Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studier ved fakultetet (IVT)

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi tilbyr masterstudier i teknologi (sivilingeniør), realfagstudier, internasjonale masterprogrammer og en rekke doktorgradsstudier. Det finnes mer enn 30 studieprogram å velge mellom.

Doktorgradsutdanning

oppbygging IVT master + phd

Etter fullført sivilingeniørstudium kan du fortsette dine studier ved NTNU og gjennomføre en ph.d.-grad. Ph.d.-utdanningen er en forskerutdanning som har til formål å utdanne selvstendige forskere på internasjonalt nivå. Dette skjer i samspill med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.

  • Studiet er normert til 3 år.
  • Finansiering av studiet skjer vanligvis ved tilsetting i stipendiatstilling.

 

Campusbesøk

Besøk fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Vis aktiviteter

Studieåret2015/2016

Etter- og videreutdanning

Se også NTNUs videre utdanningsmuligheter innen teknologi og naturvitenskap.