Søk i NTNUs nettsider

Aktuelt »  

Kunnskapsbyen

Søkeresultat

Du har bedt om følgende søk:

Arrangør er Kunnskapsbyen.
27
Sep

1800-1814: Nye arenaer for kunst og politikk. Forskningsdagene 2014.1800-1814: Nye arenaer for kunst og poltikk


Hva slags kunstliv utspilte seg blant Trondhjems innbyggere mer enn 100 år før symfoniorkesteret, Almas danseskole og Trøndelag Teater? En gruppe forskere fra NTNU forteller fra byens kulturliv i årene 1790-1814, med innslag av praktiske demonstrasjoner til glede for publikum.


Ved 1800-tallets begynnelse nådde den europeiske uroen også Trondhjem, som i likhet med resten av Danmark-Norge ble trukket inn i napoleonskrigene i 1807, noe som førte til dårligere tider og nødsår. Den kunstneriske og selskapelige aktiviteten fortsatte imidlertid, og i denne perioden ser vi framveksten av et borgerlig kulturliv med opprettelsen av to teatre i byen. I februar 1814 ankom prins Christian Frederik som ledd i sin kampanje for selvstendighetssaken. Mens han var i Trondhjem fant han tid både til dans og teater, to aktiviteter som heller ikke kan løsrives fra de politiske hendelsene dette året.


Musikalsk akkompagnement ved Øyvind Jo Heimdal Eik.


Theatercafeen er åpen for servering av mat og drikke under arrangementet.


Gratis inngang. Billetter hentes i billettluka, Trøndelag Teater, og kan reserveres på tlf.: 73805000.


Arrangementet er en del av Forskningsdagene 2014.
Les mer

1
Oct

Det gode våpen? Noen linjer i antibiotikaens og matproduksjonens historie i Norge


Etter andre verdenskrig ble antibiotika tatt i bruk i norsk matproduksjon, og disse medisinene kom til å bli forstått både som nyttige våpen og potensielle problem. I foredraget vil Terje Finstad fokusere på norske veterinærers debatter om antibiotikaens bruk og misbruk, fordeler og farer, og mulige alternativer til den medikamentelle behandlingen av produksjonsdyr. Disse debattene kom til å omhandle en rekke forskjellige tema som angikk mat og helse, forholdet mellom mennesker og dyr, matproduksjon og miljøproblematikk. I foredraget vil Finstad trekke opp noen av disse linjene i antibiotikaens og husdyrbrukets norske historie i tiden etter andre verdenskrig.

Les mer

4
Oct

Antikken i dataspill

Antikken lever i beste velgående i mange dataspill. Men hvordan påvirker det åpne utfallet, som er spillets særegenhet, framstillingene av antikkens myter og historier? Dette og relaterte spørsmål til Thea Selliaas Thorsen ta for seg i sitt foredrag.


Theatercafeen er åpen for servering av mat og drikke under arrangementet.


Les mer

15
Oct

Debattmøte om jordvern


Bevaring av dyrka jord er en forutsetning for å sikre matforsyningen i landet på kort og lang sikt. Formålet med jordvern er å sikre grunnlaget for matproduksjon for framtidige generasjoner og å ivareta kulturlandskapet. De siste åra har Trondheim blitt omtalt som en versting når det gjelder å bygge ned matjorda.


Hvilke interesser er det som vinner fram når valget står mellom boligutbygging og nye veger, og vern av dyrka mark og kulturlandskap? Hvordan kan forskere bidra i debatten, og i hvilken grad og i hvilke saker engasjerer jordvernet byens befolkning?


Møteleder Gunnar Okstad, i panelet bl.a. Hilde Bjørkhaug, Senter for bygdeforsking, NTNU og Leif Maliks, Fortidsminneforeningen DTA.

Les mer

22
Oct

Villsvin i Bymarka - er det mulig?


Villsvinet er på frammarsj i norske skoger, men kan det komme seg helt til Trøndelag og bynære områder? Villsvinet er et svært intelligent dyr og en mester i å tilpasse seg ulike miljø. Jørgen Rosvold gir et raskt innblikk i villsvinets biologi og tilpasningsevner. Han vil også si litt om hvordan forhistoriske villsvin levde i Norge i mange tusen år, og hvorfor de forsvant. Er det mulig for villsvinet å etablere seg i Midt-Norge? Vil det i så fall bli utrygt å ferdes i Bymarka?

Les mer

29
Oct

Kunnskapsdannelse, formasjon og praksis blant muslimske kvinner i Trondheim


I foredraget vil Eli-Anne Vongraven Eriksen starte med å gi en kort oversikt over hvilke muslimske trossamfunn og organisasjoner vi har i Trondheim, for deretter å se nærmere på i hvilken grad disse trossamfunnene/organisasjonene er med på å påvirke kvinners kunnskap om og praktisering av islam. Dette er interessant da det viser hvordan muslimske kvinner i Trondheim forholder seg til den lokale konteksten, samtidig som de også påvirkes av tradisjonelle og globale strømninger i sin praktisering av islam.

Les mer

31
Oct

HALLOWEEN.


Det blir grøss og gru med både botanisk og musikalsk tilsnitt på Ringve på Halloween. Syngende spøkelser og kloke urtekoner ønsker velkommen til familiearrangement, og i den mørke hagen er Halloween-naturstien kun opplyst av gravlykter. Møt opp på tunet på Ringve kl. 18.00.

Les mer

5
Nov

Moby Dick, Willy og den bibelske Jona(s)


Få dyr har skapt et så sterkt engasjement, så steile fronter og gått gjennom så mange ulike måter å bli tolket og definert på som hvalen. Det er tradisjonelle og populære forestillinger om forholdet mellom mennesker og hvaler som er temaet for Morten Haugdahls foredrag. Vi får blant annet høre historier om sjømonstre, romvesener og marine filmstjerner, men også om hvalfangstens endrede status.

