Informasjonsbrev nr. 2 - høsten 2016

Lykke til med eksamensforberedelsene!

Informasjonen gjelder for de 5-årige masterprogrammene, de 2-årige norske masterprogrammene og bachelor og master i geologi.

Det nærmer seg eksamenstid. Her ønsker vi å gi deg noen praktiske opplysninger, som kan være nyttig å lese før du skal opp til eksamen.

Forbered deg til eksamen

Det nærmer seg eksamenstid og på eksamenssidene på Innsida finner du alt du må vite om eksamen; vurderingsmelding, tid og sted, tillatte hjelpemidler, sykdom på eksamen, klage og begrunnelse for karakter, utsatt eksamen («kont») med mer.

Forbered deg til neste semester

Skaff deg oversikt over studieplan, emner og timeplan

I studieplanen finner du oversikt over emnene du skal ha i neste semester. Her finner du også lenker til emnebeskrivelsene for hvert enkelt emne, hvor du blant annet finner informasjon om undervisningstidspunkt og eksamensdato.

Registrer emner og studieretning/hovedprofil innen fristen!

Hvis du skal velge studieretning/hovedprofil før du går videre i studiet må du registrere valget i Studentweb innen 15. mai. Emnene for høsten må registreres innen de fristene som er oppgitt for ditt studieprogram.

Frist for undervisningsmelding til adgangsbegrensede emner til høsten er 1. juni.
Se mer informasjon om adgangsbegrensede emner på Innsida.

Har du spørsmål om undervisningsstart eller eksamensperiode?

Svar på dette, og andre viktige datoer for høstsemesteret finner du i studiekalenderen på Innsida.

Ønsker du overgang til et annet studieprogram?

Hvis du er tatt opp til et studieprogram eller årsstudium kan du søke om intern overgang til et annet studieprogram. Fristen for å søke om overgang er 15. februar.

Tenker du å studere i utlandet?

Informasjon om hvordan du går frem for å søke finner du på innsida og ved å kontakte din studieveileder.
Søknadsfristen til Internasjonal seksjon er satt til 1. mars, men for at vi skal kunne behandle alle søknadene er frist til fakultetet 1. februar.

Krav om arbeidspraksis

Det er krav om arbeidspraksis i teknologistudiet, og du er selv ansvarlig for å skaffe deg dette. Praksisen må være fullført før du får begynne på masteroppgaven i 5. årskurs. For 5-årig grad er kravet 12 uker praksis, og for 2-årig grad er det 6 uker. Du finner praksisattest og mer informasjon om praksis under studiet på Innsida.

Har du endret adresse eller planlegger du å flytte?

Husk i så fall å registrere ny semesteradresse på Studentweb. Viktig post fra NTNU vil bli sendt til denne adressen. Du kan også oppdatere hjemstedsadressen din dersom det er aktuelt.

Har du spørsmål eller behov for veiledning?

Hos studieveilederne på fakultetet kan du få veiledning og svar på spørsmål både om studiet og din studiehverdag. Hvis du har spørsmål knyttet til enkeltemner må du kontakte faglærer i det aktuelle emnet. Du finner studieveilederen på ditt studieprogram på vår nettside om studieveiledning. Du kan også gjerne sende oss spørsmålene dine på e-post.

Vår besøksadresse er Høgskoleringen 6, Geologibygget (kart).
Åpningstider for studenter er mandag til fredag 09:30-11:30 og 12:30-15:00

Vurderer du å ta en doktorgrad?

Har du tenkt på å ta en doktorgrad etter endt masterstudium?
Les mer om ph.d.-studiet ved fakultetet >>.
Ledige stipendiatstillinger ved IVT >>.

Studentrådet IVT jobber for deg!

Studentrådet IVTs oppgave er å sørge for at alle får en så god utdanning som mulig, samt at dine rettigheter som student ivaretas. Studentrådet IVT består av to tillitsvalgte fra hvert studieprogram, og representerer studentene i IVT-fakultetets styringsorganer. Har du forslag til forbedring ved utdanningen din, har du trøbbel med NTNU-systemet, eller trenger du noen medstudenter å snakke med? Søk opp Studentrådet IVT på Facebook, eller ta kontakt med din studieprogramtillitsvalgt (PTV).

Illustrasjonsbilde/FOTO

Vi ønsker alle våre studenter lykke til på eksamen!

 

Lik oss på Facebook!


Følg oss gjerne på andre kanaler:

Facebook - IV-fakultetet
Twitter - @ivtfakultetet
Blogger - Fra NTNU-folk


Studieåret 2016/2017

Mestringskurs

Mestringskurs SiT Råd

Nyttige lenker


Vi ønsker tilbakemelding fra deg!

Har du kommentarer til informasjonsbrevet, send oss gjerne en e-post .