Adresseliste vitenskaplige enheter

Det humanistiske fakultet (HF)
Besøk og direkte levering:
Edvard Bulls veg 1.

Dragvoll, Bygg 2, Nivå 5:
Rom 2509
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/hf
postmottak@hf.ntnu.no
Tlf: 73596595
Fax: 73591030
 
HF fakultetsadministrasjon
Besøk og direkte levering:
Edvard Bulls veg 1

Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/hf/ansatte
postmottak@hf.ntnu.no
 
Institutt for tverrfaglige kulturstudier
Besøk og direkte levering:
Edvard Bulls veg 1

Dragvoll, Bygg 6, Nivå 4:
Rom 6411
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/kult
kari.bergheim@hf.ntnu.no
Tlf: 73591788
 
Institutt for historiske studier
Besøk og direkte levering:
Dragvoll universitetssenter
Edvard Bulls vei 1
Bygg 6, nivå 4

Dragvoll, Bygg 6, Nivå 4:
Rom 6423B
Postadresse:
NTNU. 7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/ihs
ihs@hf.ntnu.no
Tlf: 73596440
Fax: 73596441
 
Institutt for musikk: Utøvende musikk/musikkteknologi
Besøk og direkte levering:
Kjøpmannsgata 48

Olavskvartalet, Olavskvartalet, 6. etasje:
Rom 620
Postadresse:
Institutt for musikk
NTNU
7491 Trondheim
www.ntnu.no/musikk
musikk@hf.ntnu.no
Tlf: 73597300
 
Institutt for musikk: Dansevitenskap
Besøk og direkte levering:
Loholt Allé 81

Dragvoll, Idrettssenteret, 4. etasje:
Rom A424
Postadresse:
Institutt for musikk
NTNU
7491 Trondheim
www.ntnu.no/musikk
musikk@hf.ntnu.no
Tlf: 73597300
 
Institutt for musikk: Musikkvitenskap
Besøk og direkte levering:
Edvard Bulls veg 1

Dragvoll, Bygg 2, Nivå 4:
Rom 2403
Postadresse:
Institutt for musikk
NTNU
7491 Trondheim
www.ntnu.no/musikk
musikk@hf.ntnu.no
Tlf: 73597300
 
Institutt for musikk
Besøk og direkte levering:
Kjøpmannsgata 48

Olavskvartalet, Olavskvartalet, 6. etasje:
Rom 620
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/musikk
musikk@hf.ntnu.no
Tlf: 73597300
 
Institutt for kunst- og medievitenskap
Besøk og direkte levering:
Edvard Bulls veg 1

Dragvoll, Bygg 8, Nivå 3:
Rom 8335
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/ikm
ikm-studier@hf.ntnu.no
Tlf: 73591820
Fax: 73591830
 
Institutt for språk og litteratur
Besøk og direkte levering:
Dragvoll universitetssenter
Bygg 3, nivå 5

Dragvoll, Bygg 3, Nivå 5:
Rom 3506
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/isl
isl@hf.ntnu.no
Tlf: 73596425
Fax: 73596119
 
Institutt for språk og litteratur: Engelsk, fransk, japansk, spansk, tysk og europastudier
Besøk og direkte levering:
Dragvoll. Brakkerigg (Paviljong fotballbane)

Dragvoll, Paviljong fotballbane, 1. etasje:
Rom 121
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/isl
isl@hf.ntnu.no
Tlf: 73596803
Fax: 73596119
 
Institutt for språk og litteratur: Fonetikk, lingvistikk, språklig kommunikasjon, swahili, logopedi
Besøk og direkte levering:
Dragvoll universitetssenter
Bygg 4, nivå 5.

Dragvoll, Bygg 4, Nivå 5:
Rom 4508A
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/isl
isl@hf.ntnu.no
Tlf: 73596529
Fax: 73596119
 
Institutt for språk og litteratur: Nordisk, allmenn litteraturvitenskap, norsk som andrespråk
Besøk og direkte levering:
Dragvoll universitetssenter
Bygg 3, nivå 5

Dragvoll, Bygg 3, Nivå 5:
Rom 3506
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/isl
isl@hf.ntnu.no
Tlf: 73596425
Fax: 73596119
 
Institutt for filosofi og religionsvitenskap
Besøk og direkte levering:
Campus Dragvoll.
Dragvoll alle 40

Dragvoll, Låven, 2. etasje:
Rom 274
Postadresse:
NTNU Dragvoll
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/ifr
ifr@hf.ntnu.no
Tlf: 73591618
Fax: 73591690
 
