Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT)

Informasjonsbrev nr. 1 - høsten 2015

 

Gløshaugen

Informasjonen gjelder for de 5-årige masterprogrammene, de 2-årige norske masterprogrammene og bachelor og master i geologi.

 

Utdanningsseksjonen ved IVT-fakultetet ønsker nye og gamle studenter velkommen til et nytt studieår!

Semesteravgift og registrering for høstsemesteret:

Vi minner om at siste frist for betaling av semesteravgift er 15. september. Frist for å undervisnings- og vurderingsmelde seg og bekrefte utdanningsplanen på Studentweb er 15. september. Du må være både undervisnings- og vurderingsmeldt for å få tilgang til emnene på It's learning. Se mer informasjon om oppmelding til eksamen. Ved gjentak av eksamen må alle delvurderinger som teller i den endelige karakteren tas om igjen.

Time- og eksamensplaner:

Studiekalender 2015/16:

Studiekalender med viktige datoer for studieåret 2015/16 finner du i høyremargen her i informasjonsbrevet.

Tilrettelegging av studiet og/eller eksamen:

Har du behov for tilrettelegging av studiet og/eller eksamen? Du finner mer informasjon på Innsida.

Fritak fra emne:

Du kan søke fritak for obligatoriske emner, på grunnlag av tilsvarende utdanning ved samme eller annen institusjon. Søknadsfrist: 1. september (søknadsskjema).

Studieprogresjon og oppflytting i årskurs

Oppflytting til x. årskurs

Krav for å være oppflyttingsklar til neste årskurs

Til 2. årskurs

Kan ikke stå igjen med mer enn 3 emner (22, 5 sp) fra 1. årskurs

Til 3. årskurs

Kan ikke stå igjen med mer enn 3 emner (22, 5 sp) fra 1. og 2. årskurs

Til 4. årskurs

Ingen emner fra 1. årskurs. Kan heller ikke stå igjen med mer enn 3 emner (22,5 sp) fra 2. og 3. årskurs.

Til 5. årskurs

Ingen emner fra 1. og 2. årskurs. Kan ikke stå igjen med mer enn 3 emner (22,5 sp) 3. og 4. årskurs.

Masteroppgave

Alle emner fra 1. – 4. årskurs må være fullført for å begynne med masteroppgaven.

Studenten kan ikke stå i et årskurs i mer enn to, 2, år.

Utenlandsstudier:

Les mer om utenlandsstudier her. Følg ellers med på meldinger på Innsida fra Internasjonel seksjon angående informasjonsmøter om studier i utlandet. Internasjonal seksjon arrangerer fellesveiledninger med generell informasjon om utveksling, samt mer spesifikke fellesveiledninger med informasjon om utveksling til enkeltland og -regioner. Her finner du en oversikt over fellesveiledninger høsten 2015.

Se også søknadsskjema om utenlandsopphold, og informasjon om prosedyrene. Elektronisk søknad om utenlandsstudium sendes Internasjonal seksjon, papirversjonen av forhåndsgodkjenningsskjemaet leveres på fakultetet innen 15. september for våren 2016. Fristen for dette er 1. februar for utenlandsopphold studieåret 2016/17. Søknaden skal da være underskrevet/anbefalt av faglærer/studieretningsansvarlig ved instituttet.

Fulbright-stipend:

Har du planer om å studere i USA i løpet av studieåret 2016/17? Søknadsfristen for å søke om Fulbright-stipend er 1. oktober 2015. For mer informasjon: www.fulbright.no

Støtte til praksisopphold i utlandet – UROP-nettverket

Planlegger du å søke sommerjobb/internship i utlandet? Hvis du skal gjennomføre et praksisopphold i et europeisk land, kan du søke om Erasmus Placement-stipend fra Internasjonal seksjon. Et praksisopphold gjennom Erasmus kan være utveksling til en bedrift, offentlig/privat kontor eller organisasjon i Europa, i en periode på minimum 2 og maksimum 12 måneder. Det er ingen spesifikk søknadsfrist for stipendet, søknader behandles fortløpende av Internasjonal seksjon. For å få tildelt Erasmus Placement-stipend må oppholdet være godkjent av fakultetet som en del av graden din ved NTNU (for eksempel som en del av obligatorisk praksis).

NTNUs deltakelse i UROP-nettverket (The Undergraduate Research Opportunities Programme) gir våre studenter muligheten til å gjennomføre et praksisopphold som forskningsassistent ved et av våre europeiske partneruniversiteter (RWTH Aachen, KTH Stockholm eller Aalto University). Tilgjengelige prosjekter legges ut i UROPs prosjektdatabase, tilbudet retter seg hovedsakelig mot studenter i 2. og 3. årskurs. Dersom oppholdet varer i mellom 2 og 12 måneder og er godkjent av fakultetet som en del av studiet ditt, kan dette kvalifisere for Erasmus Placement-stipend.

Husk praksis:

Vi gjør oppmerksom på at du må ha fullført 12 uker med obligatorisk arbeidspraksis (6 uker for 2-årig masterstudenter), før du kan få utlevert masteroppgaven i 5. årskurs. Se praksisforskriften og skjemaer.

Overgang til annet studieprogram:

Det kan søkes om overgang til annet studieprogram. Frist for dette er 15. februar. Mer informasjon finnes på Opptakskontorets nettsider.

Doktorgradsstudier (ph.d.):

Har du tenkt på å ta en doktorgrad etter endt masterstudium?
Les mer om ph.d.-studiet ved fakultetet »
Ledige stipendiatstillinger ved IVT »

Adresseendring:

Det er viktig at du registrerer evt. endringer av semesteradressen på studentweb.

Studieveiledning:

Hos våre studieveiledere får du svar på de spørsmål du har angående ditt studium og din studiehverdag. For spørsmål knyttet til enkeltemner, henviser vi til aktuelle faglærere på instituttene. Her finner du studieprogrammenes studieveiledere.

Send oss gjerne dine spørsmål på e-post. Adressen til Utdanningsseksjonen på fakultetet og studieveiledere er: Høgskoleringen 6, Geologibygget (kart) Åpningstider for studenter: Mandag til fredag 09:30-11:30 og 12:30-15:00.

Studentrådet IVT

Studentrådet IVT jobber for alle studenter ved IVT-fakultetet, og dets oppgave er å sørge for at alle får en så god utdanning som mulig, samt at deres rettigheter som studenter bevares. Studentrådet IVT består av to tillitsvalgte fra hvert studieporgram, og representerer studentene i IVT-fakultetets organer. Har du forslag til forbedring ved utdanningen din, har du trøbbel med NTNU-systemet, eller trenger du noen medstudenter å snakke med? Søk opp Studentrådet IVT på Facebook, eller ta kontakt med din studieprogramsrepresentant (SPR).

Vi ønsker alle våre studenter lykke til med studiene i høstsemesteret!


 

Lik oss på Facebook!


IVT

Følg oss gjerne på andre kanaler:

Facebook - IVT-fakultetet
Twitter - @ivtfakultetet
Blogger - Fra NTNU-folk


Studieåret 2015/16

 
 

Mestringskurs

Mestringskurs SiT Råd

Nyttige lenker


Vi ønsker tilbakemelding fra deg!

Har du kommentarer til informasjonsbrevet, send oss gjerne en e-post .