Kontaktinformasjon for Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Dragvoll, bygg 9, nivå 5
7491 Trondheim

Telefon: 73 59 17 04
E-post: iss@svt.ntnu.no

Instituttekspedisjonen er åpen 8:00-11:30 og 12:00-15:45.