Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger

Besøk heller: ntnu.no/kart

Gløshaugen                                                   

Klikk på bygningene for å se bilde, samt etasjeplaner (kun NTNUs bygninger er klikkbare)

OBS: Tallene på bygningene angir gatenummer og har samme fargekode som gaten (se under til høyre). Bokstavene angir inngangene.

Helsepaviljongen Almen fysikk Kjemiblokk 2 Setra Materialteknisk Kjemiblokk 5 Vannkraftlaboratoriet Kjemiblokk 1 Kjemiblokk 4 Byggteknisk del 2 Kjemiblokk 4 Kjemiblokk 3 Kjemiblokk 1 Elektroblokk A Elektroblokk F Hovedbygningen Berg Elektroblokk C Elektroblokk E Metallurgi Nye fysikk Kjemiblokk 3 Papirindustriens forskningsinstitutt Kjemihallen Verkstedteknisk Sentralbygg 1 Høgskoleringen 3 Oppredning/Gruvedrift Realfagbygget Lerchendal gård Elektro paviljong Grønnbygget Østre Gløshaugen Produktdesign Byggteknisk del 1 Geologi Kjemiblokk 3 Infohuset Gamle kjemi Driftssentralen Sentralbygg 2 Gamle elektro Kjemi sydfløy Strømningsteknisk Elektroblokk B Teoretisk fysikk Idrettsbygget Gamle fysikk Varmeteknisk Skiboli VM-paviljongen Elektroblokk D

Klikk for å lese om personene bak gatenavnene

 

Følgende enheter holder til her:

Tilbake til oversikt over NTNUs områder


Ansvarlig redaktør: Informasjonssjef NTNU, Kontaktinformasjon