Teknologi for bærekraft og nyskaping

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) har sin virksomhet innenfor NTNUs teknisk-naturvitenskapelige hovedprofil, og tilbyr over 30 ulike studieprogram. Vi er en vesentlig bidragsyter innenfor sivilingeniør- og doktorgradsutdanning i Norge og bidrar med aktuell kunnskapsproduksjon nasjonalt og internasjonalt. Tett samarbeid med næringsaktører sørger for at forskning og undervisning på fakultetet er internasjonalt fremragende.

NTNU hovedbygget med miljøbil. Foto: Christine Sætre

Hva rører seg?

IPT invitert til samarbeid med Mexico

I forrige uke var instituttleder for IPT, Egil Tjåland i Mexico City. IPT var sammen med SINTEF og Arild Nystad fra IO-senteret, invitert til Mexico av den norske ambassadøren, Merethe Nergaard.

IPT invitert til samarbeid med Mexico

I forrige uke var instituttleder for IPT, Egil Tjåland i Mexico City. IPT var sammen med SINTEF og Arild Nystad fra IO-senteret, invitert til Mexico av den norske ambassadøren, Merethe Nergaard.

De hadde samtaler om økt samarbeid med Mexico innen forskning og utdanning innen petroleumssektoren. Ambassadøren var vert gjennom hele uken, og de hadde møter med det største universitetet i Mexico (UNAM, 337.000 studenter!), Statsoljeselskapet Pemex, Forskningsinstituttet IMP, samt det meksikanske oljedirektoratet CNH.

Se pressemelding fra ambassaden her


Dekanens blogg: NTNU på rett vei

Gunnar Bovim, Terje Moe Gustavsen, Marit Brandsegg og Ingvald Strømmen

Dekan Ingvald Strømmen blogger om avtalen mellom Statens vegvesen og NTNU.

 

Dekanens blogg: NTNU på rett vei

Gunnar Bovim, Terje Moe Gustavsen, Marit Brandsegg og Ingvald Strømmen

Dekan Ingvald Strømmen blogger om avtalen mellom Statens vegvesen og NTNU.

 

 Innlegget kan du lese på forskning.no her


Statens vegvesen og NTNU har inngått avtale

Rektor Gunnar Bovim og Vegsjef Terje Moe Gustavsen er fornøyd med avtalen

En ny samarbeidsavtale mellom NTNU og Statens vegvesen gjør det mulig med en historisk satsing på kompetanseutvikling i samferdselssektoren. Avtalen finansierer 30 nye PhD-stipendater.

Statens vegvesen og NTNU har inngått avtale

Rektor Gunnar Bovim og Vegsjef Terje Moe Gustavsen er fornøyd med avtalen

En ny samarbeidsavtale mellom NTNU og Statens vegvesen gjør det mulig med en historisk satsing på kompetanseutvikling i samferdselssektoren. Avtalen finansierer 30 nye PhD-stipendater.

Avtalen kommer dagen etter at samferdselssektoren ser ut til å bli en av de store vinnerne på regjeringens statsbudsjett for 2015. Det var rektor Gunnar Bovim og Vegdirektør Terje Moe Gustavsen som signerte avtalen torsdag kveld.

Utvikler morgendagens kompetanse
- Det er meget tilfredsstillende at Statens vegvesen, gjennom denne avtalen, bidrar til at det er mulig med en historisk stor satsning på kompetanseutvikling innenfor samferdselssektoren. Avtalen vil bidra til en kraftig økning av forskningsaktiviteten i årene framover, sa rektor Gunnar Bovim i sin tale etter signeringen av avtalen. 

Og han la til: - Aldri før har vi hatt så mange PhD-studenter innenfor dette fagområdet. Det vil samtidig føre til en kvalitetshevning også av masterutdanningen som er viktig for hele sektoren.  Nå skal vi utvikle kompetanse for morgendagens transportinfrastruktur.

Imponert over NTNU

Det var Vegdirektør Terje Moe Gustavsen som signerte avtalen på vegne av Statens Vegvesen. Han er svært imponert over hvor mye kompetanse NTNU leverer til samferdselssektoren, og mener at NTNUs forskning i årene vil bli helt avgjørende for de store utbyggingsprosjektene som kommer i årene fremover.

- La oss ta fergefri E39 som et eksempel. Hvis vi skal lykkes med dette prosjektet må vi bygge broer som vi ikke er i nærheten av å klare i dag. Den lengste broen er i dag under 2.000 meter, men for å få til fergefri E39 må vi bygge broer som er over dobbelt så lange. Vi håper at denne avtalen kan bidra til forskning og kunnskap som kan løse disse utfordringene, sa Moe Gustavsen.

30 nye PhD-avtaler

Det er Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi – og studieprogrammet for bygg- og miljøteknikk – som er hovedleverandører av viktig kompetanse til Statens vegvesen og hele byggnæringen. Dekan Ingvald Strømmen er meget fornøyd med at det er hans fakultet, på vegne av NTNU, som forvalter samarbeidsavtalen.

- Dette er en avtale som er viktig for hele NTNU. Vi har valgt strategiske forskningsområder på bakgrunn av behovene i norsk næringsliv og forvaltning og forventet tilgang på finansiering. Et av de fire satsningsområdene er infrastruktur med trygge, effektive og miljøvennlige transportløsninger for vei, jernbane og sjø. Denne samarbeidsavtalen vil finansiere opp mot 30 PhD-avtaler, det vil gi oss et meget godt grunnlag for et videre langsiktig samarbeid til stor nytte både for NTNU, Statens vegvesen og samfunnet, sier Strømmen.


Professor Torgeir Moan utnevnt til æresdoktor

Slik ser en stolt æresdoktor ut

Professor Torgeir Moan ble fredag utnevnt til æresdoktor ved Aalto Universitet i Finland

Professor Torgeir Moan utnevnt til æresdoktor

Slik ser en stolt æresdoktor ut

Professor Torgeir Moan ble fredag utnevnt til æresdoktor ved Aalto Universitet i Finland

Professor Moan ble unevnt til æresdoktor ved Aalto Universitet på en høytidelig seremoni i Finland sist fredag. Den ny-utnevnte æresdoktoren er professor ved Institutt for marin teknikk, og en av verdens fremste eksperter på design av marine strukturer og risiko- og pålitelighetsanalyser av marine strukturer og operasjoner.

Universitetet i Aalto begrunner utnevningen av Moan som æresdoktor slik:

«Han har fått mange vitenskaplige bemerkelser og er blant annet medlem av Royal Academy of Engineering. Professor Moans innsats i ulykkesutredninger har vært av stor betydning. Han har utviklet mange internasjonale standarder i strukturplanlegging blant annet for fartøyer. Professor Torgeir Moan er sjefredaktør for tidskriftet Marine Structures og medlem av redaksjonene i flere andre vitenskapelige tidsskrifter. Professor Moan var medlem i evalueringspanelet for Mechanical Engineering and Automation da Aalto-universitetets forskning ble evaluert. Nå er han leder for den vitenskapelige støttegruppen ved Högskolan för ingenjörsvetenskaper ved Aalto-universitetet.»

Vi gratulerer Professor Torgeir Moan med æresdoktor-tittelen!


Sparebankstiftelsen gir en million til Ocean Space Explorer

Fra venstre: Per Magne Einang (MARINTEK), Tone Jensen (lærer Hoeggen Ungdomsskole), Sunniva Mathisen (elev Hoeggen Ungdomsskole), Trine Holm Evensen (elev Hoeggen Ungdomsskole), Torgeir Skirstad (DNB), Håvard Holm (NTNU-IMT), Trine Eggen (DNB), Håvard Krogstie (elev Hoeggen Ungdomsskole), Sverre Martinussen (elev Hoeggen Ungdomsskole), Sindre Flataunet (elev Hoeggen Ungdomsskole), Harald Ellingsen (NTNU-IMT). Foto: Maria Alejandra Inciarte Gulaker
Sparebankstiftelsen DNB NORD har gitt en million kroner til rekrutteringsprosjektet Ocean Space Explorer. 

- Dette er svært gledelig. Det betyr av vi nå kan få dette prosjektet ut til mange flere ungdomsskoleelever. Vi kan avholde flere kurs, vi kan sponse mer utstyr og utvikle læremidler, sier førsteamanuensis og prosjektleder ved Institutt for marin teknikk på NTNU Håvard Holm.

Sparebankstiftelsen gir en million til Ocean Space Explorer

Fra venstre: Per Magne Einang (MARINTEK), Tone Jensen (lærer Hoeggen Ungdomsskole), Sunniva Mathisen (elev Hoeggen Ungdomsskole), Trine Holm Evensen (elev Hoeggen Ungdomsskole), Torgeir Skirstad (DNB), Håvard Holm (NTNU-IMT), Trine Eggen (DNB), Håvard Krogstie (elev Hoeggen Ungdomsskole), Sverre Martinussen (elev Hoeggen Ungdomsskole), Sindre Flataunet (elev Hoeggen Ungdomsskole), Harald Ellingsen (NTNU-IMT). Foto: Maria Alejandra Inciarte Gulaker
Sparebankstiftelsen DNB NORD har gitt en million kroner til rekrutteringsprosjektet Ocean Space Explorer. 

- Dette er svært gledelig. Det betyr av vi nå kan få dette prosjektet ut til mange flere ungdomsskoleelever. Vi kan avholde flere kurs, vi kan sponse mer utstyr og utvikle læremidler, sier førsteamanuensis og prosjektleder ved Institutt for marin teknikk på NTNU Håvard Holm.


