Hjem
Om kompetanseutvikl.. ved NTNU
Kursoversikt
Studieveiledere
Påmelding
Aktuelt
Gi oss innspill
Kontakt
Lenker

2. halvår 2014 1. halvår 2015 2. halvår 2015
July 2014
August 2014
September 2014
2Flussyrekurs
15 - 16Lederutviklingsprogram for vitenskapelig ansatte
17Grunnleggende bruk av stoffkartotek, Eco Archive (EcoOnline)
18 - 19Lederutviklingsprogram for instituttledere
24Basiskurs for attestanter for variabel lønn- og reiseregninger på NTNU
29 - 30HMS-plattformen
30 - 1. OctHMS-plattform for bygningsansvarlige, arbeidsledere og HMS-internrevisorer ved Driftsavdelingen
30 - 1. OctAcademic Writing Workshop with focus on English usage
October 2014
14 - 15English language course for administrative and technical staff (October 2014)
28Kurs i medarbeidersamtale (Kursdato)
November 2014
3 - 4Lederutviklingsprogram for studieprogramledere
10 - 11Academic Writing Workshop with focus on English usage (November 2014)
December 2014

Skriv ut