Teknologi for bærekraft og nyskaping

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) har sin virksomhet innenfor NTNUs teknisk-naturvitenskapelige hovedprofil, og tilbyr over 30 ulike studieprogram. Vi er en vesentlig bidragsyter innenfor sivilingeniør- og doktorgradsutdanning i Norge og bidrar med aktuell kunnskapsproduksjon nasjonalt og internasjonalt. Tett samarbeid med næringsaktører sørger for at forskning og undervisning på fakultetet er internasjonalt fremragende.

NTNU hovedbygget med miljøbil. Foto: Christine Sætre

Hva rører seg?

NRK: Terrorforskning på NTNU

 

 

Professor Magnus Langseth blir intervjuet av Norgesglasset

I går var det høytidelig åpning av shock tuben på Institiutt for konstruksjonsteknikk. Hør intervju på "Norgesglasset" med professor Magnus Langseth og stipendiat Vegard Aune 

Stipendiat Vegard Aune blir intervjuet av NRK inni Shock tuben


Professor Torgeir Moan utnevnt til æresdoktor

Slik ser en stolt æresdoktor ut

Professor Torgeir Moan ble fredag utnevnt til æresdoktor ved Aalto Universitet i Finland

Professor Torgeir Moan utnevnt til æresdoktor

Slik ser en stolt æresdoktor ut

Professor Torgeir Moan ble fredag utnevnt til æresdoktor ved Aalto Universitet i Finland

Professor Moan ble unevnt til æresdoktor ved Aalto Universitet på en høytidelig seremoni i Finland sist fredag. Den ny-utnevnte æresdoktoren er professor ved Institutt for marin teknikk, og en av verdens fremste eksperter på design av marine strukturer og risiko- og pålitelighetsanalyser av marine strukturer og operasjoner.

Universitetet i Aalto begrunner utnevningen av Moan som æresdoktor slik:

«Han har fått mange vitenskaplige bemerkelser og er blant annet medlem av Royal Academy of Engineering. Professor Moans innsats i ulykkesutredninger har vært av stor betydning. Han har utviklet mange internasjonale standarder i strukturplanlegging blant annet for fartøyer. Professor Torgeir Moan er sjefredaktør for tidskriftet Marine Structures og medlem av redaksjonene i flere andre vitenskapelige tidsskrifter. Professor Moan var medlem i evalueringspanelet for Mechanical Engineering and Automation da Aalto-universitetets forskning ble evaluert. Nå er han leder for den vitenskapelige støttegruppen ved Högskolan för ingenjörsvetenskaper ved Aalto-universitetet.»

Vi gratulerer Professor Torgeir Moan med æresdoktor-tittelen!


Dekanens blogg: NTNU på rett vei

Gunnar Bovim, Terje Moe Gustavsen, Marit Brandsegg og Ingvald Strømmen

Dekan Ingvald Strømmen blogger om avtalen mellom Statens vegvesen og NTNU.

 

Dekanens blogg: NTNU på rett vei

Gunnar Bovim, Terje Moe Gustavsen, Marit Brandsegg og Ingvald Strømmen

Dekan Ingvald Strømmen blogger om avtalen mellom Statens vegvesen og NTNU.

 

 Innlegget kan du lese på forskning.no her


Statens vegvesen og NTNU har inngått avtale

Rektor Gunnar Bovim og Vegsjef Terje Moe Gustavsen er fornøyd med avtalen

En ny samarbeidsavtale mellom NTNU og Statens vegvesen gjør det mulig med en historisk satsing på kompetanseutvikling i samferdselssektoren. Avtalen finansierer 30 nye PhD-stipendater.

Statens vegvesen og NTNU har inngått avtale

Rektor Gunnar Bovim og Vegsjef Terje Moe Gustavsen er fornøyd med avtalen

En ny samarbeidsavtale mellom NTNU og Statens vegvesen gjør det mulig med en historisk satsing på kompetanseutvikling i samferdselssektoren. Avtalen finansierer 30 nye PhD-stipendater.

Avtalen kommer dagen etter at samferdselssektoren ser ut til å bli en av de store vinnerne på regjeringens statsbudsjett for 2015. Det var rektor Gunnar Bovim og Vegdirektør Terje Moe Gustavsen som signerte avtalen torsdag kveld.

Utvikler morgendagens kompetanse
- Det er meget tilfredsstillende at Statens vegvesen, gjennom denne avtalen, bidrar til at det er mulig med en historisk stor satsning på kompetanseutvikling innenfor samferdselssektoren. Avtalen vil bidra til en kraftig økning av forskningsaktiviteten i årene framover, sa rektor Gunnar Bovim i sin tale etter signeringen av avtalen. 

Og han la til: - Aldri før har vi hatt så mange PhD-studenter innenfor dette fagområdet. Det vil samtidig føre til en kvalitetshevning også av masterutdanningen som er viktig for hele sektoren.  Nå skal vi utvikle kompetanse for morgendagens transportinfrastruktur.

Imponert over NTNU

Det var Vegdirektør Terje Moe Gustavsen som signerte avtalen på vegne av Statens Vegvesen. Han er svært imponert over hvor mye kompetanse NTNU leverer til samferdselssektoren, og mener at NTNUs forskning i årene vil bli helt avgjørende for de store utbyggingsprosjektene som kommer i årene fremover.

- La oss ta fergefri E39 som et eksempel. Hvis vi skal lykkes med dette prosjektet må vi bygge broer som vi ikke er i nærheten av å klare i dag. Den lengste broen er i dag under 2.000 meter, men for å få til fergefri E39 må vi bygge broer som er over dobbelt så lange. Vi håper at denne avtalen kan bidra til forskning og kunnskap som kan løse disse utfordringene, sa Moe Gustavsen.

30 nye PhD-avtaler

Det er Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi – og studieprogrammet for bygg- og miljøteknikk – som er hovedleverandører av viktig kompetanse til Statens vegvesen og hele byggnæringen. Dekan Ingvald Strømmen er meget fornøyd med at det er hans fakultet, på vegne av NTNU, som forvalter samarbeidsavtalen.

- Dette er en avtale som er viktig for hele NTNU. Vi har valgt strategiske forskningsområder på bakgrunn av behovene i norsk næringsliv og forvaltning og forventet tilgang på finansiering. Et av de fire satsningsområdene er infrastruktur med trygge, effektive og miljøvennlige transportløsninger for vei, jernbane og sjø. Denne samarbeidsavtalen vil finansiere opp mot 30 PhD-avtaler, det vil gi oss et meget godt grunnlag for et videre langsiktig samarbeid til stor nytte både for NTNU, Statens vegvesen og samfunnet, sier Strømmen.


Gullgruve på havets bunn

Gull, sølv,sink og kobber til en verdi av 1000 milliarder kroner kan ligge langs Antlanterhavsryggen mellom Jan Mayen og Svalbard. Det viser estimater som forskere har gjort. Norge som nasjon må sette i gang forskningsprosjekter for å verifisere funnene.

Ingvald Strømmens blogg på forskning.no:

Gullgruve på havets bunn

Gull, sølv,sink og kobber til en verdi av 1000 milliarder kroner kan ligge langs Antlanterhavsryggen mellom Jan Mayen og Svalbard. Det viser estimater som forskere har gjort. Norge som nasjon må sette i gang forskningsprosjekter for å verifisere funnene.

Les dekan Ingvald Strømmens blogg på forskning.no her


Lik oss på Facebook!


Disputaser ved IVT

 

Hva - når - hvor?

Annet som skjer: