Ph.d.-utdanning

Vil du fordype deg enda mer på ditt fagfelt?

Doktorgradsutdanningen består av to deler: En opplæringsdel på 30 studiepoeng, og en avhandling eller et selvstendig forskningsarbeid. For å kunne starte på doktorgraden må du ha gjennomført et masterprogram eller tilsvarende.

Lønn for å forske på det som interesserer deg

Som ph.d.-kandidat er du ansatt ved universitetet og mottar lønn under utdanningen. Det er nesten 1000 ph.d.-kandidater fordelt på 42 doktorgradsprogram ved NTNU, og disse bidrar i stor grad til forskningen som gjøres ved universitet. Denne forskerutdanningen gir grunnlag for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Ph.d.-studiet ved NTNU er internasjonalt rettet, og det er derfor store muligheter til å gjennomføre deler av studiet i utlandet. Viktig er også presentasjon av forskningsresultater på internasjonale konferanser, og publisering i internasjonale tidskrift.

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT)

Doktorgradsutdanning (ph.d.)

phd forskningerudanning, klasserom og feltarbeid

Doktorgradsutdanningen ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi  er et viktig element i fakultetets forskningsstrategi og doktorgradsstudentene våre er viktige medspillere.

Ph.d.-utdanningen er en ferdig strukturert grad som er normert til tre år. Det er også vanlig med et fjerde år hvor man underviser. Emneområdet for doktorgradsavhandlingen vil normalt ligge innenfor de forsknings- og utviklingsarbeider som foregår ved instituttene og samarbeidende miljøer.

Det er ingen felles søknadsfrister. Dersom du ønsker å starte på en ph.d.-utdanning kan du oppsøke fagmiljøet for å komme i kontakt med en veileder, eller du kan søke på utlyste stipendiatstillinger som er den vanligste måte å finansiere studiet på. Instituttene  har også oversikt over stillinger som blir ledige.

Doktorgradsutdanning

oppbygging IVT master + phd

Etter fullført sivilingeniørstudium kan du fortsette dine studier ved NTNU og gjennomføre en ph.d.-grad. Ph.d.-utdanningen er en forskerutdanning som har til formål å utdanne selvstendige forskere på internasjonalt nivå. Dette skjer i samspill med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.

 • Studiet er normert til 3 år.
 • Finansiering av studiet skjer vanligvis ved tilsetting i stipendiatstilling.

Nøkkeltall for IVT-fakultetet

Antall opptatte ph.d.-kandidater:

 • I 2014: 61 (pr. 31.08.14)
 • I 2013: 102
 • I 2012: 81
 • I 2011: 72
 • I 2010: 125

Avlagte doktorgrader:

 • I 2014: 45 (pr. 31.08.14)
 • I 2013: 82
 • I 2012: 91
 • I 2011: 88
 • I 2010: 57

IVT-fakultetet har pr. 31.08.2014 totalt 473 ph.d.-kandidater.

Ledige stillinger

En oversikt over ph.d/postdoc-stipend muligheter ved NTNU er også tilgjengelig på jobbnorge.no.

En stipendiat ved NTNU taler til 100 mastersstudenter ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi om phd muligheter. (Foto Christine Sætre)

Mer enn 100 studenter i 3.-5. klasse ved fakultetet deltok på fjorårets infomøte om ph.d.-utdanning og muligheter i videre karriereløp.

«Muligheten til å få bruke 3 år til å lære mer om akkurat det du har lyst til er fantastisk», sa Anne Serine Ognedal som er stipendiat på SIMlab. «I tillegg er det spennende å tenke på at mitt arbeid faktisk er med på å bringe verden et lite skritt fremover». Ognedal viste forsamlingen en video med replikker fra flere av hennes kollegaer som demonstrerte at hun er ikke alene i å tenke slik. Konklusjon: å være stipendiat ved NTNU/SINTEF er å blande det beste av to verdener — studentlivet og industri.

Ph.d.-kandidat ved SIMLab

Les om hvordan det er å være ph.d.-kandidat ved SIMLab – Centre for Research-based Innovation