Teknologi for bærekraft og nyskaping

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) har sin virksomhet innenfor NTNUs teknisk-naturvitenskapelige hovedprofil, og tilbyr over 30 ulike studieprogram. Vi er en vesentlig bidragsyter innenfor sivilingeniør- og doktorgradsutdanning i Norge og bidrar med aktuell kunnskapsproduksjon nasjonalt og internasjonalt. Tett samarbeid med næringsaktører sørger for at forskning og undervisning på fakultetet er internasjonalt fremragende.

NTNU hovedbygget med miljøbil. Foto: Christine Sætre

Hva rører seg?

SFI gir store ringvirkninger

Dekan Ingvald Strømmen
Deltakelsen i langsiktige Forskningsråd-satsinger som SFI gir mange positive ringvirkninger for NTNU i Trondheim: Topp forskningsresultatet med høy næringslivsrelevans, læring og samarbeid på tvers, internasjonale kontaktnett, og utdanning av akademiske ressurser samfunnet vil nyte godt av i lang tid.

SFI gir store ringvirkninger

Dekan Ingvald Strømmen
Deltakelsen i langsiktige Forskningsråd-satsinger som SFI gir mange positive ringvirkninger for NTNU i Trondheim: Topp forskningsresultatet med høy næringslivsrelevans, læring og samarbeid på tvers, internasjonale kontaktnett, og utdanning av akademiske ressurser samfunnet vil nyte godt av i lang tid.

Les sak om SFI fra forskningsrådet her


Se IO-konferansen "live"

Se IO-konferansen "live" Da har den 10. internasjonale IO-konferansen startet. Olje - og energiminister Tord Lien, statoilsjef Helge Lund og 300 deltakere fra hele verden...

Se IO-konferansen "live"

Da har den 10. internasjonale IO-konferansen startet. Olje - og energiminister Tord Lien, statoilsjef Helge Lund og 300 deltakere fra hele verden deltar. Du kan se live stream av konferansen her: http://www.iocenter.no/info/io-conference


Nominasjoner til Næringslivets klimapris - frist 30.september!

Dekan Ingvald Strømmen sitter i juryen for Næringslivets klimapris

Næringslivet er sentrale i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Formålet med denne prisen er å oppmuntre til klimavennlig innovasjon og nyskaping i norske bedrifter, samt gi oppmerksomhet til bedrifter som har skapt gode resultater på området. Klimavennlig omstilling og konkurransekraft er i økende grad to sider av samme sak.

NHO, ZERO og NTNU deler ut Næringslivets klimapris under årets Zerokonferanse 12. november.

Nominasjoner til Næringslivets klimapris - frist 30.september!

Dekan Ingvald Strømmen sitter i juryen for Næringslivets klimapris

Næringslivet er sentrale i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Formålet med denne prisen er å oppmuntre til klimavennlig innovasjon og nyskaping i norske bedrifter, samt gi oppmerksomhet til bedrifter som har skapt gode resultater på området. Klimavennlig omstilling og konkurransekraft er i økende grad to sider av samme sak.

Hvem kan få prisen?
Det er ønskelig å motta nominasjoner fra bedrifter over hele landet, fra ulike bransjer. Andre kan også nominere bedrifter som er aktuelle for en slik pris. Kandidatene må ha lansert eller iverksatt reelle innovasjoner eller nyskapinger innenfor sitt felt. Det kan være enten teknologiske nyvinninger eller forretningsmodeller som er drivere for klimavennlige løsninger eller annen klimavennlig omstilling. Resultatet må være betydelige utslippskutt eller bidrag til innfasing av lavutslippsteknologi.

Hvordan nominere?
Send en epost med kort beskrivelse av innovasjonen/tiltaket/teknologien. E-post sendes til Jon Evang (jon.evang@zero.no) og Per Anker-Nilssen (per.anker-nilssen@nho.no)

Fristen for nominasjoner er 30.september 2014.

