Informasjon
Om kompetanseutvikl.. ved NTNU
Kursoversikt

2. halvår 2014 1. halvår 2015 2. halvår 2015
July 2014
August 2014
September 2014
2Flussyrekurs
2The Forest Gold - Mushrooming
2Career Workshop for partners/spouses of international researchers
9Guided City Tour in Trondheim
9Språkkafé - conversation group in Norwegian
11New in Norway
15 - 16Lederutviklingsprogram for vitenskapelig ansatte
18 - 19Lederutviklingsprogram for instituttledere
19International Coffee on the following dates
23Språkkafé - conversation group in Norwegian
24Basiskurs for attestanter for variabel lønn- og reiseregninger på NTNU
29Grunnleggende bruk av stoffkartotek, Eco Archive (EcoOnline)
29 - 30HMS-plattformen
30 - 1. OctHMS-plattform for bygningsansvarlige, arbeidsledere og HMS-internrevisorer ved Driftsavdelingen
30 - 1. OctAcademic Writing Workshop with focus on English usage
October 2014
2Guided tour - pub to pub walk visiting lost holy places
6Opplæringsdag for HMS-koordinatorer og verneombud
7Språkkafé - conversation group in Norwegian
14 - 15English language course for administrative and technical staff (October 2014)
14Brukerkurs for laser (In English)
16Ergonomics in your office (In English)
16Ergonomi ved dataarbeidsplassen for NTNU-ansatte (In Norwegian)
21Språkkafé - conversation group in Norwegian
24Residence card - The Immigration Office (Police department in Trondheim) has available hours
24International Coffee on the following dates
28Working with Norwegians (seminar about the norwegian working culture)
28Bruk av digitalt system for risikovurdering - kl. 1200-1530
28Bruk av digitalt system for risikovurdering - kl. 0800-1130
28Kurs i medarbeidersamtale (Kursdato)
29Workshop i håndtering av truende situasjoner for ansatte i Studentservice
29Bruk av digitalt system for risikovurdering - kl. 0800-1130
29Applying for a job in Norway and Working with Norwegians.
29Bruk av digitalt system for risikovurdering - kl. 1200-1530
30Bruk av digitalt system for risikovurdering - kl. 1200-1530
30Bruk av digitalt system for risikovurdering - kl. 0800-1130
November 2014
3 - 4Lederutviklingsprogram for studieprogramledere
4Språkkafé - conversation group in Norwegian
5HMS i lab. og verksted
7Psykososiale faktorer i arbeidslivet
10 - 11Academic Writing Workshop with focus on English usage (November 2014)
11Socializing with Norwegians - an introduction to Norwegian culture
14International Coffee on the following dates
18 - 19Brukerkurs - kapslede kilder og røntgenapparat (In Norwegian)
18Innføringskurs i strålevern (In Norwegian)
18Språkkafé - conversation group in Norwegian
19 - 20Seniorkurs (pensjon) (Kursdato)
24 - 25Retorikk - kunsten å overbevise for å oppnå noe
25HMS i lab. og verksted
26 - 27Rhetoric - the art of persuasion
December 2014
2Personlig verneutstyr - åndedrettsvern, hørselvern, vernehansker (In Norwegian)
2Språkkafé - conversation group in Norwegian
3Håndtering av konflikter. (08,30 - 11.30)
3NIRS - Christmas party (NIRS Christmas party)

Skriv ut