Forskning ved ISM

ArbeidsmedisinArbeidsmedisin er i Trondheim basert både ved ISM og ved St. Olavs Hospital der Arbeidsmedisinsk avdeling inngår i klinikk for lunge- og arbeidsmedisin. Vår forskning foregår både ved St. Olav og ISM. Vi driver anvendt forskning med målsetting om at resultatene skal kunne brukes for å forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og skader. Vi driver forskning om arbeidsmiljø og helse i ulike yrkesgrupper (bønder, kokker, tannhelsepersonell, tunellarbeidere) og også i forhold  til en del spesifikke utfall som ulykker, kreft, psykisk helse og obstruktive lungesykdommer. HUNT er i økende grad an verdifull kilde til forskjellige  typer av undersøkelser om arbeid og helse.

For ytterligere opplysninger om aktuelle prosjekter, se vennligst https://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-lunge-og-arbeidsmedisin-og-medisinsk-avdeling-orkdal-sjukehus/arbeidsmedisinsk-avdeling

Kontakt forskningsgruppeleder Bjørn Hilt