Juryen består av:
Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO
Marius Holm, leder i ZERO
Ingvald Strømmen, dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved NTNU

Kriterier for nominasjoner til Næringslivets klimapris:
1) Nominerte skal være norske bedrifter/virksomheter i Norge*
2) Nominerte skal ha lansert/iverksatt reelle innovasjoner eller nyskapinger innenfor sitt felt
3) Nominasjonen kan være enten teknologiske nyvinninger eller forretningsmodeller som er drivere for klimavennlige løsninger eller klimavennlig omstilling
4) Nominasjonen skal kunne bidra til å kutte hele eller en stor andel av utslippet/utslippene permanent og/eller fase inn null/lavutslippsløsninger på nye områder med stort potensial
5) Nominasjonen skal ha kommersielt potensial, og kunne oppnå lønnsomhet innen rimelig tid
*kan være utenlandsk eid


Tord Lien og Helge Lund kommer. Kommer du?

Konsernsjef Statoil, Helge Lund - Foto: Ole Jørgen Bratland/Statoil
Olje - og energiminister Tord Lien, statoilsjef Helge Lund og 300 deltakere fra hele verden møtes i trondheim 30.september. Det er klart for den 10.Internasjonale IO-konferansen.

 

Tord Lien og Helge Lund kommer. Kommer du?

Konsernsjef Statoil, Helge Lund - Foto: Ole Jørgen Bratland/Statoil
Olje - og energiminister Tord Lien, statoilsjef Helge Lund og 300 deltakere fra hele verden møtes i trondheim 30.september. Det er klart for den 10.Internasjonale IO-konferansen.

 

Olje- og energiminister, Tord LienKonferansen for integrerte operasjoner (IO) er en internasjonalt ledende møteplass mellom industri og akademia innen integrerte operasjoner i petroleumsindustrien. Konferansen samler 250-300 personer hvert år. Det har vært stor interesse for å melde seg på, og det kommer blant annet en stor delegasjon på over 20 personer fra Petrobras i Brasil.

 


IO-konferansen er en viktig møteplass hvor dagens og fremtidens utfordringer og løsninger innen petroleumsindustrien diskuteres, og årets plenumsforedrag er under overskriftene:


- Intelligente petroleumsfelt og fremtidige teknologiutfordringer i O&G
- Proaktive operasjoner i O&G
- Forskning, utvikling og innovasjon innen IO – resultat IO-senteret gjennom 8 år
- Verdien av og utfordringer knyttet til implementasjon av IO
- Autonome systemer og fjernkontrollerte operasjoner
- Fremtidens IO

Mel deg på konferansen her

Fra IO-konferansen 2013. Foto: Kai Torgeir Dragland

Mange ledende industriledere vil være til stede, og foredragsholdere er blant annet olje- og energiminister Tord Lien, Helge Lund og Lars Høier fra Statoil AS, Torstein Sannes fra Lundin Norway AS, Cristina Pinho fra Petrobras og Chon Fui Chai fra Shell Smart Fields.

Les mer om saken på Midt-Norsk Olje og Gass her
 


Skipsmodelltanken 75 år

1.september var det 75 år siden Skipsmodelltanken på Tyholt stod ferdig. Slepetanken har spilt en avgjørende rolle for byggingen av norsk økonomi.

Skipsmodelltanken 75 år

1.september var det 75 år siden Skipsmodelltanken på Tyholt stod ferdig. Slepetanken har spilt en avgjørende rolle for byggingen av norsk økonomi.

Les saken i Gemini her: http://gemini.no/multimedia/skipsmodelltanken-fyller-75-ar/


Professor Ole Torsæter vant Darcy Award and Technical Achievement Award

Fra venstre: Shidong Li, Katherine Rose Aurand, Ole Torsæter, Hamid Hosseinzade Khanamiri, Luky Hendraningrat.

Professor Ole Torsæter ved IPT vant 11.september den svært prestisjefulle "Darcy Award and Technical Achievement Award" ved Society of Core Analysis (SCA). Gratulerer!

Professor Ole Torsæter vant Darcy Award and Technical Achievement Award

Fra venstre: Shidong Li, Katherine Rose Aurand, Ole Torsæter, Hamid Hosseinzade Khanamiri, Luky Hendraningrat.

Professor Ole Torsæter ved IPT vant 11.september den svært prestisjefulle "Darcy Award and Technical Achievement Award" ved Society of Core Analysis (SCA). Gratulerer!


