• Forbrenning og varme
   

  Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
 • AUR-Lab
   

  Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
 • Student ved solreflektor
   
  Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
 • Arctic researcher
   
  Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

- Teknologi for bærekraft og nyskaping

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) har sin virksomhet innenfor NTNUs teknisk-naturvitenskapelige hovedprofil, og tilbyr over 30 ulike studieprogram. Vi er en vesentlig bidragsyter innenfor sivilingeniør- og doktorgradsutdanning i Norge og bidrar med aktuell kunnskapsproduksjon nasjonalt og internasjonalt. Tett samarbeid med næringsaktører sørger for at forskning og undervisning på fakultetet er internasjonalt fremragende.

 

 


Boklansering: Ingeniøren og eventyret

Historien om sivilingeniøren og professoren Ole Didrik Lærum (1901-1972), er en nesten uvirkelig historie om en begavet norsk ingeniør som i løpet av yrkeskarrieren satte dype spor etter seg i utlandet og her hjemme. Mandag 16.mars lanseres boken her på NTNU.

 


Fri, 13 Mar 2015 21:15:46 +0100