Teknologi for bærekraft og nyskaping

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) har sin virksomhet innenfor NTNUs teknisk-naturvitenskapelige hovedprofil, og tilbyr over 30 ulike studieprogram. Vi er en vesentlig bidragsyter innenfor sivilingeniør- og doktorgradsutdanning i Norge og bidrar med aktuell kunnskapsproduksjon nasjonalt og internasjonalt. Tett samarbeid med næringsaktører sørger for at forskning og undervisning på fakultetet er internasjonalt fremragende.

NTNU hovedbygget med miljøbil. Foto: Christine Sætre

Hva rører seg?

IPT invitert til samarbeid med Mexico

I forrige uke var instituttleder for IPT, Egil Tjåland i Mexico City. IPT var sammen med SINTEF og Arild Nystad fra IO-senteret, invitert til Mexico av den norske ambassadøren, Merethe Nergaard.

IPT invitert til samarbeid med Mexico

I forrige uke var instituttleder for IPT, Egil Tjåland i Mexico City. IPT var sammen med SINTEF og Arild Nystad fra IO-senteret, invitert til Mexico av den norske ambassadøren, Merethe Nergaard.

De hadde samtaler om økt samarbeid med Mexico innen forskning og utdanning innen petroleumssektoren. Ambassadøren var vert gjennom hele uken, og de hadde møter med det største universitetet i Mexico (UNAM, 337.000 studenter!), Statsoljeselskapet Pemex, Forskningsinstituttet IMP, samt det meksikanske oljedirektoratet CNH.

Se pressemelding fra ambassaden her


Dekanens blogg: Undersjøisk samarbeid med Tyskland

Det er ofte fruktbart å samarbeide med andre utdanningsinstitusjoner som har de samme fagfeltene som oss og som har de samme målene som oss – nemlig å skape kunnskap som kan gjøre verden til en litt bedre plass. 

08.01.15

Dekanens blogg: Undersjøisk samarbeid med Tyskland

Det er ofte fruktbart å samarbeide med andre utdanningsinstitusjoner som har de samme fagfeltene som oss og som har de samme målene som oss – nemlig å skape kunnskap som kan gjøre verden til en litt bedre plass. 

Les Dekanens blogg på forskning.no her

Disputaser ved IVT

 

Hva - når - hvor?

Annet som skjer: