Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Doktorgradsutvalget

Sammensetning

Navn

 

Fra

Bjørn Skallerud

Professor

Konstruksjonsteknikk

Heidi Carin Dreyer

Professor

Produksjons- og kvalitetsteknikk

Bernt Leira

Professor

Marin teknikk

Helge I. Andersson Professor

Energi- og prosessteknikk

Carl Werdelin Bergan Ph.d.-kandidat

Energi- og prosessteknikk

Ida Johanne Røisi

Ph.d.-kandidat

Geologi og bergteknikk

Runa Nilssen

Seniorkonsulent

IVT-fakultetet

Elin Steen

Førstekonsulent

IVT-fakultetet


Relaterte lenker

Mon, 28 Sep 2015 16:35:03 +0200
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Obligatorisk doktorgradkurs

– Forkningsmetodikk

IVT tilbyr eget obligatorisk kurs for doktorgradskandidater. Kurset er en innføring i forskningsmetodikk, vitenskapsteori og forskningsetikk. «Hensikten er å heve kvaliteten på ferden fram mot doktorgraden, men også å heve kvaliteten på de forskerne som utdannes her hos oss», sier faglig leder for doktorgradsutvalget og professor Torgeir Moan.

Kurset IFEL 8000 ble introdusert i høst og går inn i sitt første ordinære semester nå etter jul. Professor Moan går tilbake til de gamle grekere og romere når han skal forklare emnets innfallsport og allmenngyldighet.

Ph.d.-kandidat Hanne Kvitsand nikker og er veldig fornøyd så langt. «Dette er strukturert og praktisk hjelp til oss doktorgradskandidater. Gjennom kurset får vi tidlig en introduksjon til hva som kreves for å fullføre utdanningen. Kurset fokuserer på forskningsmetodikk og tidsbruk, og gir gode råd om publisering av artikler. Kurset avsluttes med at kandidatene lager en prosjektbeskrivelse med forskningsplan for Ph.d.-prosjektet», sier hun og legger til at hun gjerne skulle hatt en slik verktøykasse da hun startet på doktorgraden for ett år siden. Nå sitter hun i doktorgradsutvalget og kjenner faget derfra.

Nettverk også viktig

Kurset skal bidra til faglig verktøykasse og faglig nettverk. Samtidig må det skapes et godt lokalmiljø der forskningen foregår. Derfor er det avgjørende at veilederne engasjerer seg, og det vil bli arrangert seminarer om disse temaene for dem. «Alt dette skal bidra til å høyne kvaliteten på utdanningen», sier Moan. IVT-fakultetet har, i sin handlingsplan om forskning, pekt på behovet for både et obligatorisk innføringsemne og en stadig forbedret veiledning.

Underskudd på forskere

Hvert semester ansettes ca. 40 doktorgradskandidater ved IVT-fakultetet. Mange av disse fullfører ikke innenfor planlagt tid. Samtidig skriker samfunnet etter nye forskere. «Det skal dette doktorgradsemnet forsøke å gjøre noe med. Doktorgradskandidatene utdannes nå til selvstendige forskere. Det er noe næringsliv og akademia har stort behov for,» sier de to.