• Forbrenning og varme
   

  Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
 • AUR-Lab
   

  Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
 • Student ved solreflektor
   
  Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
 • Arctic researcher
   
  Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

- Teknologi for bærekraft og nyskaping

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) har sin virksomhet innenfor NTNUs teknisk-naturvitenskapelige hovedprofil, og tilbyr over 30 ulike studieprogram. Vi er en vesentlig bidragsyter innenfor sivilingeniør- og doktorgradsutdanning i Norge og bidrar med aktuell kunnskapsproduksjon nasjonalt og internasjonalt. Tett samarbeid med næringsaktører sørger for at forskning og undervisning på fakultetet er internasjonalt fremragende.

 

21.05.2015

Nytt nordisk masterprogram i Cold Climate Engineering

Et nytt nordisk masterprogram i  Cold Climate Engineering ble lansert med brask og bram i København 19. mai med nordiske forskere og politikere tilstede. Det er det syvende masterprogrammet i Nordic Five Tech og det tredje som IVT deltar i. 

 

Professor Knut Vilhelm Høyland (IVT-BAT) er NTNUs fagkoordinator i programmet. NTNU skal bidra til to av studieretningene: ”Sea track” og ”Arctic Geoengineering”. Programmet tilbyr det ypperste av fagkompetanse innen arktisk teknologi fra NTNU, DTU og Aalto. For studentene vil muligheten til å være et semester på Svalbard eller Grønland dessuten være attraktivt. Søknadsfristen er 15. januar 2016 med studiestart høsten 2016. Her kan du lese mer om det nye programmet.