Les mer

8
Nov

Kafeen - mellom møteplass og alenetid

De fleste av Norges byer har i løpet av de siste 20 årene sett en formidabel utvikling av kafetilbudet, blant annet med flere kontinentalt inspirerte kafeer og kaffebarer. Disse plassene fungerer både som møteplasser og som steder for alenetid. Aksel Tjora vil i sitt foredrag stille spørsmål om kafeenes plass i urbane samfunn, og vil særlig legge vekt på hvordan ulike sosiale prosesser skaper tilhørighet og trygghet.


Theatercafeen er åpen for servering av mat og drikke under arrangementet.


Les mer

12
Nov

Mikrober på vandring - Blir smitte igjen en samfunnsmedisinsk utfordring?
I vår del av verden har de fleste av oss hatt et fredelig forhold til smittesykdommene. En og annen influensaepidemi setter litt skrekk i oss, men ellers tar vi det rolig. Vi har jo vaksinen og antibiotikaen. En suksesshistorie vi godt kan være stolt av - skapt av gode levekår og en innsiktsfull politikk for folkehelse og matproduksjon. Men etter hvert har vi latt oss sløve ned i respektløs omgang med nettopp de forordningene og de remediene som bekjempet de store smittesykdommene. Fremfor alt ser vi stadig oftere at mikrober som lever sitt liv i fjøs og farmer og på dyr bringer med seg sykdommer som også rammer oss mennesker. Og hittil har våre politikere vist liten respekt for at transport og handel med dyr og biologisk materiale over landegrensene innebærer risiko, både for oss og for miljøet. Steinar Westin lover i foredraget sitt å hjelpe oss med å skjelne mellom hva som er tull og mediebråk, og hva vi faktisk skal ta på alvor.

Les mer

19
Nov

Kan vi dyrke mat i havet?

Norge er ikke selvforsynt med mat og befolkningen øker raskt. I fremtiden må vi trolig også dyrke og spise plantemat fra havet. Havet utgjør 70% av arealet på jorden, men i dag kommer mindre en fem prosent av matproduksjonen herfra. Fisk er det vi primært høster fra havet, men mesteparten av biomassen i havet er alger. Alger kan brukes til mat- og energiproduksjon. Den bioteknologiske utviklingen de siste ti årene har vært fantastisk, og kan bidra med nye nødvendige verktøy til foredling og storskala utforsking og karakterisering av alger for mat og industriell bruk. Tang, tare og mikroalger som menneskemat er et scenario i en ikke altfor fjern framtid. Det brukes allerede i asiatiske land som Kina og Japan.


Foredrag ved Atle M. Bones.


Les mer

26
Nov

Omstilling til en grønn økonomi, hva må til for å nå dit?

"FN la frem dyster klimarapport" var en av avisoverskriftene da FNs klimapanel i vår la fram en rapport om konsekvensene av klimaendringene. Det er åpenbart at vi alle må forberede oss på endringer i forbruk og livsstil, om vi skal nå målet om en mer bærekraftig klimapolitikk. Hvilke tiltak må iverksettes, og hva kan hver enkelt av oss bidra med? Hvilke virkemidler fungerer best for å få folk til å endre atferd? Og hvor i all verden ble det av hverdagssyklisten?


I samarbeid med Besteforeldrenes klimaaksjon.


Møteleder Ingvil Snøfugl, i panelet bl.a. Robert Næss, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU.

Les mer

3
Dec

Herregårdslandskapet på Austrått

Daniel Johansen arbeider med prosjektet "Landskapspark Austrått", som har som mål å gjøre sporene av 800 år med herregårdskultur i Austråttområdet leselig, synlig og sanselig igjen. Prosjektet har blant annet som ambisjon å kartlegge Austråttlunden og herregårdshagens opprinnelige utforming, gjenåpne parkens karussdammer, rekonstruere askeallesystemet som trolig er Norges eldste kjente og i tillegg gjøre alle de andre særegne underfunksjonene som enkesete, jegerhytte, fiskerplasser, ridebaner osv. leselige og forståelige igjen.

Les mer

 

Avansert søk

« September 2014 »
 MonTueWedThuFriSatSun
361234567
37891011121314
3815161718192021
3922232425262728
402930 
Vis alle kommende aktiviteter Neste måned Tilbake til denne måned Forrige måned Vis tidligere aktiviteter

Oppdateringer på epost

E-post

Aktivitetskart

Aktiviteter i Trondheim Aktiviteter vest for Trondheim Aktiviteter på Fosen Aktiviteter i Nord-Trøndelag Aktiviteter sør for Trondheim

Stikkordsøk

Aktuelle arrangører

Arkivsenteret på Dora, DIS Sør-Trøndelag

Barneuniversitetet

DIS-Sør-Trøndelag

DKNVS Akademiet

Fortidsminneforeningen

Fortidsminneforeningen, DTA, Kirkens Bymisjon

Kulturskolen i Melhus

Kunnskapsbyen

Kunnskapsbyen, Ringve botaniske hage, Ringve Musikkmuseum, NTNU Vitenskapsmuseet

Melhus Folkeakademi, Stiftelsen Prestegårdslåna i Melhus

Norsk Botanisk Forening/ Trøndelagsavdelingen

Norsk ornitologisk forening TLL

Prestegårdslånas Venner

Prestegårdslånas Venner, Melhus folkeakademi

Senioruniversitetet

Stiftelsen Prestegårdslåna i Melhus

Trondheim sopp- og nyttevekstforening

Trondhjems Historiske Forening

Trondhjems SjøfartsmuseumLogg inn