Velkommen til Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap!

 

I løpet av livet vil alle mennesker måtte ta viktige valg eller gjøre endringer, og ha behov for hjelp, råd og veiledning til dette.Ved Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap utvikler vi tverrfaglig kompetanse om og for personer som ønsker å arbeide med læringsprosesser, rådgivning og ledelse. Vi tar utgangspunkt i at læring foregår kontinuerlig og overalt; i skole, arbeid og fritid. Les mer om hvem vi er og hva vi driver med.

Illustrasjonsbilde

 

Vil du studere voksnes læring eller rådgivningsvitenskap?

Vi tilbyr tre studieprogram:

I tillegg tilbyr vi etter- og viderutdanning i flere ulike emner: Karriererådgivningsverktøyet Profråd og emner innen relasjonsledelse, som også inngår i en erfaringsbasert mastergrad i organisasjon og ledelse.

 

Nyheter fra instituttet

Plassholder IVR

Ny artikkel av Jorun M. Stenøien og Ann-Marie Laginder. «Praktisk-estetisk læringsinteresse – en motkulturell verdi» publisert i Nordisk kulturpolitisk tidsskrift.
 
 
 
 

Plassholder IVRNy artikkel: Christin Tønseth (2015). Adults in the “new” competence regime – Acquiring “the sense of the game”. New Horizons in Adult Education and Human Resource Development. Volume 27, Issue 4, pages 4–18.

 

plassholderNy artikkel av Christin Tønseth: What's in it for me? Dimensions of work related motives in adult learning. I: Proceedings of the 2nd Teaching & Education Conference, Florence, Italy 16 - 19 September 2015. Prague, Czech Republic: International Institute of Social and Economic Sciences (IISES) 2015 ISBN 978-80-87927-16-8. s. 113-128 NTNU

bilde av boken

Ny bok: Kvalsund, Ragnvald; Fikse, Camilla. (2015) Rådgivningsvitenskap Helhetlige rådgivningsprosesser: relasjonsdynamikk,vekst, utvikling og mangfold. Fagbokforlaget. I denne boken finner du artikler som synliggjør noe av det faglige innholdet og bredden i kunnskapsområdet rådgivningsvitenskap.

 

Plassholder IVR

Ny artikkel: Håland, Erna; Osmundsen, Tonje. (2015) Entusiastisk etablering og kontinuerlig vedlikehold: samhandling på tvers av grenser innenfor helsetjenesten. Nordiske organisasjonsstudier. vol. 17 (3).

 

Ny studiekonsulent Christina OfstadNy ansatt ved IVR: Velkommen til Christina Ofstad som studiekonsulent! Christina vil være vikar for Berit Rau, som skal ut i permisjon til sommeren.

 

 

Blomsterbukett, akkreditering: Frank Schwichtenberg, CreativeCommons licencedVi gratulerer Liselott Aarsand og Oscar Amundsen med opprykk til professor! IVR har dermed nå 5 flotte professorer. (12.6.2015)

 

 

Plassholder IVR

Ny artikkel av Christin Tønseth i Procedia - Social and Behavioral Sciences: Teorier som brukes til å forklare "triggere" i voksnes læring er ofte koblet til livsløps- og livsfaseteorier. Funn presentert i denne artikkelen tyder på at utløsende faktorer ikke nødvendig er tett forbundet med viss alder eller en fase i voksnes liv. (16.4.2015)

 

Plassholder IVR

Ny artikkel i Uniped (01/2015) av Liselott Aarsand og Erna Håland i Uniped om hvordan studenter opplever samspillet mellom utdanning og arbeidsliv, med følgende funn: For å få til god sammenheng og relevans, så er det viktig å gi studentenes arbeidserfaring betydning, å legge til rette for involvering og forpliktelse, og å kultivere den genuine interesse. Konklusjonen er at et godt og holdbart samspill mellom utdanning og arbeidsliv handler om å finne en balanse mellom å både gi studentene muligheter for frihet, og stille krav til studentenes forpliktelse, når man legger til rette for læringssituasjoner. (16.4.2015)

 

Forside til boka "Innovasjonsarbeid"Ny bok av Aasen, T.M. & Amundsen, O. (2015) Innovasjonsarbeid. Organisasjon, kultur og ledelse. Forlaget skriver: Boka "har som målsetting å gi leseren en forståelse av og et vokabular for å snakke om innovasjonsarbeid i organisasjoner – og derigjennom bidra til innovasjon. Rammen for boken er innovasjon i etablerte organisasjoner, og forfatterne legger vekt på å behandle nyere tenking innen organisering og gjennomføring av innovasjonsarbeid. Den teoretiske innsikten illustreres av eksempler på erfaringer hentet fra praksisfeltet." (4.2.2015)

 

