Temakart

Adresser til enhetene

Gå til enhetens nettside. Listen over alle enheter ved NTNU.

Gammel kartløsning

NTNU faser ut sin gamle kartløsning. I en overgangsperiode vil den være tilgjengelig på ntnu.no/kartold.
Den gamle kartløsningen vedlikeholdes ikke etter 1. mai 2015.