Studier ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap

ISS tilbyr studier i sosiologi, statsvitenskap og idrettsvitenskap, samt master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi (MKI).

I sosiologi har vi emner som arbeid og organisasjon, familie og barndom, velferd og ulikhet og mediesosiologi. I statsvitenskap har vi emner som internasjonal og komparativ politikk, offentlig politikk og administrasjon og politisk teori og adferd. I idrettsvitenskap har vi blant annet emner innenfor idrett, individ, gruppe og samhandling og idrett, samfunn og politikk. MKI er satt sammen av emner fra sosiologi, statsvitenskap, medievitenskap, psykologi, pedagogikk og informasjonsteknologi. I alle fagene ved ISS inngår dessuten emner i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode.


Studietilbud ved ISS

Andre aktuelle studietilbud