Teknologi for bærekraft og nyskaping

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) har sin virksomhet innenfor NTNUs teknisk-naturvitenskapelige hovedprofil, og tilbyr over 30 ulike studieprogram. Vi er en vesentlig bidragsyter innenfor sivilingeniør- og doktorgradsutdanning i Norge og bidrar med aktuell kunnskapsproduksjon nasjonalt og internasjonalt. Tett samarbeid med næringsaktører sørger for at forskning og undervisning på fakultetet er internasjonalt fremragende.

NTNU hovedbygget med miljøbil. Foto: Christine Sætre

Hva rører seg?

IVTs stjerneforskere

Professor Carlos Dorao. Foto: Terje Trobe, Trondheim/NTNUFørsteamanuensis Jianying He. Foto: Terje Trobe, Trondheim/NTNU

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi har fått med to forskere i NTNUs nye stjerneprogram. Carlos Dorao og Jianying He er plukket ut som to av 17 spesielt lovende forskere ved NTNU 

IVTs stjerneforskere

Professor Carlos Dorao. Foto: Terje Trobe, Trondheim/NTNUFørsteamanuensis Jianying He. Foto: Terje Trobe, Trondheim/NTNU

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi har fått med to forskere i NTNUs nye stjerneprogram. Carlos Dorao og Jianying He er plukket ut som to av 17 spesielt lovende forskere ved NTNU 

Dorao er professor ved Institutt for energi- og prosessteknikk, og He er førsteamanuensis ved Institutt for konstruksjonsteknikk.

Førsteamanuensis Jianying He. Foto: Terje Trobe, Trondheim/NTNUProfessor Carlos Dorao. Foto: Terje Trobe, Trondheim/NTNU

NTNU ønsker å dyrke frem flere eliteforskere, og 17 unge forskere på NTNU er plukket ut til å bli med i Stjerneprogrammet. Forskerne har allerede utmerket seg internasjonalt innenfor sine fagfelt, og jobber med alt fra økonomisk historie til nanoteknologi og medisin.

17 forskere på NTNU er plukket ut til å bli med i Stjerneprogrammet. Foto: Terje Trobe, Trondheim/NTNU

Ved hjelp av mentorer, opphold i utlandet, samlinger, penger og Olympiatoppens kompetanse innen talentutvikling skal forskerne settes bedre i stand til å kapre flere internasjonale verdensmesterskap innen forskning.

Omtale av de to fra nettsiden om NTNUs stjerneforskere:

Carlos Dorao:

Mine forskningsområder dekker spørsmål knyttet til varme og masseoverføring og bruk av dette i utviklingen av mer effektive prosesser kombinert med multifase og multikomponent separasjonsproblemer i olje- og gassindustrien.

Jianying He:

Jeg jobber innen nanoskala testing og multiskala simulering. Jeg leder for tiden de nanomekaniske testaktivitetene ved NTNU Nanomekaniske Lab. Mitt hovedfokus er rettet mot nanopetroleumsteknologi og nanoteknologi for energiapplikasjoner.


Ingrid Schjølberg skal lede satsingen på Havromsvitenskap – og teknologi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nå er lederne for 3 av 4 nye tematiske satsingsområder ansatt. Sammen med mange forskere skal de løse utfordringer knyttet til havet, energispørsmål og en bærekraftig samfunnsutvikling. Ingrid Schjølberg skal lede satsingen på Havromsvitenskap – og teknologi.

Ingrid Schjølberg skal lede satsingen på Havromsvitenskap – og teknologi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nå er lederne for 3 av 4 nye tematiske satsingsområder ansatt. Sammen med mange forskere skal de løse utfordringer knyttet til havet, energispørsmål og en bærekraftig samfunnsutvikling. Ingrid Schjølberg skal lede satsingen på Havromsvitenskap – og teknologi.

-Havromsvitenskap- og teknologi har vært og er veldig viktig for Norge med sin lange kystlinje, kontinentalsokkel og maritime tradisjoner. Vi har en sterk maritim olje- og gassindustri.  Jeg gleder meg til å arbeide med dette området, det har et stort potensiale og vil i fremtiden gi muligheter for industriutvikling innenfor blant annet sjømatproduksjon, mineralutvinning og energiproduksjon. Det er behov for tverrfaglige løsninger som bare kan utvikles gjennom samarbeid på tvers av NTNUs fagmiljøer. Det vil også i fremtiden være viktig å ha erfaringsoverføring mellom kompetanse- og fagområder, sier Ingrid Schjølberg

-Vi mener at NTNU kan løse mer komplekse samfunnsutfordringer gjennom å ha slike tematiske satsningsområder fordi dette medfører at forskere fra for eksempel filosofi og teknologi jobber tettere sammen, sier rektor Gunnar Bovim.

