Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Seksjon for informasjonsteknologi

IKT-seksjonen skal sørge for at fakultetets bruk av IT er effektiv og understøtter NTNUs og fakultetets strategier.

Seksjon IKT (IVT)

Telefon
 

73590387
91897367
73590387
91897367

73594630
91897630
73594630
91897630

73594689
91897082
73594689
91897082