I forbindelse med reorganiseringen av NTNU har Institutt for vann- og miljøteknikk blitt en del av Institutt for bygg- og miljøteknikk.