Dette er de nye lederne

I tillegg til at Ingrid Schjølberg skal lede satsingen på Havromsvitenskap – og teknologi, er det nå klart at Annik Magerholm Fet skal lede satsingen på Bærekraftig, og Olav Bjarte Fosso skal lede satsingen på Energi. Alle jobber i dag ved NTNU som professorer. Lederen for den siste satsingen, Helse og velferdsteknologi, blir trolig ansatt over sommeren. Schjølberg klart for seg hva som blir den mest spennende oppgaven i tiden fremover

-Det er å utvikle store tverrfaglig forskningsprosjekt og videreutvikle samarbeidet med andre fremragende forskningsmiljøer i EU.

Samarbeid med næringslivet

Rektor Gunnar Bovim har vært klar på at lederne også kommer til å ta en forskningspolitisk rolle, og ta initiativ til et tett samarbeid med næringslivet. Schjølberg tror dette blir en sentral del av jobben.

- Det er svært viktig både for å utvikle felles forskningsprosjekt men også for at forskningsresultatene raskt skal kunne anvendes i industrien, og dermed bidra til innovasjon og verdiskapning.  Norge bør kunne bli best på grønn sjøtransport, sjømatproduksjon, kartlegging og overvåkning av havrommet og energiproduksjon fra havet. Studentene må også knyttes opp mot reelle problemstillinger for å være best mulig rustet til en jobb innenfor dette feltet.

– Jeg er glad for at disse lederne nå er på plass. Dette vil føre til ny og større fart på områder som er viktige for NTNUs samfunnsbidrag. Jeg ønsker de alle velkommen, og ser frem til et godt og nært samarbeid, sier rektor Gunnar Bovim.

Jon Are Nilsen

Asbjørn Rolstadås fikk Kongens fortjenestemedalje

Asbjørn Rolstadås fikk tildelt H.M Kongens fortjenestemedalje. Foto: Kaja Vik

H.M Kongen har tildelt professor Asbjørn Rolstadås Kongens fortjenestemedalje for sitt pionerarbeid innen prosjektledelse i Norge.
- min første reaksjon var spontan glede. Dette kom svært uventet, sier Rolstadås.
 

Asbjørn Rolstadås fikk Kongens fortjenestemedalje

Asbjørn Rolstadås fikk tildelt H.M Kongens fortjenestemedalje. Foto: Kaja Vik

H.M Kongen har tildelt professor Asbjørn Rolstadås Kongens fortjenestemedalje for sitt pionerarbeid innen prosjektledelse i Norge.
- min første reaksjon var spontan glede. Dette kom svært uventet, sier Rolstadås.
 

Asbjørn Rolstadås er professor i prosjektledelse og prodekan for forskning ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi. Han jobber til daglig ved Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk. Hans faglige hovedområde er prosjektledelse og han har totalt publisert mer enn 280 arbeider innenfor ulike områder relatert til dette.

Asbjørn Rolstadås har bygget opp fagmiljø som har hatt stor betydning for gjennomføring av olje- og gassprosjekter i Norge. Foto: Kaja Vik


Rolstadås har vært en pådriver i arbeidet med innføring og effektivisering av prosjekter og prosjektledelse i Norge og har mer enn 30 års erfaring fra utdanning og forskning i prosjektledelse. Han har deltatt i studier av større offentlige prosjekter eksempelvis olje- og gassprosjekter på Kontinentalsokkelen og har gjennomført store forskningsprosjekter innenfor risiko i prosjekter og beregning av kostnadsestimater. Han har etablert et eget forskningssenter, Norsk Senter for Prosjektledelse (NSP), for å forske ytterligere på forbedringer som kommer Norge som nasjon og et stort antall offentlige og private virksomheter til gode. I NSP er blant annet Statsbygg, Telenor, Statoil, Jernbaneverket, Forsvaret og Statnett medlemmer, sammen med flere andre offentlige og private organisasjoner som drar nytte av forskningen hans.

- jeg antar at årsaken til at jeg har fått fortjenestemedaljen, er at jeg i sin tid tok initiativ til å bygge opp et fagmiljø på prosjektledelse på NTNU, og som senere har hatt betydning for gjennomføring av olje- og gassprosjekter i Norge, sier Rolstadås.

Han har også utviklet et eget senter for etter- og videreutdanning innenfor prosjektledelse på NTNU, som eksempelvis gjennomførte 33 ulike kurs i prosjektledelse i 2012, samt ulike emner for sivilingeniørstudiet. Han har ledet store prosjekter, herunder forskningsprosjekter innenfor EUs rammeprogrammer og har på denne måten bidratt til fokus på dette området i EU og internasjonalt.

Asbjørn Rolstadås er en anerkjent fagperson i prosjektledelse både nasjonalt og internasjonalt. Han har forelest på utallige konferanser i inn- og utland og er svært ettertraktet internasjonalt. Han har gitt ut bøker og artikkelsamlinger på kjente forlag og i de beste internasjonale journalene. Han samarbeider med de ledende ekspertene i verden på sitt fagområde.

Dekan Ingvald Strømmen gratulerer Asbjørn Rolstadås med H.M Kongens fortjenestemedalje og fremragende innsats over mange år. Foto: Kaja Vik
 

Han er tidligere president i Norges tekniske vitenskapsakademi (NTVA) og medlem av Det kongelige norske videnskabers selskap (DKNVS), Ingeniørsakademien (IVA) i Sverige samt European Academy of Industrial Management (AIM). Han er medlem av Editorial Board for en rekke tidsskrifter og er grunnlegger av en internasjonal journal. Han er æresmedlem i flere organisasjoner som har fokus på IT-prosjekter, blant annet Den norske Dataforening.

- hva betyr dette for deg?

- det betyr to ting. Det første er at det er hyggelig å få en nasjonal anerkjennelse av den innsatsen jeg har lagt ned over mange år. Det gir inspirasjon og glede. Det andre er at det er hyggelig og inspirerende i forhold til mine kolleger som har tatt initiativet til dette og fremmet søknad overfor regjeringen.

Vi gratulerer med fremragende innsats!

Les hele begrunnelsen for tildelingen her

Mediesaker:
Adressa: Utviklet prosjektkunnskap

Universitetsavisa: Fikk H.M Kongens fortjenestemedalje

 


 

Jon Are Nilsen

DNV GL Fuel Fighter går for verdensrekord

Denne uken avduket studentene på NTNU sin helt nye bil som skal gå for seier i årets Shell Eco-marathon. Målet er å sette ny verdensrekord i å kjøre lengst mulig på en energimengde som tilsvarer en liter bensin.

DNV GL Fuel Fighter går for verdensrekord

Denne uken avduket studentene på NTNU sin helt nye bil som skal gå for seier i årets Shell Eco-marathon. Målet er å sette ny verdensrekord i å kjøre lengst mulig på en energimengde som tilsvarer en liter bensin.

Shell Eco-marathon er en verdensomspennende konkurranse hvor lag fra ulike studentmiljøer deltar med sine egenkonstruerte biler. NTNU har deltatt i flere år i den såkalte Urban Concept-klassen, som krever at bilen blant annet må ha fire hjul og ratt. Denne bilen skal NTNU delta med i år også, men i tillegg har de bygget en helt ny bil til Prototype-klassen, hvor det meste er tillatt.

- Vi har brukt rundt 10 000 arbeidstimer på denne bilen, og den er bygget for å gi så lite luftmotstand som overhodet mulig. Bilen er formet som en dråpe på tre hjul, og er bygget i karbonfiber, sier Isak Nordal, som er en av de 18 teammedlemmene på Shell Eco-marathon laget til NTNU.

Karosseriet veier i underkant av 14 kg, og den er drevet av en liten elmotor som blant annet får sin energi fra solcellepaneler. Målet er å sette ny verdensrekord i å kjøre lengst mulig på en energimengde som tilsvarer en liter bensin.

Onsdag ble bilen avduket foran nesten 100 medstudenter, sponsorer og presse på NTNU i Trondheim.

- Den nye bilen vekker mye oppmerksomhet, og det er gøy at vi stiller med to biler fra Norge i år, sier teamets presseansvarlig Kyle Lapointe.

Årets NTNU-team i Shell Eco-marathon består av Isak Nordal fra Flisa, Johannes Aalberg fra Oppdal, Lierni Imaz fra Spania, Marius Kyllo fra Malvik, Mats Bøvre fra Sandefjord, Håkon Trømborg fra Tranby, Eirik Mo fra Seljord, Birgitte Litsheim Refsland fra Egersund, Espen Undheim fra Bryne, Vebjørn Røed Myklebust fra Volda, Kyle Lapointe fra Canada, Myselie Nguyen fra Trondheim, Polina Dobrovolskaia, Nasim Ghanizadeh fra Iran, Ola Bauck fra Oslo, Ørjan Brenne fra Skogn, Nikita Sinansky fra Russland og Katya Zhitkova fra Russland.

Årets Shell Eco-marathon arrangeres i nederlandske Rotterdam fra den 15. til den 18. mai. 


Lik oss på Facebook!


Disputaser ved IVT

Studiestart 2014

Studiestart 2014 - IVT


 

Hva - når - hvor?

Annet som skjer:


Feiring av professorene Faltinsen og Moan

19-20 mai ble professorene Odd M. Faltinsen og Torgeir Moan hedret for sin innsats over 40 år innen marin teknologi. 400 gjester fra alle verdenshjørner var invitert til seminaret som også markerte 70-årsdagene til de to nestorene.

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •