Adresseliste sentral administrasjon

Prorektor for utdanning
Besøk og direkte levering:
Høgskoleringen 1

Gløshaugen, Hovedbygningen, 1. etasje:
Rom 112
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/adm/prorektor-utdanning
berit.kjeldstad@ntnu.no
 
Utdanning stab
Besøk og direkte levering:
Høgskoleringen 1

Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/adm/prorektor-utdanning
 
Studieavdelingen
Besøk og direkte levering:
Høgskoleringen 1

Gløshaugen, Hovedbygningen, 1. etasje:
Rom 127
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/adm/sa
postmottak@adm.ntnu.no
Tlf: 73 59 52 00
Fax: 73 59 52 37
 
Studieavdelingen stab
Besøk og direkte levering:
Høgskoleveien 12

Gløshaugen, Hovedbygningen, 1. etasje:
Rom 127
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/adm/sa
postmottak@adm.ntnu.no
Tlf: 73 59 52 00
Fax: 73 59 52 37
 
Seksjon for studentservice, Gløshaugen
Besøk og direkte levering:
Kolbjørn Hejes vei 4

Gløshaugen, Gamle kjemi, 1. etasje:
Rom 131
Postadresse:
Studentservice
NTNU
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/adm/sss
studentservice@adm.ntnu.no
Tlf: 73 59 52 00
Fax: 73 59 79 99
 
Seksjon for studentservice, Dragvoll
Besøk og direkte levering:
Edvard Bulls veg 1

Dragvoll, Bygg 1, Nivå 3:
Rom 1333
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/adm/sss
studentservice@adm.ntnu.no
Tlf: 73 59 52 00
Fax: 73 59 79 99
 
Seksjon for studieadministrative støttesystemer
Besøk og direkte levering:
Høgskoleringen 5

Gløshaugen, Realfagbygget, Del E 4. etasje:
Rom E4-100
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/adm/sa/sass
eksamen@adm.ntnu.no
Tlf: 73 59 66 00
Fax: 73 59 77 33
 
Eksamenskontoret NTNU
Besøk og direkte levering:
Realfagbygget, Høgskoleringen 5

Gløshaugen, Realfagbygget, Del E 4. etasje:
Rom E4-100
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/studier/eksamen
eksamen@adm.ntnu.no
Tlf: 73 59 66 00
Fax: 73 59 77 33
 
Seksjon for fjernundervisning, etter- og videreutdanning
Besøk og direkte levering:
Høgskoleveien 12

Gløshaugen, Statsarkivet, 2. etasje:
Rom 201
Postadresse:
NTNU VIDERE
NTNU
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/adm/sa/sfev
videre@adm.ntnu.no
Tlf: 73 59 66 43
Fax: 73 59 51 50
 
NTNU VIDERE
Besøk og direkte levering:
Høgskoleveien 12

Gløshaugen, Statsarkivet, 2. etasje:
Rom 201
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/videre
videre@adm.ntnu.no
Tlf: 73 59 66 43
Fax: 73 59 51 50
 
Internasjonal seksjon
Besøk og direkte levering:
O.S. Bragstads plass 3

Gløshaugen, Internasjonalt hus, 2. etasje:
Rom 23
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/intersek
international@adm.ntnu.no
Tlf: 73 59 57 00
Fax: 73 59 52 10
 
Seksjon for rekruttering og opptak
Besøk og direkte levering:
Høgskoleringen 1

Gløshaugen, Hovedbygningen, Kjeller:
Rom 031
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/adm/sa/ro
studentrekruttering@adm.ntnu.no
Tlf: 73 59 52 35
 
Organisasjonsdirektør
Besøk og direkte levering:
Høgskoleringen 1

Gløshaugen, Hovedbygningen, 2. etasje:
Rom 214B
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/adm/dir_org_info
ida.munkeby@ntnu.no
Tlf: 41431508
 
Organisasjonsdirektørens stab
Besøk og direkte levering:
Høgskoleringen 1

Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/adm/dir_org_info
 
Kommunikasjonsavdelingen
Besøk og direkte levering:
Høgskoleringen 1

Gløshaugen, Hovedbygningen, 3. etasje:
Rom 305
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/adm/komm
kontakt@komm.ntnu.no
 
