanlig åpningstid kl.9.00-14.30.

Eksternt arrangementLes mer

19
Feb

omvisning i St Olav kirke

En omvisning i St Olav kirke med Egil Mogstad med henblikk på historikk, kirkebygget og kirkekunsten. Her kan man også beskue et av Håkon Blekens tidlige verk, av ham selv regnet som et av hans hovedverk.

Eksternt arrangementLes mer

18
Feb

Senioruniversitetet i Trondheim - u3a
Årsmøte."En plast-teknolog har mye å lære av Naturen" v/siv.ing Thor Meland.

Eksternt arrangementLes mer

18
Feb

Litterær salong i Prestegårdslåna


Fra bøker jeg er glad i. Ta gjerne med
deg tekster du setter pris på.


Ledet av
Gunnvald Bøe.


Eksternt arrangementLes mer

15
Feb

Vinterferieaktiviteter på Vitenskapsmuseet.

Vinterferieaktiviteter på museet. Kom og bli med på morsomme matematiske aktiviteter for store og små.

I utstillingen IMAGINARY viser guidene deg hvordan du kan utforske spennende matematikk og lage dine egne kunstverk.


Vær med og bygg en stor Sierpinskipyramide ved å lage hundrevis av små tetraeder (pyramider). Hvor stor kan vi få den i løpet av vinterferien?


Vi eksperimenterer også med bygging av store matematiske skulpturer ved å bruke plastrør og koblinger. Vi håper det blir skikkelig kaldt, for da skal vi lage store isformer utendørs.


Kanskje har du lyst til å ta en tur inne i Arken, se på dyrene og lage din egen regnbueslange som du kan ta med deg hjem.


23. februar kl. 12.30-13.30: Nils Kristian Rossing holder populærvitenskapelig foredrag: "Fotballer og såpebobler - Er det matematikk i slikt?». Foredraget viser ved hjelp av demonstrasjoner og enkle eksperimenter hvordan arkitekter og designere har latt seg inspirere av polyedere og såpehinner.


Eksternt arrangementLes mer

13
Feb

DIS-Sør-Trøndelag

Temakveld på NTNU Gunnerusbiblioteket, Kalvskinnsgate 1. Sølvi Løchen: «Fem Strinda-gårder og det Brodtkorbske arkiv (Tjøtta). På jakt etter gårder og slekter i Gunnerusbibliotekets privatarkiver.» Åpent DIS-møte.

Eksternt arrangementLes mer

12
Feb

Onsdagskveld i Låna

Henrik Wergeland ? et forbilde i
medmenneskelighet og god gjerning.

Foredrag
v/Kristine Kaasa Moe.


Eksternt arrangementLes mer

12
Feb

Prins Kristian Fredrik i Trondheim.

1814- serien:


I dagane 5. - 9. februar 1814 fekk Trondheim besøk av prins Kristian Fredrik, statthaldar og dansk tronfølgjar. Berre nokre få dagar etter at han hadde fått meldinga om at kong Fredrik 6. ved Kielfreden 14. januar hadde avstått heile Noreg til svenskane, la han i veg til Trondheim.


Kva skulle han her, og korleis vart møtet med byen desse viktige februardagane? Foredrag ved Steinar Supphellen.

Les mer

11
Feb

Bioteknologiens tidsalder: 12 smakebiter Velkommen til studentkveld i Trondheim 11. februar!

Bioteknologien har kraft i seg til å endre
samfunnet grunnleggende. Utviklingen er rask og omfattende, og blir
møtt med både håp og frykt. Bioteknologien gir nye muligheter, men også
uvante etiske dilemmaer.
Ny kunnskap kan dessuten være med å endre hvordan vi ser på oss selv og
på verden.


Vi har gitt 12 engasjerte forskere 7 minutter hver til å gi smakebiter på bioteknologiens framtid.


Det blir servering av noe enkelt å spise samt noen etikk-utfordringer til alle.


Påmelding pga serveringhttp://www.bion.no/2014/01/studentkveld-i-trondheim-11-februar-bioteknologiens-tidsalder-12-smakebiter/Tid: Tirsdag 11. februar kl. 18. 


Sted: Storsalen, Studentersamfundet NTNU Program:Sissel Rogne, direktør, Bioteknologinemnda: Hvordan lage en havfrue?


Knut A. Hjelt, fagsjef, FHL: Morgendagens sushi: Er nordmenn klare for genmodifisert laks?


Stig A. Slørdahl, dekan, Det medisinske fakultet, NTNU: Breaking Bad: bioterror, forskning og etikk


Berit Løkensgard Strand, sivilingeniør, NTNU:
Nytt vev ved hjelp av nye materialer


Leif Edward Ottesen Kennair, psykolog, NTNU:
Atferdsgenetikk. Konsekvenser av et biopsykososialt faggrunnlag


Arne Sunde, St. Olav Fertilitetsseksjonen/NTNU:
Assistert befruktning: Morgendagens hverdagsmedisin?


Jens Rohloff, biolog, NTNU:
Strawberry fields forever: Norske jordbær i januar?


Anne J. Vikdal, laboratorieleiar, HUNT biobank:
Mysteriet nordtrøndaren. Rapport frå ein fryseboks


Berge Solberg, filosof, NTNU:
Å vite eller ikke vite? Gentestenes etikk


Berta Guell Matas, forskningsleder, SINTEF:
Biodrivstoff til fly


Anja Johansen, stipendiat, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU:
Spektakulære bilder fra kroppens innside


May Thorseth, filosof, NTNU:
Profesjonsetikk for studenter?
Arrangører:


Bioteknologinemnda


Volvox & Alkymisten


Tekna Biotek
Eksternt arrangementLes mer

6
Feb

DIS-Sør-Trøndelag

Per Jevne: "Jeg fant, jeg fant". Slektsforskerarbeid med blant annet vekt på Russerbarna. Åpent DIS-møte. 

Eksternt arrangementLes mer

5
Feb

Helse for en bedre verden

Å satse på global helse er å bidra til en bedre verden. Elisabeth Darj er gynekolog, spesialist på fødselshjelp og kvinnesykdommer og NTNUs første professor i global helse.


I dette foredraget forteller hun om hvordan det oppleves å forske i fattige land, og om sine prosjekter rundt vold mot kvinner i Nepal, mødreomsorg i Tanzania og HIV/STI hos ungdommer i Uganda.


Vin og viten med musikalsk innslag og "Dagens dings". Åpen kafe fra kl. 18.00.

Les mer

4
Feb

Hva er en ørn?


Jan Ove Gjershaug jobber som seniorforsker ved Norsk
institutt for naturforskning (NINA), med spesiell fokus på rovfugler. Han har
reist verden rundt og sett de fleste av verdens ørnearter. Denne kvelden vil
han ta oss med inn i ørnenes verden og blant annet gi oss en liten oversikt
over systematikken til disse mektige rovfuglene.

Eksternt arrangementLes mer

30
Jan

Temakveld i Arkivsenteret på Dora.

Digitalarkivet er på plass - hva betyr det? v/Finn Karlsen

Eksternt arrangementLes mer

30
Jan

Åpning av Medisinsk Museum

Åpningsseminar i forbindelse med nytt medisinsk museum. Seminaret ledes av professor Steinar Westin. Musikalsk innslag av saksofonkvartetten Just Reed. Gratis inngang og åpent for alle. Auditorium KA11, Kunnskapssenteret, 1. etasje


· Hvorfor skal vi ta vare på historien? Suzette Paasche, adm. direktør, Museene i Sør-Trøndelag (MiST)


· Medisinens kunnskap og byborgernes helse. Svein Carstens, førsteamanuensis, HiST.


· Blir allting glemt på hundre år? Norsk folkehelse 1913-2013. Øivind Larsen, professor emeritus i medisinsk historie, UiO.


Kl. 14.00-15.00: Omvisning i museet. Medisinsk museum, 3. etasje i Kunnskapssenteret

Eksternt arrangementLes mer

29
Jan

Supercomputeren Vilje

NTNU sin største datamaskin heter Vilje. Den kan gjøre 400 000 milliarder regneoperasjoner per sekund, kostet 55 millioner kroner og sørger blant annet for at du får værmeldinger hver dag. Bli med inn i supercomputeren som sørger for at NTNU kan gjennomføre avansert forsking i verdensklasse.


Omvisning ved Bjørn Lindi som er leder for NOTUR-anlegget.


NTNU, Realfagsbygget, aud. R8, Høgskoleringen 5.


Les mer

28
Jan

Litterær salong i Prestegårdslåna


Jule- og nyttårstekster. Ta gjerne med deg tekster du setter pris på.


Ledet av Gunnvald Bøe.


Eksternt arrangementLes mer

27
Jan

Vitenskapelige samlinger - en gullgruve for vitenskapen!

Mika Bendiksby: Vitenskapelige samlinger - en gullgruve for vitenskapen! Mika er førsteamanuensis ved NTNU Vitskapsmuseet og konservator for karplantesamlinga. Forskinga hennar er i hovudsak biosystematisk og i stor grad basert på herbariemateriale. Ho har arbeidd både med karplanter, lav og sopp og har kompetanse innan fagområda fylogeni (studiet av «stamtreet» til organismane), molekylær systematikk og historisk biogeografi. I foredraget vil Mika fortelje om dei botaniske samlingane i universitetsmusea, både kvifor, kva og korleis det bør samlast.


Etter foredraget blir det ei enkel servering til kostpris, plante-utlodning og sosialt samvær

Eksternt arrangementLes mer

25
Jan

Lørdagsforedrag i Prestegårdslåna


Hva vet vi om Bispekabinettet i
Prestegårdslåna? Rommets farger skal tilbakeføres til 1877.


Kristine
Kaasa Moe forteller fra de gamle dokumentene.


Eksternt arrangementLes mer

23
Jan

Finn din slekt!

Ønsker du hjelp til å lete etter slekt kan du få hjelp og veiledning av erfarne slektsforskere og dyktige arkivarer.

Vi møtes på lesesalen og vil ha tilgang på bygdebøker, registre og databaser. Du kan også jobbe med kildemateriale fra arkivet dersom du har bestilt det i forveien. Materiale som finnes i arkivet kan bestilles i vanlig åpningstid kl.9.00-14.30.

Eksternt arrangementLes mer

23
Jan

NTNU Gunnerusbiblioteket

Inger Selven Watts: «Tvangsevakueringen av 15.000 mennesker fra Finnmark og Nord-Troms 1944-45 og hva som hendte da de kom til Trondheim og Stadsbygd.»

Eksternt arrangementLes mer

22
Jan

Trondhjems Historiske Forening

"Fra fem til en - kommunesammenslåingen i Trondheims-området femti år etter"


Foredrag ved Ola Svein Stugu.Eksternt arrangementLes mer

22
Jan

Røykeskillet

I Norge skaper røyken store klasseskiller. Viser nå ettervirkningene av store sosiale forskjeller i røyking i Norge over tid og det er særlig kvinnene som kommer dårlig ut.


Terje Andreas Eikemo ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU har jobbet sammen med 70 forskere fra 20 land og gjort interessante funn i jobben med å undersøke hvordan man kan utjevne ulikheter i dødelighet i Europa.

Les mer

21
Jan

Senioruniversitetet i Trondheim - u3a

"Armenia - nesten utryddet flere ganger av naboer. Om landets kulturelle styrke" v/ lektor Geir Dolmen

Eksternt arrangementLes mer

21
Jan

Hydrogen vs. elektriske biler

Truls Norby, professor, Universitetet i Oslo og Magnus S Thomassen, seniorforsker, SINTEF


Nærmere informasjon om møtet finnes på vår hjemmeside her.


Møtet er åpent for alle interesserte.


Påmelding er bare nødvendig for de som vil delta på middag og selskapelig samvær etter møtet.


Prisen er kr 300,- per kuvert. Betaling kan skje ved kontant betaling etter middagen eller ved at deltakerne ber om å få tilsendt faktura på kr 300 pluss faktureringsgebyr på kr 50. Husk å oppgi fullstendig navn og postadresse ved påmeldingen når faktura skal sendes.


Det er mulig å melde seg på til middagen på to måter:


1. E-post: ntvamail@ntva.ntnu.no 2. Telefon 73 59 54 63.


Påmelding til middagen må være mottatt innen kl 1500 mandag 20. januar.


Eksternt arrangementLes mer

15
Jan

Det trønderske kompromiss

1814-serien.


Med Kieltraktaten av 14. januar 1814 opphørte unionen mellom Norge og Danmark. Kong Frederik 6. overførte sitt arverike Norge til Kongen av Sverige med alle rettigheter. Veien til den endelige avståelsen var dramatisk. Gjennom store deler av 1813 lå et kompromissforslag på bordet: avståelsen av Trondhjem stift alene.


Jakob Maliks, NTNU, forteller om bakgrunnen for forslaget, og hvilke konsekvenser det hadde for hendelsene i 1814.

Les mer

9
Jan

DIS Sør-Trøndelag

Liv Marit Haakenstad: "Utvandringen fra Trøndelag. Om kjente trøndere, reiseruter og hvor de slo seg ned." Åpent DIS-møte.

Eksternt arrangementLes mer

8
Jan

Onsdagskveld i Låna

Julesongkveld. Gunnvald Bøe forteller. Randi Vik ved flyglet.Eksternt arrangementLes mer

5
Jan

Helligtrekongersaften for 21. gang.

Bjørn Vevang
orgel, Silje Aurora Løkken sang, Kristine Kaasa Moe fortelling.


Eksternt arrangementLes mer

16
Dec

Liv Ullmann 75 år

Liv Ullmann er Norges største filmstjerne gjennom tidene. Hun er også en anerkjent forfatter, skuespiller og regissør og hun er trønder! 16. desember kommer hun til Trondheim for å feire sin 75årsdag. Vi ønsker alle velkommen til å feire sammen med henne og oss.
PROGRAM


10.00 Ullmann, Bergmann og Strindberg, et kåseri av Jan Holmberg, Bergman- kjenner, filmhistoriker og forsker.


11.00 Miss Julie - Et blikk bak kulissene til regissøren Liv Ullmanns nye storfilm (basert på August Strindbergs skuespill) som kommer neste høst. Jan Erik Holst intervjuer produsenten Synnøve Hørsdal.


12.00 Møt Liv Ullmann - skuespilleren/regissøren/fremtiden. Journalistene Per Haddal & Anne Grosvold intervjuer Liv Ullmann.


13.00 Pause


14.00 Liv & Ingmar, en dokumentarfilm fra 2012 i regi av Dheeraj Akolkar, produsert av Nordic Stories. Liv Ullmann møter publikum etter visningen.


Forfilm : Den danske dikteren fra 2006, regi Toril Kove, med Liv Ullmann som fortelleren


Sted: Liv Ullmann-salen, Nova 1


18.00 Filmvisning: Enskilda samtal, regi Liv Ullmann, produsert av SVT, Sverige 1996 etter et manuskript av Ingmar Bergman. Eng tekster. Introduksjon av Liv Ullmanns ærsprisvinner Margreth Olin.


Eksternt arrangementLes mer

11
Dec

Hva skal vi med grunnlovsjubileet 2014?

Vi tjuvstarter på grunnlovsjubileet i 2014 med en samtale om samfunnsdebatt, ytringsfrihet og den offentlige samtalen. Vi feirer stadig nasjonale jubileer og vi spør hvorfor det er viktig å feire dette, og hva det gjør med samfunnsdebatten.


Allmenn stemmerett, likestilling, kulturelt mangfold og nye medier er noe av det som gjør at vi i dag kan diskutere helt andre tema på helt andre måter enn for 200 år siden. Vi inviterer derfor til en samtale om de lange linjer i samfunnsdebatten, om hvordan den offentlige samtalen har endret seg og hva vi egentlig feirer ved store nasjonale jubileum..

Programleder Gunnar Okstad, Adresseavisen i samtale med Gudleiv Forr, Dagbladet, May Thorseth, Filosofisk Institutt, NTNU, Andres Todal Jenssen, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU, Merethe Baustad Ranum, H, Jan Bojer Vindheim MDG og varaordfører Knut Fagerbakke.

Arrangementet er et samarbeid mellom Kunnskapsbyen, Trondhjems Bys Vel og DKNVS.

Les mer

5
Dec

DIS ST: Julemøte på Arkivsenteret

DIS ST: Julemøte på Arkivsenteret 18.30


Tradisjonelt julemøte med foredrag om jul i gamle dager.


Foredragsholder og tema kunngjøres senere.


Tilbud i forkant av møtet: Kom kl. 16.00 og få en kjapp omvisning i Arkivsenteret og hjelp med egen forskning på lesesalen av DIS-medlemmer.


Mer informasjon finnes på DIS-Sør-Trøndelags hjemmeside; http://st.disnorge.no

Eksternt arrangementLes mer

4
Dec

Hurra for drittsekken


Vin og viten. Åpen kafe fra kl. 18.00 og dagens dings fra NTNU Vitenskapsmuseet sine samlinger.

Gjennom reality-tv og en voldsom dyrking av enere innen ulike samfunnsområder har det blitt greit å slå seg fram på andres bekostning. Dagens helter er de som spiller spillet, manipulerer, håner sine motstandere og blir beundret for det.


Hvorfor liker vi å se på usympatiske mennesker og hva er det som gjør at vi blir fascinert av å se på dårlige handlinger?
Foredrag ved Leif Edward Ottesen Kennair, Psykologisk Institutt, NTNU.

Les mer

3
Dec

På fugletur i Tyrkia

På fugletur i Tyrkia, ved Jørgen Søraker.