Det medisinske fakultet (DMF)
Besøk og direkte levering:
Olav Kyrres gate 9

Øya, MTFS, del 1, 1. etasje:
Rom 3.147
Postadresse:
Olav Kyrres gate 9
7489 Trondheim
Norway
http://www.ntnu.no/dmf
dmf-post@medisin.ntnu.no
Tlf: 73598859
Fax: 73598865
 
Medical Imaging Laboratory for Innovative Future Healthcare
Besøk og direkte levering:
Prinsesse Kristinas gate 3

http://www.ntnu.no/milab
mikael.saasen@ntnu.no
 
Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag
Besøk og direkte levering:
Forskningsveien 2

Postadresse:
Forskningsveien 2
7600 Levanger
http://www.ntnu.no/hunt
hunt@medisin.ntnu.no
Tlf: 74075180 - 74019240
 
DMF fakultetsadministrasjon
Besøk og direkte levering:
Olav Kyrres gate 9

Postadresse:
Olav Kyrres gate 9
7489 Trondheim
Norway
http://www.ntnu.no/dmf/adm/
dmf-post@medisin.ntnu.no
 
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Besøk og direkte levering:
Prinsesse Kristinas gate 3

Øya, Akutt/hjerte/lungesenteret, 3. etasje:
Rom 342.03.029
Postadresse:
Postboks 8905
7491 Trondheim
Norway
http://www.ntnu.no/isb/
isb-post@medisin.ntnu.no
Tlf: 72828087
 
Institutt for samfunnsmedisin
Besøk og direkte levering:
Håkon Jarls gate 11

Øya, Øya helsehus, 1. etasje:
Rom 153.01.015
Postadresse:
Håkon Jarls gate 11
7489 Trondheim
http://www.ntnu.no/ism/
ism-post@medisin.ntnu.no
Tlf: 73598876
Fax: 73597577
 
Institutt for nevromedisin
Besøk og direkte levering:
Edvard Griegs gate 8

Øya, Nevrosenteret, 3. etasje:
Rom 121.03.018
Postadresse:
Edvard Griegs gate 8
7489 Trondheim
http://www.ntnu.no/inm/
inm-post@medisin.ntnu.no
Tlf: 72575888
Fax: 73598795
 
Regionsenter for barn og unges psykiske helse
Besøk og direkte levering:
Klostergata 46/48

Postadresse:
Klostergata 46/48
7489 Trondheim
http://www.ntnu.no/rbup
mail@r-bup.no
 
Kavli Institutt for Systemnevrovitenskap
Besøk og direkte levering:
Olav Kyrres gate 9

Postadresse:
Olav Kyrres gate 9
7489 Trondheim
http://www.ntnu.no/kavli/
contact@cbm.ntnu.no
 
Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer
Besøk og direkte levering:
Erling Skjalgssons gate 1

Øya, Laboratoriesenteret, 3. etasje:
Rom 231.03.074
Postadresse:
Olav Kyrres gate 9
7489 Trondheim
http://www.ntnu.no/lbk
lbk-post@medisin.ntnu.no
Tlf: Labsenteret 72573200
 
Institutt for kreftforskning og molekylær medisin
Besøk og direkte levering:
Prinsesse Kristinas gate 1

Øya, Gastrosenteret, 3. etasje:
Rom 432.03.018
Postadresse:
Erlings Skjalgssons gate 1
7489 Trondheim
http://www.ntnu.no/dmf/ikm
ikm-post@medisin.ntnu.no
Tlf: 72573049
Fax: 72571463
 
Fakultet for arkitektur og billedkunst
Besøk og direkte levering:
Alfred Getz' vei 3

Gløshaugen, Sentralbygg 1, 3. etasje:
Rom 359
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/ab
fak-adm@ab.ntnu.no
Tlf: 73550275
Fax: 73595094
 
ZEB (Zero emission buildings)

annegrete.hestnes@ntnu.no
 
AB fakultetsadministrasjon
Besøk og direkte levering:
Alfred Getz' vei 3

Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/ab/kontakt
fak-adm@ab.ntnu.no
 
Institutt for byggekunst, historie og teknologi
Besøk og direkte levering:
Alfred Getz' vei 3

Gløshaugen, Sentralbygg 1, 7. etasje:
Rom 757
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/bht
astrid.waage@ntnu.no
Tlf: 73595090
Fax: 73595083
 
Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning
Besøk og direkte levering:
Alfred Getz' vei 3

