Informasjonsbrev nr. 1 - Våren 2016

 

 

Informasjonen gjelder for de 5-årige masterprogrammene, de 2-årige norske masterprogrammene og bachelor og master i geologi.

Utdanningsseksjonen ved IVT-fakultetet ønsker velkommen til et nytt semester!

 

Semesteravgift og registrering for vårsemesteret:

Vi minner om at siste frist for betaling av semesteravgift, frist for å undervisnings- og vurderingsmelde seg og bekrefte utdanningsplanen på Studentweb er 1. februar. Du må være både undervisnings- og vurderingsmeldt for å få tilgang til emnene på It's learning. Se mer informasjon om oppmelding til eksamen. Ved gjentak av eksamen må alle delvurderinger som teller i den endelige karakteren tas om igjen.
 

Time- og eksamensplaner:

Studiekalender 2015/16:

Se studiekalender for viktige datoer for studieåret 2015/16 (pdf).
 

Begrunnelse og klage på sensur:

Her kan du lese mer om å få begrunnelse på sensur eller klage på karakteren.
 

Tilrettelegging av studiet og/eller eksamen:

Har du behov for tilrettelegging av studiet og/eller eksamen? Du finner mer informasjon om tilrettelegging på Innsida.
 

Utenlandsstudier:

Tenker du å studere i utlandet? (Les mer om utenlandsstudier >>)

Se også søknadsskjema om utenlandsopphold, og informasjon om prosedyrene. Elektronisk søknad om utenlandsstudium sendes Internasjonal seksjon, papirversjonen av forhåndsgodkjenningsskjemaet leveres til studieveileder på fakultetet innen 1. februar for studieåret 2016/17. Søknaden skal da være underskrevet/anbefalt av faglærer/studieretningsansvarlig ved instituttet.
 

Orienteringsmøter om valg av studieretninger og fagkrets for neste studieår:

Er du student i 2. årskurs skal du velge studieretning for 3. årskurs innen 15. mai. Det vil bli orienteringsmøter om de ulike studieretningene i løpet av våren. Informasjon om tid og sted vil komme fra studieprogrammet ditt.

Er du student i 3. eller 4. årskurs skal du velge fagkrets/hovedprofil for neste studieår innen 15. mai. Informasjon om dette valget kommer også fra studieprogrammet ditt.

Marin teknikk velger studieretning og hovedprofil høstsemesteret 3. årskurs.
 

Husk arbeidspraksis:

Vi gjør oppmerksom på at du må ha fullført 12 uker med obligatorisk arbeidspraksis (6 uker for 2-årig masterstudenter), før du kan få utlevert masteroppgaven i 5. årskurs. Se praksisforskriften og skjemaer. Kravet om praksis gjelder for sivilingeniørstudier.
 

Adresseendring:

Det er viktig at du registrerer evt. endringer av semesteradressen på studentweb.
 

Doktorgradsstudier (ph.d.):

Har du tenkt på å ta en doktorgrad etter endt masterstudium?
Les mer om ph.d.-studiet ved fakultetet >>.
Ledige stipendiatstillinger ved IVT >>.
 

Studieveiledning på fakultetet:

Hos våre studieveiledere får du svar på de spørsmål du har angående ditt studium og din studiehverdag. For spørsmål knyttet til enkeltemner, henviser vi til aktuelle faglærere på instituttene. Her finner du studieprogrammenes studieveiledere.

Send oss gjerne dine spørsmål på e-post. Adressen til Studie- og rekrutteringsseksjonen på fakultetet og studieveiledere er: Høgskoleringen 6, Geologibygget (kart) Åpningstider for studenter: Mandag til fredag 09:30 -11:30 og 12:30 -15:00.
 

Studentrådet IVT

Studentrådet IVT jobber for alle studenter ved IVT-fakultetet, og dets oppgave er å sørge for at alle får en så god utdanning som mulig, samt at deres rettigheter som studenter bevares. Studentrådet IVT består av to tillitsvalgte fra hvert studieprogram, og representerer studentene i IVT-fakultetets organer. Har du forslag til forbedring ved utdanningen din, har du trøbbel med NTNU-systemet, eller trenger du noen medstudenter å snakke med? Søk opp Studentrådet IVT på Facebook, eller ta kontakt med din studieprogramrepresentant (SPR).

 

Vi ønsker alle våre studenter lykke til med studiene i vårsemesteret!

 

Lik oss på Facebook!


IVT

Følg oss gjerne på andre kanaler:

Facebook - IVT-fakultetet
Twitter - @ivtfakultetet
Blogger - Fra NTNU-folk


Studieåret2015/2016

Mestringskurs

Mestringskurs SiT Råd

Nyttige lenker


Vi ønsker tilbakemelding fra deg!

Har du kommentarer til informasjonsbrevet, send oss gjerne en e-post .