Phd arbeider ved Institutt for kjemisk prosessteknologi

Etter 1999

Kjemisk prosessteknologi

 

1950-1998
Industriell kjemi (46 stk.)

Kjemiteknikk (77 stk.)

Treforedlingskjemi (til 1985) (14 stk.)

Totalt 137 stk.