Informasjon
Kursoversikt
Bibliotek
Coaching
Engelsk
ePhorte
Excel
Gasskurs
HR-skolen
HMS
Introduksjonskurs - nyansatte
IT
it's:learning
Kommunikasjon
Konstruktiv konflikthåndtering
Kulturforståelse
Kurs for nyansatte - engelsk
Lederutvikling
Lov og avtale
LØFT
Lønn
Markedsføring
Medarbeidersamtale
Medietrening
Mobilitet
Møtemetodikk
Norsk
Nynorsk
NTNU VIDERE
PEDUP
Presentasjonsteknikk
Prosessledelse
Prosjektarbeid
Rekruttering
Retorikk
Seniorkurs
Skriveprosessen
Stemmebruk
Stressmestring
Teamutvikling
Tidligere kurs
Økonomi
Andre aktiviteter
Kurs
Dato
Stilling/Position:*
Tilhørighet / NTNU unit:*
Fornavn / First name(s):*
Etternavn / Family name:*
Kjønn/Sex:* Kvinne Mann
E-post/E-mail:*
Gjenta E-post / Repeat E-mail:*
Jobbtelefon / Phone (work):*
Mobiltelefon/Mobile:*
Kommentar/spesifisering / Any comments:
 


Skriv ut