Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT)

Informasjonsbrev nr. 2 - våren 2014

Lykke til med eksamensforberedelser

Informasjonen gjelder for de 5-årige masterprogrammene, de 2-årige norske masterprogrammene og bachelor og master i geologi.

Har du lyst til å jobbe som studentassistent? Se utlysning av stillinger for høstsemesteret.

Det nærmer seg eksamenstid. Her ønsker vi å gi deg noen praktiske opplysninger som kan være nyttig å lese før du skal opp til eksamen.
 

Eksamen:

Du bør sjekke vurderingsmeldingene dine på studentweb. Der finner du også en oversikt over eksamensdatoene dine. De skriftlige eksamenene i teknologi-/realfagsemnene avholdes i Trondheim Spektrum eller på Gløshaugen hvis ikke annet er oppgitt, og starter kl. 09:00 eller kl. 15:00. Se informasjon om eksamen. NB! Husk å møte opp i god tid og senest 10 minutter før eksamen starter, ta med studentbevis / legitimasjon.

Tillatte hjelpemidler angis i emnebeskrivelsen og på eksamensoppgavens forside. Se nærmere beskrivelse av hjelpemidlene.

Informasjon om juks:
Her kan du få informasjon om hva som kan bli betraktet som juks og hvilke konsekvenser dette kan få.

Ny kalkulator tillatt på eksamen
Eksamenskontoret ved NTNU har nylig vedtatt at det nå også er lov til å bruke Casio fx-82ES PLUS på eksamen (der det tidligere kun har vært mulig å bruke Citizen SR270X). Citizen SR270X er selvfølgelig fortsatt tillatt som kalkulator på eksamen.
 

Godkjenning av aktiviteter/øvinger:

For å få adgang til å ta eksamen i et emne, må alle obligatoriske aktiviteter (øvinger) være godkjente. Er du i tvil om dette, sjekk med stud.ass. eller faglærer i emnet.
 

Sykdom/eksamenskollisjon:

Ved evt. sykdom/eksamenskollisjon ta kontakt med eksamenskontoret: eksamen@adm.ntnu.no Her kan du lese mer om gyldig forfall til avsluttende eksamen
 

Utsatt eksamen ("kont"):

For å få adgang til utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) i august må du enten ha møtt til siste ordinære eksamen og strøket eller ha dokumentert gyldig forfall. Du må melde deg selv til utsatt eksamen ("kont") i august via Studentweb. Dersom du strøk eller hadde gyldig forfall i slike emner ved siste høsteksamen, kan du gå inn på Studentweb og melde deg opp fra medio mai. Sensuren for våremnene må være klar før du kan melde deg til kont. eksamen i disse. Utsatt eksamen avvikles i august i uke 32 og 33, eksamensplanen for denne vil bli publisert på nettet ca 15. juli. Frist for å melde seg til kont. eksamen via Studentweb er 9. juli. Du melder deg til kont. på vanlig måte på Studentweb - velg da vurderingstermin "2014-KONT".
 

Emner i høstsemesteret:

Husk å registrer emnene for høsten på Studentweb innen de fristene som du har fått oppgitt av studieprogrammet ditt - se studieplanen i studiehåndboka, som legges ut i løpet av våren for kommende studieår. Frist for undervisningsmelding til adgangsbegrensede emner til høsten er 1. juni, se mer informasjon om adgangsbegrensede emner.
 

Begrunnelse og klage på sensur:

Her kan du lese mer om å få begrunnelse på sensur eller klage på karakteren. Hvis du vurderer dette bør du først ta direkte kontakt med faglærer/institutt for en muntlig begrunnelse for karakteren du har fått i emnet. Dersom du vurderer å klage oppfordrer vi deg til å be om begrunnelse før du klager. For å få skriftlig/muntlig begrunnelse eller klage sender du skjema til det fakultetet som underviser emnet. Skjemaene finner du via lenken ovenfor. Søknaden må sendes til respektivt fakultet senest 3 uker etter at sensur er offentliggjort på Studentweb. Har du bedt om begrunnelse for en karakter og ønsker å klage, løper klagefristen på 3 uker fra du har fått begrunnelsen.
 

