Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studier ved fakultetet (IVT)

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi tilbyr masterstudier i teknologi (sivilingeniør), realfagstudier, internasjonale masterprogrammer og en rekke doktorgradsstudier. Det finnes mer enn 30 studieprogram å velge mellom.

Erfaringsbasert masterprogram

Doktorgradsutdanning

oppbygging IVT master + phd

Etter fullført sivilingeniørstudium kan du fortsette dine studier ved NTNU og gjennomføre en ph.d.-grad. Ph.d.-utdanningen er en forskerutdanning som har til formål å utdanne selvstendige forskere på internasjonalt nivå. Dette skjer i samspill med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.

  • Studiet er normert til 3 år.
  • Finansiering av studiet skjer vanligvis ved tilsetting i stipendiatstilling.

 

Studiestart 2014

Studiestart 2014 - IVT


Studieåret 2013/14

Høstsemesteret:
13. aug - Immatrikulering (*)
14. aug -  Teknostart, Realstart (*)
19. aug - Undervisningsstart
26. aug - Undervisningsstart (*)
1. sep - Frist: Betale semesteravgift
15. sep - Frist: (1) godkjenn utdanningsplan, (2)  registrere undervisnings- og vurderingsmelding
15. nov - Frist: Annullering: vurderingsmld.
22. nov - Undervisningsslutt
29. nov - Undervisningsslutt (*)
2. des - Eksamensstart
9. des - Eksamensstart *
21. des -Semesterslutt
NB: (*) = for 1. årskurs

Vårsemesteret:
6. jan -
Undervisningsstart/Sem.start
1. feb - Frist: Betale semesteravgift
15. feb - Frist: (1) godkjenn utdanningsplan, (2) registrere undervisnings- og vurderingsmelding
11. apr - Undervisningsslutt
14. apr - 21. apr - Påskeferie
30. apr - Frist: Annullering: vurderingsmld.
22. april - 14. mai - Selvstudieuker (de første selvstudieukene kan benyttes til å ta igjen tapt undervisning pga ekskursjon - Ekskursjon forutsettes normalt lagt til siste undervisningsuke før påske)
16. mai - Eksamensstart
7. jun - Eksamensslutt/Semesterslutt

Utsatt eksamen ("kont") i august
Uke 33 og deler av eller hele uke 32. Oppmeldingsfristen er 9. juli på Studentweb, se mer informasjon fra Eksamenskontoret.

pdf:  Studiekalender 13/14
pdf:  Studiekalender 14/15
web: akademisk kalender

Etter- og videreutdanning

Se også NTNUs videre utdanningsmuligheter innen innen teknologi og naturvitenskap.