Plassholder IVRNy artikkel av Erna Håland og Line Melby om teknologi-mediert interaksjon i helsevesenet. Artikkelen er basert på resultater fra to ulike prosjekter; et om bruk av IKT-baserte verktøy i kompetanseutvikling av helsepersonell på Fosen og et om bruk av e-meldinger i helsevesenet. (2.2.2015)

 

Plassholder IVR

Ny artikkel av Erna Håland, Tove Røsstad og Tonje C. Osmundsen om hvordan et verktøy for helhetlig oppfølging av pasienter i hjemmet (HPH) kan fremme samhandlingen mellom kommunehelsetjenesten og spesialhelsetjenesten. Artikkelen er en del av en evaluering av samhandlingsreformen på oppdrag fra Norges forskningsråd(28.1.2015)
 
 
Logo IVR-konferanse 2015

Det foreløpige programmet for fagkonferansen 2015 er klart og påmeldingen er åpnet. Vær med på en inspirerende dag om karriere og kompetanse: hvordan opplever og håndterer voksne samfunnets skiftende behov for kompetanse og omstillinger? (25.1.2015)


 —Fredag 23. januar kl. 10-13 presenterer 5 studentgrupper fra vår EiT-landsby: «Lev og lær. Gamification for motiverende læringsprosesser» sine prosjektresultater fra tre ukers intensivt arbeid med dette temaet. Da vil også våre samarbeidspartnere i Microsoft komme og være tilstede. (16.1.2015)

 

Plassholder IVRKåret til månedens prosjekt i Norgesuniversitetet: Astrid M. Sølbergs og Marit Rismarks prosjekt "Teknologistøttet EVU-kurs for fremtidens elektriske energisystem" har blitt kåret til månedens prosjekt i Norgesuniversitetet, gratulerer! (14.11.2014)

 

Forside av boka 'Folkedanningens vandringer'Ny bok: Folkedanningens vandringer - Jubileumsbok om Folkeuniversitetets arbeid for voksne menneskers demokratiske rett til å delta i utdanning, kunnskapstilegnelse og kulturtilbud ut fra egne interesser, evner og behov. Med bidrag fra Jorun M. Stenøien, emeritus Sigvart Tøsse og masterstudent Ingebjørg Gram. (22.10.2014)
 

Bilde av kakeInstitutt for voksnes læring- og rådgivningsvitenskap fylte 4 år 1. oktober 2014. Dagen ble behørig feiret med kaffe og kake! (2.10.2014)


 

Deltakere i Sertifisering Profråd karriereservice (RAD 6000) - gruppen fra NAV OpplandNAV Oppland har valgt å sertifisere 33 ungdomsveiledere på karriereverktøyet Profråd gjennom etter- og videreutdanningsemnet RAD6000. Kristin Landrø og Katja Bang holdt kurs for første gruppe med deltakere i september og neste gruppe følger i oktober. Deltakerne vil få teoretisk og praktisk kompetanse i Profråd, som er et hensiktsmessig grunnlag for refleksjon og samtale med veisøkere i ulike faser av sin karriere. (15.9.14)

Bildet av Ottar Ness Ny ansatt ved IVR: Velkommen Ottar Ness! Ottar er førsteamanuensis i rådgivningsvitenskap og kommer til å jobbe mye med veiledning av masterstudenter på master i rådgivningsvitenskap.

(11.9.2014)

Forside av boka 'Foucault and a Politics of Confession''

Liselott Aarsand: "Confessional talk on parenting", s. 119-130 i den nye antologien av Andreas Fejes and Katherine Nicoll (red.) "Foucault and a Politics of Confession". "In liberal, democratic and capitalist societies today, we are increasingly invited to disclose our innermost thoughts to others. We are asked to turn our gaze inwards, scrutinizing ourselves, our behaviours and beliefs, while talking and writing about ourselves in these terms. This form of disclosure of the self resonates with older forms of church confession, and is now widely seen in practices of education in new ways in nurseries, schools, colleges, universities, workplaces and the wider policy arena." Klikk her for mer informasjon.

Bilde av en velkomstlappI dag hadde vi gleden av å ønske velkommen 24 flotte, nye studenter på bachelorprogrammet. De vil bli fulgt av 25 nye studenter på master i rådgivning og 11 nye studenter på master i voksnes læring. Da er semesteret i gang igjen. Lykke til med studiene, velkommen skal dere være! (14.8.14)

Plassholder IVRNye artikkler av Amundsen, Aasen, Gressgård og Hansen:"Preparing organisations for employee-driven open innovation", International Journal of Business Science and Applied Management, Vol. 9, Iss.1, pp. 24-35.