Gløshaugen, Sentralbygg 1, 6. etasje:
Rom 657
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/bpf
inst.bpf@ab.ntnu.no
Tlf: 73595050
 
Institutt for byggekunst, form og farge
Besøk og direkte levering:
Alfred Getz' vei 3

Gløshaugen, Sentralbygg 1, 2. etasje:
Rom 223D
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/bff
inst.bff@ab.ntnu.no
Tlf: 73595010
Fax: 73595003
 
Institutt for byforming og planlegging
Besøk og direkte levering:
Alfred Getz' vei 3

Gløshaugen, Sentralbygg 1, 5. etasje:
Rom 559
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/bp
randi.vikan.strom@ntnu.no
Tlf: 73595020
Fax: 73595018
 
Institutt for billedkunst - Kunstakademiet i Trondheim
Besøk og direkte levering:
Innherredsveien 7

Kunstakademiet, Industribygget, 6. etasje:
Rom 601
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/kit
adm@kit.ntnu.no
Tlf: 73597900
Fax: 73597920
 
Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME)
Besøk og direkte levering:
Sem Sælands vei 5

Gløshaugen, Elektro E, 2. etasje:
Rom E253
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/ime
postmottak@ime.ntnu.no
Tlf: 73594202
Fax: 73593628
 
IME fakultetsadministrasjon
Besøk og direkte levering:
Sem Sælands vei 5

Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/ime
postmottak@ime.ntnu.no
 
Institutt for telematikk
Besøk og direkte levering:
O.S. Bragstads plass 2A

Gløshaugen, Elektro B, 2. etasje:
Rom B211
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/telematikk
postmottak@item.ntnu.no
Tlf: 73594324
Fax: 73596973
 
Institutt for teknisk kybernetikk
Besøk og direkte levering:
O.S. Bragstads plass 2D

Gløshaugen, Elektro D+B2, 1. etasje:
Rom D144
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/itk
postmottak@itk.ntnu.no
Tlf: 73594376
Fax: 73594599
 
Institutt for matematiske fag
Besøk og direkte levering:
Alfred Getz' vei 1

Gløshaugen, Sentralbygg 2, 7. etasje:
Rom 742
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/imf
postmottak@math.ntnu.no
Tlf: 73593520
Fax: 73593524
 
Institutt for elkraftteknikk
Besøk og direkte levering:
O.S. Bragstads plass 2E

Gløshaugen, Elektro E, 3. etasje:
Rom E353
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/elkraft
postmottak@elkraft.ntnu.no
Tlf: 73594210
Fax: 73594279
 
Institutt for elektronikk og telekommunikasjon
Besøk og direkte levering:
O.S. Bragstads plass 2A

Gløshaugen, Elektro B, 4. etasje:
Rom B406
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/iet
postmottak@iet.ntnu.no
Tlf: 73594400
Fax: 73591441
 
Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap
Besøk og direkte levering:
Sem Sælands vei 7-9

Gløshaugen, IT-bygget, 1. etasje:
Rom 162B
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/idi
postmottak@idi.ntnu.no
Tlf: 73593440
Fax: 73594466
 
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Besøk og direkte levering:
Høgskoleringen 6

Gløshaugen, Geologi, Geo 1.et./Tårn 1.et.:
Rom 104
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/ivt
postmottak@ivt.ntnu.no
Tlf: 73594501
Fax: 73593790
 
SFI Structural Impact Laboratory
Besøk og direkte levering:
Richard Birkelands vei 1A

Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/simlab
mona.bakken@ntnu.no
 
IVT fakultetsadministrasjon
Besøk og direkte levering:
Høgskoleringen 6

Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/ivt/administrasjon
postmottak@ivt.ntnu.no
 
Program for industriell økologi
Besøk og direkte levering:
Høgskoleringen 5

Gløshaugen, Realfagbygget, Del E 1. etasje:
Rom E1-125
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/indecol
indecol@indecol.ntnu.no
Tlf: 73598940
Fax: 73598943
 
Institutt for vann- og miljøteknikk
Besøk og direkte levering:
S.P. Andersens veg 5

Lerkendal og Valgrinda, Vassbygget, 4. etasje:
Rom 429
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/ivm
iivm-info@ivt.ntnu.no
Tlf: 73594751
Fax: 73591298
 
Institutt for produktutvikling og materialer
Besøk og direkte levering:
Richard Birkelands vei 2B

Gløshaugen, Verkstedteknisk, 2. etasje:
Rom 266h
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/ipm
ipm-info@ivt.ntnu.no
Tlf: 73593768
Fax: 73594129
 