I mai 2013 dro en gjeng fra Trondheim lokallag (pluss en fosning) til sørlige deler av Tyrkia for å lete etter mange av de ornitologiske godbitene som finnes i dette spennende landet som de fleste av oss forbinder med sol og sandstrender. Kl. 19.00 på Suhmhuset, Vitenskapsmuseet

Eksternt arrangementLes mer

2
Dec

Orkideer og andre arter i Sølendet naturreservat i Røros, endringer som følge av gjengroing og skjøtsel

Asbjørn Moen: Orkideer og andre arter i Sølendet naturreservat i Røros, endringer som følge av gjengroing og skjøtsel


Asbjørn er professor i økologi og naturvern ved NTNU Vitskapsmuseet. Årleg frå 1974 har han drive botaniske studiar i Sølendet naturreservat i Røros, eit unikt myrområde med rik og variert flora. I 2012 vart det ved Vitskapsmuseet gitt ut ei bok om Sølendet i serien «Bli med ut!». Foredraget vil gi oversikt over tidlegare og noverande bruk av reservatet. Dessutan erfaringar frå langtidsstudiar i 40 år, bl.a. kunnskap om endringar i plantelivet som følgje av gjengroing og skjøtsel.


Månadens art er soleihov Caltha palustris som blir presentert av Harald Vik-Mo.

Eksternt arrangementLes mer

27
Nov

Grafèn - bli kjent med fremtidens vidundermateriale

Grafén er supersterkt, enkelt å fremstille og er blitt spådd å revolusjonere alt fra dataelektronikk til fornybar energi. Omtrent ukentlig kommer det nye rapporter om nye bruksområder og egenskaper ved fysikkens nye superstjerne som består av et lag med karbonatomer. På NTNU pågår det verdensledende forskning på grafén og Helge Weman ved Institutt for elektronikk og telekommunikasjon, NTNU, vil fortelle om pågående forsking og fremtidens muligheter.

Les mer

23
Nov

DIS ST: Finn din slekt

Åpen lesesal med slektsforskningshjelp og foredrag. Her
får du hjelp av erfarne slektsforskere og kunnskapsrike arkivarer. Vi møtes på
lesesalen og vil ha tilgang på bygdebøker, registre og databaser.

Foredrag; Slektsforskning på 1900-tallet - hvilke kilder
er tilgjengelige?


ved Finn Karlsen, Statsarkivet i Trondheim


Sted: Arkivsenteret på Dora, lesesalen.


Tid: Kl. 10.00-14.00. Foredrag kl. 12.00


Gratis


Ingen påmelding


Bestilling av arkivsaker: elja@arkivverket.no


Kaffeservering!

Eksternt arrangementLes mer

23
Nov

Julemøte

Nærmere informasjon kommer.

Eksternt arrangementLes mer

23
Nov

Julemøte på Reinskloster

Bli med på Fortidsminneforeningens julemøte!


Foredrag ved arkeolog Øystein Ekroll «Nyere forskning på Reinskloster», med omvisning i ruinen.


Informasjon om Fortidsminneforeningens arbeid.


Innslag av sang og musikk.


Det blir selvsagt servert Bisp, samt salg av suppe og kake.


Bli med på en hyggelig førjulsdag på Reinskloster!

Gratis inngang. Arrangementet holdes i Borgstua, Reinskloster og er åpent for alle.

Eksternt arrangementLes mer

20
Nov

Framtidsmaten - rett fra laboratoriet

Kommer fremtidens kotelett fra Gildes kjøttdyrkingsfabrikk? In-vitrokjøtt og GMO er nye

matord som svirrer i media. Allerede nå kan vi lage råvarer til matlaging ved å endre gener og produsere kjøtt i laboratorier. Dette skaper store muligheter for å dekke verdens fremtidige matbehov. Samtidig skaper nye produksjonsmåter frykt. Hva er framtida for verdens matproduksjon, og hvorfor blir vi så redd for den nye maten? Nina Veflen Olsen som er ekspert på forbrukeratferd og nye produksjonformer ved Nofima i samtale med Britt-Marie Drottz Sjøberg, Psykologisk institutt, NTNU.

Les mer

17
Nov

Liv, død og evighet


Kirkekunstutstillingen har mange gjenstander av høy
kunstnerisk og håndverksmessig kvalitet, særlig de bemalete
gjenstandene fra katolsk tid (1030?1537), men også fra 1600?1700-årene. I
middelalderen var Norge en del av det katolske europeiske
fellesskapet med akademikunst, mens kirkene etter reformasjonen ble
preget av folkekunst. Gjenstandene er kjøp eller gaver fra sognestyrer
og herredsstyrer da moderne kirker ble bygget i annen halvdel av
1800-årene. I en særstilling står krusifikset og St. Mikaelfiguren fra
Mosvik fra
1200-tallet og korinventaret fra Horg, med gjenstander fra middelalderen
og 1660-årene.

Omvisning
med kunsthistoriker Kirsten Stabel. Oppmøte i museumsbutikken.

Eksternt arrangementLes mer

14
Nov

DIS ST: Temakveld

Kilder på Internett. Kildehenvisninger i slektsprogram

Kilder vi finner på internett ? hva kan vi stole på?
Hvordan legger vi inn kilder i forskjellige slektsprogram?


ved Finn Karlsen.


Sted: Arkivsenteret på Dora, møterommet i 4. etasje.


Tid: Kl. 18.00-20.00


Gratis

Eksternt arrangementLes mer

13
Nov

Menneskets farligste venn?

Er våre kjære kjæledyr egentlig et truende rovdyr forkledt som kultur? Ane Møller Gabrielsen ved NTNU forsker på det de fleste av oss oppfatter som farlige hunderaser. Gjennom å studere holdninger, lovverk og fremstillinger i media undersøker hun samfunnet sin forståelse av farlige hunder og hvordan holdninger til nye og gamle raser har endret seg i Norge over tid.

Les mer

12
Nov

Ville Niels Henrik Abel fått Abelprisen?

Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, inviterer til møte


Ville Niels Henrik Abel fått Abelprisen?


Foredragsholder:


Helge Holden, professor, Institutt for matematiske fag, NTNU, og leder for Abelstyret


Nærmere informasjon om møtet finnes på vår hjemmeside her.


Møtet er åpent for alle interesserte.


Påmelding er bare nødvendig for de som vil delta på middag og selskapelig samvær etter møtet.


Prisen er kr 250,- per kuvert. Det er mulig å melde seg på til middagen på to måter:


E-post: ntvamail@ntva.ntnu.no


Telefon 73 59 54 63.


Påmelding til middagen må være mottatt innen kl 15.00 mandag 11. november

Eksternt arrangementLes mer

10
Nov

Vikingseminar

Trondheim Vikinglag inviterer til åpne foredrag på NTNU Vitenskapsmuseet.


12.00. Merete Røskaft, DKNVS: Håløygjarlene
- hvor de kom fra, hva de baserte de sin makt på og hvorfor ekspanderte de sørover.
12.30. Rickard Åkesson, Trondheim Vikinglag: "Den färgglade vikingen -ett exempel på vikingatida fåfänga och innovation".

13.00 Leszek Gardela, Snorrastofa - Medieval and Cultural Centre, Reykholt, Island: Reconstructing death - Artistic visualizations of Viking Age burials.


The
history of modern visualizations of Viking Age realities began in the
19th century. Among the most spectacular paintings from that period is a
reconstruction of a Viking funeral created by a Polish-Russian artist
Henryk Siemiradzki in 1883. These early visualizations represented a
romantic fascination with the distant past and antiquarian interests of
their creators. In the 20th century, as the discipline of professional
archaeology began to develop dynamically all across Europe, a range of
academics have commissioned reconstructions of costumes or daily-life
scenes of the Germanic peoples. In the 21st century these
reconstructions have acquired yet another dimension and now they are
often prepared with even more attention to detail than before ?
especially with regard to representing funerary scenes. This
paper explores the development of artistic reconstructions in Viking Age
archaeology with a particular focus on the representations of death and
dying. Additionally, the authors will also discuss their ongoing
collaboration on visualizing and reconstructing aspects of death and
dying in the Viking Age.

14.00 Arne Espelund, prof. emeritus, NTNU. Jernet i eldre jernalder. Basert på boka «The evidence and the secrets of ancient bloomery ironmaking in Norway». (2013)

Eksternt arrangementLes mer

7
Nov

DNA i slektsforskningen fra en brukers ståsted

DNA i slektsforskningen fra en brukers ståsted ved Heidi Sitara
Fjeldvig.

Her får vi mulighet for å lære mer om hvordan DNA kan
benyttes i slektsforskningen. Foredragsholder er styremedlem i DIS-Norge.


Tilbud i forkant av møtet: Kom kl. 16.00 og få en kjapp
omvisning i Arkivsenteret og hjelp med egen forskning på lesesalen av
DIS-medlemmer.


Mer informasjon finnes på DIS-Sør-Trøndelags hjemmeside; http://st.disnorge.no

Eksternt arrangementLes mer

6
Nov

Betent kunnskap

Er ny forståelse av kroniske betennelser veien til bedre behandlinger for sykdommer som kreft, alzheimer og diabetes? Senter for molekylær inflammasjonsforskning er et av NTNU sine sentre for fremdragende forskning. Her forsker man på hvorfor betennelser er så nært knyttet til mange tilsynelatende forskjellige kroniske sykdommer, og hvordan man kan komme frem til nye behandlingsformer basert på ny medisinsk kunnskap. Foredrag ved Trude Helen Flo, nestleder og forsker ved CEMIR.

Les mer

5
Nov

Dobbeltbekkasin i Nord-Trøndelag

Rolf Terje Kroglund har kartlagt dobbeltbekkasinen i
Nord-Trøndelag. Fylket viser seg etter kartleggingen å være et kjerneområde for
arten. Kl. 19.00 på Suhmhuset, Vitenskapsmuseet.

Eksternt arrangementLes mer

4
Nov

Temperaturvariationer i fjellet og dets konsekvenser for plantelivet

Bente J. Graae: Temperaturvariationer i fjeldet og dets konsekvenser for plantelivet


Bente er professor i planteøkologi på Institutt for biologi, NTNU og har doktorgrad frå Københavns Universitet. Før ho kom til NTNU har ho arbeidd på Arktisk Station Vestgrønland og Climate Impact Research Centre, Abisko. Foredraget handlar om kva landskapstopografien betyr for plantelivet i eit klimaperspektiv ? idear utvikla i det Nordforsk-finansierte nettverket Stay or Go der Bente er prosjektleiar. Temperaturen på bakken varierer sterkt i fjellmiljøet. I dei seinaste tiåra er det publisert mange studiar om kor langt planteartar må flytte utbreiinga si viss vi får global oppvarming. Slike analysar overser ofte dei store temperaturvariasjonane som finst over korte avstandar.


Månadens art er lappmarihand Dactylorhiza lapponica som blir presentert av Dag-Inge Øien.

Eksternt arrangementLes mer

31
Oct

Halloween i hagen

Halloween på RingveHusene på Ringve lyser hvitt og spøkelsesaktig i mørke høstkvelder. Hekser, trollmenn, spøkelser, gresskar og spindelvev inntar Ringve på Halloween. Skumle retter å varme seg på i Tordenskiold Kro fra kl. 17. For natursti og andre skumle aktiviteter, møt opp på tunet på Ringve fra kl. 18 - 20.

Billett til spøkelsesomvisning: 50,- (Resten av arrangementet er gratis!)

Arrangementet er et samarbeid mellom NTNU Vitenskapsmuseet, Ringve Botaniske hage NTNU, Ringve Musikkmuseum og Sansen for smak.


English


Halloween at RingveDress up and bring your flashlight! Family event with a nature trail in the dark, pumpkins, witches and ghost tour.The houses on Ringve shines white and ghostly in the dark autumn evenings. Witches, wizards, ghosts, pumpkins and cobwebs occupies Ringve on Halloween. Creepy dishes are served at Tordenskiold Kro at 17.00. For nature trail and other scary activities, show up in the courtyard at Ringve from at. 18 - 20Tickets for the ghost tour: 50, - (The rest of the event is free!)The event is a collaboration between the NTNU University Museum, Ringve Botanical Gardens NTNU, Ringve Music Museum.
Eksternt arrangementLes mer

30
Oct

Serengeti - følelser, kunnskap og utvikling

Serengeti er kanskje verden mest berømte nasjonalpark. I over 20 år har Eivin Røskaft ved NTNU samarbeidet med forskere i Tanzania for å øke kunnskapen om økosystemene i nasjonalparken. Et veiprosjekt i parken har satt følelser i sving over hele verden. Hvilken kunnskap ligger til grunn for vårt syn på nasjonalparker, hvem skal bestemme over naturarven og er det egentlig så farlig med noen endringer i landskapet?

Les mer

27
Oct

Liv, død og evighet


Kirkekunstutstillingen har mange gjenstander av høy
kunstnerisk og håndverksmessig kvalitet, særlig de bemalete
gjenstandene fra katolsk tid (1030?1537), men også fra 1600?1700-årene. I middelalderen var Norge en del av det katolske europeiske
fellesskapet med akademikunst, mens kirkene etter reformasjonen ble
preget av folkekunst. Gjenstandene er kjøp eller gaver fra sognestyrer og herredsstyrer da moderne kirker ble bygget i annen halvdel av 1800-årene. I en særstilling står krusifikset og St. Mikaelfiguren fra Mosvik fra
1200-tallet og korinventaret fra Horg, med gjenstander fra middelalderen
og 1660-årene.

Omvisning
med kunsthistoriker Kirsten Stabel. Oppmøte i museumsbutikken.

Eksternt arrangementLes mer

26
Oct

Slektsforskerdagen 2013

Tema: Urbefolkning og minoriteter i Norge.

DIS Sør-Trøndelag inviterer til slektsforskerdag med
mulighet til å møte andre med samme interesse. Det blir fordrag, utstillinger,
demo av slektsprogram, mulighet for råd og veiledning i leting etter slekt.


Sted:  Trondheim
folkebibliotek, Peter Egges plass 1


Gratis.


Ansvarlig: DIS-Sør-Trøndelag


Mer informasjon finnes du på DIS sin hjemmeside: http://st.disnorge.no

Eksternt arrangementLes mer

23
Oct

Løsninger for en varm planet

CO2-nivået i atmosfæren bare øker og grensene for å begrense temperaturøkningen er i ferd med å overskrides. Lagring av CO2 under havbunnen og i berggrunnen har vært et hett tema i mange år. Hva skjer på forskningsfronten og kan CO2-lagring ta unna de store mengdene klimagass som vi uunngåelig produserer i vårt moderne samfunn? Tore A. Torp er prisbelønt for sin forskning gjennom 30 år ved Statoils Forskningssenter på Rotvoll. Han vil fortelle om hvilke teknologiske løsninger det forskes på for tiden og hvordan vi kan håndtere CO2 i framtida.

Les mer

19
Oct

DIS ST: Finn din slekt

Åpen lesesal med slektsforskningshjelp og foredrag. Her får du hjelp av erfarne slektsforskere og kunnskapsrike arkivarer. Vi møtes på lesesalen og vil ha tilgang på bygdebøker, registre og databaser.


Foredrag: Kilder som ikke ligger på nett


ved Elin Jacobsen, Statsarkivet i Trondheim


Sted: Arkivsenteret på Dora, lesesalen.


Tid: Kl. 10.00-14.00. Foredrag kl. 12.00


Gratis


Ingen påmelding


Bestilling av arkivsaker: elja@arkivverket.no


Kaffeservering!

Eksternt arrangementLes mer

19
Oct

Da borgerne ytret seg fritt. Adressene fra stiftsstedene vinteren 1813-14.


Foredrag med Magne
Njåstad. Da borgerne ytret seg fritt. Adressene fra stiftsstedene vinteren
1813-14. Suhmhuset lørdag 19. oktober 14.00.Eksternt arrangementLes mer

17
Oct

Det levende berget

Nattlysing er et eksklusivt møte med bergkunsten. Helleristningene er lyssatt og fremstår med detaljer som er usynlige i dagslys. De fem helleristningsfeltene på Leirfall i Hegra utgjør en av Nord-Europas største bergkunstlokaliteter. Det finnes omlag 1200 enkeltfigurer på stedet og mange unike motiver er avbildet. Arkeolog Helle Vangen Stuedal ved Bergkunstmuseet - Det magiske berget står for nattlysingen denne oktoberkvelden. Etter nattlysingen venter varm drikke i «Håndverkshuset», et rekonstruert forhistorisk stolpebygd hus i nærheten av berget.

Kr. 200,- per person. Buss fra Trondheim. Avreise fra NTNU Vitenskapsmuseet kl. 18.15. Påmelding til kunnskapsbyen@vm.ntnu.no 73592159.

Les mer

16
Oct

Richard Wagner - storslått og omstridt i 200 år.

Richard Wagner er sannsynligvis historiens meste omskrevne og omtalte kunstner. I dette foredraget vil vi få et kort riss av hans liv og verker, med hovedvekt på "Tristan und Isolde" og "Der Ring des Nibelungen". Vi vil gjøre en reise inn i Wagners musikalske og ideologiske univers, en reise som garantert vil by på overraskende og fascinerende innblikk og utsyn. Yngve Næss har doktorgrad på Wagner fra NTNU og bor deler av året i Bayreuth.


Musikalsk innslag ved et av Norges største operatalent tenoren Bror Magnus Tødenes som studerer ved NTNU.

Les mer

15
Oct

Lakselus fra fiskeoppdrett; problemer og mulige løsninger

Lakselus fra fiskeoppdrett; problemer og mulige løsninger


· Lakselus som problem for vill laks og sjøørret v/ Atle Kambestad, seniorrådgiver, Direktoratet for Naturforvaltning


· Lakselus - hvorfor trenger vi nye kontrollmetoder? v/ Frank Nilsen, professor, Institutt for biologi, Universitetet i Bergen


Nærmere informasjon om møtet finnes på vår hjemmeside her.


Møtet er åpent for alle interesserte.


Påmelding er bare nødvendig for de som vil delta på middagen


Etter møtet blir det enkel middag og selskapelig samvær. Prisen er kr 250,- per kuvert. Det er mulig å melde seg på til middagen på to måter:


Påmelding til middagen må være mottatt innen kl 1500 mandag 14. oktober


Eksternt arrangementLes mer

10
Oct

DIS ST: Temakveld


Ancestry mer enn bare folketellinger i USA Vi går
igjennom hvilke ressurser som er inkludert i vårt abonnement på Ancestry og
hvordan man søker i basen.


ved Per-Solve Tretli, Anne-Line Killingtveit og Finn
Guttvik


Sted: Arkivsenteret på Dora, møterommet i 4. etasje.


