Masteroppgaven

Masteroppgaven i Studier av kunnskap, teknologi og samfunn

Aktuelle tematiske områder:

 • Innovasjon, design, forbruk
 • IKT, kunnskapsorganisering, tverrfaglighet
 • Energi, miljø, transport
 • Vitenskap, teknologi og kjønn
 • Bioteknologi, natur, kultur

Masteroppgaver i likestilling og mangfold

Aktuelle tematiske områder er

 • Kjønn, natur, kultur
 • Seksualitet
 • Demokrati og likestilling
 • Kjønn, vitenskap og teknologi
 • Kjønn, etnisitet og inkludering
 • Kjønn og reproduksjon
 • Kjønn og globalisering
 • Kjønn, makt og næringslivskultur

Fulltekstversjon av oppgavene finner du i NTNUOpen, NTNUs arkiv og publiseringstjeneste for vitenskapelige publikasjoner. Lenken fører til instiuttets publikasjoner, søk på master for å få opp oversikten over masteroppgaver.

Her finner du en oversikt over tidligere innleverte masteroppgaver ved instituttet.

Se også det enkelte studieprogram:

Thu, 16 Mar 2017 10:37:46 +0100