Institutt for produktdesign
Besøk og direkte levering:
Kolbjørn Hejes vei 2B

Gløshaugen, Produktdesign, 3. etasje:
Rom 338
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/design
iipd-info@ivt.ntnu.no
Tlf: 73590100
Fax: 73590110
 
Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk
Besøk og direkte levering:
S.P. Andersens veg 5

Lerkendal og Valgrinda, Valgrinda 2000, 3. etasje:
Rom 2.324
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/ipk
iipk-instituttkontor@ivt.ntnu.no
Tlf: 73593800
Fax: 73597117
 
Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk
Besøk og direkte levering:
S.P. Andersens veg 15A

Lerkendal og Valgrinda, Petroleumsteknisk senter, 2. etasje:
Rom 210
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/ipt
ipt-info@ivt.ntnu.no
Tlf: 73594925
Fax: 73944472
 
Institutt for marin teknikk
Besøk og direkte levering:
Otto Nielsens veg 10

Tyholt, Marinteknisk senter, 2. etasje:
Rom F2.140
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/imt
imt-info@ivt.ntnu.no
Tlf: 73595530
Fax: 73595697
 
Institutt for konstruksjonsteknikk
Besøk og direkte levering:
Richard Birkelands vei 1A

Gløshaugen, Materialteknisk, 3. etasje:
Rom 3-145
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/kt
ikt-admin@ivt.ntnu.no
Tlf: 73594700
Fax: 73594701
 
Institutt for geologi og bergteknikk
Besøk og direkte levering:
Sem Sælands vei 1

Gløshaugen, Oppredning/gruvedrift, 3. etasje:
Rom 307
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/igb
iigb-info@ivt.ntnu.no
Tlf: 73594810
Fax: 73594814
 
Institutt for energi- og prosessteknikk
Besøk og direkte levering:
Kolbjørn Hejes vei 1B

Gløshaugen, Varmeteknisk, 3. etasje:
Rom B328
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/ept
ept@ivt.ntnu.no
Tlf: 73593860
Fax: 73593580
 
Institutt for bygg, anlegg og transport
Besøk og direkte levering:
Høgskoleringen 7A

Gløshaugen, Byggteknisk, 2. etasje:
Rom 2-073
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/bat
bat-info@ivt.ntnu.no
Tlf: 73594640
Fax: 73597021
 
Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Besøk og direkte levering:
Høgskoleringen 5

Gløshaugen, Realfagbygget, Del E 1. etasje:
Rom E1-117
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/nt
postmottak@nt.ntnu.no
Tlf: 73594197
Fax: 73591410
 
NT fakultetsadministrasjon
Besøk og direkte levering:
Høgskoleringen 5

Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/nt/kontaktinfo
postmottak@nt.ntnu.no
 
Institutt for materialteknologi
Besøk og direkte levering:
Alfred Getz' vei 2

Gløshaugen, Berg, 1. etasje:
Rom E-133
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/materialteknologi
postmottak@material.ntnu.no
Tlf: 73551200
Fax: 73550203
 
Institutt for kjemisk prosessteknologi
Besøk og direkte levering:
Sem Sælands vei 4

Gløshaugen, Kjemi 5, 1. etasje:
Rom 101
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/kjempros
postmottak@chemeng.ntnu.no
Tlf: 73594030
Fax: 73594080
 
Institutt for kjemi
Besøk og direkte levering:
Høgskoleringen 5

Gløshaugen, Realfagbygget, Del D 2. etasje:
Rom D2-103
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/kjemi
postmottak@chem.ntnu.no
Tlf: 73550870
Fax: 73550877
 
Institutt for fysikk
Besøk og direkte levering:
Høgskoleringen 5

Gløshaugen, Realfagbygget, Del D 5. etasje:
Rom D5-170
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/fysikk
postmottak@phys.ntnu.no
Tlf: 73593478
Fax: 73597710
 
Institutt for bioteknologi
Besøk og direkte levering:
Sem Sælands vei 6/8

Gløshaugen, Kjemi 3, 1. etasje:
Rom 139C
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/bioteknologi
postmottak@biotech.ntnu.no
Tlf: 73593320
Fax: 73591283
 
Institutt for biologi
Besøk og direkte levering:
Høgskoleringen 5

Gløshaugen, Realfagbygget, Del D 1. etasje:
Rom D1-137
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/biologi
postmottak@bio.ntnu.no
Tlf: 73596090
Fax: 73596100
 
Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SFF - Centre for the biology of memory (SVT)
Besøk og direkte levering:
Edvard Bulls veg 1

Dragvoll, Bygg 1, Nivå 4:
Rom 1426B
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/svt
postmottak@svt.ntnu.no
Tlf: 73591900
Fax: 73591901
 
SVT fakultetsadministrasjon
Besøk og direkte levering:
Edvard Bulls veg 1

Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/svt/om_fakultetet
postmottak@svt.ntnu.no
 
Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap
Besøk og direkte levering:
Loholt alle 85

Dragvoll, Paviljong B, 1. etasje:
Rom 160
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/ivr
ivr@svt.ntnu.no
Tlf: 73592800
Fax: 73592801
 
Sosialantropologisk institutt
Besøk og direkte levering:
Edvard Bulls veg 1

Dragvoll, Bygg 7, Nivå 4:
Rom 7455
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/sosant
sosant@svt.ntnu.no
Tlf: 73596552
 
Psykologisk institutt
Besøk og direkte levering:
Edvard Bulls veg 1

Dragvoll, Bygg 12, Nivå 5:
Rom 12555
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/psykologi
psykologi@svt.ntnu.no
Tlf: 73591960
Fax: 73591920
 
Program for lærerutdanning
Besøk og direkte levering:
Campus Moholt
Jonsvannsveien 82

Moholt, PLU, Plan 3:
Rom C311
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/plu
post@plu.ntnu.no
Tlf: 73591990
Fax: 73591012
 
Institutt for bevegelsesvitenskap
Besøk og direkte levering:
Loholt alle 81

Dragvoll, Idrettssenteret, 3. etasje:
Rom A321
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/bev
bev@svt.ntnu.no
Tlf: 73591780
Fax: 73591770
 
Pedagogisk institutt
Besøk og direkte levering:
Loholt alle 87

Dragvoll, Paviljong C, 2. etasje:
Rom 200
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/ped
ped@svt.ntnu.no
Tlf: 73591950
Fax: 73591890
 
Norsk senter for barneforskning
Besøk og direkte levering:
Loholt alle 87

Dragvoll, Paviljong C, 1. etasje:
Rom 101
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/barneforskning
noseb@svt.ntnu.no
Tlf: 73596240
Fax: 73596239
 
Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Besøk og direkte levering:
Edvard Bulls veg 1

Dragvoll, Bygg 9, Nivå 5:
Rom 9539
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/iss
iss@svt.ntnu.no
Tlf: 73591704
Fax: 73591564
 
Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap
Besøk og direkte levering:
Edvard Bulls veg 1

Dragvoll, Bygg 11, Nivå 5:
Rom 11519
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/ish
ish@svt.ntnu.no
Tlf: 73591930
Fax: 73591885
 
Institutt for samfunnsøkonomi
Besøk og direkte levering:
Edvard Bulls veg 1

Dragvoll, Bygg 7, Nivå 5:
Rom 7551
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/econ
econ@svt.ntnu.no
Tlf: 73591940
Fax: 73596954
 
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Besøk og direkte levering:
Alfred Getz' vei 3

Gløshaugen, Sentralbygg 1, 12. etasje:
Rom 1255
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/iot
iot@iot.ntnu.no
Tlf: 73593511
Fax: 73591045
 
Geografisk institutt
Besøk og direkte levering:
Edvard Bulls veg 1

Dragvoll, Bygg 7, Nivå 4:
Rom 7499
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/geografi
geo@svt.ntnu.no
Tlf: 73591910
Fax: 73591878
 
International researcher support
Besøk og direkte levering:
O.S. Bragstads plass 1

Gløshaugen, Infohuset, 1. etasje:
Rom 102
Postadresse:
International researcher support
NTNU
7491 Trondheim
http://www.ntnu.edu/research/irs
 
Senter for fremragende forskning (SFF)
Besøk og direkte levering:
Besøk og direkte levering
hvert fagsenter.

Postadresse:
Postadresse hvert fagsenter.
 
