Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Kontaktinformasjon

IVT-fakultetets hovedkontor finnes

i Geologi-bygget på Gløshaugen campus.

Våre lokaler

IVT utgjøres av 10 institutter, samt program for industriell økologi og flere elite forskningssentere

  • Valgrinda campus-  3 institutt holder til Valgrinda (sørvest for Gløshaugen).
  • Tyholt campus  - Institutt for marin teknikk, MTS-labene og CeSOS finnes på Marin teknisk senter (MTS) på Tyholt.
  • Gløshaugen campus  - 6 institutt og flere laboratorier ved fakultetet finnes på Gløshaugen.

Studenthenvendelser

Telefon: (+47) 73 59 37 00
Faks: (+47) 73 59 37 90
Epost: studier@ivt.ntnu.no
Åpningstider: 09.30 - 11.30, 12.30 - 15.00

Merknad: Disse tidene vil ved noen tilfeller avvike fra oppgitt informasjon, da vi har økende grad av møtevirksomhet rundt fusjonsprosessen. Dette gjelder særskilt på tirsdager.

Besøks- og leveringsadresse
Geologibygget 1.etasje
Gløshaugen

IVT-fakultetet

Telefon: (+47) 73 59 45 01
Faks: (+47) 73 59 37 90
Epost: postmottak@ivt.ntnu.no

Besøksadresse:
Geologibygget 2.etasje

Postadresse:
Høgskoleringen 6, NTNU
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
7491 Trondheim

Last ned kartskisse over IVT-fakultetet her

Presse? Har du sett NTNUs ekspertliste?

Geologibygget (Høgskoleringen 6)

Studieadministrasjonen for studieprogrammet finnes i Geologi-bygget på Gløshaugen. Studieveilederne kan hjelpe med info og veiledning, utarbeidelse av studieplaner, studieprogresjon og oppfølging.