Universitetsavisa.no: Tøff konkurranse om EU-midler

NTNU har fått sine første Horizon 2020-prosjekt i 2014. Det er tøffe krav til resulteter

Universitetsavisa.no: Tøff konkurranse om EU-midler

NTNU har fått sine første Horizon 2020-prosjekt i 2014. Det er tøffe krav til resulteter


Jentene kupper oljestudiet

Adresseavisen: Andelen jenter som har startet studiene ved petroleumsfag ved NTNU har aldri vært så stor som i år. Nesten seks av ti nye studenter ved det prestisjetunge sivilingeniørstudiet er jenter.

Oppslag i Adresseavisen:

Jentene kupper oljestudiet

Adresseavisen: Andelen jenter som har startet studiene ved petroleumsfag ved NTNU har aldri vært så stor som i år. Nesten seks av ti nye studenter ved det prestisjetunge sivilingeniørstudiet er jenter.

Les saken her:

 

 

 


Martin Landrø får IOR-prisen i 2014

Oljedirektør Bente Nyland overrakte prisen til Landrø under et arrangement på ONS i Stavanger i dag. Foto: OD

Professor ved Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk Martin Landrø er tidelt Oljedirektoratets IOR-pris for sitt arbeid med å utvikle 4D-seismikk for kartlegging, produksjonsstyring og overvåking av resorvoarer.

Martin Landrø får IOR-prisen i 2014

Oljedirektør Bente Nyland overrakte prisen til Landrø under et arrangement på ONS i Stavanger i dag. Foto: OD

Professor ved Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk Martin Landrø er tidelt Oljedirektoratets IOR-pris for sitt arbeid med å utvikle 4D-seismikk for kartlegging, produksjonsstyring og overvåking av resorvoarer.


NTNU-bedrift vant prestisjetung miljøpris

Morpho Solar er årets vinner av Grønn Fases energipris. Daglig leder Guro Grytli Seim (til høyre) lager her mat på solgrillen som vil være til salgs i Norge neste år.

Tord Lien tildelte 50.000 kr til NTNU-bedriften Morpho Solar for årets beste idé innen fornybar energi.

NTNU-bedrift vant prestisjetung miljøpris

Morpho Solar er årets vinner av Grønn Fases energipris. Daglig leder Guro Grytli Seim (til høyre) lager her mat på solgrillen som vil være til salgs i Norge neste år.

Tord Lien tildelte 50.000 kr til NTNU-bedriften Morpho Solar for årets beste idé innen fornybar energi.

Prisen ble utdelt på fredag av tankesmia Grønn Fase som annethvert år gir 50.000 kr til en idé som fremmer miljø- og klimavennlig energi. Årets vinner, Morpho Solar, er en spinoff-bedrift fra NTNU som utvikler innovative varmelagre for solgriller. Solgrilling er nytt i Norge, men er allerede kjent i USA og en rekke land i Asia og Afrika. Konseptet går ut på å konsentrere solstråler ved hjelp av speil, og varmen kan brukes direkte til matlaging. Morpho Solar utvikler et termisk varmelager som gjør det mulig å også bruke solgrillen på kvelden og når det skyer over.

– Vi er utrolig takknemlige for prisen, og takker forskningsmiljøet ved NTNU for det gode samarbeidet. Pengene kommer godt med når vi nå skal i gang med produktutvikling og produksjon, sier markedssjef Even Haug Larsen, som mottok prisen fredag.


Fra Europa til verden
Det er et stort behov for bærekraftige energikilder for matlaging i verden. Morhpo Solar har som mål å gi miljøvennlige og trygge kokeløsninger til utviklingsland, og ønsker å forandre verden med teknologien.
– For å få produktet ut på markedet vil vi begynne i markeder som vi kjenner til, nemlig i Skandinavia og i Europa. Dette blir inngangsstrategien vår, og visjonen er å utvide til utviklingsland om noen år, sier daglig leder i Morpho Solar, Guro Grytli Seim.

Bedriften vil begynne å selge solgriller i Norge allerede neste år, og har store ambisjoner om å få nordmenn ut i sola.

–Det er gøy, sosialt og miljøvennlig å lage mat på solgrill, og nordmenn kan glede seg til å gjøre dette neste sommer, sier Larsen.

