• Forbrenning og varme
   

  Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
 • AUR-Lab
   

  Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
 • Student ved solreflektor
   
  Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
 • Arctic researcher
   
  Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

- Teknologi for bærekraft og nyskaping

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) har sin virksomhet innenfor NTNUs teknisk-naturvitenskapelige hovedprofil, og tilbyr over 30 ulike studieprogram. Vi er en vesentlig bidragsyter innenfor sivilingeniør- og doktorgradsutdanning i Norge og bidrar med aktuell kunnskapsproduksjon nasjonalt og internasjonalt. Tett samarbeid med næringsaktører sørger for at forskning og undervisning på fakultetet er internasjonalt fremragende.