Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Instituttenes styreorgan

Sammensetning av instituttrådene, instituttstyrene og andre alternative styreformer ved instituttene underlagt IVT-fakultetet.

BAT -  Institutt for bygg, anlegg og transport  - utvidet ledergruppe.
EPT -  Institutt for energi- og prosessteknikk
IGB -  Institutt for geologi og bergteknikk
IMT -  Institutt for marin teknikk
IPD -  Institutt for produktdesign
IPK -  Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk
IPM -  Institutt for produktutvikling og materialer
IPT -  Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk
IVM -  Institutt for vann- og miljøteknikk
KT -  Institutt for konstruksjonsteknikk

Instituttrådet - Institutt for energi- og prosessteknikk

Sammensetning: 1. august 2009 – 31. juli 2013
Studenter og midlertidige ansatte velges for ett år av gangen.

Rolle/Gruppe

Navn

Stilling

Inst. leder: Olav Bolland Professor

Nestleder:

Trygve M. Eikevik

Professor

Fast vit. ansatt:

Helge Andersson

Professor

 

Erling Næss (vara)

Professor

Mid. vit. ansatt:

Henrik Holmberg

Stipendiat

 

Mette Eltvik (vara)

Stipendiat

Tekn/adm ansatt:

Per Bjørnaas

Overingeniør

 

Anita Yttersian (vara)

Konsulent

Studenter

Kjetil Birkeland Moe

Student

 

Birgitt Johannessen

Student

Eksterne medlemmer

Henriette Undrum

 

 

Torgeir Salberg

 

Mon, 22 Aug 2011 13:04:06 +0200

Instituttrådet - Institutt for geologi og bergteknikk

Sammensetning: 1. august 2009 – 31. juli 2013
Studenter og midlertidige ansatte velges for ett år av gangen.

Rolle/Gruppe

Navn

Stilling

Inst. leder: Mai Britt Mørk Professor

Nestleder:

Rolf Arne Kleiv

Førsteamanuensis

Fast vit. ansatt:

Bjørn Nilsen

Professor

 

Bjørge Brattli (vara)

Professor

Mid. vit. ansatt:

Kristian Drivenes

Stipendiat

Tekn/adm ansatt:

Knut Olav Solem

Overingeniør

 

Wenche Wilhelmsen (vara

Konsulent

Studenter

Markus Vevle

Student

 

Torgeir Sandøy

Student

Eksterne medlemmer

Per Helge Fredheim

 

 

Morten Smelror

 

 

Elisabeth Gammelsæter (vara)

 

 

Oddleiv Olsesen (vara)

 

Mon, 28 Sep 2015 16:52:34 +0200

Allmøteråd - Institutt for Produktdesign

Sammensetning: 1. august 2009 – 31. juli 2013
Studenter og midlertidige ansatte velges for ett år av gangen.

Rolle/Gruppe

Navn

Stilling

Inst.leder:

Jon Rismoen

Professor 

Nestleder:

Casper Boks

Professor

Alle ansatte 

med stillingsandel større eller lik 20 %

 

Studenter (5) 

Linn Nguyen Johansson

 Student

 

Gunvor Cecile Dånmark Vatn

Student

 

Lars Helland Bjernæs

Student

 

 Maria Skaaden

Student  

 

Trond Dagsland Holgersen 

Student

Eksterne kontakt

 ( innkalles etter hensiktsmessighet)

 

*Instituttet valgt en alternativ styreform: Allmøteråd.

Wed, 23 Mar 2011 16:32:19 +0100

Ledergruppemøtet - Institutt for marin teknikk

Sammensetning: 1. august 2009 – 31. juli 2013
Studenter og midlertidige ansatte velges for ett år av gangen.

Rolle/Gruppe

Navn

Stilling

Inst.leder:

 Harald Ellingsen

 Professor

Nestleder:

 Eilif Pedersen

 Professor 

Kontorsjef

Astrid E. Hansen

 

Faggruppeledere  

  Marine konstruksjoner

 

 

  Marine systemer

 

Midl.vit.ansatt 

(1)

 

Tekn/adm ansatt

(1)

 

 Studenter

 Trostein Skår

  Student

 

 Stine Aas Myhre

  Student

 Ekstern kontakt  

Samarbeidsforum marin

 

Instituttet valgt en alternativ styreform: Ledergruppemøte.

Mon, 03 Mar 2014 14:59:20 +0100

Instituttrådet - Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk

Sammensetning: 1. august 2009 – 31. juli 2013
Studenter og midlertidige ansatte velges for ett år av gangen.

Rolle/Gruppe

Navn

Stilling

Inst.leder:

Per Schjølberg

Førsteamanuensis

Nestleder

Heidi Dreyer

Professor

Fast vit. ansatt:

Bjørn Andersen

Professor

 

Terje K. Lien (vara)

Professor

Mid. vit. ansatt:

Inger Lise Johansen

Stipendiat

 

Knut Lynum (vara)

Stipendiat

Tekn/adm ansatt:

Jan Terje Hakvåg

Avdelingsingeniør

 

Kjerstin Mehli Berg (vara)

Konsulent

Studenter

Kjetil Smedvik

Student

Eksterne medlemmer

Tonje Hamar

 

 

Kjell Larsen

 

Mon, 22 Aug 2011 13:12:45 +0200

Kollegiemøte - Institutt for produktutvikling og materialer

Sammensetning: 1. august 2009 – 31. juli 2013
Studenter og midlertidige ansatte velges for ett år av gangen.

Rolle/Gruppe

Navn

Stilling

Inst.leder:

Ole Ivar Sivertsen

Professor 

Nestleder:

Torgeir Welo

Professor

Fast vit. ansatt:

Alle

 

Mid. vit. ansatt:

(1-2)

 

 

 

 

Adm ansatt:

(1)

 

Tekn. ansatt:

(1-2)

 

 Studenter

Anette Vigen

Student

 

Erling Gjerstad Kjelstrup

Student

Eksterne kontakt

 (referansegruppe knyttet opp mot Industriringen)

 

*Instituttet valgt en alternativ styreform: Kollegiemøte.

Fri, 25 Mar 2011 13:20:59 +0100

Instituttstyret - Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk

Sammensetning: 1. august 2009 – 31. juli 2013
Studenter og midlertidige ansatte velges for ett år av gangen.

Rolle/Gruppe

Navn

Stilling

Inst.leder:

Jon Kleppe

Professor

Nestleder

Martin Landrø

Professor

Fast vit. ansatt:

Sigbjørn Sangesland

Professor

 

Martin Landrø (vara)

Professor

Mid. vit. ansatt:

Aminul Islam

Post doktor

Tekn/adm ansatt:

Erlend Våtevik

Førstesekretær

 

Tone Sanne (vara)

Overingeniør

Studenter

Anne Kaasa

Student

 

Espen Rørvik

Student

Eksterne medlemmer

Terje Dahle

 

 

Geir Finsrud

 

 

Tina Todnem (vara)

 

 

Anne Siw Uberg Berge (vara)

 

Mon, 22 Aug 2011 13:01:09 +0200

Instituttrådet - Institutt for vann- og miljøteknikk

Sammensetning: 1. august 2009 – 31. juli 2013
Studenter og midlertidige ansatte velges for ett år av gangen.

Rolle/Gruppe

Navn

Stilling

Inst.leder

Geir Walsø

Instituttleder

Fast vit. ansatt:

Tor Ove Leiknes

Professor

 

Daniel Müller (vara)

Professor

Mid. vit. ansatt:

Roser Casas-Mulet

Stipendiat

 

Kari Bråtveit (vara)

Stipendiat

Tekn/adm ansatt:

Arne Grostad

Avdelingsingeniør

 

Hilbjørg Sandvik (vara)

Førstekonsulent

Studenter

Ingri Birkeland

Student

 

Glenn Stenshotne

Student

Eksterne medlemmer

Magnar Sekse

 

 

Siri Stokseth

 

Mon, 22 Aug 2011 13:08:05 +0200

Instituttrådet - Institutt for konstruksjonsteknikk

Sammensetning: 1. august 2009 – 31. juli 2013
Studenter og midlertidige ansatte velges for ett år av gangen.

Rolle/Gruppe

Navn

Stilling

Inst.leder:

Karl Vincent Høiseth

Professor

Nestleder:

Kjell Holthe

Professor

Fast vit. ansatt:

Stefan Jacobsen

Professor

 

Odd Sture Hopperstad (vara)

Professor

Mid. vit. ansatt:

Knut Rakvåg

Stipendiat

 

Espen Myklebust (vara)

Stipendiat

Tekn/adm ansatt:

Astrid Kolberg

Konsulent

 

Steinar Seehuus (vara)

Ingeniør

Studenter:

Signe Krohn Lakså

Student

 

Thanh Ngan Nguyen

Student

 

Arve Sinnerud (vara)

Student

Studentrepresentant: Vegard Aune Student

Eksterne medlemmer

Erik Levold

 

 

Einar Aassved Hansen

 

Mon, 22 Aug 2011 13:09:46 +0200

Alternativordninger