Verdensledende forskning fra NTNU
Forskningen har vært et samarbeidsprosjekt mellom NTNU og seks afrikanske universitet, med god støtte fra Forskningsrådets NORGLOBAL-program. Forskningsmiljøet ved Energi- og prosessteknikk ved NTNU har jobbet med dette i flere år og har kommet fram til verdensledende forskning. Professor Ole Jørgen Nydal og doktorgradsstipendiat Asfafaw H.Tesay har stått sentralt i utviklingen av teknologien.

– Vi har vært i både USA, Etiopia og India for å undersøke markedet, og vi vet nå at dette er verdensledende teknologi. Det finnes ikke lignende løsninger på markedet, men behovet er stort og vi har allerede interesserte kunder, sier Seim.

 

Info:
● Morpho Solar er et nytt spinoff-selskap fra NTNU som lager termiske varmelagre for solgriller, se morphosolar.com
● Morpho Solar vant fredag Grønn Fases Energipris for sin innovative teknologi
● Bedriften drives av Guro Grytli Seim og Even Haug Larsen som begge er studenter på  NTNUs Entreprenørskole.
● Teknologien er utviklet på institutt for Energi- og prosessteknikk ved NTNU, med støtte fra programmet NORGLOBAL i Forskningsrådet.
● Bedriften har tidligere fått støtte fra Spark NTNU, TrønderEnergi, CenSES og NTNU Discovery.
● Tankesmia Grønn Fase deler annethvert år ut en pris for beste idé som fremmer miljø- og klimavennlig energi. Mer info på gronnfase.org

Kontaktinfo:
Even Haug Larsen
even@morphosolar.com
+47 917 68 616
 


Vinner av Grønn fases energipris, phd.kandidat Tor Haakon Bakken ved NTNU

Tor Haakon Bakken overrekkes Grønn Fases Energipris av minister Tord Lien.PhD-kandidat Tor Haakon Bakken ved Institutt for vann- og miljøteknikk og CEDREN har vunnet Grønn Fase sin energipris 2014 for en idé om gjenvinning av energi fra varmt spillvann. Prisen på kroner 50 000 ble fredag 15. august delt ut av olje- og energiminister Tord Lien.

Siden opprettelsen av Grønn Fase i 2009, har det annen hvert år blitt delt ut en pris for den beste idé/konsept/prosjektskisse innenfor miljø- og klimavennlig energi. Den overordnede oppgaven som tankesmia søker å løse er: Hvordan kan Norge bidra med teknologi for å løse energi- og klimautfordringene våre? I konkurranse med en rekke andre innsendte forslag trakk Bakkens idé det lengste strået.

15.08.2014

Vinner av Grønn fases energipris, phd.kandidat Tor Haakon Bakken ved NTNU

Tor Haakon Bakken overrekkes Grønn Fases Energipris av minister Tord Lien.PhD-kandidat Tor Haakon Bakken ved Institutt for vann- og miljøteknikk og CEDREN har vunnet Grønn Fase sin energipris 2014 for en idé om gjenvinning av energi fra varmt spillvann. Prisen på kroner 50 000 ble fredag 15. august delt ut av olje- og energiminister Tord Lien.

Siden opprettelsen av Grønn Fase i 2009, har det annen hvert år blitt delt ut en pris for den beste idé/konsept/prosjektskisse innenfor miljø- og klimavennlig energi. Den overordnede oppgaven som tankesmia søker å løse er: Hvordan kan Norge bidra med teknologi for å løse energi- og klimautfordringene våre? I konkurranse med en rekke andre innsendte forslag trakk Bakkens idé det lengste strået.

Vinneren Tor Haakon Bakken er ansatt som phd.kandidat ved Institutt for vann- og miljøteknikk ved NTNU. Han har bred erfaring og forskning innen forvaltning og utvikling av vann- og energiressurser, både nasjonalt og internasjonalt. Bakken har 20 års erfaring med anvendt forskning han startet doktorgradsarbeidet, som riktignok er på et annet tema enn hva han vant Grønn Fase-prisen for.

- Tor Haakon Bakken, hvordan kom du opp med din ide?

