Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Kontaktinformasjon

 

 

IVT-fakultetets hovedkontor finnes

i Geologi-bygget på Gløshaugen campus.

Våre lokaler

IVT utgjøres av 10 institutter, samt program for industriell økologi og tre elite forskningssentere

  • Valgrinda campus-  3 institutt holder til Valgrinda (sørvest for Gløshaugen).
  • Tyholt campus  - Institutt for marin teknikk, MTS-labene og CeSOS finnes på Marin teknisk senter (MTS) på Tyholt.
  • Gløshaugen campus  - 6 institutt og flere laboratorier ved fakultetet finnes på Gløshaugen.

Utskriftsvennlig kart?

 

Campusguiden er verdens første applikasjon for innendørs navigering på campus. Tjenesten er et resultat av et forsknings og utviklingsprosjekt mellom Trådløse Trondheim AS og NTNU og har foreløpig status som beta.

Studenthenvendelser

Telefon: (+47) 73 59 37 00
Faks:(+47) 73 59 37 90
Epost: studier@ivt.ntnu.no
Åpningstider:9.30 - 11.30, 12.30 - 15.00

Besøks- og leveringsadresse
Geologibygget 1.etasje
Gløshaugen

IVT-fakultetet

Telefon:(+47) 73 59 45 01
Faks: (+47) 73 59 37 90
Epost :postmottak@ivt.ntnu.no

Besøksadresse:
Geologibygget 2.etasje

Postadresse:
Høgskoleringen 6, NTNU
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
7491 Trondheim

Last ned kartskisse over IVT-fakultetet her

Presse? Har du sett NTNUs ekspertliste?

Geologibygget (Høgskoleringen 6)

Studieadministrasjonen for studieprogrammet finnes i Geologi-bygget på Gløshaugen. Studieveilederne kan hjelpe med info og veiledning, utarbeidelse av studieplaner, studieprogresjon og oppfølging.