Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Institutt for vann- og miljøteknikk

Ved institutt for vann- og miljøteknikk arbeider vi med bruken av våre vannressurser og med samfunnets avfallsproblemer. En bærekraftig forvaltning av jordens vannressurser er blant de største utfordringene verden står overfor. Tilstrekkelige mengder med vann av akseptabel kvalitet trengs til vanning (matproduksjon), energiforsyning (vannkraft), vannforsyning (befolkning og industri) og rekreasjon. Brukt vann (avløpsvann) og samfunnets avfall må håndteres slik at naturen ikke forurenses og at ressursgjenvinning finner sted.

 

Instituttet dekker to fagområder:

Demning. FotoVassdragsteknikk

Hydrologi og vannressurser, vassdragsregulering og miljøvirkning, flomanalyser og flomsikring, hydrauliske forhold i vassdrag, vassdragskonstruksjoner, vannkraft- og damanlegg.

 

Drikkevann. FotoVann- og avløpsteknikk

Omfatter planlegging, prosjektering og drift av drikkevann- og avløpssystemer, overvanns- og ledningsteknologi, miljøhygiene, drikkevanns-behandling og avløpsrensing.

 

 

Nytt frå Klima 2050

I nyhendebrevet kan du mellom anna lese om Klima 2050 sine to nye partnarar, professoratet innan klimatilpasning og masterstudenten som har fått SINTEF-stipend for 2016. Last ned nyhendebrevet ...

Nytt frå Klima 2050

I nyhendebrevet kan du mellom anna lese om Klima 2050 sine to nye partnarar, professoratet innan klimatilpasning og masterstudenten som har fått SINTEF-stipend for 2016.
Last ned nyhendebrevet her
Thu, 07 Apr 2016 09:23:20 +0200

Vannmagasinering - Artikkel i Aftenposten

Vannmagasinering - Artikkel i Aftenposten Prof Ånund killingtveit og Tor Haakon har skrevet en flott og interessant artikkel om magasinering av vann. Se Aftenpostens linken her:...

Vannmagasinering - Artikkel i Aftenposten

Prof Ånund killingtveit og Tor Haakon har skrevet en flott og interessant artikkel om magasinering av vann. Se Aftenpostens linken her: http://www.aftenposten.no/viten/--Demninger-er-helt-nodvendige-8163573.html

Kronikk om forskningen til doktorgradstipendiat Kaspar Vereide

Forskningen vår på vann og vannkraft er dagsaktuelt, og selveste Dagens Næringsliv publiserte akkurat en kronikk om forskningen til doktorgradstipendiat Kaspar Vereide. Mer fyldig...

Kronikk om forskningen til doktorgradstipendiat Kaspar Vereide

Forskningen vår på vann og vannkraft er dagsaktuelt, og selveste Dagens Næringsliv publiserte akkurat en kronikk om forskningen til doktorgradstipendiat Kaspar Vereide.

Mer fyldig versjon finnes også på Gemini.no og Forskning.no (se linker under)

https://www.dn.no/meninger/debatt/2015/05/28/2151/Teknologi/ombygging-til-batteri

http://gemini.no/2015/05/norge-kan-bli-europas-gronne-batteri/

http://forskning.no/miljo-alternativ-energi-forurensning-klima-bransje-industri/2015/05/europas-gronne-batteri

Grønne tak

Denne MC-boden på Risvollan har fått grønt tak. Grønne tak har et dekke av vegetasjon oppå takpappen. Taket er et forsknimgs- og demonstrasjonsanlegg som skal øke kunnskapen om hvordan...

Grønne tak

Denne MC-boden på Risvollan har fått grønt tak. Grønne tak har et dekke av vegetasjon oppå takpappen. Taket er et forsknimgs- og demonstrasjonsanlegg som skal øke kunnskapen om hvordan grønne tak trives og fungerer i Trondheim.

Byene våre utvides og fortettes. I tillegg gir klimaendringene utfordringer med mere og kraftigere regn. Vi får problemer med kapasiteten på avløpsledningene, og må prøve å holde igjen mer av regnvannet før det føres til ledningsnettet. Grønne tak er et tiltak som kan bidra til dette. Vegetasjonen bruker vann og kan absorbere nedbør og forsinke avrenning av vann.

Foto: Håkon Haanes

På dette taket testes fire ulike oppbygninger av grønne tak, og det måles nedbør og avrenning fra hver av rutene. Vegetasjonen består av arter i bergknapp-familien (sedum) og er arter som tåler både fuktighet og tørke godt. Under vegetasjonen er rutene oppbygd av ulike materialer som gir næring til vegetasjonen, er volum for vannlagring eller begge deler. Rutene vil sammenlignes, og man vil se på hvordan vegetasjonen trives og hvordan takene påvirker avrenningen.

Det er montert webkamera for å se på utviklingen av vegetasjonen over tid. Kameraet har utsnitt som kun tar bilder av vegetasjonen på taket.

Anlegget er etablert i et samarbeid med leverandører av grønne tak, Risvollan borettslag, NVE, Trondheim kommune, NTNU og Fremtidens byer. Det er etablert tilsvarende anlegg i 6 andre byer i Norge, hvorav to av disse utfører målinger på avrenningen slik som det gjøres her.

Vi har testdata tilgjengelig, med oppdaterte målinger.

Kontaktperson for grønne tak er stipendiat Birgitte Johannessen.

Foto: Arvid Ekle og Birgitte Gisvold Johannessen

Vil lokke unge fra olje til vann

Vannbransjen er en av verdens raskest voksende næringer, og denne bransjen byr på mange spennende yrkesmuligheter! Direktøren i Norsk Vann, Toril Hofshagen sier: - Jeg vil oppfordre ungdom...

Vil lokke unge fra olje til vann

Vannbransjen er en av verdens raskest voksende næringer, og denne bransjen byr på mange spennende yrkesmuligheter!


Direktøren i Norsk Vann, Toril Hofshagen sier: - Jeg vil oppfordre ungdom som er opptatt av å forvalte naturressurser og teknologi om å vurdere en karriere i vannbransjen. Her kan du jobbe med alt fra rent drikkevann og rent vann i naturen til fornybar energi, og du kan bo og jobbe omtrent hvor du vil i Norge og et hvilket som helst annet sted i verden.

 

Lenke til artikkel i Aftenbladet

 
 

Vil lokke unge fra olje til vann

Vannbransjen er en av verdens raskest voksende næringer, og denne bransjen byr på mange spennende yrkesmuligheter!


Direktøren i Norsk Vann, Toril Hofshagen sier: - Jeg vil oppfordre ungdom som er opptatt av å forvalte naturressurser og teknologi om å vurdere en karriere i vannbransjen. Her kan du jobbe med alt fra rent drikkevann og rent vann i naturen til fornybar energi, og du kan bo og jobbe omtrent hvor du vil i Norge og et hvilket som helst annet sted i verden.

 

Lenke til artikkel i Aftenbladet