Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Nyansatte

Emil Røyrvik, førsteamanuensis, sosiologi. Emil Andre Røyrvik er ansatt som førsteamanuensis i sosiologi. Hans arbeidsområde vil være arbeids- og organisasjonssosiologi. Emil kommer fra stilling som seniorforsker ved SINTEF og har doktorgrad fra Institutt for sosialantropologi ved NTNU, hvor han også har vært post.doc. Vi ønsker Emil velkommen til instiutttet!

 

Simen Rostad Sæther, stipendiat innenfor forskningsområdet Energi, miljø og bærekraftig utvikling

 

Peter Maurer, post doc, innenfor forskningsområdet "Valg, verdier og politisk kommunikasjon".