Tid: Kl. 18.00-20.00


Gratis


Mer informasjon finnes på DIS-Sør-Trøndelags hjemmeside; http://st.disnorge.no

Eksternt arrangementLes mer

9
Oct

Reinsjakt på Sør-Georgia - hvalfangstens siste sukk

På øya Sør-Georgia har ca. 5000 norskætta reinsdyr vandret rundt som et siste levende minne om norsk hvalfangst. I år er over halvparten slaktet ned for å stoppe store miljøødeleggelser. Statens Naturoppsyn (SNO) har hatt en sentral rolle i dette internasjonale prosjektet. Carl Erik Kilander er prosjektleder på norsk side og vil fortelle om forberedelsene og hvordan en gruppe reindriftsamer og skarpskyttere fra SNO gjennomførte den første feltoperasjonen i dette toårige prosjektet. Han vil også si litt om hvordan dette prosjektet kan gi ny kunnskap og hvordan vi kan rydde opp i gamle miljøsynder på denne øya i Sørishavet.

Les mer

8
Oct

Høstferie på museet

I år er høstferieaktivitetene inspirert av filmen "Gåten Ragnarok". Vi forteller om norrøn mytologi og har skattejakt på museet med premier fra Trondheim Kino
Fortellerstund om norrøn mytologi i forhistorisk utstilling tirsdag og onsdag kl. 11.00 og torsdag og fredag kl 12.00

Aktivitetsbord med runeverksted. Lær om runer, lag runesmykker og runepinner (kr 20,- per ting).
Bli med på skattejakt og detlta i konkurranse om kinobilletter.

Vi tilbyr også kunstverkstedet «Music & Brain» på museet i høstferien.

Torsdag 10.oktober kl. 11.30 og kl. 13.30

Fredag 11.oktober kl. 12.00

Varighet: 1-1,5 timer

Antall plasser: 20

Pris: 100,- per pers

Forhåndspåmelding anbefales til:

Kristina C. Karlsen kristinackarlsen@hotmail.no

Tlf: 47 27 29 77

Eksternt arrangementLes mer

7
Oct

Alger som nyttevekster

Olav Vadstein: Alger som nyttevekster


Algar er organismegrupper som sjeldan er tema på møta våre, men i dette foredraget vil vi få høyre om nytteverdien til somme algar.


Olav er professor i mikrobiell økologi ved Institutt for bioteknologi, NTNU. Han har jobba med mikroalgar i ferskvatn og i marine system med fokus på økologi og på eutrofiering. Han har i det siste også jobba med bioteknologiske bruksområde for algar.


Dette møtet er eit fellesmøte med Trondheim sopp- og nyttevekstforening (http://www.soppognyttevekster.no/default.aspx?id=1242)


Månadens art er finnmarkssvineblom Tephroseris integrifolia som blir presentert av Vibekke Vange.

Eksternt arrangementLes mer

6
Oct

«Music & Brain» - Lag ditt eget kunst-trykk

Kunstner Kristina C. Karlsen tar med små og store for å utforske musikk, hukommelse og visuell kunst. Med utgangspunkt i en sang man husker lages et eget kunstverk.Opplevelsen av sangen males på plastfolie, sjablong legges på og uttrykket trykkes på ark.


Heng ditt eget kunstverk på veggen hjemme eller gi bort som personlig gave.


Fin aktivitet for store og små. Anbefalt alder fra 6 år og oppover.


Varighet: 1-1,5 timer


Antall plasser: 20


Påmeldte til Music & Brain har fri inngang til museets utstillinger.Forhåndspåmelding til:


Kristina C. karlsen kristinackarlsen@hotmail.no


Tlf: 47 27 29 77

Eksternt arrangementLes mer

6
Oct

Music and Brain

«Music & Brain» - Lag ditt eget kunst-trykk


Kunstner Kristina C. Karlsen tar med små og store for å utforske musikk, hukommelse og visuell kunst. Med utgangspunkt i en sang man husker lages et eget kunstverk.


Opplevelsen av sangen males på plastfolie, sjablong legges på og uttrykket trykkes på ark.


Heng ditt eget kunstverk på veggen hjemme eller gi bort som personlig gave.


Fin aktivitet for store og små. Anbefalt alder fra 6 år og oppover.


 


Tidspunkt: kl. 12.00


Varighet: 1-1,5 timer


Antall plasser: 20


Pris: 100,- per pers


Påmeldte til Music & Brain har fri inngang til museets utstillinger.


 


Forhåndspåmelding til:


Kristina C. karlsen kristinackarlsen@hotmail.no


Tlf: 47 27 29 77

Eksternt arrangementLes mer

6
Oct

Ditt verdifulle nabolag: Ranheim!


 • Bydelsvandring medoppmøte utenfor museet på Ranheim stasjon. Veiviser er Olav Paulsen, Ranheim historielag.


Det blir fortelling og forklaring, beundring og begeistring.

Mulighet for kjøp av kaffe og vafler i museet etter vandringen.Turen inngår i serien "Ditt verdifulle nabolag - Historie og byggeskikk i ditt nærmeste miljø".Se deg rundt der du bor! Hva forteller husene? Møt opp når vi kommer til ditt nabolag.

Det blir «høytlesning» av det bebyggelsen forteller, og du får lære å lese selv. Husene vitner om lokalhistorie, men også om byggeskikk, håndverk og kulturminneverdier. Opplev å se alt det vante med nye øyne, og bli enda mer glad i stedet der du bor!


Eksternt arrangementLes mer

3
Oct

Kurs i gotisk håndskrift

Gotisk håndskrift


Det gotiske alfabetet og den gotiske håndskrift ble brukt på skolen i Norge frem til ca. 1860. Deretter gikk man over til det latinske alfabetet, som er det samme som vi bruker i håndskrift i dag. Har du eldre dokumenert som du ikke klarer å lese, men gjerne skulle ha lest? Eller kanskje du er interessert i lokalhistorie eller slektsgransking og ønsker å kunne gå inn i primærkildematerialet? Arkivsenteret tilbyr kurs i gotisk håndskrift i oktober: • 3. okt. kl. 12.30-14.30

 • 8. okt. kl. 12.30-14.30

 • 15. okt. kl. 12.30-14.30

 • 22. okt. kl. 12.30-14.30

 • 29. okt. kl. 12.30-14.30

Eksternt arrangementLes mer

3
Oct

Kildekritikk i slektsforskningen

Kildekritikk i slektsforskningen ved Svein Bertil Sæther.

Kildekritikk er viktig for hvordan vi vurderer
troverdigheten til kilder. Hvordan skal man skal tolke kilder fra fortiden,
hvilke kilder er brukt og er de troverdige. Foredragsholder er direktør for
Kystmuseet i Sør-Trøndelag.


Tilbud i forkant av møtet: Kom kl. 16.00 og få en kjapp
omvisning i Arkivsenteret og hjelp med egen forskning på lesesalen av
DIS-medlemmer.


Mer informasjon finnes på DIS-Sør-Trøndelags hjemmeside; http://st.disnorge.no

Eksternt arrangementLes mer

3
Oct

Ditt verdifulle nabolag: Ranheim!

Fortidsminneforeningen Den trønderske avdeling, Trondheim og omegn lokallag, inviterer til gratis seminar om Ranheim!Ditt verdifulle nabolag - Historie og byggeskikk i ditt nærmeste miljø.Se deg rundt der du bor! Hva forteller husene? Møt opp når vi kommer til ditt nabolag. Det blir «høytlesning» av det bebyggelsen forteller, og du får lære å lese selv. Husene vitner om lokalhistorie, men også om byggeskikk, håndverk og kulturminneverdier. Opplev å se alt det vante med nye øyne, og bli enda mer glad i stedet der du bor!


Kurskveld på Ranheim skole: • "Fragmenter fra fortiden: Arkeologiske funn og utgravninger på Ranheim - med hovedvekt på resultater fra årets undersøkelser" ved arkeolog Aina Margrethe Heen Pettersen, NTNU

 • "Ranheim frå einsidig industristad til forstad - kva er igjen av industristaden? " ved professor Ola Svein Stugu, NTNU

 • "Streiftog i Ranheims arkitekturhistorie" ved historiker Svein Henrik Pedersen

Eksternt arrangementLes mer

2
Oct

Er troen den beste medisinen?

I land med vanskelige levekår og store sosiale forskjeller er sammenhengen mellom religiøsitet og velvære sterkere enn i land med gode levekår og større sosial likhet. Forskning har vist at ulike sider ved tro og åndelighet sammenfaller med mental helse på ulike måter. Hvordan skal vi forstå åndelighet, tro og mental helse i dagens samfunn? Foredrag ved Marianne N. Kvande, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU.

Les mer

1
Oct

Foredrag

Foredrag ikke fastlagt ennå.

Hold øye med hjemmesiden http://www.noftll.no
for å se hva som skjer med oktoberforedraget vårt. Kl. 19.00 på Suhmhuset,
Vitenskapsmuseet. 

Eksternt arrangementLes mer

28
Sep

Back to Basics. 2nd Annual TEDxTrondheim Conference

TEDx is a non-profit international organization with a volunteer based chapter in Trondheim. We hold one of few English-speaking events offered in this city. TEDx is a lecture series model that offers thought-provoking lectures from high status international speakers and hands-on seminar to put ideas into daily life practice.

September 28-29, 2013:


Saturday, September 28th: Back to Basics (Conference) 10:00-17:00, Sunday, September 29th: TEDxTrondheim Does (Workshops) 12:00-18:00


Sign up for tickets at www.tedxtrondheim.com, 500kr (300kr for students): includes catered lunch, snacks, coffee, seminar, after party, and TEDxTrondheim Does Workshops (space for each session is limited to the first 40 participants who sign up)

Back to Basics is the theme of the second annual TEDxTrondheim Conference at Byscenen, and speakers such as Tom Gilb and Arne Nielsen will guide us through how to keep up with the rapid changes of the modern world. Many aspects of our modern world are characterized by increasing complexity and accelerating change. How can we function in such a world, keep up and make sense of it all? In order to answer these questions, we will explore the key issues facing us as individuals and as a society, as well as how we connect with nature and technology. The 2nd annual TEDxTrondheim Conference will expose you to to big ideas from engaging speakers and creative performers, offer you fun activities, and connect you with key thinkers and doers. For more details, list of speakers, and event schedule, please visit www.tedxtrondheim.com

Eksternt arrangementLes mer

26
Sep

Skjulte slektshistoriske kilder i magasinene og planer om digitalisering.


Blant skattene i Gunnerusbiblioteket er arkiver over
flere slekter, det Brodtkorbske arkiv og Dønna-arkivet. I tillegg finnes riktig
gamle brev og dokumenter med gårds- og slektshistorisk dokumentasjon som ikke
alltid er kjent av bygdebokforfatterne. Kurs i nettsøk (diplomer og regester).


Foredragsholder er avdelingsleder Sølvi Løchen


Sted: Gunnerusbiblioteket, Kalvskinnsgata 1b, Trondheim


Ansvarlig: DIS Sør-Trøndelag


Gratis og åpent for alle

Eksternt arrangementLes mer

26
Sep

The Science Comedy Supercollider!

Dette er showet der sprudlende humor møter fascinerende vitenskap.
Bli med på en komisk kveld med sang og uhemmet nerdethet. Tema er
vitenskap, forskning og forskere.Helen Arney omtales som Storbritannias morsomste forsker og låtskriver. I
tillegg til en herlig blanding av geeky låter og sitt populære
stand-up-show, har Arney med seg to av de beste forskningskomikerne i
hjemlandet. Helen Keen er kjent fra BBC Radio 4s show «It IS Rocket
Science» og Simon Watt er programleder for Inside Natures Giants på
engelsk TV, i tillegg til at han er Life President of the Ugly animal
Preservation Society.


Få med deg en kveld fylt med vitenskapelig verifiserte sanger,
fagfellevurderte vitser og statistisk signifikant latter når disse tre
fantastiske komikerne viser deg at «its hip to be the square of the
hypotenuse!»


Sagt om Helen Arneys show:


What a show about science should be; informative, but also human, vulnerable and exceptionally witty, Edinburgh Festivals


An all-round smartypants, Arney is on a one-woman, almost
Renaissance-like mission to reunite her two passions of music and
science, a collage of geekily themed projections and songs, the
confidence and clarity of Arneys performance (both spoken and sung) are
exceptional. The Telegraph


Arrangementet er en del av Forskningsdagene 2013.

Les mer

25
Sep

Forsker Grand Prix

10 forskere, 4 minutter, 1 scene. Bli med på årets happening innen forskningsformidling. Dette er en uhøytidelig konkurranse der ti P.hd-studenter konkurrerer om hvem som er flinkest til å fortelle om hva de gjør og hvorfor det er viktig. Og det beste er at du kan være med å bestemme hvem som skal vinne og gå videre til den nasjonale finalen. Bli med på en kveld som garantert vil gjøre deg interessert i noe du aldri har hør om før, og se framtidens toppforskere utfolde seg fra scenen. Gratis inngang. Påmelding www.ntnu.no/forsker-grand-prix

Les mer

21
Sep

Kunnskapscruise på Trondheimsfjorden

Tema for Forskningsdagene i år er vann. Vi inviterer til båttur sammen med forskere fra NTNU Vitenskapsmuseet og SVT-fakultetet på NTNU som snakker om kartlegging av livet i fjorden, skipsvrak og kulturminner i havet, ny forskning på geografien i og rundt Nidelva og kulturminner i og langs elva. Det blir enkel servering og en spennende reise i historien, naturen og landskapet som har formet Trondheim og Trondheimsfjorden. Maks 80 plasser. 100,- Påmelding til kunnskapsbyen@vm.ntnu.no 73592159.

Les mer

18
Sep

Sopptur til Devle, Ladehalvøya

Oppmøte ved parkeringsplassen i Devlebukta kl. 17.30.


Ekskursjonen er et samarbeid med Trondheim sopp- og nyttevekstforening. Det blir med minst én godkjent soppsakkyndig.

Eksternt arrangementLes mer

18
Sep

Ytterst i verden - det store vågestykket

Forskere ved NTNU Vitenskapsmuseet har jobbet med et av de store vågestykkene i menneskets historie, nemlig å bevege seg fra land til hav. Gjennom å studere steinalderkulturer i Skandinavia og Ildlandet i Argentina har de sett på hvordan de tidligste bosetterne i områdene har brukt havet for å overleve i verdens ytterkant. Dette er også tema for utstillingen "Ytterst i verden" på museet denne høsten. Foredrag ved Hein B. Bjerck. Foredraget åpner Forskningsdagene i Trondheim i år.

Les mer

16
Sep

Kommuneblomster i Trøndelag

Inger Gjærevoll: Kommuneblomster i Trøndelag


Inger er pensjonert biologilektor med hovudfag botanikk. Ho er no leiar av Trøndelagsavdelinga av Norsk Botanisk Forening og har forfatta boka om kommuneblomstrane i Nord- og Sør-Trøndelag som er emnet for foredraget denne kvelden.


Månadens art er gulbrun storpigg Sarcodon versipellis som blir presentert av Thyra Solem.

Eksternt arrangementLes mer

15
Sep

Geologiens dag.

Geologi er læren om hva jorden består av, hvordan den er bygget opp og hvordan den er blitt til. Kom og bli med geologiaktiviteter hele dagen. Se fullt program på www.geologi.no/geologiens-dag

Eksternt arrangementLes mer

14
Sep

Finn din slekt

Finn din slekt!


Lørdag 14.09, 19.10, og 23.11, kl. 10-14


Foto: NTNU Universitetsbiblioteket


Ønsker du å søke etter slekt kan du få hjelp og veiledning av erfarne slektsforskere og kunnskapsrike arkivarer. Vi møtes på lesesalen og vil ha tilgang på bygdebøker, registre og databaser. Du kan også jobbe med kildemateriale fra arkivet dersom du har bestilt det i forveien. Materiale som finnes i arkivet kan bestilles man.-fre. i vanlig åpningstid kl.9.00-14.30.Kaffeservering.


Foredrag ca kl. 12.00 • Lørdag 14.9 "Lær deg å skanne dine gamle fotografier" ved fotograf Nils Kristian Th. Eikeland fra NTNU UB.

 • Lørdag 19.10 "Kilder som ikke ligger på nett" ved Elin Jacobsen, Statsarkivet i Trondheim

 • Lørdag 23.11 "Slektsforskning på 1900-tallet - hvilke kilder er tilgjengelige? ved Finn Karlsen, Statsarkivet i Trondheim

Eksternt arrangementLes mer

14
Sep

DIS ST: Finn din slekt


Åpen lesesal med slektsforskningshjelp og foredrag. Her
får du hjelp av erfarne slektsforskere og kunnskapsrike arkivarer. Vi møtes på
lesesalen og vil ha tilgang på bygdebøker, registre og databaser.


Foredrag: Lær deg å skanne dine gamle fotografier ved
fotograf Nils Kristian Th. Eikeland fra
NTNU UB.


Sted: Arkivsenteret på Dora, lesesalen.


Tid: Kl. 10.00-14.00. Foredrag kl. 12.00 Gratis Ingen
påmelding Bestilling av arkivsaker: elja@arkivverket.no
Kaffeservering!

Eksternt arrangementLes mer

13
Sep

Kulturnatt - Skrekkveld

Skrekkveld i arkivbunkeren Dora

Arkivene gjemmer på mange skrekkhistorier fra virkeligheten.
Bli med på en vandring i arkivmagasinene blant hekser, mordere og grusomme
hendelser fra ditt nærområde?


Fredag 13. september kl. 16-24. Omvisningen tar 1 time.
Oppstart hver hel time. Obs! Ikke for pyser?


Eksternt arrangementLes mer

13
Sep

Kulturnatt på NTNU Vitenskapsmuseet

Se naturen med nye øyne og opplev våre utstillinger på nye måter under Kulturnatt 2013. Vi inviterer til fortellerstund, teaterimpro og steinaldermat i våre utstillnger mellom kl. 16 og 24 fredag 13/9. Gratis inngang.

