Statsvitenskap

Nyansatte

 Stefan Geiss, førsteamanuensis, statsvitenskap 

 

 

Emil Røyrvik, førsteamanuensis, sosiologi. Emil Andre Røyrvik er ansatt som førsteamanuensis i sosiologi. Hans arbeidsområde vil være arbeids- og organisasjonssosiologi. Emil kommer fra stilling som seniorforsker ved SINTEF og har doktorgrad fra Institutt for sosialantropologi ved NTNU, hvor han også har vært post.doc.