Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT)

Informasjonsbrev nr. 1 - våren 2015

Informasjonen gjelder for de 5-årige masterprogrammene, de 2-årige norske masterprogrammene og bachelor og master i geologi.

Utdanningsseksjonen ved IVT-fakultetet ønsker velkommen til et nytt semester!

Semesteravgift og registrering for vårsemesteret:

Vi minner om at siste frist for betaling av semesteravgift, frist for å undervisnings- og vurderingsmelde seg og bekrefte utdanningsplanen på Studentweb er 15. februar. Du må være både undervisnings- og vurderingsmeldt for å få tilgang til emnene på It's learning. Se mer informasjon om oppmelding til eksamen. Ved gjentak av eksamen må alle delvurderinger som teller i den endelige karakteren tas om igjen.

Time- og eksamensplaner:

Studiekalender 2014/15:

Studiekalender med viktige datoer for studieåret finner du i høyremargen her i informasjonsbrevet.

Begrunnelse og klage på sensur:

Her kan du lese mer om å få begrunnelse på sensur eller klage på karakteren. Hvis du vurderer dette bør du først ta direkte kontakt med faglærer/institutt for en muntlig begrunnelse for karakteren du har fått i emnet. Dersom du vurderer å klage oppfordrer vi deg til å be om begrunnelse før du klager. For å få skriftlig/muntlig begrunnelse eller klage sender du skjema til det fakultetet som underviser emnet. Skjemaene finner du via lenken ovenfor. Søknaden må sendes til respektivt fakultet senest 1 uke etter at sensur er offentliggjort på Studentweb. Har du bedt om begrunnelse for en karakter og ønsker å klage, løper klagefristen på 3 uker fra du har fått begrunnelsen. 

Tilrettelegging av studiet og/eller eksamen:

Har du behov for tilrettelegging av studiet og/eller eksamen? Du finner mer informasjon om tilrettelegging på Innsida.
 

Utenlandsstudier:

Tenker du å studere i utlandet? (Les mer om utenlandsstudier >>)

Se også søknadsskjema om utenlandsopphold, og informasjon om prosedyrene. Elektronisk søknad om utenlandsstudium sendes Internasjonal seksjon, papirversjonen av forhåndsgodkjenningsskjemaet leveres til studieveileder på fakultetet innen 2. februar for studieåret 2015/16. Søknaden skal da være underskrevet/anbefalt av faglærer/studieretningsansvarlig ved instituttet.
 

Orienteringsmøter om valg av studieretninger og fagkrets for neste studieår:

Er du student i 2. årskurs skal du velge studieretning for 3. årskurs innen 15. mai. Det vil bli orienteringsmøter om de ulike studieretningene i løpet av våren. Informasjon om tid og sted vil komme fra studieprogrammet ditt.

Er du student i 3. eller 4. årskurs skal du velge fagkrets/hovedprofil for neste studieår innen 15. mai. Informasjon om dette valget kommer også fra studieprogrammet ditt.
 

Doktorgradsstudier (ph.d.):

Har du tenkt på å ta en doktorgrad etter endt masterstudium?
Les mer om ph.d.-studiet ved fakultetet >>.
Ledige stipendiatstillinger ved IVT >>.
 

Husk arbeidspraksis:

Vi gjør oppmerksom på at du må ha fullført 12 uker med obligatorisk arbeidspraksis (6 uker for 2-årig masterstudenter), før du kan få utlevert masteroppgaven i 5. årskurs. Se praksisforskriften og skjemaer.

Adresseendring:

Det er viktig at du registrerer evt. endringer av semesteradressen på studentweb.
 

Ledige stillinger - Teknostart:

Det lyses ut ledige læringsassistentstillinger ifm. Teknostart høsten 2015. Mer informasjon om dette og info. for å registrere elektronisk søknad kommer i januar/februar.
 

Studieveiledning på fakultetet:

Hos våre studieveiledere får du svar på de spørsmål du har angående ditt studium og din studiehverdag. For spørsmål knyttet til enkeltemner, henviser vi til aktuelle faglærere på instituttene. Her finner du studieprogrammenes studieveiledere.

Send oss gjerne dine spørsmål på e-post. Adressen til Studie- og rekrutteringsseksjonen på fakultetet og studieveiledere er: Høgskoleringen 6, Geologibygget (kart) Åpningstider for studenter: Mandag til fredag 09:30 -11:30 og 12:30 -15:00.

Studentrådet IVT

Studentrådet IVT jobber for alle studenter ved IVT-fakultetet, og dets oppgave er å sørge for at alle får en så god utdanning som mulig, samt at deres rettigheter som studenter bevares. Studentrådet IVT består av to tillitsvalgte fra hvert studieprogram, og representerer studentene i IVT-fakultetets organer. Har du forslag til forbedring ved utdanningen din, har du trøbbel med NTNU-systemet, eller trenger du noen medstudenter å snakke med? Søk opp Studentrådet IVT på Facebook, eller ta kontakt med din programtillitsvalgt (PTV).

Vi ønsker alle våre studenter lykke til med studiene i vårsemesteret!

 

 

Lik oss på Facebook!


IVT

Følg oss gjerne på andre kanaler:

Facebook - IVT-fakultetet
Twitter - @ivtfakultetet
Blogger - Fra NTNU-folk


Studieåret 2014/15

 
 

Mestringskurs

Mestringskurs SiT Råd

Nyttige lenker


Vi ønsker tilbakemelding fra deg!

Har du kommentarer til informasjonsbrevet, send oss gjerne en e-post .