"Use of information and communication technology to support employee-driven innovation in organizations: a knowledge management perspective", Journal of Knowledge Management, Vol. 18 Iss. 4 (12.8.14)

Plassholder IVR

Ny artikkel av Oscar Amundsen: «Stories and scripts as ‘cultural constraints' on change in organisations», International Journal of Learning and Change, Vol.7, No.3/4, pp. 197-201. (24.6.14)

 
 
Bilde av master-/bachelorkopper

Markering av kandidatene 2014: 19.6. ble årets kandidater hedret med en felles lunsj og sin egen master-/bachelorkopp. Takk for en fin tid sammen og lykke til videre! (20.6.14)

 

Ordsky for konferansen 2014

3.6. gikk årets fagkonferanse av stabelen: Spennende innlegg om innovasjon og læring på arbeidsplassen, bidrag fra tidligere studenter, en hyggelig festmiddag og mer enn 60 fornøyde deltakere - velkommen tilbake neste år! (4.6.14)

Plassholder IVR

Ny artikkel av Liselott Aarsand: Parental self-work: governing enactments in family life
European Journal for Research on the Education and Learning of Adults Vol. 5, No. 1, 2014, pp. 67-80 (8.4.2014)
 

Plassholder IVRIVR har gjennomført en kandidatundersøkelse 2014. Datainnsamlingen er  avsluttet med en svarprosent på 62 og nå skal vi begynne analysen. Det er trukket en lykkelg vinner av boksjekk/kinokort. Tusen takk til alle som tok seg tid til å delta i undersøkelsen! (3.4.2014)
 

Forside av den nye boka av Ragnvald Kvalsund og Kristin Meyer (red.) 'Samarbeidets kunst i ledelse, veilednig og læring'Ny bok av Ragnvald Kvalsund og Kristin Meyer (red.): Samarbeidets kunst i ledelse, veiledning og læring
"
Samarbeid er sentralt i mange av livets gruppesamspill: familiegrupper, læringsgrupper, teamarbeid, veiledningsgrupper, ledergrupper, lagspill etc. I denne boken får du faglige innspill til hvordan du kan lære å lede andre, med spesielt fokus på relasjonell forståelse som betingelse for et godt samarbeid. Boken er aktuell for ledere, veiledere, lærere og studenter." (12.3.14)

Bildene av studente på masterprogrammet i voksnes læringVi har spurt noen studenter på masterprogrammet i voksnes læring om sine tanker om studiet. Les mer om hva de sier om programmet her. (7.3.14)

 

Bilde av Jan Arvid Haugan

Ny ansatt ved IVR: Velkommen til Jan Arvid Haugan, førsteamanuensis innen rådgivning. Du kan høre mer fra Jan Arvid på fagkonferansen den 3. juni 2014. (28.2.14)


 

Forside av boka 'Didaktisk arbeid' av Marit Rismark og Kitt LygsnesRevidert utgave av boken "Didaktisk arbeid" av professor Marit Rismark og dosent Kitt Lygsnes. "Dette er et meget godt gjennomført arbeid. Boka er fornyende innen læreboksjangeren i og med at den bygger på faktiske og personlige gjennomprøvde undervisningsopplegg. Eksemplene i boka matcher meget godt teoristoffet. Didaktikkfeltet har lenge savnet en slik grunnbok i undervisningen, og her gir forfatterne et godt svar på behovet. Det er en lærebok med liv i!" (Professor Tom Tiller om 2. utgave).

Konferanse om dialoger i praksis 2016

Fagkonferansen 2016 ved IVR arrangeres den 7. april 2016. Årets tema er Dialoger i praksis - makt, bærekraft og fornyelse. Du kan lese mer om program og påmelding her.


Vi i media

Folkehelse som svarteper - innlegg i DN av Erna Håland og Tonje Osmundsen (4.6.14)

Kompetanseløft for karriereveildere i Opplandfylke i regi av IVR (27.1.14)

Finn din lederkapasitet - artikkel av Camilla Fikse i DN (5.8.13)

Innovasjon fra medarbeidere - kronikk av Tone Merethe Aasen og Oscar Amundsen på adressa.no (26.7.13)

The power of words: A crucial conversation at the launch of an action research project - artikkel av Sølvberg og Moen i US-China Education Review

Learning spaces in mobile learning environments - artikkel om "lærings-rom" som oppstår når mobil teknologi tas i bruk av Sølvberg og Rismark

Kultur for innovasjon - Kronikk om innovasjon og organisasjonskultur av Amundsen og Aasen

Kontaktinformasjon

Telefon: 735 92800
Epost: ivr@svt.ntnu.no
Hjemmeside: http://www.ntnu.no/ivr

Besøksadresse:
Loholt allé 85
Paviljong B, Dragvoll

Informasjon om parkering

Postadresse:
NTNU
Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap
7491 Trondheim