Om disse kartsidene

NTNUs campuskart på web er delvis basert på data hentet fra OpenStreetMap. Dette er et dugnadsprosjekt hvor frivillige over hele verden bidrar med å samle inn og registrere kartdata. OpenStreetMap drives etter samme modell som Wikipedia.
Selv om grunnlagsdataene på disse sidene har gjennomgått kvalitetssikring og kartene er blitt lokalt tilpasset NTNUs bruk, så tar vi forbehold om at det kan finnes feil eller mangler. Oppdager du slike hull setter vi pris på at du melder fra til web@info.ntnu.no.
Denne kartløsningen er utviklet og drives av NTNUs informasjonsavdeling og Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME).