Ph.d.-utdanning

Vil du fordype deg enda mer på ditt fagfelt?

Doktorgradsutdanningen består av to deler: En opplæringsdel på 30 studiepoeng, og en avhandling eller et selvstendig forskningsarbeid. For å kunne starte på doktorgraden må du ha gjennomført et masterprogram eller tilsvarende.

Lønn for å forske på det som interesserer deg

Som ph.d.-kandidat er du ansatt ved universitetet og mottar lønn under utdanningen. Det er nesten 1000 ph.d.-kandidater fordelt på 42 doktorgradsprogram ved NTNU, og disse bidrar i stor grad til forskningen som gjøres ved universitet. Denne forskerutdanningen gir grunnlag for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Ph.d.-studiet ved NTNU er internasjonalt rettet, og det er derfor store muligheter til å gjennomføre deler av studiet i utlandet. Viktig er også presentasjon av forskningsresultater på internasjonale konferanser, og publisering i internasjonale tidskrift.

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT)

Doktorgradsutdanning (ph.d.)

phd forskningerudanning, klasserom og feltarbeid

Doktorgradsutdanningen ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi  er et viktig element i fakultetets forskningsstrategi og doktorgradsstudentene våre er viktige medspillere.

Ph.d.-utdanningen er en ferdig strukturert grad som er normert til tre år. Det er også vanlig med et fjerde år hvor man underviser. Emneområdet for doktorgradsavhandlingen vil normalt ligge innenfor de forsknings- og utviklingsarbeider som foregår ved instituttene og samarbeidende miljøer.

Det er ingen felles søknadsfrister. Dersom du ønsker å starte på en ph.d.-utdanning kan du oppsøke fagmiljøet for å komme i kontakt med en veileder, eller du kan søke på utlyste stipendiatstillinger som er den vanligste måte å finansiere studiet på. Instituttene  har også oversikt over stillinger som blir ledige.

Doktorgradsutdanning

oppbygging IVT master + phd

Etter fullført sivilingeniørstudium kan du fortsette dine studier ved NTNU og gjennomføre en ph.d.-grad. Ph.d.-utdanningen er en forskerutdanning som har til formål å utdanne selvstendige forskere på internasjonalt nivå. Dette skjer i samspill med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.

 • Studiet er normert til 3 år.
 • Finansiering av studiet skjer vanligvis ved tilsetting i stipendiatstilling.

Banner med logoene til NTNU, Chalmers, KTH, DTU og Aalto.

 

Doktorgradskurs ved Nordic Five Tech-universiteter

Nordic Five Tech (N5T) er en strategisk allianse som omfatter de fem ledende tekniske universitetene i Norge, Danmark, Sverige og Finland. Doktorgradsstudenter fra disse universitetene kan uten kostnad delta i doktorgradskurs ved alle de fem universitetene. Velg mellom kursene i denne databasen.


Nøkkeltall for IVT-fakultetet

Antall opptatte ph.d.-kandidater:

 • I 2015: 74 (pr. 25.09.15)
 • I 2014: 135
 • I 2013: 102
 • I 2012: 81
 • I 2011: 72
 • I 2010: 125

Avlagte doktorgrader:

 • I 2015: 58 (pr. 25.09.15)
 • I 2014: 80
 • I 2013: 82
 • I 2012: 91
 • I 2011: 88
 • I 2010: 57

IVT-fakultetet har pr. 25.09.15 totalt 550 aktive ph.d.-kandidater.

Ph.d.-kandidat ved SIMLab

Les om hvordan det er å være ph.d.-kandidat ved SIMLab – Centre for Research-based Innovation