Studier ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap

ISS tilbyr studier i sosiologi, statsvitenskap, idrettsvitenskap, master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi og lektorutdanning i samfunnsfag og kroppsøving- og idrettsfag.

Studier:

Andre aktuelle studietilbud

I sosiologi har vi emner som arbeid og organisasjon, familie og barndom, velferd og ulikhet og mediesosiologi. I statsvitenskap har vi emner som internasjonal og komparativ politikk, offentlig politikk og administrasjon og politisk teori og adferd. I idrettsvitenskap har vi blant annet emner innenfor idrett, individ, gruppe og samhandling og idrett, samfunn og politikk. Master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi er satt sammen av emner fra sosiologi, statsvitenskap, medievitenskap, psykologi, pedagogikk og informasjons-teknologi. I alle fagene ved ISS inngår dessuten emner i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode.