Fakultet for ingeniørvitenskap

Informasjonsbrev nr. 1 - våren 2017

Informasjonen gjelder for de 5-årige masterprogrammene, de 2-årige norske masterprogrammene og bachelor og master i geologi.

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) har skiftet navn til Fakultet for ingeniørvitenskap (IV). Utdanningsseksjonen ved IV-fakultetet ønsker velkommen til et nytt semester!

Semesteravgift og registrering for vårsemesteret:

Frist for betaling av semesteravgift, for å undervisnings- og vurderingsmelde seg og bekrefte utdanningsplanen på Studentweb er 1. februar.

Vi minner om at siste frist for betaling av semesteravgift, frist for å undervisnings- og vurderingsmelde seg og bekrefte utdanningsplanen på Studentweb er 1. februar.Du må være både undervisnings- og vurderingsmeldt for å få tilgang til emnene på It's learning. Noen emner bruker Blackboard som læringsplattform. Dersom dette gjelder ditt emne vil du får en e-post om det når du melder deg til vurdering. Se mer informasjon om oppmelding til eksamen. Ved gjentak av eksamen må alle delvurderinger som teller i den endelige karakteren tas om igjen.

Time- og eksamensplaner:

Studiekalender med viktige datoer for studieåret 2016/17

Begrunnelse og klage på sensur:

Her kan du lese mer om å få begrunnelse på sensur eller klage på karakteren. Hvis du vurderer dette bør du først ta direkte kontakt med faglærer/institutt for en muntlig begrunnelse for karakteren du har fått i emnet. Dersom du vurderer å klage oppfordrer vi deg til å be om begrunnelse før du klager. For å få skriftlig/muntlig begrunnelse eller klage sender du skjema til det fakultetet som underviser emnet. Skjemaene finner du via lenken ovenfor. Søknaden må sendes til respektivt fakultet senest 1 uke etter at sensur er offentliggjort på Studentweb. Har du bedt om begrunnelse for en karakter og ønsker å klage, løper klagefristen på 3 uker fra du har fått begrunnelsen.

Tilrettelegging av studiet og/eller eksamen:

Informasjon til deg som har behov for tilrettelegging av studiet og/eller eksamen.

Orienteringsmøter om valg av studieretninger og fagkrets for neste studieår:

Er du student i 2. årskurs skal du velge studieretning for 3. årskurs innen 15. mai. Det vil bli orienteringsmøter om de ulike studieretningene i løpet av våren. Informasjon om tid og sted vil komme fra studieprogrammet ditt.

Er du student i 3. eller 4. årskurs skal du velge fagkrets/hovedprofil for neste studieår innen 15. mai. Informasjon om dette valget kommer også fra studieprogrammet ditt.

Studenter ved Marin teknikk velger hovedprofil i høstsemesteret i 3. årskurs (15.november).

Doktorgradsstudier (ph.d.):

Har du tenkt på å ta en doktorgrad etter endt masterstudium?
Les mer om ph.d.-studiet ved fakultetet >>.
Ledige stipendiatstillinger ved IV >>.

Husk arbeidspraksis:

Vi gjør oppmerksom på at du må ha fullført 12 uker med obligatorisk arbeidspraksis (6 uker for 2-årig masterstudenter), før du kan få utlevert masteroppgaven i 5. årskurs. Se praksisforskriften og skjemaer.

Adresseendring:

Det er viktig at du registrerer evt. endringer av semesteradressen på studentweb.

Ledige stillinger - Teknostart:

Husk fristen 29. januar for å søke på ledige læringsassistentstillinger ifm. Teknostart høsten 2017.

Studieveiledning på fakultetet:

Hos våre studieveiledere får du svar på de spørsmål du har angående ditt studium og din studiehverdag. For spørsmål knyttet til enkeltemner, henviser vi til aktuelle faglærere på instituttene. Her finner du studieprogrammenes studieveiledere.

Send oss gjerne dine spørsmål på e-post. Besøkssdressen til utdanningsseksjonen og studieveiledere: Høgskoleringen 6, Geologibygget (kart). Åpningstider for veiledning for studenter er mandag til fredag fra kl 12.30 til 15.00. Veiledning utenfor dette tidspunktet må avtales med studieveileder.

Åpningstider for drop-in veiledning for studenter: Mandag til fredag 12:30 -15:00

Studentrådet IV

Studentrådet IV jobber for alle studenter ved fakultetet, og studentrådets oppgave er å sørge for at alle får en så god utdanning som mulig, samt at deres rettigheter som studenter ivaretas. Studentrådet IV består av tillitsvalgte studenter som representerer studentene i IV-fakultetets organer. Har du forslag til forbedring ved utdanningen din, har du trøbbel med NTNU-systemet, eller trenger du noen medstudenter å snakke med? Søk opp Studentrådet IV på Facebook, eller ta kontakt med din instituttilllitsvalgt (ITV).

Vi ønsker alle våre studenter lykke til med studiene i vårsemesteret!

 

 

Studieåret 2016/2017

Mestringskurs

Mestringskurs SiT Råd

Nyttige lenker