- Idéen baserer seg på den nærmest banale observasjonen at vi bokstavelig talt skyller ut masse energi gjennom varmt vann i hver eneste husholdning i Norge, noe vi heller kunne ta vare på og gjenbruke. Grove nasjonale overslag tyder på at mange husholdninger bruker kanskje opp mot 30 % av sitt energiforbruk til oppvarming av vann, gjennom dusjing, bruk av vaskemaskin og oppvaskmaskin og matlaging. Internasjonale tall jeg har sett er enda høyere. Grunnet vannets høye varmekapasitet er dette egentlig energi i ganske konsentrert form som vi ikke burde sende rett ut av husene våre. 

- Hvorfor tror du at akkurat din ide nådde toppen?

- Som nevnt,  hvis man legger sammen forbruket til oppvarming av vann i samtlige norske husstander så vi vil se at en ganske stor andel av el-produksjonen i Norge går til oppvarming, og et stort forbruk innebærer også et stort potensiale for redusert forbruk. En liten reduksjon i forbruk i samtlige husholdninger vil totalt sett utgjøre et stort produksjonsvolum, og vil drmed kunne være et klimatiltak som kan bidra sammen med mange andre tiltak som må på plass. For den enkelte husholdning vil dette også kunne innebære en økonomisk besparelse, gitt at investeringskostnaden er fornuftig. Jeg tror dette kan bli det neste store ENØK-tiltaket i norske hjem og bli et tiltak slik varmepumper er og har vært.

- Kort fortalt, hva går din ide ut på?

- Ideen går ut på å ta vare på energien i spillvannet før det når det kommunale avløpssystemet og avkjøles gjennom sammenblanding med overvann og vann fra grunnen. Jeg foreslår å utvikle et system som automatisk skiller varmt fra kaldt vann i avløpssystemet i huset, dvs. før vannet slippes ut, ‘tappe' energien i det varme vannet gjennom, for eksempel til oppvarming av varmtvannsbereder eller rom, før det avkjølte vannet slippes tilbake til avløpsledningen og ut sammen med det kalde vannet. 

- Hvorfor er denne ideen god?

- Ved å separere det varme fra det kalde vannet allerede høyt oppe i rørsystemet, dvs. ‘rett under vasken der pastavannet helles ut', varmt vann fra oppvask- og vaskemaskin og varmt dusjvann tilføres, beholder man en høy temperatur på vannet med et større potensiale for uthenting av energi enn om energigjenvinningen for eksempel gjøres først på renseanlegget.

- NTNUs visjon er Kunnskap for en bedre verden, hvordan tror du din ide kan bidra til det?

- Ja, jeg tror en realisering av denne ideen vil kunne bidra til å få ned energiforbruket der den anvendes. Energiproduksjon og -forbruk står for en veldig stor andel av klimautslippene globalt, og både en overgang til fornybare kilder og reduksjon i forbruket er viktige tiltak i klimaarbeidet. I Norge er vi i den unike situasjon at nesten all elektrisitetsproduksjon kommer fra vann, og en liten andel vind, men slik er langt fra situasjon i resten av verden.  

Vi ønsker å gratulere Tor Haakon Bakken, NTNU med prisen og ønsker han lykke til videre med ideen og prosjektet. Kanskje ser vi teknologien installert under vasken hjemme eller i kjelleren innen kort tid, velkommen skal den være.

 

Ingjerd Strand


IVTs stjerneforskere

Professor Carlos Dorao. Foto: Terje Trobe, Trondheim/NTNUFørsteamanuensis Jianying He. Foto: Terje Trobe, Trondheim/NTNU

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi har fått med to forskere i NTNUs nye stjerneprogram. Carlos Dorao og Jianying He er plukket ut som to av 17 spesielt lovende forskere ved NTNU 

IVTs stjerneforskere

Professor Carlos Dorao. Foto: Terje Trobe, Trondheim/NTNUFørsteamanuensis Jianying He. Foto: Terje Trobe, Trondheim/NTNU

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi har fått med to forskere i NTNUs nye stjerneprogram. Carlos Dorao og Jianying He er plukket ut som to av 17 spesielt lovende forskere ved NTNU 

Dorao er professor ved Institutt for energi- og prosessteknikk, og He er førsteamanuensis ved Institutt for konstruksjonsteknikk.

