Informasjonsbrev nr. 2 - høsten 2015

Lykke til med eksamensforberedelsene!

Informasjonen gjelder for de 5-årige masterprogrammene, de 2-årige norske masterprogrammene og bachelor og master i geologi.

Det nærmer seg eksamenstid. Her ønsker vi å gi deg noen praktiske opplysninger, som kan være nyttig å lese før du skal opp til eksamen.

Eksamen:

Du bør sjekke vurderingsmeldingene dine på studentweb. Der finner du også en oversikt over eksamensdatoene dine. De skriftlige eksamenene i teknologi-/realfagsemnene avholdes i Trondheim Spektrum eller på Gløshaugen hvis ikke annet er oppgitt, og starter kl. 09:00 eller kl. 15:00. Se informasjon om eksamen. NB! Husk å møte opp i god tid og senest 10 minutter før eksamen starter, ta med studentbevis / legitimasjon.

Tillatte hjelpemidler angis i emnebeskrivelsen og på eksamensoppgavens forside. Se nærmere beskrivelse av hjelpemidlene.

Informasjon om juks:
Her kan du få informasjon om hva som kan bli betraktet som juks og hvilke konsekvenser dette kan få.

Godkjenning av aktiviteter/øvinger:

For å få adgang til å ta eksamen i et emne, må alle obligatoriske aktiviteter (øvinger) være godkjente. Er du i tvil om dette, sjekk med stud.ass. eller faglærer i emnet.

Sykdom/eksamenskollisjon:

Ved evt. sykdom/eksamenskollisjon ta kontakt med eksamenskontoret: eksamen@adm.ntnu.no Her kan du lese mer om gyldig forfall til avsluttende eksamen

Utsatt eksamen (kont.):

For å få adgang til utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) i august må du enten ha møtt til siste ordinære eksamen og strøket eller ha dokumentert gyldig forfall.

Begrunnelse og klage på sensur:

Her kan du lese mer om å få begrunnelse på sensur eller klage på karakteren.

Overgang til annet studieprogram:

Studenter som er tatt opp til et studieprogram eller årsstudium kan søke om intern overgang til et annet studieprogram. Fristen for å søke om overgang er 15. februar.

http://www.ntnu.no/studier/opptak/overgang

Studiekalender 2015/16:

Studiekalender med viktige datoer for studieåret finner du i høyremargen her i informasjonsbrevet.

Utenlandsstudier:

Tenker du å studere i utlandet? (Les mer om utenlandsstudier >>)

Se også søknadsskjema om utenlandsopphold, og informasjon om prosedyrene. Elektronisk søknad om utenlandsstudium sendes Internasjonal seksjon, papirversjonen av forhåndsgodkjenningsskjemaet leveres til fakultetet innen 2. februar for studieåret 2016/17. Søknaden skal da være underskrevet/anbefalt av faglærer/studieretningsansvarlig ved instituttet.

Doktorgradsstudier (ph.d.):

Har du tenkt på å ta en doktorgrad etter endt masterstudium?
Les mer om ph.d.-studiet ved fakultetet >>.
Ledige stipendiatstillinger ved IVT >>.

Time- og eksamensplaner:

Husk arbeidspraksis for sivilingeniørstudier:

Vi gjør oppmerksom på at du må ha fullført 12 uker med obligatorisk arbeidspraksis (6 uker for 2-årig masterstudenter), før du kan få utlevert masteroppgaven i 5. årskurs. Se praksisforskriften og skjemaer. Kravet om praksis gjelder for sivilingeniørstudier.

Adresseendring:

Det er viktig at du registrerer evt. endringer av semesteradressen på studentweb.

Studieveiledning på fakultetet:

Hos våre studieveiledere får du svar på de spørsmål du har angående ditt studium og din studiehverdag. For spørsmål knyttet til enkeltemner, henviser vi til aktuelle faglærere på instituttene. Her finner du studieprogrammenes studieveiledere.

Send oss gjerne dine spørsmål på e-post. Adressen til Utdanningsseksjonen på fakultetet og studieveiledere er: Høgskoleringen 6, Geologibygget (kart) Åpningstider for studenter: Mandag til fredag 09:30-11:30 og 12:30-15:00. 

Studentrådet IVT

Studentrådet IVT jobber for alle studenter ved IVT-fakultetet, og dets oppgave er å sørge for at alle får en så god utdanning som mulig, samt at deres rettigheter som studenter bevares. Studentrådet IVT består av to tillitsvalgte fra hvert studieprogram, og representerer studentene i IVT-fakultetets organer. Har du forslag til forbedring ved utdanningen din, har du trøbbel med NTNU-systemet, eller trenger du noen medstudenter å snakke med? Søk opp Studentrådet IVT på Facebook, eller ta kontakt med din studieprogramrepresentant (SPR).

Illustrasjonsbilde/FOTO

Vi ønsker alle våre studenter lykke til på eksamen!

 

Lik oss på Facebook!


IVT

Følg oss gjerne på andre kanaler:

Facebook - IVT-fakultetet
Twitter - @ivtfakultetet
Blogger - Fra NTNU-folk


Studieåret 2015/16

 
 

Mestringskurs

Mestringskurs SiT Råd

Nyttige lenker


Vi ønsker tilbakemelding fra deg!

Har du kommentarer til informasjonsbrevet, send oss gjerne en e-post .