Studiekalender 2014/15:

Studiekalender med viktige datoer for neste studieår finner du i høyremargen her i informasjonsbrevet.
 

Time- og eksamensplaner (oppdateres i mai/juni):

Doktorgradsstudier (ph.d.): 

Har du tenkt på å ta en doktorgrad etter endt masterstudium?
Les mer om ph.d.-studiet ved fakultetet >>.
Ledige stipendiatstillinger ved IVT >>.
 

Husk arbeidspraksis:

Vi gjør oppmerksom på at du må ha fullført 12 uker med obligatorisk arbeidspraksis (6 uker for 2-årig masterstudenter), før du kan få utlevert masteroppgaven i 5. årskurs. Se praksisforskriften og skjemaer.

Adresseendring:

Det er viktig at du registrerer evt. endringer av semesteradressen på studentweb.
 

Studieveiledning på fakultetet:

Hos våre studieveiledere får du svar på de spørsmål du har angående ditt studium og din studiehverdag. For spørsmål knyttet til enkeltemner, henviser vi til aktuelle faglærere på instituttene. Her finner du studieprogrammenes studieveiledere.

Send oss gjerne dine spørsmål på e-post. Adressen til Studieseksjonen på fakultetet og studieveiledere er: Høgskoleringen 6, Geologibygget (kart) Åpningstider for studenter: Mandag til fredag 09:30-11:30 og 12:30-15:00.

Studentrådet IVT
Studentrådet IVT jobber for alle studenter ved IVT-fakultetet, og dets oppgave er å sørge for at alle får en så god utdanning som mulig, samt at deres rettigheter som studenter bevares. Studentrådet IVT består av to tillitsvalgte fra hvert studieporgram, og representerer studentene i IVT-fakultetets organer. Har du forslag til forbedring ved utdanningen din, har du trøbbel med NTNU-systemet, eller trenger du noen medstudenter å snakke med? Søk opp Studentrådet IVT på Facebook, eller ta kontakt med din studieprogramsrepresentant (SPR).

Vi ønsker alle våre studenter lykke til på eksamen!

 

Lik oss på Facebook!


IVT

Følg oss gjerne på andre kanaler:

Facebook - IVT-fakultetet
Twitter - @ivtfakultetet
Blogger - Fra NTNU-folk


Studieåret 2013/14

Høstsemesteret:
13. aug - Immatrikulering (*)
14. aug -  Teknostart, Realstart (*)
19. aug - Undervisningsstart
26. aug - Undervisningsstart (*)
1. sep - Frist: Betale semesteravgift
15. sep - Frist: (1) godkjenn utdanningsplan, (2)  registrere undervisnings- og vurderingsmelding
15. nov - Frist: Annullering: vurderingsmld.
22. nov - Undervisningsslutt
29. nov - Undervisningsslutt (*)
2. des - Eksamensstart
9. des - Eksamensstart *
21. des -Semesterslutt
NB: (*) = for 1. årskurs

Vårsemesteret:
6. jan -
Undervisningsstart/Sem.start
1. feb - Frist: Betale semesteravgift
15. feb - Frist: (1) godkjenn utdanningsplan, (2) registrere undervisnings- og vurderingsmelding
11. apr - Undervisningsslutt
14. apr - 21. apr - Påskeferie
30. apr - Frist: Annullering: vurderingsmld.
22. april - 14. mai - Selvstudieuker (de første selvstudieukene kan benyttes til å ta igjen tapt undervisning pga ekskursjon - Ekskursjon forutsettes normalt lagt til siste undervisningsuke før påske)
16. mai - Eksamensstart
7. jun - Eksamensslutt/Semesterslutt

Utsatt eksamen ("kont") i august
Uke 33 og deler av eller hele uke 32. Oppmeldingsfristen er 9. juli på Studentweb, se mer informasjon fra Eksamenskontoret.

pdf:  Studiekalender 13/14
pdf:  Studiekalender 14/15
web: akademisk kalender

Mestringskurs

Mestringskurs SiT Råd

Nyttige lenker


Vi ønsker tilbakemelding fra deg!

Har du kommentarer til informasjonsbrevet, send oss gjerne en e-post .