Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Institutt for vann- og miljøteknikk

Ved institutt for vann- og miljøteknikk arbeider vi med bruken av våre vannressurser og med samfunnets avfallsproblemer. En bærekraftig forvaltning av jordens vannressurser er blant de største utfordringene verden står overfor. Tilstrekkelige mengder med vann av akseptabel kvalitet trengs til vanning (matproduksjon), energiforsyning (vannkraft), vannforsyning (befolkning og industri) og rekreasjon. Brukt vann (avløpsvann) og samfunnets avfall må håndteres slik at naturen ikke forurenses og at ressursgjenvinning finner sted.

Instituttet dekker to fagområder:

DemningVassdragsteknikk

Hydrologi og vannressurser, vassdragsregulering og miljøvirkning, flomanalyser og flomsikring, hydrauliske forhold i vassdrag, vassdragskonstruksjoner, vannkraft- og damanlegg.

DrikkevannVann- og avløpsteknikk

Omfatter planlegging, prosjektering og drift av drikkevann- og avløpssystemer, overvanns- og ledningsteknologi, miljøhygiene, drikkevanns-behandling og avløpsrensing.

 

Bilder fra "Vassfiks" 2014

 • Vassfiks 2014 - Foto: Ø. Buljo/NTNU

 • Vassfiks 2014 - Foto: Ø. Buljo/NTNU

 • Vassfiks 2014 - Foto: Ø. Buljo/NTNU

   

 • Vassfiks 2014 - Foto: Ø. Buljo/NTNU

 • Vassfiks 2014 - Foto: Ø. Buljo/NTNU

 • Vassfiks 2014 - Foto: Ø. Buljo/NTNU

 • Vassfiks 2014 - Foto: Ø. Buljo/NTNU

 • Vassfiks 2014 - Foto: Ø. Buljo/NTNU

 • Vassfiks 2014 - Foto: Ø. Buljo/NTNU

 • Vassfiks 2014 - Foto: Ø. Buljo/NTNU

 • Vassfiks 2014 - Foto: Ø. Buljo/NTNU

 • Vassfiks 2014 - Foto: Ø. Buljo/NTNU

 • Vassfiks 2014 - Foto: Ø. Buljo/NTNU

 • Vassfiks 2014 - Foto: Ø. Buljo/NTNU

Vassdragslaboratoriet

Kontaktinformasjon

Telefon:

    

[+47] 735 94751
Faks:
[+47] 735 91298
Epost:
iivm-info@ivt.ntnu.no
Besøksadresse:
S.P.Andersens veg 5, Trondheim
Postadresse:
    Institutt for vann- og miljøteknikk
    S. P Andersens vei 5
    Trondheim - 7491, Norge
21.02.2014

Gigant investerer i NTNU-teknologi

Illustrasjonsfoto

Den Singapore-baserte industrigiganten Sembcorp investerer 30 millioner kroner i ny vannrenseteknologi utviklet ved Institutt for vann- og miljøteknikk.

Les mer i Universitetsavisa