PH.D. - FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP OG TEKNOLOGI

Forskrifter og bestemmelser

Forskrifter og bestemmelser

 

1) Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved NTNU:

lovdata.no

2) IVT-fakultetets administrative bestemmelser i tilknytning til ph.d.-forskriften:

doc   pdf

3) Forskrift for graden dr.philos. ved NTNU:

pdf

4) Forskrift om studier ved NTNU:

lovdata.no

5) Utfyllende regler til Forskrift om studier ved NTNU:

pdf

 

Wed, 21 Jan 2015 10:31:01 +0100

 

» Kontakt