16.00 -> Aktivitetsbord. Morsomme oppgaver fra dyreverdenen.


17.30 - 20.00 «Nattens dyr». Hva skjer i skogen når lyset forsvinner og nattdyrene kommer frem? Fortellerstund i Natur og Miljø-utstillinga. Starter hver halvtime unntatt når det er improteater. Varighet 20 min.


19.00 «Unoter i dyreriket - en improvisert forestilling om artenes hittil ukjente opprinnelse». Naturen slik ingen har sett den før. Hør historier som aldri har blitt fortalt på NTNU Vitenskapsmuseet når improskuepillere slår seg løs foran dyreveggen i utstillinga «Fra Noahs ark til dobbel helix». Improteater med Sveinung Næss m.fl. Varighet ca. 30 min.


20.00 «Unoter i dyreriket - en improvisert forestilling om artenes hittil ukjente opprinnelse». Naturen slik ingen har sett den før. Hør historier som aldri har blitt fortalt på NTNU Vitenskapsmuseet når improskuepillere slår seg løs foran dyreveggen i utstillinga «Fra Noahs ark til dobbel helix». Improteater med Sveinung Næss m.fl. Varighet ca. 30 min.


21.00 «Mat fra ytterst i verden». Bli med på et måltid utenom det vanlige. Vi inviterer til forskningsformidling over et godt måltid med mat basert på arkeologiske funn fra Ildlandet og Helgeland. Sammen med forskere fra museet snakker vi om steinalder, mat, forskning og arkeologi i utstillinga «Ytterst i verden». Varighet ca. 1.5 time. Pris kr 300,- inkl. mat og drikke. Begrensa plasser. Påmelding: https://ntnu.wufoo.eu/forms/steinaldermat-og-steinalderprat-kulturnatt-2013/


Meny:


Sardiner med kokt egg og løkringer

Marinerte kamskjell med bergmynte og timian

Saltbakt gåsebryst med tyttebærkrem

Focaccia med tomat, rosmarin, sjøsalt og rapsolje

Dampet blåskjell med hvitløksbaguetter

Gratinerte snegler

Marinert og grillet selbiff med rotgrønnsaker

And med einebærsaus og eplekompott


22.00 «Kjærlighetens kjøtere». StudiebyEN garanter at alle som studerer i Trondheim kan få seg kjæreste. Lær hvordan når Sveinung Næss og hans venner spiller improteater i utstillinga «Fra Noahs ark til dobbel helix». Kanskje er det noe å lære fra dyrenes verden? Varighet ca. 30 min.


23.00 «Kjærlighetens kjøtere». StudiebyEN garanter at alle som studerer i Trondheim kan få seg kjæreste. Lær hvordan når Sveinung Næss og hans venner spiller improteater i utstillinga «Fra Noahs ark til dobbel helix». Kanskje er det noe å lære fra dyrenes verden? Varighet ca. 30 min.

Eksternt arrangementLes mer

13
Sep

Kulturnatt, byvandring

Historier fra Trondhjemshistoriens skyggesider. kl 22.00. Oppmøte
Cicignons plass.

Eksternt arrangementLes mer

12
Sep

Planter på ville veier - hva gjør vi med svartelistede planter?

I mange hager finnes planter som en gang var tatt inn som prydplanter, men som etter hvert er blitt problematiske. På en vandring i Ringve botaniske hage vil botaniker Tommy Prestø ved NTNU Vitenskapsmuseet demonstrere noen slike planter, og fortelle hva som gjør at de enkelte plantene har fått merkelappen «svartelistet». Gode råd til hvordan du kan hjelpe til med å forhindre spredning av disse plantene, vanker det også. Møt opp på tunet på Ringve museum.

Les mer

11
Sep

Sopptur til Sørem. Granåsenområdet

Ta av fra Byåsveien ved Granåsen i retning Smistad og etter ca. 1 km ta av mot venstre (skiltet til Nygårdsvollheimen?), altså før selve Smistad. Ekskursjonen er et samarbeid med Trondheim sopp- og nyttevekstforening. Det blir med minst én godkjent soppsakkyndig.

Eksternt arrangementLes mer

11
Sep

Tranetur til Meldal

Hver høst samles hundrevis av traner på Re og Muan i Meldal før trekket sørover. Det er et imponerende syn når flokken letter i kveldingen og setter kurs for nattkvarteret. Vi er invitert til kaffe på Re mens vi venter på at tranene letter. Fugleekspert Otto Frengen er entusiastisk omviser og står for det faglige innholdet.


Avreise med buss fra Leüthenhaven kl. 16.30. Påmelding tlf: 73592159 kunnskapsbyen@vm.ntnu.no Pris 300 kr.

Les mer

11
Sep

Hvordan foregår undervisningen ved NTNU om 10 år?

MOOC -Massive open online courses - er her. Flyttes undervisningen fra auditoriet til cyberspace? Er tavla på vei ut? Er campus tømt for studenter om 10 år?


Hvem overlever i konkurransen med superuniversitet som MIT og Harvard i MOOC-universet?


Så mange spørsmål. Få noen svar i Suhmhuset onsdag 11/9 kl. 19.


I panelet:


Rektor Gunnar Bovim, prorektor for utdanning Berit Kjeldstad, professor og MOOC-profet Arne Krokan og Teknapresident Lise L. Randeberg.


Debattleder: Tore Oksholen, redaktør Universitetsavisa


www.universitetsavisa.no

Eksternt arrangementLes mer

10
Sep

Kurs i slektsforskning

Kurs i slektsforskning på tirsdager. Det blir 2 kurs - ett på dagtid og ett på kveldstid. Pris: 500 kr inklusive slektsforskningsboks.Kurs dagtid


10. sept . kl. 12.30-14.30


17. sept . kl. 12.30-14.30


24. sept. kl. 12.30-14.30


Kurs kveldstid


10. sept . kl. 18.00-20.00


17. sept . kl. 18.00-20.00


24. sept. kl. 18.00-20.00

Eksternt arrangementLes mer

8
Sep

Dagstur til Ørland og Bjugn.

Trekkfuglene er på full fart sørover, og fjæreområdene på
Ørland byr på en kjærkommen rast for påfyll av næring. I fjæreområder, kratt og
på jordene kan vi se artene enkeltvis eller i større flokker. Selv om det
blåser friskt fra vest vil det være mulig å finne både vanlige og uvanlige
fugler på sjøen. Vi møtes på fergekaia på Brekstad kl. 9.00. Det vil være mulig
å sitte på med andre for de som ikke har egen bil. Hvis du har behov for dette
sender du en epost til noftll@gmail.com.

Eksternt arrangementLes mer

5
Sep

Åpent DIS-møte

Bergverksdirektør Peder Hiort; liv, slekt og kilder ved
Bjørn Tore Hindklev Peder Hiort var den første rørosing som ble direktør på
Røros Kopperverk. Vi får høre om hans bakgrunn, trønderslekt og om slektskilder
på internett. Foredragsholder er forlegger, redaktør i lokalavisa Fjell-Ljom og
forfatter av kulturhistoriske bøker.

Tilbud i forkant av møtet: Kom kl. 16.00 og få en kjapp
omvisning i Arkivsenteret og hjelp med egen forskning på lesesalen av
DIS-medlemmer.

Eksternt arrangementLes mer

4
Sep

Sopptur ved Ferista, Bymarka i Trondheim

Turen går til skogene nederst i Bymarka med utgangspunkt i parkeringsplassen ved Ferista. Ekskursjonen er et samarbeid med Trondheim sopp- og nyttevekstforening. Det blir med minst én godkjent soppsakkyndig.

Eksternt arrangementLes mer

4
Sep

Hvordan komponere blomsterbuketter?

I hele sommersesongen finner du materiale til flotte buketter rundt deg - enten i egen hage eller viltvoksende i naturen. Denne onsdagskvelden får du tips til hvordan du selv kan komponere blomsterbuketter. Gode råd og eksempler i dette minikurset får du av Steinar Gagnås, gartner i Ringve botaniske hage. Møt opp på tunet på Ringve museum.

Les mer

3
Sep

En måned med kikkert og kamera på Afrikas tak, på jakt etter endemiske dyr og fugler

Morten Venås har reist mange turer til Afrika. Denne kvelden
tar han oss med til ett av de mest spennende landene, Etiopia. Kl. 19.00 på
Suhmhuset, Vitenskapsmuseet.

Eksternt arrangementLes mer

2
Sep

Verdiseminar 2013: Hvilke verdier er bærekraftige i forhold til pågående klimaendringer?

Klimadebatten er vår tids viktigeste samfunnsdebatt og for å finne gode løsninger må vi diskutere våre verdier som enkeltmennesker og som samfunn. Filosofi, etikk og ny økonomisk tenking er sentrale tema for en bærekraftig fremtid. Det blir verdidebatt med politikere i forbindelse med valgkampen, foredrag ved Ove Jakobsen, UiN, Rolf N. Jakobsen, NTNU og Jon Raundalen, NTNU. Bjørn H. Samset fra  CICERO Senter for klimaforskning er programleder. Seminaret er åpent for alle interesserte.


Arrangør: Terrestrisk Miljøforskning og Kunnskapsbyen med støttet fra Sør-Trøndelag fylkeskommune.


Program:


09.00-09.10 Velkommen


Kristian Overskaug, generalsekretær, DKNVS


09.15-09.45 «Bakgrunn for klimakrisen. Status og utfordringer» Bjørn H. Samset, CICERO Senter for klimaforskning


09.50-10.20 «Klimakrisen i lys av økologisk økonomi». Ove Jakobsen, professor, Senter for Økologisk økonomi og Etikk, Handelshøgskolen i Bodø/Universitetet i Nordland


10.20-10.40 Spørsmål og diskusjon


10.40-11.00 Kaffepause


11.00-12.30 Politisk debatt


Debattleder: Bjørn H. Samset, CICERO Senter for klimaforskning


Politikerpanel: Ottar Michelsen (SV), Ronny Kjelsberg (R), Harald Nissen (MDG), Karianne Tung (A), Yngve Brox (H), Jon Gunnes (V).


Det vil bli gitt litt tid til spørsmål fra salen til politikerne.


12.30-13.15 Lunsj


13.15-13.45 «Klimahistorier - fortellinger om overlevelse, mening og framtidstro» Rolf Nøtvik Jakobsen, forsker, NTNU/Universitetsbiblioteket


13.45-14.15 «Etikk, forbruk og nye medier»


Jon Raundalen, førsteamanuensis, seksjon filmvitenskap ved Institutt for kunst og medievitenskap, NTNU


14.15-15.00 Diskusjon og oppsummering

Les mer

1
Sep

Hvordan har bybrannene formet Trondheim?


Vandring med Svein
Henrik Pedersen. ?Hvordan har bybrannene formet Trondheim? Søndag 1. september.
14.00. Oppmøte ved Gamle Bybro.


Eksternt arrangementLes mer

28
Aug

Soppekskursjon ved Hestsjøen, Leinstrand

Turen går til skogene ved Hestsjøen. Parkering ved badeplassen. Ekskursjonen er et samarbeid med Trondheim sopp- og nyttevekstforening. Det blir med minst én godkjent soppsakkyndig.

Eksternt arrangementLes mer

28
Aug

Ettermiddagstur med trekkfugler i Gaulosen.

Det er tid for å ta en kikk på trekkfuglene i
Trondheimsregionen, og Gaulosen-området er et naturlig sted for dette. Vi
starter ved fugletårnet på Byneset-siden av Gaulosen og besøker flere
observasjonssteder utover formiddagen. Hvis du ønsker å sitte på med noen
sender du en epost til noftll@gmail.com.

Eksternt arrangementLes mer

28
Aug

Urter i Renessansehagen - planter til mat og medisin

Renessansehagen på Ringve er anlagt etter anvisninger fra Norges første hagebok, "Horticultura", som ble utgitt i Trondheim i 1694. Boka har hatt stor betydning for hagekulturen i Norge som kilde for dyrking og stell av både prydplanter og nyttevekster som urter og medisinplanter, frukt og grønnsaker. Forsker Jens Rohloff fra Institutt for biologi ved NTNU jobber med planter og deres innholdsstoffer, og denne onsdagskvelden gir han et innblikk i bruksområder og virkninger av urter og medisinplanter. Møt opp på tunet på Ringve museum.

Les mer

28
Aug

Hus og hage til besvær eller begjær?

Onsdag 28. August 2013 kl 18, arrangerer Fortidsminneforeningen, Den trønderske avdeling, en hagevandring og eksteriøropplevelse av Villa Rognli som kan avdekke noe av idégrunnlaget i den historiske arven som ligger i Karl Norums «første hus og hage». Hovedspørsmålet blir: Vil de opprinnelige ideene kunne leve videre gjennom dagens skjøtsel og bruk av eiendommen Villa Rognli?»Eierne vil ta dere med på en vandring som vil vise at det bak denne hagekunsten som omrammer husene på Rognli finnes bevisste tanker og ideer, både om det å framheve en bygningsmasse, men også om det å skape selvstendige rom som skal fungere som en helhet. Ved å bli kjent med de opprinnelige ideene bak hagen vil det være lettere å se om deres endringer og gjennomførte ideer for å skape en hage som de kan trives i og med i dag, samtidig kan forsvares faglig og kulturhistorisk. En tilleggsside med denne ettermiddagen blir å få et innblikk i hvordan en familie forsøker å forvalte et kulturminne som husene og hagen på Rognli representerer.


Det vil også bli en presentasjon av Den trønderske avdelings registeringsprosjekt over ferdighus fra M. Thams & Co og Jacob Digres Ferdighusfabrik. Vi har tatt utgangspunkt i kildene som finnes, bl.a. Thams? katalog ?Maison en Bois pour Exportation? og Digres ?Katalog over Norske Træ-Villaer? og sammenliknet bygningsdetaljer fra allerede bekreftede bygg.


Karl Norum jobbet som arkitekt hos Jacob Digres Ferdighusfabrik og tegnet en rekke av firmaets villaer. Digres katalog inneholder 16 illustrasjoner. Mange av disse er lokalisert og finnes i våre registeringer, men vi regner med at det fremdeles finnes uoppdagede perler rundt om i landet.


Oppfordringen går derfor ut til de av dere som kan ha kjennskap til ferdighus som kan ha tilknytning til Thams og Digre om å ta kontakt.

Eksternt arrangementLes mer

25
Aug

Ringmerking på Stavsengan.

Så er det klart for ringmerking på Stavsengan, som er den
ringmerkingsstasjonen som ligger nærmest Trondheim. Du får se mange fuglearter
på nært hold og høre om fugletrekket og ringmerking. Denne turen er svært godt
egnet for barn. Ta med noe å sitte på (sitte-/liggeunderlag, campingstol osv.)
og kanskje en matpakke. Stavsengan vil være åpen mellom kl 7.00 og 12.00 (jo
tidligere du kommer, jo flere fugler er det å se). Det er parkering nær
stasjonen. På www.noftll.no vil det bli lagt
ut kart over hvordan du kommer deg til Stavsengan.

Eksternt arrangementLes mer

21
Aug

Soppekskursjon på Tiller

Turen går til det som noen soppentusiaster kaller «Giftskogen» på Tiller. Parkering ved ASKO, Østre Rosten 104. Ekskursjonen er et samarbeid med Trondheim sopp- og nyttevekstforening. Det blir med minst én godkjent soppsakkyndig.

Eksternt arrangementLes mer

17
Aug

Lokalfloraprosjektet i Midt-Noreg - Botanisk kartlegging i Selbu kommune

Kartleggings-ekskursjonane er opne for alle planteinteresserte. Studentar og planteinteresserte amatørar er spesielt velkomne. Turane vil gå i roleg tempo - «botanikarfart», og ein må kle seg for tur og ha med mat og drikke. Vi deler oss i grupper med 2-5 deltakarar som får ansvar for registrering av kvar si rute på ein kvadratkilometer. Det vil bli erfarne botanikarar i alle grupper. Ved lunsjtider møtest gruppene for sosialt samvær, diskusjon av funn og planlegging av neste økt.


Vi møtest laurdag og sundag morgon kl. 09.00 ved parkeringsplassen ved jarnbanestasjonen i Hommelvik ved Rampa kafé, og det vil bli fellestransport i bil derfrå.


Påmelding på e-post til post@nbf-tla.org
eller på telefon (906 44 907, Egil Ingvar Aune)

innan 5. august

Eksternt arrangementLes mer

14
Aug

Soppekskursjon ved Tjønnstuggu

Soppekskursjon i samarbeid med Trondheim sopp- og nyttevekstforening. Det blir med minst én soppsakkyndig. Tjønnstuggu ligger mellom Ranheim og Jonsvatnet. Kjør gamle E6 forbi Ranheim fabrikker. Ved rundkjøringa på «toppen» av terrenget er det skiltet til Tjønnstuggu.

Eksternt arrangementLes mer

3
Aug

Liv, død og evighet

Under Olavsfestdagene er det fri entré og gratis omvisning med
kunsthistoriker Kirsten Stabel kl. 15. følgende dager: tirsdag 30/7,
torsdag 1/8 og lørdag 3/8:


Under Olavsfestdagene er det jevnlige omvisninger i
Kirkekunstsamlingen. Publikum tas med på en vandring inn i
middelalderen, der menneskets tanker omkring "liv, død og evighet" blir
belyst gjennom kirkekunsten. Vi stifter bekjentskap med utspekulerte
djevler og demoner, men aller mest med den himmelske hærskare som kom
mennesket til unnsetning i nødens stund. Ved å kombinere historiske
fakta, helgenlegender og anekdoter blir billedframstillingene lettere å
forstå, og fortiden framstår aktuell og nærværende. Motivene spenner fra
syndefall til dommedag og er fulle av dramatikk!


