Studier ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap

ISS tilbyr studier i sosiologi, statsvitenskap og idrettsvitenskap, samt master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi (MMEDIE).

I sosiologi har vi emner som arbeid og organisasjon, familie og barndom, velferd og ulikhet og mediesosiologi. I statsvitenskap har vi emner som internasjonal og komparativ politikk, offentlig politikk og administrasjon og politisk teori og adferd. I idrettsvitenskap har vi blant annet emner innenfor idrett, individ, gruppe og samhandling og idrett, samfunn og politikk.

MMEDIE er satt sammen av emner fra sosiologi, statsvitenskap, medievitenskap, psykologi, pedagogikk og informasjonsteknologi. I alle fagene ved ISS inngår dessuten emner i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode.


Studietilbud ved ISS

Andre aktuelle studietilbud

Studieveiledere ISS

Mona Fjellvær
Statsvitenskap
Tlf. 735 91705
Kontor 9535, bygg 9, nivå 5

Silje Løften
Sosiologi og medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi
Kontor 9536, bygg 9, nivå 5
Tlf. 735 91711

Einar G. Syrstad
Bachelor i samfunn- og idrettsvitenskap, master i idrettsvitenskap, lektor i samfunnsfag og lektor i kroppsøving og idrettsfag.
Tlf. 735 92566
Kontor 9533, bygg 9, nivå 5


Serviceerklæringen for studieveiledningen ved NTNU