Det humanistiske fakultet

Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Gata på Dragvoll

Ved institutt for tverrfaglige kulturstudier (KULT) driver vi forskning, undervisning og formidling med hovedvekt på henholdsvis kjønnsforskning og teknologi- og vitenskapsstudier.

Vi er en tverrfaglig enhet med en stab som dekker flere humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag og med et etablert samarbeid med en rekke andre fagmiljøer ved NTNU.

Instituttets medarbeidere er engasjert i flere større nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter innenfor begge de tematiske tyngdepunktene og har en stor grad av ekstern finansiering. Flere av prosjektene har bredt tverrfaglig samarbeid med fagmiljøer innenfor medisin, naturvitenskap og teknologi.


Kontaktinformasjon

Telefon: +47 73 59 17 88
Faks: +47 73 59 13 27
Epost: kult@hf.ntnu.no
Åpningstider: mandag-fredag 9-15

Besøksadresse:
NTNU Dragvoll. Kontor administrasjon: 6411-6414 (bygg 6, plan 4)
Kart

Postadresse

Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU, 7491 Trondheim

Ledelse og administrasjon
Ansatte

Vi driver tverrfaglig kultur - og samfunnsforskning innenfor en rekke fagfelt. Hovedsatsningsområder: Velferd og teknologi - Vitenskaps- og teknologihistorie - Energi, klima og miljø - Ansvarlig forskning og innovasjon (RRI) - Bærekraftig byutvikling og transport.

Les mer


Vi tilbyr enkeltemner, årsstudier og masterstudier innenfor de to fagområdene Studier av kunnskap, teknologi og samfunn og Likestilling og mangfold.

Les mer