Kirkekunstsamlingen ved NTNU Vitenskapsmuseet er en av landets fineste samlinger med kirkekunst og kirkeinventar.
Her er godt bevarte alterskap, krusifikser, helgenskulpturer,
altertavler og prekestoler, samt tekstiler og liturgiske gjenstander fra
perioden 1150 til 1750. Kirkekunsten bygger bro mellom fortid og nåtid
og setter lokale kultgjenstander inn i en større europeisk sammenheng.


Oppmøte i museumsbutikken. Adresse: Erling Skakkesgate 47 (5 -10
minutter fra Nidarosdomen. Mer informasjon på telefon: 73 59 21 60.
eller på våre nettsider: www.ntnu.no/vitenskapsmuseet

Eksternt arrangementLes mer

2
Aug

Middelalderutstillingen

Gratis omvisning med kunsthistoriker Kirsten Stabel kl. 15.00 følgende dager: søndag 28/7, onsdag 31/7 og fredag 2/8.


Under Olavsfestdagene er det jevnlige omvisninger i utstillingen
Middelalder i Trondheim. Gjennom det arkeologiske materialet kommer vi
tett på de menneskene som en gang bodde her. Her er glimt fra
handelsvirksomhet og pilegrimstrafikk, fra fangst og fiske, fra
kunstnerisk virksomhet og husflid. Funn av barneleker og spill vitner om
at menneskene også hadde rom for fritid og forlystelse. Den store
bymodellen viser Trondheims gatenett og bebyggelse, samt det store
omfang av kirker og klostre rundt år 1300. Vandringen formidler også
svartedaudens redsler og reformasjonens dramatiske hendelser da hellig
Olavs sølvskrin ble hugget opp og smeltet om. Utstillingen er i stor
grad basert på funn fra de store utgravningene som ble gjort i bygrunnen
på 1970 og 1980 - tallet.


Utstillingen kan for øvrig besøkes på egen hånd når som helst i
museets åpningstider. Fri entré. Middelalderutstillingen ligger i
Suhmhuset, NTNU Vitenskapsmuseet. Adresse: Elvegata 6 (5 -10 minutter
fra Nidarosdomen).


Mer informasjon på telefon:73 59 21 60 eller på våre nettsider: www.ntnu.no/vitenskapsmuseet

Eksternt arrangementLes mer

1
Aug

Liv, død og evighet

Under Olavsfestdagene er det fri entré og gratis omvisning med
kunsthistoriker Kirsten Stabel kl. 15. følgende dager: tirsdag 30/7,
torsdag 1/8 og lørdag 3/8:


Under Olavsfestdagene er det jevnlige omvisninger i
Kirkekunstsamlingen. Publikum tas med på en vandring inn i
middelalderen, der menneskets tanker omkring "liv, død og evighet" blir
belyst gjennom kirkekunsten. Vi stifter bekjentskap med utspekulerte
djevler og demoner, men aller mest med den himmelske hærskare som kom
mennesket til unnsetning i nødens stund. Ved å kombinere historiske
fakta, helgenlegender og anekdoter blir billedframstillingene lettere å
forstå, og fortiden framstår aktuell og nærværende. Motivene spenner fra
syndefall til dommedag og er fulle av dramatikk!


Kirkekunstsamlingen ved NTNU Vitenskapsmuseet er en av landets fineste samlinger med kirkekunst og kirkeinventar.
Her er godt bevarte alterskap, krusifikser, helgenskulpturer,
altertavler og prekestoler, samt tekstiler og liturgiske gjenstander fra
perioden 1150 til 1750. Kirkekunsten bygger bro mellom fortid og nåtid
og setter lokale kultgjenstander inn i en større europeisk sammenheng.


Oppmøte i museumsbutikken. Adresse: Erling Skakkesgate 47 (5 -10
minutter fra Nidarosdomen. Mer informasjon på telefon: 73 59 21 60.
eller på våre nettsider: www.ntnu.no/vitenskapsmuseet

Eksternt arrangementLes mer

1
Aug

Pilegrimsvandring til Nidaros

Nidarosdomen var Norges viktigste pilegrimsmål i middelalderen. Hvert
år valfartet mennesker fra hele Europa til byen for å besøke Olav den
hellige sin kiste på høyalteret i kirka.


Nå kan du bli med NTNU Vitenskapsmuseet på en vandring i pilegrimenes
fotspor fra middelaldermuseet til Nidarosdomen. Vi kler oss opp i
pilegrimsklær og vandrer sammen med omviser ned til Nidelven, forbi
Olavskilden og opp til vestfronten ved Nidarosdomen. Vandringen er et
samarbeid med Trondheim Vikinglag.


Ca én time. Passer for familier.

Eksternt arrangementLes mer

31
Jul

Middelalderutstillingen

Gratis omvisning med kunsthistoriker Kirsten Stabel kl. 15.00 følgende dager: søndag 28/7, onsdag 31/7 og fredag 2/8.


Under Olavsfestdagene er det jevnlige omvisninger i utstillingen
Middelalder i Trondheim. Gjennom det arkeologiske materialet kommer vi
tett på de menneskene som en gang bodde her. Her er glimt fra
handelsvirksomhet og pilegrimstrafikk, fra fangst og fiske, fra
kunstnerisk virksomhet og husflid. Funn av barneleker og spill vitner om
at menneskene også hadde rom for fritid og forlystelse. Den store
bymodellen viser Trondheims gatenett og bebyggelse, samt det store
omfang av kirker og klostre rundt år 1300. Vandringen formidler også
svartedaudens redsler og reformasjonens dramatiske hendelser da hellig
Olavs sølvskrin ble hugget opp og smeltet om. Utstillingen er i stor
grad basert på funn fra de store utgravningene som ble gjort i bygrunnen
på 1970 og 1980 - tallet.


Utstillingen kan for øvrig besøkes på egen hånd når som helst i
museets åpningstider. Fri entré. Middelalderutstillingen ligger i
Suhmhuset, NTNU Vitenskapsmuseet. Adresse: Elvegata 6 (5 -10 minutter
fra Nidarosdomen).


Mer informasjon på telefon:73 59 21 60 eller på våre nettsider: www.ntnu.no/vitenskapsmuseet

Eksternt arrangementLes mer

31
Jul

Pilegrimsvandring til Nidaros

Nidarosdomen var Norges viktigste pilegrimsmål i middelalderen. Hvert
år valfartet mennesker fra hele Europa til byen for å besøke Olav den
hellige sin kiste på høyalteret i kirka.


Nå kan du bli med NTNU Vitenskapsmuseet på en vandring i pilegrimenes
fotspor fra middelaldermuseet til Nidarosdomen. Vi kler oss opp i
pilegrimsklær og vandrer sammen med omviser ned til Nidelven, forbi
Olavskilden og opp til vestfronten ved Nidarosdomen. Vandringen er et
samarbeid med Trondheim Vikinglag.


Ca én time. Passer for familier.

Eksternt arrangementLes mer

30
Jul

Liv, død og evighet

Under Olavsfestdagene er det fri entré og gratis omvisning med kunsthistoriker Kirsten Stabel kl. 15. følgende dager: tirsdag 30/7, torsdag 1/8 og lørdag 3/8:

Under Olavsfestdagene er det jevnlige omvisninger i Kirkekunstsamlingen. Publikum tas med på en vandring inn i middelalderen, der menneskets tanker omkring "liv, død og evighet" blir belyst gjennom kirkekunsten. Vi stifter bekjentskap med utspekulerte djevler og demoner, men aller mest med den himmelske hærskare som kom mennesket til unnsetning i nødens stund. Ved å kombinere historiske fakta, helgenlegender og anekdoter blir billedframstillingene lettere å forstå, og fortiden framstår aktuell og nærværende. Motivene spenner fra syndefall til dommedag og er fulle av dramatikk!


Kirkekunstsamlingen ved NTNU Vitenskapsmuseet er en av landets fineste samlinger med kirkekunst og kirkeinventar. Her er godt bevarte alterskap, krusifikser, helgenskulpturer, altertavler og prekestoler, samt tekstiler og liturgiske gjenstander fra perioden 1150 til 1750. Kirkekunsten bygger bro mellom fortid og nåtid og setter lokale kultgjenstander inn i en større europeisk sammenheng.


Oppmøte i museumsbutikken. Adresse: Erling Skakkesgate 47 (5 -10 minutter fra Nidarosdomen. Mer informasjon på telefon: 73 59 21 60. eller på våre nettsider: www.ntnu.no/vitenskapsmuseet

Eksternt arrangementLes mer

29
Jul

Pilegrimsvandring til Nidaros

Nidarosdomen var Norges viktigste pilegrimsmål i middelalderen. Hvert
år valfartet mennesker fra hele Europa til byen for å besøke Olav den
hellige sin kiste på høyalteret i kirka.


Nå kan du bli med NTNU Vitenskapsmuseet på en vandring i pilegrimenes
fotspor fra middelaldermuseet til Nidarosdomen. Vi kler oss opp i
pilegrimsklær og vandrer sammen med omviser ned til Nidelven, forbi
Olavskilden og opp til vestfronten ved Nidarosdomen. Vandringen er et
samarbeid med Trondheim Vikinglag.


Ca én time. Passer for familier.

Eksternt arrangementLes mer

28
Jul

Middelalderutstillingen

Gratis omvisning med kunsthistoriker Kirsten Stabel kl. 15.00 følgende dager: søndag 28/7, onsdag 31/7 og fredag 2/8.


Under Olavsfestdagene er det jevnlige omvisninger i utstillingen Middelalder i Trondheim. Gjennom det arkeologiske materialet kommer vi tett på de menneskene som en gang bodde her. Her er glimt fra handelsvirksomhet og pilegrimstrafikk, fra fangst og fiske, fra kunstnerisk virksomhet og husflid. Funn av barneleker og spill vitner om at menneskene også hadde rom for fritid og forlystelse. Den store bymodellen viser Trondheims gatenett og bebyggelse, samt det store omfang av kirker og klostre rundt år 1300. Vandringen formidler også svartedaudens redsler og reformasjonens dramatiske hendelser da hellig Olavs sølvskrin ble hugget opp og smeltet om. Utstillingen er i stor grad basert på funn fra de store utgravningene som ble gjort i bygrunnen på 1970 og 1980 - tallet.


Utstillingen kan for øvrig besøkes på egen hånd når som helst i museets åpningstider. Fri entré. Middelalderutstillingen ligger i Suhmhuset, NTNU Vitenskapsmuseet. Adresse: Elvegata 6 (5 -10 minutter fra Nidarosdomen).


Mer informasjon på telefon:73 59 21 60 eller på våre nettsider: www.ntnu.no/vitenskapsmuseet

Eksternt arrangementLes mer

28
Jul

Pilegrimsvandring til Nidaros

Nidarosdomen var Norges viktigste pilegrimsmål i middelalderen. Hvert
år valfartet mennesker fra hele Europa til byen for å besøke Olav den
hellige sin kiste på høyalteret i kirka.


Nå kan du bli med NTNU Vitenskapsmuseet på en vandring i pilegrimenes
fotspor fra middelaldermuseet til Nidarosdomen. Vi kler oss opp i
pilegrimsklær og vandrer sammen med omviser ned til Nidelven, forbi
Olavskilden og opp til vestfronten ved Nidarosdomen. Vandringen er et
samarbeid med Trondheim Vikinglag.


Ca én time. Passer for familier.

Eksternt arrangementLes mer

1
Jul

Botanisk vandring i Sølendet

Sølendet ved Røros er et unikt eksempel på et gammelt myr- og engslåttlandskap der hele tolv orkidéarter preger det spesielle kulturlandskapet. Omvisning av botanikere fra NTNU Vitenskapsmuseet under ledelse av professor Asbjørn Moen. Frammøte kl.12.00 på parkeringsplassen ved Sølendet naturreservat. Skiltet avkjørsel ved bru over Glåma, ca. 3 km nord for Brekken sentrum. Husk penger til bomvei.

Les mer

23
Jun

Storstilt åpning av Kulturmiljø Refsnes - en vandring gjennom 9000 år

St. Hans, søndag 23. juni, ønsker vi velkommen til åpningen av kulturmiljøet Refsnes i Rissa kommune. På den nybygde stien gjennom dette spennende kulturminneområdet vandrer du gjennom 9000 års historie fra steinalderen for mange tusen år siden til dagens bosetting og bruk av området.


For første i gang i Europa er et stort kulturmiljø utenfor by tilrettelagt med trådløst nett! Dette er det første i sitt slag og vi er veldig stolte over å kunne presentere nybrottsarbeidet!


Digitale kulturminner på din smarttelefon!


Kulturminnene er skiltet. Skiltene forteller deler av historien, men du kan også utforske historien til de mange kulturminnene med mobiltelefon eller nettbrett gjennom å koble deg til et åpent utendørs trådløs-nett. Det betyr at du nå kan se videoer av historiske hendelser og drama her på Refsnes GRATIS!


Velkommen til kulturminneopplevelser på Refsnes!


Programmet for dagen er innholdsrikt med omvisning på kulturminnene, underholdning og servering av deilig mat. Det varierte programmet starter på Dampskipskaia på Refsnes klokka 11:00 med ankomst av Den siste Viking og avslutter klokka 14:00.

Eksternt arrangementLes mer

22
Jun

Flora og vegetasjon - klimaendringer i fjellet

Plantelivet reagerer ganske raskt på klimaendringer. Botaniker Tommy Prestø er bestyrer av Kongsvoll fjellhage og tar oss med rundt i fjellhagen og et stykke opp langs stien til Søndre Knutshø. Konsekvenser av klimaendringer for flora og vegetasjon vil bli demonstrert på turen. Vi ser både på kortsiktige konsekvenser som resultat av endringene de siste tjue årene og nye forskningsresultater om tida under og rett etter siste istid. Møt opp på tunet ved Kongsvold Fjeldstue.

Les mer

16
Jun

Åpen dag i Ringve botaniske hage

Årets triveligste søndag for voksne og barn i hagen foregår kl. 11-16. Det blir plantesalg, aktiviteter for barn, «Spør en gartner», kafé m.m. Ringve botaniske hage og hagens venneforening står for arrangementet, som foregår ved hagens administrasjon, inngang Lade allé 58.

Eksternt arrangementLes mer

16
Jun

Villblomstenes dag i Trondheim: Leinstrand, Lauglolia

Når blomsterprakten er på sitt mest spennende, arrangerer de nasjonale botaniske foreningene i Norden turer i nærmiljøet. Turene passer for alle aldersgrupper og starter på angitte oppmøtesteder kl. 13.00. De fleste turene er av 2-3 timers varighet, med innlagt matpause. Ta med nistepakke og drikke.


Møtested: Rasteplassen i svingen like øst for reservatet (Sundet). Turmål: Vandring langs naturstien. Turledere: Dag-Inge Øien, Sigmund Sivertsen

Eksternt arrangementLes mer

16
Jun

Villblomstenes dag i Trondheim: Teisendammen

Når blomsterprakten er på sitt mest spennende, arrangerer de nasjonale botaniske foreningene i Norden turer i nærmiljøet. Turene passer for alle aldersgrupper og starter på angitte oppmøtesteder kl. 13.00. De fleste turene er av 2-3 timers varighet, med innlagt matpause. Ta med nistepakke og drikke.


Møtested: Byåsen butikksenter


Turen går langs brei og fin sti.

Turledere: Abjørn Moen og Berit Forbord Moen

Eksternt arrangementLes mer

16
Jun

Villblomstenes dag i Malvik: Flatholman

Når blomsterprakten er på sitt mest spennende, arrangerer de nasjonale botaniske foreningene i Norden turer i nærmiljøet. Turene passer for alle aldersgrupper og starter på angitte oppmøtesteder kl. 13.00. De fleste turene er av 2-3 timers varighet, med innlagt matpause. Ta med nistepakke og drikke.


Møtested: Parkeringsplassen ved Flatholman i Muruvik.


Turmål: Området har blanding av strandberg, strandeng, bar- og lauvskog. Strandberga er særlig interessante med innslag av sørlige arter.


Turledere: Jan Erik Kofoed og Harald Kildal.


I samarbeid med Trondheim sopp- og nyttevekstforening.

Eksternt arrangementLes mer

16
Jun

Villblomstenes dag i Tydal: Myntfunnet

Når blomsterprakten er på sitt mest spennende, arrangerer de nasjonale botaniske foreningene i Norden turer i nærmiljøet. Turene passer for alle aldersgrupper og starter på angitte oppmøtesteder kl. 13.00. De fleste turene er av 2-3 timers varighet, med innlagt matpause. Ta med nistepakke og drikke.


Møtested: Myntfunnet i Gressli


Turmål: Ca. 2 km lang tur der vi ser på engsamfunn og granskog,


Turledere: Hilde Kirkvoll og Saxe Aasen

Eksternt arrangementLes mer

16
Jun

Villblomstenes dag i Aure kommune

Når blomsterprakten er på sitt mest spennende, arrangerer de nasjonale botaniske foreningene i Norden turer i nærmiljøet. Turene passer for alle aldersgrupper. De fleste turene er av 2-3 timers varighet, med innlagt matpause.  Ta med  nistepakke og drikke.


Møtested: Kjøpesenteret på Aure (ICA), parkeringsplassen kl. 13.00.


Turmål: Sørover Aursundet med enkelte stopp for å se på vegkantvegetasjon. Videre til Todalen med rik edellauvskog og kanskje litt gråor-heggeskog om vi rekker det og været er bra.


Turleder: Finn Oldervik.

Eksternt arrangementLes mer

16
Jun

Villblomstenes dag i Trondheim: Ladestien

Når blomsterprakten er på sitt mest spennende, arrangerer de nasjonale botaniske foreningene i Norden turer i nærmiljøet. Turene passer for alle aldersgrupper. De fleste turene er av 2?3 timers varighet, med innlagt matpause. Ta med nistepakke og drikke.


Møtested: Parkeringsplassen ved Devlebukta kl. 13.00.


Turmål: Rik og variert flora langs Ladestien.

Turleder: Bjørn Sæther.

Eksternt arrangementLes mer

16
Jun

Villblomstenes dag på Tingvoll (Møre og Romsdal): Stranda ved Tingvoll kyrkje


Når blomsterprakten er som mest spennande, arrangerer dei nasjonale botaniske foreiningane i Norden turar i nærmiljøet. Turane høver for alle aldersgrupper. Dei fleste turane varer 2-3 timar, med innlagt matpause.  Ta med  nistepakke og drikke.


Møtestad: Tingvoll kyrkje kl. 13.00.


Turmål: Flora prega av kulturlandskap, gjengroing, hagerømlingar og strand.


Turleiar: Øystein Folden.

Eksternt arrangementLes mer

16
Jun

Villblomstenes dag i Hemne

Når blomsterprakten er på sitt mest spennende, arrangerer de nasjonale botaniske foreningene i Norden turer i nærmiljøet. Turene passer for alle aldersgrupper. De fleste turene er av 2-3 timers varighet, med innlagt matpause.  Ta med  nistepakke og drikke.


Møtested: Vinjeøra ved "Bua" kl. 12.00 (parkering ved Skei-garden).


Turmål: Forsommerfloraen nær Vinjeøra.


Turledere: Bjørg Steinveg og Egil Ingvar Aune.


Samarbeid med Hageselskapet Hemne og Fjordkulturdagan på Vinjeøra.

Eksternt arrangementLes mer

16
Jun

Villblomstenes dag i Oppdal

Når blomsterprakten er på sitt mest spennende, arrangerer de nasjonale botaniske foreningene i Norden turer i nærmiljøet. Turene passer for alle aldersgrupper. De fleste turene er av 2-3 timers varighet, med innlagt matpause.  Ta med  nistepakke og drikke.


Møtested: Oppdal kulturhus kl. 12.30 for samkjøring, eller ved avkjøringa til Kletthammer fra rv. 70 kl. 13.00.


Turmål: Bl.a. sørvendte enger og tørrbakker ved Kletthamran. Matpause ved huset som er bygd inntil bergveggen slik at snøskred passerer over.


Turledere: Simen Bretten og Rolv Hjelmstad.

Eksternt arrangementLes mer

16
Jun

Villblomstenes dag i Skaun

Når blomsterprakten er på sitt mest spennende, arrangerer de nasjonale botaniske foreningene i Norden turer i nærmiljøet. Turene passer for alle aldersgrupper. De fleste turene er av 2-3 timers varighet, med innlagt matpause.  Ta med  nistepakke og drikke.


Møtested: Eggkleiva (ved Laugen) kl. 13.00.


Turmål: Rike myrer og urterik skog omkring Mellingsetra.


Turleder: Jarle Inge Holten.


Eksternt arrangementLes mer

16
Jun

Villblomstenes dag i Selbu

Når blomsterprakten er på sitt mest spennende, arrangerer de nasjonale botaniske foreningene i Norden turer i nærmiljøet. Turene passer for alle aldersgrupper. De fleste turene er av 2-3 timers varighet, med innlagt matpause.  Ta med  nistepakke og drikke.


Møtested: Selbu Camping ved utløpet av Garbergselva kl. 13.00.


Turmål: Langs Garbergselva og Selbusjøen (turen inngår i florakartleggingsprosjektet i Selbu).


Turleder: Harald Vik-Mo.

Eksternt arrangementLes mer

16
Jun

Villblomstenes dag i Rissa: Leinslia i Stadsbygd

Når blomsterprakten er på sitt mest spennende, arrangerer de nasjonale botaniske foreningene i Norden turer i nærmiljøet. Turene passer for alle aldersgrupper. De fleste turene er av 2-3 timers varighet, med innlagt matpause.  Ta med  nistepakke og drikke.


Turmål: Den artsrike almelia i Leinslia.


Turledere: Johan Rein og Solfrid Helene Lien Langmo.


Samarbeid med Hageselskapet Stadsbygd.

Eksternt arrangementLes mer

16
Jun

Villblomstenes dag i Stjørdal

Når blomsterprakten er på sitt mest spennende, arrangerer de nasjonale botaniske foreningene i Norden turer i nærmiljøet. Turene passer for alle aldersgrupper. De fleste turene er av 2-3 timers varighet, med innlagt matpause.  Ta med  nistepakke og drikke.


Møtested: Parkeringsplassen ved skianlegget ved Klempen kl. 13.00.


Turmål: Sørvendte berg og beitemark. Foruten planteliv ser vi på andre naturkvaliteter og historie.


Turledere: Tor Bjørgen og Arnt Steinvik.


Eksternt arrangementLes mer

16
Jun

Villblomstenes dag i Levanger

Når blomsterprakten er på sitt mest spennende, arrangerer de nasjonale botaniske foreningene i Norden turer i nærmiljøet. Turene passer for alle aldersgrupper. De fleste turene er av 2-3 timers varighet, med innlagt matpause.  Ta med  nistepakke og drikke. 


Møtested: Kalkovnene kl. 13.00.


Turmål: Skog og kalkrike knauser i Kjønstadmarka.


Turledere: Bjørg Rindal og Lucie Kjelvik.

Eksternt arrangementLes mer

16
Jun

Villblomstenes dag i Verdal

Når blomsterprakten er på sitt mest spennende, arrangerer de nasjonale botaniske foreningene i Norden turer i nærmiljøet. Turene passer for alle aldersgrupper og. De fleste turene er av 2-3 timers varighet, med innlagt matpause.  Ta med  nistepakke og drikke.

Møtested: ved Levring kl. 13.00.


Turmål: Kalkfuruskog i Tromsdalen.


Turleder: Jørgen Røflo.

Eksternt arrangementLes mer

16
Jun

Villblomstenes dag i Inderøy

Når blomsterprakten er på sitt mest spennende, arrangerer de nasjonale botaniske foreningene i Norden turer i nærmiljøet. Turene passer for alle aldersgrupper og. De fleste turene er av 2-3 timers varighet, med innlagt matpause.  Ta med  nistepakke og drikke.

Møtested: Parkeringsplassen nord for reservatet kl. 13.00. Avkjøring fra fv. 231 er skiltet.


Turmål: Rik flora i og omkring reservatet.


Turledere: Harald Hove Bergmann og Hilde Ely-Aastrup.

Eksternt arrangementLes mer

15
Jun

Vandring på Vårstigen

Bussavgang fra Leüthenhaven kl. 09.00 Turleder er Bjørn Sæther. Det klassiske veistykket Vårstigen øverst i Drivdalen er rikt på både historie og natur. Det blir orientering om Dovrefjells flora, veihistorie og gruvedrift. Ta med kikkert for å se moskusdyra bedre og mat og drikke for dagen. Pris 400 kr. Ankomst Trondheim ca. kl. 19.00.


Påmelding: kunnskapsbyen@vm.ntnu.no tlf. 73 59 21 59

Les mer

15
Jun

Lokalfloraprosjektet i Midt-Noreg - Botanisk kartlegging i Selbu kommune

Kartleggings-ekskursjonane er opne for alle planteinteresserte. Studentar og planteinteresserte amatørar er spesielt velkomne. Turane vil gå i roleg tempo - «botanikarfart», og ein må kle seg for tur og ha med mat og drikke. Vi deler oss i grupper med 2-5 deltakarar som får ansvar for registrering av kvar si rute på ein kvadratkilometer. Det vil bli erfarne botanikarar i alle grupper. Ved lunsjtider møtest gruppene for sosialt samvær, diskusjon av funn og planlegging av neste økt.


Vi møtest laurdag og sundag morgon kl. 09.00 ved parkeringsplassen ved jarnbanestasjonen i Hommelvik ved Rampa kafé, og det vil bli fellestransport i bil derfrå. Sundag 16. juni er «Villblomanes dag», og vi vil den dagen ha eit tilpassa program.


Påmelding på e-post til post@nbf-tla.org
eller på telefon (906 44 907, Egil Ingvar Aune)

innan 10. juni

Eksternt arrangementLes mer

14
Jun

DKNVS Akademiet


Ekstraforelesning:
Koichi Kitazawa, Japan Science and Technology Agency: The Fukushima-reactor, retrospectives and perspectives.
Lederen for Japans granskingskommisjon etter
Fukushima-tragedien, den framstående professor Koichi Kitazawa,
tidligere leder for Japan Science and Technology Agency, foreleser om hvilke
lærdommer kommisjonen har trukket.


Forelesningen
er på engelskI tilknytning til dette følges det umiddelbart opp med
norsk vinkling på aktuelle konsekvenser av bruken av kjerneenergi i forbindelse
med ettervirkningene av Tjernobyl-ulykken, og om arbidet med opprenskning etter
atomubåter på Kola. Foreleser her er forskeren Lavrans Skuterud fra Statens Strålevern


 

Eksternt arrangementLes mer

12
Jun

Hagehistorie på Ringve

Innenfor området som i dag utgjør Ringve botaniske hage finnes hageanlegg fra ulike tidsepoker og ulike stilarter. Denne kvelden tar vi en kulturhistorisk vandring gjennom hagen og ser på den nære sammenhengen mellom lystgårdens arkitektur og hageanlegg, og sper på med litt botanikk underveis. Vandringen ledes av konservator Sissel Guttormsen, Ringve Museum, og botaniker Vibekke Vange, Ringve botaniske hage. Oppmøte på tunet ved Ringve Museum kl. 18.00.

Les mer

5
Jun

Løvtrær jorda rundt

Løvfellende trær - livskraftige om våren med nye, friske bladskudd og flotte om høsten med gnistrende farger. Men hvor mange løvtrær vokser vilt i Norge? Er bjørka i Norge den samme som bjørka i Nord-Amerika? Og hvordan ser løvskogen ut i Japan - likner den våre skoger? Bli kjent med den store variasjonen blant løvtrær jorda rundt sammen med botaniker Egil I. Aune. Oppmøte på tunet ved Ringve museum kl. 18.00.

Les mer

5
Jun

Verdens miljødag

I miljøhovedstaden Trondheim samles flere organisasjoner og etater til en felles markering av Verdens miljøverndag.

I samarbeid med Iladagan blir det både et arrangement for barnehager og de yngste trinnene i grunnskolen på formiddagen, og en stor folkefest i Iladalen på ettermiddagen, fra kl. 17.00.
WWW.FN.NO/MILJODAGEN
Blant aktivtetene som skal skje er: Minikonsert med Musikkmanesjens

Bøljeband, Barnas Båtrace i Ilabekken, Miljøagentenes natursti,

Naturveiledning, lavvo og bål, Guidet vandring langs Ilabekken, Guidet sykkeltur langs Nidelva og Miljø-Quiz Ila Aktivitetshus.

HELE PROGRAMMET HER:
WWW.FN.NO/MILJODAGEN
Arrangører: FN-sambandet, Direktoratet for naturforvaltning/Statens naturoppsyn, Trondheim kommune, Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Eksternt arrangementLes mer

1
Jun

Blomstertur til Svinviks arboret i Todalen

Bussavgang fra Leüthenhaven kl. 09.00. Turleder er Bjørn Sæther. Ekteparet Halvor og Anne Svinvik skapte med egne hender en blomstrende hage her på nordsida av Todalsfjorden i Surnadal kommune. Her finnes tre, busker og urter som vi knapt venter å finne så langt mot nord. Rhododendronblomstringa i månedsskiftet mai-juni er et høydepunkt. Omvisning samt kaffe med vaffel er inkludert i prisen. Ankomst Trondheim ca. kl. 19.00. Påmelding tlf. 73 59 21 59 kunnskapsbyen@vm.ntnu.no Pris 400 kr.

Les mer

29
May

Urtehagens gleder - våronn

Renessansehagen på Ringve inneholder ulike krydderurter, grønnsaker, medisin- og prydplanter. Noen må sås fra frø hvert år, andre er flerårige og må stelles på våren. Gartner Toril Solli deler sine kunnskaper og gir tips for hvordan du skal dyrke og stelle planter i egen urtehage. Møt opp på tunet på Ringve museum kl. 18.00.

Les mer

26
May

Familiedag

Vi har gleden av å invitere til ny familiedag på Steinvikholm! I år legges dagen til søndag 26. mai.


Familiedagen startet i 2011 og er et arrangement i regi av Fortidsminneforeningen Den trønderske avdeling. Dagen gir et innblikk i middelalderens verden og har aktiviteter for liten og stor.


Det blir noen gjengangere og mye nytt! Bispeliden kommer og lager kamp, og det blir omvisninger, skattejakt og marked innenfor borgmurene. I år blir det dessuten foredrag med Phd-kandidat Heidi Anett Øvergård Beistad, med tittelen "« [?]blodett størthet aff nesze och mund » - maktmisbruk i senmiddelalderens Nidarosprovins" og konsert med kammerkoret Ang Passang. Det blir dessuten heraldisk verksted, hvor liten og stor kan lage sitt eget våpenskjold!


Mere informasjon kommer!


Her kan du se bilder fra fjorårets familiedag og linker til medieomtale.


Sett av søndag 26. mai til en opplevelse for hele familien!

Eksternt arrangementLes mer

26
May

Ekskursjon til Foldstadliin på Støren, Midtre Gauldal

På denne ekskursjonen vil vi ganske sikkert få se blomstrende dalfiol som i løpet av de siste årene er funnet på flere lokaliteter rett sør for Støren (se Blyttia 2012/4 side 209 ? 221). Herfra følger vi Gaula et stykke sørover før vi går opp i Foldstadliin med stort innslag av alm og hassel. Dette er meget artsrike lokaliteter, ikke langt fra Granøyen plantefredningsområde. Junkerbregne er en av de botaniske godbitene vi får stifte bekjentskap med.


Oppmøte ved Statoil-stasjonen på Støren kl. 10.30. Varighet 3-4 timer avhengig av værforholdene. Ta med matpakke.

Ekskursjonsledere: Arne Jakobsen og Leif Galten

Eksternt arrangementLes mer

26
May

Et lite kaupang

I samarbeid med Trondheim Vikinglag inviterer museet til et lite vikingmarked på museumsplenen. Kom å se på håndverk, hør fortellinger og sanger, smak på mat og lær å fekte og leke som en ekte viking. Vikinglaget setter opp leir og inviterer til en dag i vikingens verden der barn og familier kan drømme seg 1000 år tilbake i tid. Det blir også muligheter for å prøve et par ulike håndverksteknikker. Arkeologer fra museet viser også frem ekte gjenstander fra vikingtiden som finnes i museet sine samlinger. Aktivitetene foregår fra kl. 11 til 15.


11-15: Gjenstandshåndtering med ekte vikinggjenstander fra museet sine samlinger i kafeen i Suhmhuset ved Jenny Kalseth og Siri Neslein

11-15: Verkstedaktiviteter på plenen. Spikking av trehest og maling på runebrikker som drop-in aktivitet hele tiden.

11.00 - 11.30 Vikingleker.

11.30 - 12.00 Ringdans. Vi spiller trommer og synger mens "ormen lange" går.

12.30 - ca 12.45 - Historiefortelling fra den Eldre Edda med Lina Ingeborgsrud

13.00 - ca 13.30 - Krigerne kommer! Krigerne trener litt, etterpå får barna "trene" med krigerne. Vi låner ut tresverd og kapper til barna

14.00 - 14.30 - Vikingleker (bolk nr. 2).

14.30 - 14.45 - Ringdans. (bolk nr. 2).

15.00 - Arrangementet avsluttes

Eksternt arrangementLes mer

24
May

DKNVS Akademiet
Niels Bohr, en vitenskapens gigant

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab feirer den store danske fysikeren Niels Bohr og kvantefysikkens store gjennombrudd med den første atombeskrivelse i 1913. Vilhelm Bohr, Niels Bohrs sønnesønn


kommer fra USA for å fortelle om sin farfar og hans hustru Margrethe, kjent også fra skuespillet og filmen "Copenhagen." Fra NTNU kommer fysikeren Jan Myrheim og forklarer, og spør om vi kan forstå kvantefysikk. Kunstviteren Nina Vestberg fra NTNU har besøkt Bohr-arkivet og forteller hva hun fant der.

Innholdet er for et bredt publikum. Alle velkomne!

Gratis adgangEksternt arrangementLes mer

23
May

Temamøte på Norsk Rettsmuseum

Temamøte på Norsk Rettsmuseum


Norsk Rettsmuseum er det nasjonale museet for justissektoren. Museet ligger i det tidligere Kriminalasylet. Museet har bl.a. interessante utstillinger fra 2.verdenskrig og slektsaktuelle album med portretter av kriminelle.


Museumsdirektør Johan Helberg inviterer til omvisning på museet, Kongens gt.85, kl. 18.30.


Alle er velkommen til Gunnerusbiblioteket, Kalvskinnsgate 1, kl.17.30 til en kopp kaffe og noe å bite i først.

Eksternt arrangementLes mer

22
May

Liv langs vegen - botanisk vårvandring i Tømmerdalen

Tømmerdalsvegen (Gamle Bynesveg) var for snart 100 år siden hovedveien til de nordlige delene av Byneset og går igjennom Iladalen og viktige deler av nordre Bymarka. Den gir et tverrsnitt av mye av naturen i marka; rike og fattige myrer, lauvskog, granskog, hei og eng. Langs vegen ligger flere markerte åser, som Tikneppen, Tjuvsprangfjellet, Revberget, Herbernheia og Gråkallen. Vårvandringa går fra Tømmerdalstorget og til Svahylla og Klefstadmyra og vil fange viktige trekk ved arter og vegetasjon og kulturhistorie. Det hele knyttes sammen med et utvalg naturlyrikk. Vi forlater vegen av og til og det vil være en fordel med godt fottøy som tåler myrterreng.


Turleder: Trond Arnesen, Førsteamanuensis v/ HiST-ALT


Buss til Tømmerdalen. Avgang fra NTNU Vitenskapsmuseet, Erling skakkes gt. 47 kl. 17.30 Bussen henter oss på saga ved Onsøyen kl. 21.00 og returnerer til museet. Oppmøte på parkeringsplassen i Tømmerdalen kl. 17.50 for de som ønsker egen bil.


