Ledige stillinger ved Institutt for kjemisk prosessteknologi


HMS-koordinator (overingeniør/senioringeniør) – ref.nr NT-38/14

Ved Institutt for kjemisk prosessteknologi er det ledig stilling som HMS-koordinator (overingeniør/senioringeniør). Instituttet har for tiden 153 ansatte, hvorav 16 i den tekniske gruppen. Teknisk gruppe betjener instituttets undervisnings og forskningsaktivitet med en omfattende park av instrumenter og forsøksutstyr.

 

Vår HMS-koordinator går av med pensjon og vi søker nå en som vil ta over stafettpinnen.

HMS-koordinatoren er en del av et faglig nettverk ved NTNU og ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, som har jevnlige møtepunkter og samarbeider tett.

Instituttet har mange laboratorier med forskjellige aktiviteter både undervisning, forskning og innen flere forskjellige fagområder. Typisk utstyr i våre laboratorier er termofølere, trykkmålere, massestrømsmålere og ulike typer regulatorer, måleinstrumenter, ovner og større oppsett som pilotanlegg.  Instituttet har mye aktivitet som innebærer bruk av utstyr med trykk og gass, og den som innehar stillingen vil være ressursperson på dette ved fakultetet.

Ansvarsområdet vil være i samarbeid med instituttleder og administrativ leder å arbeide for et trygt og godt arbeidsmiljø ved instituttet.

Arbeidsoppgavene vil være:

  • Planlegge HMS-arbeide på kort og lang sikt.
  • Tilse at vi har gode rutiner for god og sikker drift av våre laboratorier.
  • Ansvar for HMS-opplæring ved instituttet og å avholde sikkerhetskurs for alle som skal arbeide på instituttets laboratorier.
  • Gjennomføre HMS-oppfølgingsarbeid
  • Strålevernkoordinator ved instituttet.  
  • Andre oppgaver knyttet til kvalitet og drift av laboratorier.

Vi søker fortrinnsvis en sivilingeniør eller MSc med bakgrunn innen kjemisk prosessteknologi eller kjemi med formelle kvalifikasjoner innen HMS og kvalitetsarbeid for laboratorier. Ingeniører med lang og relevant praksis oppfordres også til å søke. Erfaring fra eksperimentell virksomhet og kjennskap til kvalitetssystemer (ISO-sertifiseringsregler) vil være en fordel. Personlige egenskaper og personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt. Kjennskap til ett eller flere av instituttets forskningsområder vil være en fordel. Kandidater til stillingen må like faglige utfordringer og vil arbeide i et dynamisk og internasjonalt miljø som ligger i forskningsfronten. En god kandidat til stillingen bør være systematisk, effektiv, serviceinnstilt og omgjengelig. Du vil få daglig kontakt med studenter og stipendiater fra hele verden. Gode norsk og engelskkunnskaper er derfor en forutsetning for tilsettingen.

Vi kan tilby utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et godt internasjonalt arbeidsmiljø. Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse. Stillingen lønnes i henhold til Statens lønnsregulativ. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til instituttleder Edd Anders Blekkan, tlf. 73 59 41 57, e-post: edd.a.blekkan@ntnu.no eller administrativ leder Tom Helmersen, tlf. 73 55 03 04, e-post tom.helmersen@ntnu.no.

For informasjon om instituttet viser vi til våre internettsider: http://www.ntnu.no/kjempros

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet. Nyutdannede kandidater og kandidater som er i ferd med å fullføre utdanningen våren 2014 oppfordres til å søke.

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Kopier av vitnemål og attester må vedlegges. Merk søknaden med gjeldende ref.nr. NT-38/14. Søknadsfrist: 23.04.2014