Personalavdelingen
Besøk og direkte levering:
Høgskoleringen 1

Gløshaugen, Hovedbygningen, 2. etasje:
Rom 233
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/adm/personal
postmottak@adm.ntnu.no
Tlf: 73598099
 
HMS-avdelingen
Besøk og direkte levering:
Høgskoleringen 6

Gløshaugen, Geologi, Geo 3.et./Tårn 4.et.:
Rom 317
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/adm/hms
anne.holte@ntnu.no
 
IT-avdelingen
Besøk og direkte levering:
Høgskoleringen 5

Gløshaugen, Realfagbygget:
Del A 3. etasje
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/adm/it
orakel@ntnu.no
Tlf: 73591500
 
Administrasjonstjenesten
Besøk og direkte levering:
Høgskoleringen 1

Gløshaugen, Hovedbygningen, Kjeller:
Rom 003
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/adm/administrasjonstjenesten
postmottak@adm.ntnu.no
Tlf: 73595317
Fax: 73595310
 
Forskning og nyskaping

 
Prorektor for forskning med stab
Besøk og direkte levering:
Høgskoleringen 1

Gløshaugen, Hovedbygningen, 2. etasje:
Rom 203
Postadresse:
Prorektor for forskning
NTNU
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/adm/prorektor-forskning
kari.melby@ntnu.no
 
Forskning - stab
Besøk og direkte levering:
Høgskoleringen 1

http://www.ntnu.no/adm/prorektor-forskning-stab
 
Prorektor for nyskaping stab
Besøk og direkte levering:
Høgskoleringen 1

Gløshaugen, Hovedbygningen, Kjeller:
Rom 007
Postadresse:
Prorektor for nyskaping
NTNU
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/adm/prorektor-nyskaping
johan.e.hustad@ntnu.no
 
Nyskaping stab
Besøk og direkte levering:
Høgskoleringen 1

Postadresse:
Prorektor for nyskaping og eksterne relasjoner
NTNU
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/adm/prorektor-nyskaping
 
Økonomi og eiendom

 
Økonomi- og eiendomsdirektør
Besøk og direkte levering:
Høgskoleringen 1

Gløshaugen, Hovedbygningen, 1. etasje:
Rom 112
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/adm/dir_okonomi_eiendom
frank.arntsen@ntnu.no
 
Økonomi og eiendom stab
Besøk og direkte levering:
Høgskoleringen 1

Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/adm/okonomi/stab
 
Eiendomsforvaltning stab
Besøk og direkte levering:
Høgskoleringen 8

Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/adm/eiendomsforvaltning
 
Driftsavdelingen
Besøk og direkte levering:
Høgskoleringen 8

Gløshaugen, Driftssentralen, 2. etasje:
Rom 215
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/adm/eiendom-drift
Tlf: 73595415
Fax: 73591287
 
Seksjon for tekniske tjenester
Besøk og direkte levering:
Høgskoleringen 8

Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/adm/drift/handverk-byggsikring
jorn-wiggo.bergquist@ntnu.no
 
Seksjon for bygningstjenester
Besøk og direkte levering:
Høgskoleringen 8

Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/adm/eiendom-drift/seksjoner/drift-logistikk
 
Teknisk avdeling stab
Besøk og direkte levering:
Høgskoleringen 8

Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/adm/drift
 
Økonomiavdelingen
Besøk og direkte levering:
Høgskoleringen 1

Gløshaugen, Hovedbygningen, 3. etasje:
Rom 326
Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/adm/okonomi
lop-hjelp@adm.ntnu.no
Tlf: 73598055
 
Økonomiavdelingen stab
Besøk og direkte levering:
Høgskoleringen 1

Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/okonomi
 
Seksjon for systemforvaltning
Besøk og direkte levering:
Høgskoleringen 1

Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/adm/okonomi/om/ansatte/systemforvaltning
 
Seksjon for regnskapstjenester
Besøk og direkte levering:
Høgskoleringen 1

Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/adm/okonomi/portal/regnskap
 
Seksjon for lønnstjenester
Besøk og direkte levering:
Høgskoleringen 1

Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/adm/okonomi/lonn
 
Seksjon for Btb-tjenester
Besøk og direkte levering:
Høgskoleringen 1

Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/adm/okonomi/btb
 
Innkjøpsseksjonen
Besøk og direkte levering:
Høgskoleringen 1

Postadresse:
7491 Trondheim
http://www.ntnu.no/adm/okonomi/innkjop
ehandel@ntnu.no