Førsteamanuensis Jianying He. Foto: Terje Trobe, Trondheim/NTNUProfessor Carlos Dorao. Foto: Terje Trobe, Trondheim/NTNU

NTNU ønsker å dyrke frem flere eliteforskere, og 17 unge forskere på NTNU er plukket ut til å bli med i Stjerneprogrammet. Forskerne har allerede utmerket seg internasjonalt innenfor sine fagfelt, og jobber med alt fra økonomisk historie til nanoteknologi og medisin.

17 forskere på NTNU er plukket ut til å bli med i Stjerneprogrammet. Foto: Terje Trobe, Trondheim/NTNU

Ved hjelp av mentorer, opphold i utlandet, samlinger, penger og Olympiatoppens kompetanse innen talentutvikling skal forskerne settes bedre i stand til å kapre flere internasjonale verdensmesterskap innen forskning.

Omtale av de to fra nettsiden om NTNUs stjerneforskere:

Carlos Dorao:

Mine forskningsområder dekker spørsmål knyttet til varme og masseoverføring og bruk av dette i utviklingen av mer effektive prosesser kombinert med multifase og multikomponent separasjonsproblemer i olje- og gassindustrien.

Jianying He:

Jeg jobber innen nanoskala testing og multiskala simulering. Jeg leder for tiden de nanomekaniske testaktivitetene ved NTNU Nanomekaniske Lab. Mitt hovedfokus er rettet mot nanopetroleumsteknologi og nanoteknologi for energiapplikasjoner.


Ingrid Schjølberg skal lede satsingen på Havromsvitenskap – og teknologi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nå er lederne for 3 av 4 nye tematiske satsingsområder ansatt. Sammen med mange forskere skal de løse utfordringer knyttet til havet, energispørsmål og en bærekraftig samfunnsutvikling. Ingrid Schjølberg skal lede satsingen på Havromsvitenskap – og teknologi.

Ingrid Schjølberg skal lede satsingen på Havromsvitenskap – og teknologi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nå er lederne for 3 av 4 nye tematiske satsingsområder ansatt. Sammen med mange forskere skal de løse utfordringer knyttet til havet, energispørsmål og en bærekraftig samfunnsutvikling. Ingrid Schjølberg skal lede satsingen på Havromsvitenskap – og teknologi.

-Havromsvitenskap- og teknologi har vært og er veldig viktig for Norge med sin lange kystlinje, kontinentalsokkel og maritime tradisjoner. Vi har en sterk maritim olje- og gassindustri.  Jeg gleder meg til å arbeide med dette området, det har et stort potensiale og vil i fremtiden gi muligheter for industriutvikling innenfor blant annet sjømatproduksjon, mineralutvinning og energiproduksjon. Det er behov for tverrfaglige løsninger som bare kan utvikles gjennom samarbeid på tvers av NTNUs fagmiljøer. Det vil også i fremtiden være viktig å ha erfaringsoverføring mellom kompetanse- og fagområder, sier Ingrid Schjølberg

-Vi mener at NTNU kan løse mer komplekse samfunnsutfordringer gjennom å ha slike tematiske satsningsområder fordi dette medfører at forskere fra for eksempel filosofi og teknologi jobber tettere sammen, sier rektor Gunnar Bovim.

Dette er de nye lederne

I tillegg til at Ingrid Schjølberg skal lede satsingen på Havromsvitenskap – og teknologi, er det nå klart at Annik Magerholm Fet skal lede satsingen på Bærekraftig, og Olav Bjarte Fosso skal lede satsingen på Energi. Alle jobber i dag ved NTNU som professorer. Lederen for den siste satsingen, Helse og velferdsteknologi, blir trolig ansatt over sommeren. Schjølberg klart for seg hva som blir den mest spennende oppgaven i tiden fremover

-Det er å utvikle store tverrfaglig forskningsprosjekt og videreutvikle samarbeidet med andre fremragende forskningsmiljøer i EU.

Samarbeid med næringslivet

Rektor Gunnar Bovim har vært klar på at lederne også kommer til å ta en forskningspolitisk rolle, og ta initiativ til et tett samarbeid med næringslivet. Schjølberg tror dette blir en sentral del av jobben.