Kr. 50,- for buss t/r. Påmelding: kunnskapsbyen@vm.ntnu.no tlf. 73 59 21 59

Les mer

15
May

Fugletur i Ringve botaniske hage

Ringve botaniske hage har ikke bare et stort mangfold av planter. Her lever også mange fuglearter, som er "invitert" hit gjennom den store variasjonen i busker og trær som finnes i hagen. Det er Andreas M. Winnem, leder i den sørtrønderske avdelingen av Norsk Ornitologisk Forening, som leder fugleturen denne kvelden. Ta gjerne med kikkert og fuglebok. Oppmøte på tunet ved Ringve museum kl. 1800.

Les mer

14
May

Trygg CO2-lagring under Longyearbyen?

Norges Tekniske Vitenskapsakademi og
Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning inviterer til møte på Lerchendal gård, Strindvegen 2, Trondheim.


Trygg CO2-lagring under Longyearbyen?


Etter fem år med feltstudier kan forskerne nå gi svar på om reservoaret er tett, trygt og tilstrekkelig stort til å lagre utslippene fra kullkraftverket i Longyearbyen.


· Visjonen bak CO2-prosjektet i Longyearbyen v/Gunnar Sand, prosjektdirektør i SINTEF og rådgiver ved UNIS


· Resultatene fra lagringsforsøkene v/Alvar Braathen, professor i arktisk geologi ved UNIS


· Reservoaregenskapene i undergrunnen v/Snorre Olaussen, professor i arktisk geologi ved UNIS


· Resultatene fra Longyearbyen i forhold til CLIMIT-programmet v/Fridtjof Unander, divisjonsdirektør for energi, ressurser og miljø i Norges forskningsråd


· Spørsmål, kommentarer og diskusjon


Enkel servering ved møtestart.


Påmelding: ntvamail@ntva.ntnu.no eller telefon 73 59 54 63 innen onsdag 8. mai. Møtet er åpent for alle interesserte.


Eksternt arrangementLes mer

13
May

DKNVS Akademiet

Samfunnsvitenskapelig forelesning: Clive Jones, NTNU: Israel?s Clandestine Diplomacies


Naturvitenskapelig meddelelse: Bjørn Munru Jenssen, NTNU: Miljøgifter i isbjørn

Eksternt arrangementLes mer

13
May

Grønnsakdyrking - foredrag ved Åke Truedsson

Vi er så heldig at Sveriges grønnsakkonge Åke Truedsson har sagt ja til å komme til Trondheim 13. mai for å holde to foredrag om grønnsakdyrking. Åke er en fremragende foredragsholder og lett å forstå.
Har har etablert Tomatklubben og fra 2013 Hvitløkskubben hvor man for en billig penge får medlemsinfo, anledning til å bestille frø, delta på kurs etc. Les mer om Truedsson på nettet ved å google han.

Møtet er gratis og åpent for alle!Kom i god tid for dette kan bli fullt.

Eksternt arrangementLes mer

7
May

Lunsjkonsert

Bassistene på Institutt for Musikk presenterer bassen og dens klanger og muligheter under ledelse av Michael Duch. Her får vi høre et bassorkester bestående av i hovedsak kontrabasser, men også elbasser, utforske instrumentene i et spesialskrevet stykke av Michael Duch som også vil holde en kort innledning. Stykket ble sist fremført i Bergen av basstudenter på Griegakademiet: http://vimeo.com/51751399

Eksternt arrangementLes mer

6
May

Har planter overlevd i Norge under siste istid allikevel?

Kristine Westergaard forsvarte i 2010 sin doktorgrad i Tromsø med ei avhandling om artisk-alpine planteartar med atskilt utbreiing. Ho er no forskar ved NINA der ho arbeider med arktisk-alpine og boreale planter sin systematikk, plantegeografi og bevaringsgenetikk.


Månadens art er furu Pinus sylvestris som blir presentert av Heidi Solstad.

Etter foredraget blir det ei enkel servering til kostpris, plante-utlodning og sosialt samvær.

Eksternt arrangementLes mer

2
May

Mose-ekskursjon

Våren er ei fin tid for å se på moser. Det er lite av annen vegetasjon som «forstyrrer». Hvis du ønsker å bli bedre kjent med denne delen av planteriket, kan denne ekskursjonen være noe for deg.


Oppmøte ved kraftstasjonen som ligger i rundkjøringa der veien fra Utleira (fylkesv. 885 - Bratsbergvegen) deler seg mot Bratsberg (fylkesv. 875) og Klæbu (fylkesveg 885) kl. 17.30.


Ekskursjonslederen, Kristian Hassel, er bryolog (mosekjenner) og førsteamanuensis ved NTNU Vitenskapsmuseet.

Eksternt arrangementLes mer

28
Apr

Snublesteinvandring - spor fra et folkemord

Spor fra et folkemord: Trondheim og det norske holocaust

Det Mosaiske Trossamfunn i Trondheim ble hardt rammet av folkemordet på Europas jøder under andre verdenskrig. Trossamfunnet mistet halvparten av sine medlemmer, 130 barn, kvinner og menn, i Holocaust. Byvandring med førstekonsevator ved Falstadsenteret, Jon Reitan. I denne byvandringen skal vi bli bedre kjent med bakgrunnen for jødenes historie i Trondheim, prosessene som ledet fram mot deportasjon og tilintetgjørelse i Auschwitz, og om det kollektive minnet om jødenes skjebne.


Jon Reitan, førstekonservator ved Falstadsenteret tar oss med på en vandring mellom Trondheims snublesteiner.


"Stolpersteine"- Snublesteiner - er et internasjonalt prosjekt startet av kunstneren Gunther Demning. Stolpersteine er minnesmerker over personer som ble arrestert og deportert av nazistene under det tredje rike.


Snublesteinene (10 x 10 x 10 cm) støpes ned i fortauet på steder der holocaustofrene bodde før de ble deportert og myrdet. På steinene er det inngravert navn, fødselsdato, dato for deportasjon og dødsdato. Siden oppstarten i 1993 har prosjektet "Stolpersteine" blitt utført i en rekke land i Europa, med omkring 36 000 snublesteiner i 700 byer og steder. De første snublestienene i Norge ble lagt ned i Oslo høsten 2010 og i september 2012 fikk man de første i Trondheim.


Sted: Oppmøte ved Synagogen i Arkitekt Christies gate.


Ansvarlig: Pål K Langøien, THF.


Søndag 28. april, klokka 13.00

Snublesteiner- Det Jødiske museet

Stolpersteine


Stolpersteine - Wikipedia


Byens jødiske kvarter

Eksternt arrangementLes mer

18
Apr

Finn din slekt!

Ønsker du hjelp til å søke etter slekt kan du få hjelp og veiledning av erfarne slektsforskere og kunnskapsrike arkivarer. Vi møtes på lesesalen og vil ha tilgang på bygdebøker, registre og databaser. Du kan også jobbe med kildemateriale fra arkivet dersom du har bestilt det i forveien. Materiale som finnes i arkivet kan bestilles i vanlig åpningstid kl.9.00-14.30.

Eksternt arrangementLes mer

17
Apr

Ny teknologi - ny behandling

Sosial angst hemmer mange i hverdagen og for noen blir livet helt uhåndterlig. Ny forskning ved psykologisk institutt ved NTNU viser at med tidlig behandling og enkle tiltak kan mange få rask og effektiv hjelp. Patrick Vogel forteller om hvordan man ved hjelp av fuglekvitter, oppmerksomhetstrening og eksponeringsterapi kan gjøre raske fremskritt. I tillegg til dette viser også bruk av ny teknologi tegn til lovende resultat. Med nettbrett og smarttelefoner kan psykologen nå komme rett hjem til deg og erfaringene så langt synes å gi gode resultater.

Les mer

10
Apr

Den fryktelig farlige teknologien

Hvorfor er det slik at noen alltid frykter ny teknologi? I mange år har debatten rast om stråling både fra mobiltelefoner og trådløse nettverk er farlig. Selv ved NTNU har man fjernet enkelte trådløse nettverk pga. bekymring for strålefare og helseeffekter blant ansatte. Samtidig jobber noen av landets ledende forskere på stråling og trådløse nett i Trondheim, og mye forskning har vært gjort for å undersøke om elektromagnetiske felt fra trådløse nett og andre kilder kan være årsak til helseplager.


Britt-Marie Drottz Sjøberg fra Psykologisk institutt, NTNU, snakker om de sosiale og psykologiske mekanismene som gjør at noen alltid vil frykte ny teknologi. Gunhild Oftedal, HiST, vil forklare hvordan elektromagnetiske felt kan påvirke oss, hva el-overfølsomhet dreier seg om, hva forskningen har funnet ut og hvor sikre forskere kan være?

Les mer

9
Apr

Orangerier og Trondhjem på 1700-tallet


Det ble dyrket aprikoser, ferskner, pomerans og sitroner i Trondhjem på 1700-tallet!Orangerier eller oppbevaringshus for eksotiske planter var ikke bare et europeisk fenomen ved store slottsanlegg, men kom også til Norge og Trondhjems mange haveanlegg på 1700-tallet. Byen hadde et miljø av kvinner og menn som var opptatt av haver og eksotiske planter, og det resulterte i flere orangerier rundt om i byen.Historiker Eystein M. Andersen viser bilder og forteller om orangerier som fenomen og hvordan dette artet seg i Trondhjem på 1700-tallet.Bakke gård, 9. april kl 19.00


Alle er velkomne!


Eksternt arrangementLes mer

8
Apr

Framande og svartelista artar

Ein representant for Artsdatabanken vil fortelje kva «Norsk svarteliste» er og korleis ho vart til. Evelyne Gildemyn (rådgivar naturforvaltning, Trondheim kommune) snakkar om kva kommunen gjer for å halde nede eller fjerne svartelista planter i Trondheim. Beate Sundgård (rådgivar naturforvaltning, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag) tek for seg den regionale handlingsplanen og den nasjonale forskrifta mot framande artar.


Månadens art er huldrestry Usnea longissima som blir presentert av Håkon Holien.


Etter foredraget blir det ei enkel servering til kostpris, plante-utlodning og sosialt samvær

Eksternt arrangementLes mer

7
Apr

Middelalderutstillingen


Omvisning i Middelalderutstillingen med kunsthistoriker Kirsten Stabell. Bli med på en vandring inn i Trondheim sin middelalderhistorie og se noen av de flotteste gjenstandene fra de arkeologiske undersøkelsene i Trondheim sentrum.


Bispeliden har oppvisning i kampkunst fra middelalderen utendørs mellom 12 og 16. 

Eksternt arrangementLes mer

4
Apr

Medlemsmøte i DIS Sør-Trøndelag

Digitalarkivet i ny drakt og nytt innhold - utfordringer og muligheter for slektsforskere


Finn Karlsen v/Statsarkivet i Trondheim vil fortelle om omleggingen i Digitalarkivet og gi oss nytting informasjon om det nye søkesystemet.


Kl. 15-18, før møtene, vil medlemmer i DIS være tilstede på lesesalen sammen med Arkivsenterets personale for å gi informasjon og personlig veiledning i din slektsforskning . Vi viser også hvordan man søker i arkivenes registre, hvordan man bestiller arkivmateriale til lesesalen og gir praktiske råd om arkivforskning.

Kl. 16.00 tilbyr Arkivsenteret en kort omvisning i magasinene.

Eksternt arrangementLes mer

3
Apr

Life offline

Kan man leve «offline» i 2013? Hva skjer når man legger vekk mobiltelefon, nettbrett og datamaskiner i tre uker? Aksel Tjora, NTNU, har fått en gruppe mennesker til å koble seg av nettet for å forske på hva som skjer med dem når de må leve uten kommunikasjonsteknologien vi tar for gitt. Får folk bedre tid, gjort andre ting, eller går de glipp av alt som skjer og blir usosial og utelatt? Prosjektet har fått mye oppmerksomhet i media og stiller noen grunnleggende spørsmål om teknologi og samfunn i 2013.


Vin og viten. Dagens dings fra NTNU Vitenskapsmuseet sine samlinger og musikalsk innslag. Kafeen er åpen fra kl. 18.00.

Les mer

21
Mar

Finn din slekt!

Ønsker du hjelp til å søke etter slekt kan du få hjelp og veiledning av erfarne slektsforskere og kunnskapsrike arkivarer. Vi møtes på lesesalen og vil ha tilgang på bygdebøker, registre og databaser. Du kan også jobbe med kildemateriale fra arkivet dersom du har bestilt det i forveien. Materiale som finnes i arkivet kan bestilles i vanlig åpningstid kl.9.00-14.30.

Eksternt arrangementLes mer

20
Mar

10 bud for å skandalisere en politiker

Politikere lever av sitt gode navn og rykte. De skal nomineres og renomineres, de skal møte velgernes dom i valg etter valg, de skal ha personlig autoritet nok til å forhandle med andre politikere i eget og konkurrerende partier og de er avhengig av å kommunisere via journalister som tar dem alvorlig. Dette gjør deres omdømme sårbart, og sårbarheten blir ikke mindre av at mange mener vi skal stille strengere moralske krav til politikere enn til andre mennesker. Fordi journalistene skjuler sine kilder og skryter av sin egen «gravende» journalistikk, skjules politikernes rolle i skandaliseringer av politikere. Foredraget til Anders Todal Jensen vil vise at politikere har motiv, mulighet og midler til å skandalisere andre politikere.

Les mer

19
Mar

Vindushengsler og beslag. På søk etter kunnskap om autentisk tilvirkning.

Erfaring har vist at resultater av restaurering står seg best når arbeidet blir utført ved hjelp av metoder og materialer lik de opprinnelig brukte. Autentisk tilvirkning er ikke bare et spørsmål om utseende til produktet, men også om egenskapene.

Smedene Odd Inge Holmberget og Torgeir Henriksen ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider har gjennom studier og utprøvinger i smia funnet tilbake til tapt kunnskap om smiing av hengsler og beslag for vinduer.

De vil vise og fortelle om prosess og resultat fra både restaurering av originale hengsler og beslag, og kopiering og nyproduksjon etter gamle metoder.

Sted: Bispegata 11.


Entré kroner 50,- (maks 25 personer).


Påmelding til dentronderske@fortidsminneforeningen.no


Medlemmer av DTA og THF prioriteres (oppgi hvilket medlemskap du har ved påmelding).

Eksternt arrangementLes mer

19
Mar

NTVA - åpent møte og årsmøte

INVITASJON TIL ÅPENT MØTE MED FOREDRAG


ÅRSMØTET (kl 19:00 - 19:45) Årsmøtet er åpent for alle interesserte

Sak 01/13 Godkjennelse av innkalling og dagsorden


Sak 02/13 Valg av møteleder og referent


Sak 03/13 Valg av to underskrivere av protokollen


Sak 04/13 Styrets beretning 2012 - mer


Sak 05/13 Regnskap 2012 - mer


Sak 06/13 Budsjett for 2013 - mer


Sak 07/13 Fastsettelse av revisorhonoraret - mer


Sak 08/13 Ny valgkomité for 2014 - 2016 - mer


Sak 09/13 Forslag til endring av NTVAs lover - mer


Sak 10/13 Valg til styret - mer


Årsmelding, regnskap og budsjett ble vedtatt på styremøte 13. februar 2013. Sakspapirene til årsmøtet legges ut etterhvert på NTVAs hjemmeside: www.ntva.no under "Årsmøte 2013". Årsberetning 2012, Regnskap 2012 og Budsjett 2013 blir trykt i årboken for 2012.


FOREDRAG (kl. 19:45 - 21:00) Foredraget er åpent for alle interesserte


Klimamodeller og usikkerhet


Terje Berntsen, prosjektleder, professor, Institutt for Geofag, Universitetet i Oslo

og forsker, CICERO


Etter foredragene blir det enkel middag og selskapelig samvær. Prisen for dette er kr 250,- pr. kuvert.


Det er to måter å melde seg på til middagen og eller be om å få sakspapirene til årsmøtet tilsendt:


1. Telefon 73 59 54 63 eller


2. E-post til: ntvamail@ntva.ntnu.no


Påmelding til middag må være mottatt innen kl 15.00 mandag 18. mars.


Vennlig hilsen Trondheim 1. mars 2013


Hein Johnson

Generalsekretær

Eksternt arrangementLes mer

18
Mar

Årsmøte med foredrag: Kunstkammeret- museum og freaksshow

Årsmøte for Fortidsminneforeningen, den trønderske avdeling. Møtet er åpent for alle. Etter møtet blir det foredrag med Ingrid Lunnan Nødseth:
Kunstkammeret: Museum og freakshow

Hvordan kunne en levende hermafroditt, en tohodet sau og en samling skjell og konkylier stilles ut i samme rom? Hvilken rolle hadde det marginale og abnormale i samlingene?

Kunstkammeret oppsto i brytningen mellom senrenessanse og moderne tid, i en tid med nye humanistiske idealer, og konflikter mellom ulike natur- og verdensoppfatninger. Det å samle på spesielle gjenstander har mennesket gjort til alle tider, men fra slutten av 1500-tallet og utover fikk samlingene en form og et formål som peker frem mot museene slik vi kjenner dem i dag.

Kjent som kunstkammer, wunderkammer eller raritetskabinett var disse tidlige museene små rom med en underlig blanding av etnografika (runetrommer, pilkogger) eksotiske dyr (beltedyr, kulefisk), steiner, fossiler, og kunsthistoriske objekter (relikvieskrin, utskjæringer i elfenben).

Bildet på plakaten er et kobberstikk som viser Ole Worms Museum Wormianum i København (1655).

Lunnan Nødseth er nyutdannet master i kunsthistorie med oppgaven: Itt gammeltt sønder reffuit alterklæde.Bildentekstilet - et tapt antependium fra norsk middelalder? Bildentekstilet er kun kjent gjennom nettopp Ole Worms samlinger.

Velkommen til årsmøte!

Eksternt arrangementLes mer

17
Mar

Grønn søndag


Klarer studentene ved NTNU å bygge verdens mest miljøvennlige bil? Se DNV Fuel Fighter, NTNU-studentene sin selvbygde bil som skal være med i konkurranse om å kjøre lengst på mint mulig energi. Vi ser på fremtidens transportmidler og hvordan vi kan skape enn grønn fremtid sammen med Besteforeldrenes klimaaksjon.


