Kontakt IVT

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Kontakt oss


Studenthenvendelser

Åpningstider:

  • Ekspedisjon og generelle henvendelser:
    9.30 - 11.30 / 12.30 - 15.00
  • Studieveiledning: 12.30 - 15.00

Telefon: (+47) 73 59 37 00
E-post: studier@ivt.ntnu.no

Besøksadresse:
Geologibygget 1.etasje Gløshaugen

IVT Fakultetet

Telefon: (+47) 73 59 45 01
Faks: (+47) 73 59 37 90
Epost: postmottak@ivt.ntnu.no

Besøksadresse:
Geologibygget 2.etasje

Postadresse:
Høgskoleringen 6, NTNU
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
7491 Trondheim

Last ned kartskisse over IVT-fakultetet her

Ledelse IVT-fakultetet

Dekan:
Ingvald Strømmen

Avdelingsdirektør: 
Anne Rossvoll 

Prodekan Undervisning:
Eilif Pedersen

Prodekan for bachelorprogrammene:
Frank Almli

Prodekan Forskning:
Asbjørn Rolstadås
 

Seksjonsledere

Seksjon Utdanning:
Even Fossum Svendsen

Seksjon HR:
Eva Terese Voldhagen

Seksjon Økonomi:
Helge Morten Garberg

Seksjon Forskning:
Astrid Vigtil

Seksjon IKT:
Helge Morten Garberg

Institutter

Bygg, anlegg og transport - BAT
Inst. leder: Carl Thodesen
Telefon: 73 59 46 40
Besøksadresse: Høgskoleringen 7A
Web: ntnu.no/bat

Energi- og prosesstek. -  EPT
Inst. leder: Olav Bolland
Telefon:73 59 38 60
Besøksadresse: Kolbjørn Hejes vei 1B
Web: ntnu.no/ept

Geologi og bergteknikk -  IGB
Inst. leder: Mai Britt Mørk
Telefon:73 59 48 00
Besøksadresse: Sem Sælands veg 1
Web: ntnu.no/igb

Industrial Ecology - INDECOL
Besøksadresse: Sem Sælands veg 7, IT-bygget SYD
Web: ntnu.no/indecol

Konstruksjonsteknikk -   KT
Inst. leder: Karl Vincent Høiseth
Telefon: 73 59 47 00
Besøksadresse: Richard Birkelands vei 1a
Web: ntnu.no/kt

Marin teknikk -   IMT
Inst. leder: Sverre Steen
Telefon: 73 59 55 01
Besøksadresse: Otto Nielsens vei 10, Tyholt
Web:  ntnu.no/imt

Petroleumsteknologi og anvendt geofysikk -  IPT
Inst. leder: Egil Tjåland
Telefon: 73 59 49 25
Besøksadresse: S.P.Andersensveg 15a, Valgrinda
Web: ntnu.no/ipt

Produksjons- og kvalitetstek.  -  IPK
Inst. leder: Jørn Vatn
Telefon: 73 59 38 00
Besøksadresse: S.P. Andersens veg 5
Web: ntnu.no/ipk

Produktdesign -   IPD
Inst. leder: Casper Boks
Telefon: 73 59 01 00
Besøksadresse: Kolbjørn Hejes vei 2b
Web: ntnu.no/design

Produktutv. og materialer  - IPM
Inst. leder: Torgeir Welo
Telefon: 73 59 37 68
Besøksadresse: Richard Birkelands vei 2b
Web: ntnu.no/ipm

Vann- og miljøteknikk - IVM
Inst. leder: Geir Walsø
Telefon: 73 59 47 51
Besøksadresse: S.P. Andersensvei 5, Valgrinda
Web: ntnu.no/ivm

 

Dekanat


Seksjon IKT (IVT)


Seksjon HR


Kommunikasjon


Forskning


Utdanning


Seksjon økonomi