Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Seksjon informasjonsteknologi og kommunikasjon (IKT)

IKT-seksjonen skal sørge for at fakultetets bruk av IT og kommunikasjon er effektiv og understøtter NTNUs og fakultetets strategier. I dette ligger det blant annet at seksjonen skal legge til rette for god kommunikasjon både utad og innad.

Seksjon IKT (IVT)

Navn Telefon Faggruppe/Seksjon  
 
Hafsten, Dag
Overingeniør
dag.hafsten@ntnu.no
73590387
91897367

Salvesen, Kenneth Frank
Overingeniør
kenneth.f.salvesen@ntnu.no
73594630
91897630

Wiggen, Johan
Avdelingsingeniør
johan.wiggen@ntnu.no
73594689
91897082