Øker teknologikompetansen i ungdomsskolen
For tre år siden ble nye teknologisk rettede valgfag innført i ungdomsskolen. Det var et behov for bedret opplegg, bøker og læremidler samt midler for kursing av lærerne. Ocean Space Explorer er et prosjekt i regi av NTNU og MARINTEK, hvor skolene kan søke om sponsing av utstyr og kurs.
- Vi vil gjerne at faget skal gi elevene et godt inntrykk av teknologi, så vi har laget et opplegg som oppfyller de fleste kompetansekrav, vi gir gratis kurs til lærere og vi sponser gratis utstyrspakker, sier Holm.
Per Magne Einang fra MARINTEK mener at gaven fra Sparebankstiftelsen DNB NORD muliggjør en enda sterkere satsing.
- Gaven fra sparebankstiftelsen gjør at arbeidet vi har startet kan gjennomføres med mye større styrke. En million er nok til å sponse mange skoler, gi kurs til mange lærere og utvikle nye spennende prosjekter.
Fra venstre: Harald Ellingsen (NTNU-IMT), Torgeir Skirstad (DNB), Håvard Holm (NTNU-IMT), Trine Eggen (DNB), Per Magne Einang (MARINTEK) Fotograf: Maria A. I. Gulaker

Sponser utstyr til 200 skoler
Ett og et halvt år etter at prosjektet startet har 200 skoler søkt om å få sponset utstyr. Sparebankstiftelsen DNB NORD delte i dag ut en million kroner til prosjektet.
- Vi vet at det er mye pugging i skolen som kanskje går i glemmeboken. Det vi synes er bra med «Ocean Space Explorer» -prosjektet er at kanskje mange forstår hvorfor også teorien er viktig når en får prøvd den ut i praksis, sier regionbanksjef Torgeir Skirstad.

Gir elevene innblikk i en spennende bransje
Pengene fra Sparebankstiftelsen kommer svært godt med, mener Harald Ellingsen som er leder for Institutt for marin teknikk på NTNU
- Vi er veldig glad for å få støtte fra Sparebankstiftelsen. Dette prosjektet er viktig fordi det er lagt opp slik at det gir elever og lærere både mestringsfølelse, en positiv opplevelse i teknologisk rettede fag og et lite innblikk i en spennende bransje. Prosjektene kan gi elevene ideer om en rekke utdanninger og yrker – både til land og vanns! De pengene vi har mottatt i dag betyr at vi kan fortsette og utvikle det gode rekrutteringsarbeidet som vi er i gang med.


Arntsen og Weibull vant SEG-pris

Arntsen og Weibull vant SEG-pris Professor Børge Arntsen og Post. Doc. Wiktor Waldemar Weibull vant "Best Poster Award" ved den store årlige Society of Exploration...

Arntsen og Weibull vant SEG-pris

Professor Børge Arntsen (til venstre i bildet) og Post. Doc. Wiktor Waldemar Weibull

Professor Børge Arntsen og Post. Doc. Wiktor Waldemar Weibull vant "Best Poster Award" ved den store årlige Society of Exploration Geophysicists (SEG)-konferansen i Denver, USA, i forrige uke. Her ser du de to stolte prisvinnerne med plakett (Børge Arntsen til venstre)


Dekanens blogg: ZERO-konferansen - den viktigste klimamøteplassen

ZERO-konferansen har utviklet seg til å bli den største og viktigste klima-møteplassen i Norge. Mer enn tusen beslutningstakere og fagfolk fra nærings- og samfunnsliv deltok denne uka i Oslo. Næringslivets klimapris ble også delt ut for første gang, og prisen gikk til batterifergen «Ampere»

Dekanens blogg: ZERO-konferansen - den viktigste klimamøteplassen

ZERO-konferansen har utviklet seg til å bli den største og viktigste klima-møteplassen i Norge. Mer enn tusen beslutningstakere og fagfolk fra nærings- og samfunnsliv deltok denne uka i Oslo. Næringslivets klimapris ble også delt ut for første gang, og prisen gikk til batterifergen «Ampere»

Les dekan Ingvald Strømmen blogg på forskning.no her


Dekanens blogg: SFI - suksess

Sist fredag ble spenningen endelig utløst! Forskningsrådet avslørte hvilke Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) de gir støtte til. IVT er utpekt som vertskap for ett nytt senter, og er til sammen involvert i hele ni nye senter – det er svært gledelig!

Dekanens blogg: SFI - suksess

Sist fredag ble spenningen endelig utløst! Forskningsrådet avslørte hvilke Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) de gir støtte til. IVT er utpekt som vertskap for ett nytt senter, og er til sammen involvert i hele ni nye senter – det er svært gledelig!