Foredrag ved Trond Andresen kl. 13.00 om svevebaner og fremtidens kollektivtransport.

Eksternt arrangementLes mer

13
Mar

Vindfulle høyder

Norge er kanskje det landet i verden som har best muligheter til å produsere fornybar energi gjennom å utnytte vindkraft. I tillegg har vi økonomi og dyktige forskningsmiljø. Hvorfor er ikke Norge verden ledende nasjon på utvikling av fornybar energi, og hvorfor er det så vanskelig å utvikle ny teknologi i Norge? Tore Undeland er forsker ved Institutt for elkraftteknikk, NTNU, og har jobbet med vindkraft både internasjonalt, nasjonalt og gjennom sin forskning ved NTNU og Sintef.

Les mer

10
Mar

«Kunnskap for å gjenskape historien»


Forskning og kunnskapsproduksjon er grunnleggende for å forstå og gjenskape fortiden. Nye forståelse av arkeologiske lokaliteter, biologiske analyser og utprøving av replika gir ulike innfallsvinkler til fortiden, men til sammen kan de skape et helhetlig bilde av tidligere samfunn og kulturer. Med dette seminaret ønsker vi å vise hvordan historisk re-enactment påvirker vårt syn på fortiden, og hvilken kunnskap vi legger til grunn for arbeidet med å levendegjøre vikingtiden.

12.00 Velkommen. Ingrid Galadriel Aune Nilsen, Trondheim Vikinglag.

12.05 Historisk re-enactment og om hvordan vi representerer fortiden i vår virksomhet. Ingrid Galadriel Aune Nilsen, Trondheim Vikinglag.

12.15 Køstrupkjolen. Hilde Thunem, Trondheim Vikinglag.

12. 35 Mat i vikingtiden. Sunniva Saksvik, Trondheim Vikinglag.

12.55 Lunsj

13.30 Slaget på Stiklestad - Sted, strategi og identitet i vikingtid, Lars Stenvik , NTNU Vitenskapsmuseet

14.00 Stephen Harding, University of Nottingham, Wirral and its Viking Heritage - DNA research to identify viking heritage.

14.30 Kaffi

15.00 Stephen Harding, University of Nottingham,Wirral and its Viking Heritage - DNA research to identify viking heritage.


Gratis inngang på seminaret. Inngang på museet ellers er kr 50/30,- og gratis for barn under 18.

Eksternt arrangementLes mer

7
Mar

Medlemsmøte i DIS Sør-Trøndelag

Hva kan postkort fortelle?


Slektshistorie med utgangspunkt i NTNU Universitets-bibliotekets postkortsamling v/ Inger Johanne G. Røkke.


Kl. 15-18, før møtene, vil medlemmer i DIS være tilstede på lesesalen sammen med Arkivsenterets personale for å gi informasjon og personlig veiledning i din slektsforskning . Det vises hvordan man søker i arkivenes registre, hvordan man bestiller arkivmateriale til lesesalen og gir praktiske råd om arkivforskning.

Kl. 16.00 tilbyr Arkivsenteret en kort omvisning i magasinene.

Eksternt arrangementLes mer

6
Mar

Homo på rett måte?

Flere homofile asylsøkere har blitt sendt i retur til land der de ikke er trygge fordi de ikke har framstått som homofil slik norske myndigheter mener at de skal. Hvilken rolle spiller kunnskap og ideer om seksualitet i asylpolitikken? Stine H. Bang Svendsen, NTNU, har forsket på forståelser av seksualitet i grunnlaget for vurdering av asylsaker for lesbiske, homofile og transpersoner. Får UDI sine oppfatninger om hvordan en homo ser ut bestemme i spørsmål om opphold i Norge?

Les mer

4
Mar

Kartlegging av planter - en faglig utfordring

I mars 2013 kjem det fjerde (og siste) bandet av «Det norske floraatlaset», eit prosjekt om kartlegging av utbreiinga til norske karplanter. Prosjektet har gått i meir enn tre botanikargenerasjonar. Botanikar Eli Fremstad fortel kva arbeidet med atlaset har bestått i, om erfaringar og resultat.


Før foredraget (kl. 19.00-19.30) er det årsmøte i Botanisk Forening. Medlemmene får årsmøtepapira i eiga sending.


Etter foredraget blir det ei enkel servering til kostpris, plante-utlodning og sosialt samvær.

Eksternt arrangementLes mer

4
Mar

Kartlegging av planter - en faglig utfordring

I mars 2013 kjem det fjerde (og siste) bandet av «Det norske floraatlaset», eit prosjekt om kartlegging av utbreiinga til norske karplanter. Prosjektet har gått i meir enn tre botanikargenerasjonar. Botanikar Eli Fremstad fortel kva arbeidet med atlaset har bestått i, om erfaringar og resultat.


Før foredraget, kl. 19.00-19.30 er det årsmøte i Botanisk forening. Medlemmene får årsmøtepapira i eiga sending.


Etter foredraget blir det ei enkel servering til kostpris, plante-utlodning og sosialt samvær

Eksternt arrangementLes mer

2
Mar

Barneuniversitetet

Kunsthistorisk "skattejakt" ved stipendiat Daniel Johansen, NTNU. Hovedbiblioteket, 4. etasje kl. 12.

Barneuniversitetet er et eget universitet for alle kunnskapstørste og vitebegjærlige barn mellom 8 og 12 år i Trondheim. Forelesningene går en lørdag i måneden kl 12 om ikke annet er annonsert. Forelesningene er gratis og det er kun adgang for barn.

Send påmelding til: barneuniversitetet@tfb.no
Før på barnets navn, alder og hvilken forelsening dere ønsker å melde på til.

Eksternt arrangementLes mer

27
Feb

Kvinnemote - lag en utstilling!

Del dine minner med oss! Ta med 1-3 klesplagg eller fotografier av klær som har betydd noe for deg. Sammen lager vi en utstilling om kvinner og klær. Uka etterpå går vi og ser utstillingen på Kunstindustrimuseet om samme tema, som åpner 8. mars i forbindelse med 100- årsjubileet for kvinnelig stemmerett.


Tid: 27. februar - 1. mars.  Jobbing med kursleder den 27. februar kl. 10-11.30. Deretter jobbing på egen hånd i våre lokaler. Det vil være hjelpere tilstede kl. 10-15 onsdag-fredag. Vi åpner vår utstilling 1. mars kl. 13.00 i Arkivsenteret  - Møteplassen.


Maks 15 deltakere. Påmelding til mapr@arkivverket.no eller tel. 73 88 45 00Sted: Arkivsenteret på Dora, Møteplassen i 3. etasje.

Eksternt arrangementLes mer

27
Feb

Vitalismen - Livskraften i Edvard Munch sin kunst


I år er det 150 år siden Edvard Munch ble født og hans bilder har gått sin seiersgang gjennom Europa det siste året. Edvard Munch kobles ofte til en livstrøtt og dekadent periode i europeisk åndsliv, men ikke alle hans motiver er dystre og mørke. Mange preges tvert imot av skarpt lys, av nakne, badende mennesker og av solen. Dette var en del av vitalismen. Denne retningen påvirket mange norske kunstnere i første halvdel av 1900-tallet, men har også fått et noe frynsete rykte på grunn av sine koblinger til fascisme og nasjonalsosialisme. Frode Lerum Boasson forsker på hvordan norske forfattere og kunstnere ble påvirket av vitalismen i første halvdel av 1900-tallet.


Vin og viten. Dagens dings fra NTNU Vitenskapsmuseet sine samlinger og musikalsk innslag med Rasmus Rohde. Kafeen er åpen fra kl. 18.00.

Les mer

26
Feb

Temamøte DIS-Sør-Trøndelag

Temamøte på Gunnerusbiblioteket


Gullsmed, prest, lærer, offiser eller kanskje tannlege? Oppslagsverker om yrker i slektsforskningen. Etter foredraget blir det kurs i søk og bestilling av litteratur i BIBSYS.


NTNU Gunnerusbiblioteket v/ Sølvi Løchen.


Alle er velkommen.

Eksternt arrangementLes mer

21
Feb

Finn din slekt!

Ønsker du hjelp til å søke etter slekt kan du få hjelp og veiledning av erfarne slektsforskere og kunnskapsrike arkivarer. Vi møtes på lesesalen og vil ha tilgang på bygdebøker, registre og databaser. Du kan også jobbe med kildemateriale fra arkivet dersom du har bestilt det i forveien. Materiale som finnes i arkivet kan bestilles i vanlig åpningstid kl.9.00-14.30.

Eksternt arrangementLes mer

19
Feb

Dilemmaer i bygningsvernet

På Ladestien, i Devlebukta, står en gammel gartneribygning som en gang tilhørte landstedet Smedstuen. Bygningen har i mange år stått til forfall, men i 2011 tok Fortidsminneforeningen, Den trønderske avdeling over leieforholdet med mål om full istandsetting. I dette foredraget vil byggeleder og arkitekt Svein Rasmussen dele sine erfaringer fra istandsetting av gartneriet.


Gartneriet på Smedstua er en del av den romantiske og overklassepregede lystgårds-kulturen på Lade, i et landskap som er blitt kalt "Trondheims Arkadia". Denne kulturen oppsto egentlig i form av avlsgårdene på 1600-tallet og varte i nesten 200 år. Fra rundt 1850 gjenoppsto den - men nå ikke lenger som gårder, men i form av overdådige villaer. Smedstuen var én av disse.


De flotteste sommervillaene hadde ambisiøse hageanlegg, og flere hadde ansatt gartner for å holde dem i orden. Lysholm-familiens (og senere Thams-familiens) eiendom Smedstuen var en av de mest påkostede. Sannsynligvis var gartneriet først og fremst en del av en rik families omfattende sommerdrøm, men trolig også det vi i dag ville kalle et statussymbol? dette til forskjell fra de eldre avlsgårdene hvor nytteaspektet var sentralt. Gartneriet er fortsatt under analyse, men det fremtrer mer og mer klart at det er en relativt sjelden type, i alle fall i gjenværende stand. Det er faktisk ikke mange lignende bygninger i landsdelen, trolig heller ikke på nasjonalt nivå


Restaureringen startet våren 2012 med støtte fra Trondheim kommune (eier), Sparebankstiftelsen DNB-NOR og Kulturminnefondet. Målet er en restaurering som tar hensyn til fortidens håndverk og byggeskikk. Det er ikke alltid like enkelt! Parallelt med restaureringen foregår det også forskning på stedets historie og litt etter litt blir man noe klokere.


Svein Rasmussen vil i foredraget fortelle om restaureringen og de dilemmaer man kommer opp i ved en antikvarisk istandsetting og gi smakebiter fra stedets historikk.


Foredraget ble også holdt under Forskningsdagene 2012.

Eksternt arrangementLes mer

13
Feb

Naiv på nett

Hvor lett er det å bli ranet på internett? Er du trygg på nettbanken, hvor mange passord har du og hvor enkelt er det egentlig å finne passordene dine? Elektronisk identitet angår oss alle i hverdagen, men de fleste vet veldig lite om hva elektronisk identitet egentlig er. Kristian Gjøsteen forteller om forskning for å konstruere datasystemer som er mest mulig trygge selv om folk lar seg lure eller gjør feil. Han demonstrerer hvor lett det er og hacke seg inn på en brukerkonto og viser hvordan forskning ved NTNU kan gjøre livet tryggere for oss alle.

Les mer

10
Feb

"On return to scale"

"ON RETURN TO SCALE"
- a scenic concert around space and sound


Ny Musikk Trondheim inviterer til konsert i samarbeid med NTNU Vitenskapsmuseet søndag 10/2 kl. 13.00. Konserten foregår i museet sine utstillinger. Inngang kr. 50,-/gratis for medlemmer av Ny Musikk.Musikerne Yumi Murakami og Kristine Tjøgersen tilhører den nye generasjonen ny musikk-utøvere i hovedstaden. I samarbeid med komponisten Erik Dæhlin har de laget en scenisk konsert basert på kosmisk støy fra verdensrommet.


Verdensrommet er fullt av ulike hendelser som danner utgangs-punktet for et musikalsk materiale som Dæhlin og musikerne fremkaller ved hjelp av bassklarinett og dype fløyter, høyttaler-lyd og elektronikk. Forestillingen skjer i grenseland mellom den uhørbare og den hørte lyden - det fattbare og uforståelige.


Yumi Murakami - fløyter Kristine Tjøgersen - klarinett Erik Dæhlin - komposisjon, idé, scenografi og regi Gunhild Mathea Olaussen - scenografi


Tekster av Blaise Pascal


Støttet av Kunstløftet og Norsk Kulturråd


Produsert av Morten Kippe/Produsentbyrået og Erik Dæhlin


Takk til Unge Kunstneres Samfunn, J. Francis, Frederic Boudin (foto), Ilios Festivalen, Galleri Nord Norge / Harstad Kulturhus ved Manuel Piteira, NorOff Videregående ved Thale og Heggen Videregående Skole.

Eksternt arrangementLes mer

7
Feb

Medlemsmøte DIS-Sør-Trøndelag

Gamle norske adelsslekter og vakre våpenskjold
Ny bok utgis på NTNU Gunnerusbiblioteket . Gerhard Schønings manuskript er utgangspunktet for den nye boken. Foredrag om vakre våpenskjold og adelsslekter v/Terje Bratberg.


Kl. 15-18, før møtet, vil medlemmer i DIS være tilstede på lesesalen sammen med Arkivsenterets personale for å gi informasjon og personlig veiledning i din slektsforskning . Det blir vist hvordan man søker i arkivenes registre, hvordan man bestiller arkivmateriale til lesesalen og gir praktiske råd om arkivforskning.

Kl. 16.00 tilbyr Arkivsenteret en kort omvisning i magasinene.

Eksternt arrangementLes mer

6
Feb

Når skal livet slutte?

Daglig må leger velge om det er rett eller galt å fortsette behandling av dødssyke pasienter. Hvordan avgjør man når det er rett å avlutte behandling for pasienter i livets siste fase? Hvor går grensen mellom behandling og seigpining, og er avslutningen også et økonomisk spørsmål? Øyvind Taraldset Sørensen er sykehusprest og leder for etisk råd ved St. Olavs hospital. Berge Solberg er filosof og forsker på medisinsk etikk ved NTNU. Samtalen ledes av Eirik Lien som i mange år har jobbet med human-etiske begravelser.

Les mer

4
Feb

Villblommer og vers - på artsinventering i lyrikken

Villblommer og vers - på artsinventering i lyrikken. Trond Arnesen er førsteamuensis ved Avdeling for lærar- og tolkeutdanning ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST). I foredraget vil han ta oss med på ein botanisk ekskursjon i poesiens verden.


Månadens art er kanarivortemjølk Euphorbia canariensis som blir presentert av Berit Forbord Moen.


Etter foredraget blir det ei enkel servering til kostpris, plante-utlodning og sosialt samvær.

Eksternt arrangementLes mer

3
Feb

Middelalderutstillingen

Omvisning i Middelalderutstillingen med kunsthistoriker Kirsten Stabell. Bli med på en vandring inn i Trondheim sin middelalderhistorie og se noen av de flotteste gjenstandene fra de arkeologiske undersøkelsene i Trondheim sentrum

Eksternt arrangementLes mer

30
Jan

Den gjemte byen under gata - folkemøte om arkeologi og byutvikling

Folkemøte på Byscenen : Middelalderbyen - kunnskapsbank eller hemsko. Den skjulte byen under gata


Byens historie ligger under jorda og må graves frem, slik at vi får vite hvem vi er. "Kunnskapsbyen" arrangerer onsdag 30. januar kl 19.00 et folkemøte på Byscenen om arkeologi og middelalderbyen. Utgangspunktet for møtet er de siste årenes diskusjoner om nye bygg blant annet ved Gerhard Schøning og parkeringshus i Olav Tryggvasonsgate. Vi ønsker å diskutere Riksantikvarens holdning til bevaring av middelaldermaterialet i bygrunnen, forskernes ønsker om utgraving og ny kunnskap - og kommunen og næringslivets behov for byutvikling. Det blir et tilbakeblikk på forrige store utgraving av bygrunnen, for deretter å diskutere hvordan kunnskapen fra den gangen har påvirket næringsliv, forskning og forvaltning. Hva gjør arkeologisk forsking og kunnskap med byen vår? Det blir også et blikk framover, hvor vi ser på potensialet i det materialet som fortsatt ligger begravd i jorda under dagens gater og bygninger.


Dette er et åpent folkemøte hvor alle er velkommen uansett hvilke meninger de har og hvilke interesser de represnterer. Møtet er et samarbeid mellom Kunnskapsbyen, NTNU, Vitenskapsmuseet, Fortidsminneforeningen og Selskabet for Trondhjems Bys Vel.


Har du spørsmål eller ønsker du flere opplysninger, kan du ta kontakt med :


Arnfinn Rokne, Kunnskapsbyen NTNU


Mobil 90213926 arnfinn.rokne@ntnu.no


eller


Gunnar Flikke, Selskabet for Trondhjems Bys Vel


gunnar@flikke.no Mobil 45 20 20 20Disse deltar i panelet:


Professor Axel Christophersen, NTNU Vitenskapsmuseet


Øivind Lunde, tidligere direktør ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider


Direktør Berit Rian, Trondheim Næringsforening


Knut Fagerbakke (SV) Varaordfører


Geir Waage (Ap) Kommunalråd


Merethe Baustad Ranum (H) Kommunalråd


Eli Marie Andreassen (FrP) Nestleder Byutviklingskomiteen


Geirmund Lykke (KrF) Kommunalråd


Erling Moe (Venstre) Leder Kulturkomiteen


Hilde Opuku (De Grønne) Nesteder Kulturkomiteen


Debattleder Gunnar FlikkeMøtet er et samarbeid mellom Kunnskapsbyen, NTNU, Vitenskapsmuseet, Fortidsminneforeningen og Selskabet for Trondhjems Bys Vel.

Les mer

29
Jan

Innf