- Det er svært viktig både for å utvikle felles forskningsprosjekt men også for at forskningsresultatene raskt skal kunne anvendes i industrien, og dermed bidra til innovasjon og verdiskapning.  Norge bør kunne bli best på grønn sjøtransport, sjømatproduksjon, kartlegging og overvåkning av havrommet og energiproduksjon fra havet. Studentene må også knyttes opp mot reelle problemstillinger for å være best mulig rustet til en jobb innenfor dette feltet.

– Jeg er glad for at disse lederne nå er på plass. Dette vil føre til ny og større fart på områder som er viktige for NTNUs samfunnsbidrag. Jeg ønsker de alle velkommen, og ser frem til et godt og nært samarbeid, sier rektor Gunnar Bovim.

Jon Are Nilsen

Asbjørn Rolstadås fikk Kongens fortjenestemedalje

Asbjørn Rolstadås fikk tildelt H.M Kongens fortjenestemedalje. Foto: Kaja Vik

H.M Kongen har tildelt professor Asbjørn Rolstadås Kongens fortjenestemedalje for sitt pionerarbeid innen prosjektledelse i Norge.
- min første reaksjon var spontan glede. Dette kom svært uventet, sier Rolstadås.
 

Asbjørn Rolstadås fikk Kongens fortjenestemedalje

Asbjørn Rolstadås fikk tildelt H.M Kongens fortjenestemedalje. Foto: Kaja Vik

H.M Kongen har tildelt professor Asbjørn Rolstadås Kongens fortjenestemedalje for sitt pionerarbeid innen prosjektledelse i Norge.
- min første reaksjon var spontan glede. Dette kom svært uventet, sier Rolstadås.
 

Asbjørn Rolstadås er professor i prosjektledelse og prodekan for forskning ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi. Han jobber til daglig ved Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk. Hans faglige hovedområde er prosjektledelse og han har totalt publisert mer enn 280 arbeider innenfor ulike områder relatert til dette.

Asbjørn Rolstadås har bygget opp fagmiljø som har hatt stor betydning for gjennomføring av olje- og gassprosjekter i Norge. Foto: Kaja Vik


Rolstadås har vært en pådriver i arbeidet med innføring og effektivisering av prosjekter og prosjektledelse i Norge og har mer enn 30 års erfaring fra utdanning og forskning i prosjektledelse. Han har deltatt i studier av større offentlige prosjekter eksempelvis olje- og gassprosjekter på Kontinentalsokkelen og har gjennomført store forskningsprosjekter innenfor risiko i prosjekter og beregning av kostnadsestimater. Han har etablert et eget forskningssenter, Norsk Senter for Prosjektledelse (NSP), for å forske ytterligere på forbedringer som kommer Norge som nasjon og et stort antall offentlige og private virksomheter til gode. I NSP er blant annet Statsbygg, Telenor, Statoil, Jernbaneverket, Forsvaret og Statnett medlemmer, sammen med flere andre offentlige og private organisasjoner som drar nytte av forskningen hans.

- jeg antar at årsaken til at jeg har fått fortjenestemedaljen, er at jeg i sin tid tok initiativ til å bygge opp et fagmiljø på prosjektledelse på NTNU, og som senere har hatt betydning for gjennomføring av olje- og gassprosjekter i Norge, sier Rolstadås.

Han har også utviklet et eget senter for etter- og videreutdanning innenfor prosjektledelse på NTNU, som eksempelvis gjennomførte 33 ulike kurs i prosjektledelse i 2012, samt ulike emner for sivilingeniørstudiet. Han har ledet store prosjekter, herunder forskningsprosjekter innenfor EUs rammeprogrammer og har på denne måten bidratt til fokus på dette området i EU og internasjonalt.

Asbjørn Rolstadås er en anerkjent fagperson i prosjektledelse både nasjonalt og internasjonalt. Han har forelest på utallige konferanser i inn- og utland og er svært ettertraktet internasjonalt. Han har gitt ut bøker og artikkelsamlinger på kjente forlag og i de beste internasjonale journalene. Han samarbeider med de ledende ekspertene i verden på sitt fagområde.

Dekan Ingvald Strømmen gratulerer Asbjørn Rolstadås med H.M Kongens fortjenestemedalje og fremragende innsats over mange år. Foto: Kaja Vik
 

Han er tidligere president i Norges tekniske vitenskapsakademi (NTVA) og medlem av Det kongelige norske videnskabers selskap (DKNVS), Ingeniørsakademien (IVA) i Sverige samt European Academy of Industrial Management (AIM). Han er medlem av Editorial Board for en rekke tidsskrifter og er grunnlegger av en internasjonal journal. Han er æresmedlem i flere organisasjoner som har fokus på IT-prosjekter, blant annet Den norske Dataforening.

- hva betyr dette for deg?

- det betyr to ting. Det første er at det er hyggelig å få en nasjonal anerkjennelse av den innsatsen jeg har lagt ned over mange år. Det gir inspirasjon og glede. Det andre er at det er hyggelig og inspirerende i forhold til mine kolleger som har tatt initiativet til dette og fremmet søknad overfor regjeringen.

Vi gratulerer med fremragende innsats!

Les hele begrunnelsen for tildelingen her

Mediesaker:
Adressa: Utviklet prosjektkunnskap

Universitetsavisa: Fikk H.M Kongens fortjenestemedalje

 


 

Jon Are Nilsen

DNV GL Fuel Fighter går for verdensrekord

Denne uken avduket studentene på NTNU sin helt nye bil som skal gå for seier i årets Shell Eco-marathon. Målet er å sette ny verdensrekord i å kjøre lengst mulig på en energimengde som tilsvarer en liter bensin.

DNV GL Fuel Fighter går for verdensrekord

Denne uken avduket studentene på NTNU sin helt nye bil som skal gå for seier i årets Shell Eco-marathon. Målet er å sette ny verdensrekord i å kjøre lengst mulig på en energimengde som tilsvarer en liter bensin.

Shell Eco-marathon er en verdensomspennende konkurranse hvor lag fra ulike studentmiljøer deltar med sine egenkonstruerte biler. NTNU har deltatt i flere år i den såkalte Urban Concept-klassen, som krever at bilen blant annet må ha fire hjul og ratt. Denne bilen skal NTNU delta med i år også, men i tillegg har de bygget en helt ny bil til Prototype-klassen, hvor det meste er tillatt.

- Vi har brukt rundt 10 000 arbeidstimer på denne bilen, og den er bygget for å gi så lite luftmotstand som overhodet mulig. Bilen er formet som en dråpe på tre hjul, og er bygget i karbonfiber, sier Isak Nordal, som er en av de 18 teammedlemmene på Shell Eco-marathon laget til NTNU.

Karosseriet veier i underkant av 14 kg, og den er drevet av en liten elmotor som blant annet får sin energi fra solcellepaneler. Målet er å sette ny verdensrekord i å kjøre lengst mulig på en energimengde som tilsvarer en liter bensin.

Onsdag ble bilen avduket foran nesten 100 medstudenter, sponsorer og presse på NTNU i Trondheim.

- Den nye bilen vekker mye oppmerksomhet, og det er gøy at vi stiller med to biler fra Norge i år, sier teamets presseansvarlig Kyle Lapointe.

Årets NTNU-team i Shell Eco-marathon består av Isak Nordal fra Flisa, Johannes Aalberg fra Oppdal, Lierni Imaz fra Spania, Marius Kyllo fra Malvik, Mats Bøvre fra Sandefjord, Håkon Trømborg fra Tranby, Eirik Mo fra Seljord, Birgitte Litsheim Refsland fra Egersund, Espen Undheim fra Bryne, Vebjørn Røed Myklebust fra Volda, Kyle Lapointe fra Canada, Myselie Nguyen fra Trondheim, Polina Dobrovolskaia, Nasim Ghanizadeh fra Iran, Ola Bauck fra Oslo, Ørjan Brenne fra Skogn, Nikita Sinansky fra Russland og Katya Zhitkova fra Russland.

Årets Shell Eco-marathon arrangeres i nederlandske Rotterdam fra den 15. til den 18. mai. 


Lik oss på Facebook!


Disputaser ved IVT

 

Hva - når - hvor?

Annet som skjer:


Feiring av professorene Faltinsen og Moan

19-20 mai ble professorene Odd M. Faltinsen og Torgeir Moan hedret for sin innsats over 40 år innen marin teknologi. 400 gjester fra alle verdenshjørner var invitert til seminaret som også markerte 70-årsdagene til de to nestorene.

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •