Det humanistiske fakultet

Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Gata på Dragvoll

Ved institutt for tverrfaglige kulturstudier (KULT) driver vi forskning, undervisning og formidling med hovedvekt på henholdsvis kjønnsforskning og teknologi- og vitenskapsstudier.

Vi er en tverrfaglig enhet med en stab som dekker flere humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag og med et etablert samarbeid med en rekke andre fagmiljøer ved NTNU.

Instituttets medarbeidere er engasjert i flere større nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter innenfor begge de tematiske tyngdepunktene og har en stor grad av ekstern finansiering. Flere av prosjektene har bredt tverrfaglig samarbeid med fagmiljøer innenfor medisin, naturvitenskap og teknologi.


Kontaktinformasjon

Telefon: +47 73 59 17 88

Faks: +47 73 59 13 27

Epost: kult@hf.ntnu.no

Åpningstider: mandag-fredag 9-15

Besøksadresse:

NTNU Dragvoll

Kontor administrasjon: 6411-6414 (bygg 6, plan 4)

Kart

Postadresse

Institutt for tverrfaglige kulturstudier

NTNU

7491 Trondheim

Ledelse og administrasjon

Ansatte

Hva skjer ved KULT?

Forskning

Vi driver tverrfaglig kultur - og samfunnsforskning innenfor en rekke fagfelt: Biopolitikk og bioteknologi  - Energi, miljø og klima - Etnisitet, kjønn og likestilling - Innovasjon, design og forbruk - IKT, kunnskap og kultur - Seksualitet, kjønn og kultur - Natur, miljø -  og kulturstudier.

Les mer om våre forskningsprosjekt


Studier

Vi tilbyr enkeltemner, årsstudier og masterstudier innenfor de to fagområdene Studier av kunnskap, teknologi og samfunn og Likestilling og mangfold.

Les mer om våre studietilbud