Bygg:

Bygg 3

Dragvoll 1 inkluderer bygg 1 til bygg 6

Institutt for språk og litteratur: Nordisk, allmenn litteraturvitenskap, norsk som andrespråk
Besøk og direkte levering:
Dragvoll universitetssenter , Bygg 3, nivå 5

Dragvoll, Bygg 3, Nivå 5:
Rom 3506
 
Institutt for språk og litteratur
Besøk og direkte levering:
Dragvoll universitetssenter , Bygg 3, nivå 5

Dragvoll, Bygg 3, Nivå 5:
Rom 3506
 

Last ned vår kart-app på mobil eller nettbrett og finn veien uten- og innendørs på Gløshaugen og Øya. Tjenesten er utviklet i samarbeid mellom NTNU og Trådløse Trondheim AS.