SFF - Centre for the biology of memory (CBM)
Besøk og direkte levering:
Olav Kyrres gate 9

Øya, MTFS, del 1, 3. etasje:
Rom 1.350
Postadresse:
Olav Kyrres gate 9
7489 Trondheim
http://www.ntnu.no/cbm/
juliana.hussein@ntnu.no
Tlf: 73598242
Fax: 73598294
 
SFF - Centre for Ships and Ocean Structures (Cesos)
Besøk og direkte levering:
Otto Nielsens veg 10

Tyholt, Marinteknisk senter, 2. etasje:
Rom F2.158
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/cesos
coe@marin.ntnu.no
Tlf: 73595535
Fax: 73595528
 
SFF - Centre for Autonomous Marine Operations and Systems (AMOS)
Besøk og direkte levering:
Otto Nielsens veg 10

Tyholt, Marinteknisk senter, 2. etasje:
Rom C2.100
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.edu/amos
contact@amos.ntnu.no
Tlf: 73595535
Fax: 73595528
 
Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)
Besøk og direkte levering:
Besøk og direkte levering
hvert fagsenter.

Postadresse:
Postadresse hvert fagsenter.
 
SFI Integrated Operations in the Upstream Petroleum Sector
Besøk og direkte levering:
S.P. Andersens veg 15

Lerkendal og Valgrinda, Petroleumsteknisk senter, 3. etasje:
Rom 300
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/iocenter
jon.lippe@ntnu.no
Tlf: [+47] 73 59 49 25
 
SFI - Structural Impact Laboratory (SIMLab)
Besøk og direkte levering:
Richard Birkelands vei 1 A

Gløshaugen, Materialteknisk, 3. etasje:
Rom 3-070
Postadresse:
Department of Structural Engieering
Structural Impact Laboratory
NTNU
7491 Trondheim
http://www.ntnu.edu/simlab
mona.bakken@ntnu.no
Tlf: 73594694
 
SFI - Medical Imaging Laboratory for Innovative Future Healthcare
Besøk og direkte levering:
Prinsesse Kristinas gate 3

Øya, Akutt/hjerte/lungesenteret, 3. etasje:
Rom 342.03.023
Postadresse:
Medical Imaging Laboratory for Innovative Future Healthcare
NTNU
7491 Trondheim
http://www.ntnu.edu/milab
mikael.saasen@ntnu.no
Tlf: +47 728 2 81 44
 
Universitetsavisa
Besøk og direkte levering:
O.S. Bragstads plass 1

Gløshaugen, Infohuset, 1. etasje:
Rom 102
Postadresse:
Universitetsavisa
NTNU
7491 Trondheim
http://www.universitetsavisa.no/
tips@universitetsavisa.no
 
Vitenskapsmuseet (VM)
Besøk og direkte levering:
Erling Skakkes gate 47A

Kalvskinnet, Schøninghuset, 1. etasje:
Rom 2.122
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/vitenskapsmuseet
post@vm.ntnu.no
Tlf: 73592145
Fax: 73592223
 
Vitenskapsmuseet administrasjon
Besøk og direkte levering:
Erling Skakkes gate 47A

Kalvskinnet, Schøninghuset, 1. etasje:
Rom 2.122
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/vitenskapsmuseet/adm-revita
post@vm.ntnu.no
 
Ringve botaniske hage
Besøk og direkte levering:
Lade Alle 58

Ringve, Ringve Veksthus, 1. etasje:
Rom 110
Postadresse:
Vitenskapsmuseet
NTNU
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/vitenskapsmuseet/ringve-botaniske-hage
Ringve.botaniske@vm.ntnu.no
Tlf: 73592269
Fax: 73592267
 
Seksjon for naturhistorie
Besøk og direkte levering:
Erling Skakkes gate 47A

Kalvskinnet, Schøninghuset, 1. etasje:
Rom 2.122
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/vitenskapsmuseet/naturhistorie
naturhistorie@vm.ntnu.no
Tlf: 73592147
Fax: 73592249
 
Seksjon for arkeometri
Besøk og direkte levering:
Sem Sælands vei 5

Gløshaugen, Gamle fysikk, 1. etasje:
Rom 117
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/vitenskapsmuseet/seksjon-arkeometri
datlab@vm.ntnu.no
Tlf: 73593310
Fax: 73593383
 
Seksjon for arkeologi og kulturhistorie
Besøk og direkte levering:
Erling Skakkes gate 47B

Kalvskinnet, Gunnerushuset, A: 1.etg/B: 1.etg:
Rom A100
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/vitenskapsmuseet/arkeologi-kulturhistorie
arkeologi@vm.ntnu.no
Tlf: 73592170
Fax: 73592238
 
Seksjon for formidling
Besøk og direkte levering:
Erling Skakkes gate 47

Kalvskinnet, Schøninghuset, 1. etasje:
Rom 2.122
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/vitenskapsmuseet/formidling
formidling@vm.ntnu.no
Tlf: 73592144
Fax: 73592136