Les dekanens blogg på forskning.no


DN: Får oljebrønner til å snakke sammen

Professor Curtis Whitson fra IPT blir presentert på Gaselle-sidene i Dagens Næringsliv med bedriften Petrovit

DN: Får oljebrønner til å snakke sammen

Professor Curtis Whitson fra IPT blir presentert på Gaselle-sidene i Dagens Næringsliv med bedriften Petrovit

Les saken her:

Side 1

side 2


Verktøy mot utblåsninger

Dynamiske risikoanalyser er et nødvendig verktøy mot ulykker
på norsk sokkel. Les innlegg fra Ingrid Bouwer Utne, professor marin driftsteknikk, Ingrid Schjølberg, direktør for havromsvitenskap- og teknologi, Jan Erik Vinnem, professor operasjonell risikostyring, og Stein Haugen, professor risikoanalyse, Institutt for marin teknikk i Dagens Næringsliv.

Dagens Næringsliv:

Verktøy mot utblåsninger

Dynamiske risikoanalyser er et nødvendig verktøy mot ulykker
på norsk sokkel. Les innlegg fra Ingrid Bouwer Utne, professor marin driftsteknikk, Ingrid Schjølberg, direktør for havromsvitenskap- og teknologi, Jan Erik Vinnem, professor operasjonell risikostyring, og Stein Haugen, professor risikoanalyse, Institutt for marin teknikk i Dagens Næringsliv.

Les PDF-versjon av saken her

 


Gullgruve på havets bunn

Gull, sølv,sink og kobber til en verdi av 1000 milliarder kroner kan ligge langs Antlanterhavsryggen mellom Jan Mayen og Svalbard. Det viser estimater som forskere har gjort. Norge som nasjon må sette i gang forskningsprosjekter for å verifisere funnene.

Ingvald Strømmens blogg på forskning.no:

Gullgruve på havets bunn

Gull, sølv,sink og kobber til en verdi av 1000 milliarder kroner kan ligge langs Antlanterhavsryggen mellom Jan Mayen og Svalbard. Det viser estimater som forskere har gjort. Norge som nasjon må sette i gang forskningsprosjekter for å verifisere funnene.

Les dekan Ingvald Strømmens blogg på forskning.no her


Har du stemt?

Valget av Studenttinget for 2015 er i full gang og avsluttes førstkommende fredag klokken 16.00. Vi ønsker at flest mulig studenter benytter sin stemmerett til å velge sine representanter for det neste året.  

Valg av Studenttinget for 2015:

Har du stemt?

Valget av Studenttinget for 2015 er i full gang og avsluttes førstkommende fredag klokken 16.00. Vi ønsker at flest mulig studenter benytter sin stemmerett til å velge sine representanter for det neste året.  

IVT stiller med hele 9 kandidater til Studettinget. Det er sammen med SVT flest av alle fakulteter. Bruk din stemmerett!

Les om kandidatene og stem her


Dekanens blogg: Terrorforskning på NTNU

Trusselen om terror vil øke i fremtiden. NTNU satser nå på forskning på terrorsikring av konstruksjoner

Dekanens blogg: Terrorforskning på NTNU

Trusselen om terror vil øke i fremtiden. NTNU satser nå på forskning på terrorsikring av konstruksjoner

Les blogginnlegget på forskning.no her


NTNU med på HMS-laget

NTNU signerte på byggenæringens HMS-charter under BM-dagen på NTNU. –Vi ønsker at HMS i større grad skal være en rød tråd gjennom hele studieløpet, sier Tore Hoven, studieprogramleder for Bygg- og miljøteknikk på NTNU

NTNU med på HMS-laget

NTNU signerte på byggenæringens HMS-charter under BM-dagen på NTNU. –Vi ønsker at HMS i større grad skal være en rød tråd gjennom hele studieløpet, sier Tore Hoven, studieprogramleder for Bygg- og miljøteknikk på NTNU

Les saken på Byggenæringens Landsforening her


Dekanens blogg: Vil du være med på å skape lavutslippssamfunnet?

12.-13. november går den niende Zerokonferansen av stabelen. Temaet for årets konferanse er «Det grønne skiftet – veikart 2030» Dette er en av de viktigste møteplassene i Norden for inspirasjon til konkrete klimahandlinger

Dekanens blogg: Vil du være med på å skape lavutslippssamfunnet?

12.-13. november går den niende Zerokonferansen av stabelen. Temaet for årets konferanse er «Det grønne skiftet – veikart 2030» Dette er en av de viktigste møteplassene i Norden for inspirasjon til konkrete klimahandlinger

Les blogginnlegget fra Ingvald Strømmen på forskning.no her


Lik oss på Facebook!


Disputaser ved IVT

 

Hva - når - hvor?

Annet som skjer: