AFE Nyhetsarkiv

Self Reported Childhood Difficulties, Adult Multimorbidity and Allostatic Load. A Cross-Sectional Analysis of the Norwegian HUNT Study

Med utgangspunkt i HUNT populasjonen har Margret Olafia Tomasdottir og medforfattere sett på sammenhengen mellom negative/vanskelige barndomserfaringer og multimorbiditet:

“We found a general, graded association between self-reported childhood difficulties on the one hand and multimorbidity, individual disease burden and biological perturbations on the other. The finding is in accordance with previous research which conceptualises allostatic overload as an important route by which childhood adversities become biologically embodied”

Self Reported Childhood Difficulties, Adult Multimorbidity and Allostatic Load. A Cross-Sectional Analysis of the Norwegian HUNT Study

Med utgangspunkt i HUNT populasjonen har Margret Olafia Tomasdottir og medforfattere sett på sammenhengen mellom negative/vanskelige barndomserfaringer og multimorbiditet:

“We found a general, graded association between self-reported childhood difficulties on the one hand and multimorbidity, individual disease burden and biological perturbations on the other. The finding is in accordance with previous research which conceptualises allostatic overload as an important route by which childhood adversities become biologically embodied”

 

Les artikkel

Doktorgradsintervjuene som førte en helt ny vei

portrettbildeDa phd studenten Ingrid Følling intervjuet deltakere i frisklivssentraler, forventet hun at
de hadde klare mål. I stedet hang de fast i tunge, tøffe historier.
Artikkelen er skrevet basert på Føllings foredrag på den nasjonale konferansen  "Friskliv, læring og mestring" 19.11.15

Doktorgradsintervjuene som førte en helt ny vei

portrettbildeDa phd studenten Ingrid Følling intervjuet deltakere i frisklivssentraler, forventet hun at
de hadde klare mål. I stedet hang de fast i tunge, tøffe historier.
Artikkelen er skrevet basert på Føllings foredrag på den nasjonale konferansen  "Friskliv, læring og mestring" 19.11.15

Å lide av barndomsforgiftning

illustrasjonsbildeI Tidsskrift for Sjelesorg nr 3 i 2015 er tema 'Avhengighet og krenkelser'
Anna Luise Kirkengen omtaler i kapitlet kunnskap som finnes i dag om hvordan barn blir påvirket av å bli mishandlet, misbrukt og vanskjøttet.
Barna får ikke bare påvirket den mentale helsen, men også den kroppslige helsen, noe som er en ny erkjennelse.

Å lide av barndomsforgiftning

illustrasjonsbildeI Tidsskrift for Sjelesorg nr 3 i 2015 er tema 'Avhengighet og krenkelser'
Anna Luise Kirkengen omtaler i kapitlet kunnskap som finnes i dag om hvordan barn blir påvirket av å bli mishandlet, misbrukt og vanskjøttet.
Barna får ikke bare påvirket den mentale helsen, men også den kroppslige helsen, noe som er en ny erkjennelse.
Thu, 05 Nov 2015 14:48:34 +0100

Older peoples' narratives of use and misuse of alcohol and psychotropic drugs

illustrasjonsbilde alkoholQualitative interviews with 16 older informants revealed that most of them had experiences with use, but they disclaimed any challenges with their use, it was trivialised and seen as something older people just do.

They had, however, poor knowledge about the risk associated.

Older peoples' narratives of use and misuse of alcohol and psychotropic drugs

illustrasjonsbilde alkoholQualitative interviews with 16 older informants revealed that most of them had experiences with use, but they disclaimed any challenges with their use, it was trivialised and seen as something older people just do.

They had, however, poor knowledge about the risk associated.

Tue, 03 Nov 2015 13:06:28 +0100

Statin prescribing according to gender, age and indication: what about the benefit-risk balance?

In a cohort of Danish inhabitants (4,4 mill) the prevalence of statin utilization was highest for ages 75-84, although indication-specific measures were relatively low.

Statin prescribing according to gender, age and indication: what about the benefit-risk balance?

In a cohort of Danish inhabitants (4,4 mill) the prevalence of statin utilization was highest for ages 75-84, although indication-specific measures were relatively low.
Tue, 03 Nov 2015 12:51:49 +0100

Løvetannprisen til Anna Luise Kirkengen

portrett Anna Luise KirkengenAnna Luise Kirkengen ved AFE Trondheim mottok årets Løvetannpris ved Nidaroskongressens festmiddag 22.oktober.

Prisen består av et litografi av Barbara Vogler og kr 20 000 og deles ut av Norsk forening for allmennmedisin.

Den deles ut til en allmennlege som har gjort en innsats for faget.

Innsatsen kan være på sentralt eller lokalt plan, i det stille eller i media, faglig eller organisatorisk, praktisk eller teoretisk.

Løvetannprisen til Anna Luise Kirkengen

portrett Anna Luise KirkengenAnna Luise Kirkengen ved AFE Trondheim mottok årets Løvetannpris ved Nidaroskongressens festmiddag 22.oktober.

Prisen består av et litografi av Barbara Vogler og kr 20 000 og deles ut av Norsk forening for allmennmedisin.

Den deles ut til en allmennlege som har gjort en innsats for faget.

Innsatsen kan være på sentralt eller lokalt plan, i det stille eller i media, faglig eller organisatorisk, praktisk eller teoretisk.

I juryens begrunnelsen for prisen leser vi blant annet:

  " Årets løvetann kjennetegnes av å både være en praktiker og teoretiker – som har jobbet både lokalt , nasjonalt og etter hvert også internasjonalt.

Etter mange års arbeid fremstår prisvinneren som et internasjonalt faglig fyrtårn. En vi skal lytte til og være stolte av. Vårt fyrtårn lyser opp der det trengs som mest – der det lenge har vært mørkt. Fyrtårnet lyser for det første på hennes vitenskapsteoretiske kritikk som slår fast og forklarer hvordan objektiverende vitenskap er etisk usann mot mennesket. For det andre lyser hennes egen forskning opp; forskning om helseskadene som følger av krenkelseserfaringer. Og for det tredje lyser det etterhvert av et voksende fagfelt som forklarer hvordan biologi og biografi er uløselig flettet inn i hverandre i menneskets vesen, et fagfelt hvor prisvinneren kjenner det meste som rører seg og er i stand til å syntetisere og formidle forskningsfronten til oss andre, både nasjonalt og internasjonalt."

Vi gratulerer Anne Luise Kirkengen med NFAs Løvetannpris 2015!

Mon, 26 Oct 2015 10:24:18 +0100

En Pisa-debatt for helsefeltet?

illustrasjonsbildeEn forutsetning for gode helsetjenester er gode helsearbeidere.

Pakkeforløp i psykisk helse kan føre til at legeyrket vil gjennomgå den samme transformasjonen som læreryrket.

En Pisa-debatt for helsefeltet?

illustrasjonsbildeEn forutsetning for gode helsetjenester er gode helsearbeidere.

Pakkeforløp i psykisk helse kan føre til at legeyrket vil gjennomgå den samme transformasjonen som læreryrket.

Mon, 19 Oct 2015 10:35:43 +0200

Likeverd på samlebånd

illustrasjonsbildeRegjeringen vil standardisere psykisk helsevern med pakkeforløp og selger det inn som likeverdig behandling. Selve ideen om hva det vil si å hjelpe står på spill, skriver Vogt og Saxlund Pahle i en kronikk i Morgenbladet

Likeverd på samlebånd

illustrasjonsbildeRegjeringen vil standardisere psykisk helsevern med pakkeforløp og selger det inn som likeverdig behandling. Selve ideen om hva det vil si å hjelpe står på spill, skriver Vogt og Saxlund Pahle i en kronikk i Morgenbladet

Is childhood stress associated with shorter telomeres? Review article

illustrasjonsbilde barnShorter telomeres are possibly associated with childhood psychosocial stress. This field of research is still new, and more longitudinal studies are needed with an emphasis on childhood experiences and coordination of measurement variables and outcome measures in order to confirm this association

Is childhood stress associated with shorter telomeres? Review article

illustrasjonsbilde barnShorter telomeres are possibly associated with childhood psychosocial stress. This field of research is still new, and more longitudinal studies are needed with an emphasis on childhood experiences and coordination of measurement variables and outcome measures in order to confirm this association
Thu, 01 Oct 2015 12:39:01 +0200

Depression and quality of life on older persons: A review

illustrasjonsbildeThe review revealed a significant association between severity of depression and poorer quality of life (QoL) in older persons, and the association was found to be stable over time, regardless which assessment instruments for QoL were applied. The large variety of QoL instruments in various studies make a direkt comparison between the studies difficult

Depression and quality of life on older persons: A review

illustrasjonsbildeThe review revealed a significant association between severity of depression and poorer quality of life (QoL) in older persons, and the association was found to be stable over time, regardless which assessment instruments for QoL were applied. The large variety of QoL instruments in various studies make a direkt comparison between the studies difficult

Thu, 24 Sep 2015 17:40:36 +0200

Berãttelsernas betydelse fõr sjukdom och hãlsa

illustrasjonsbildeAtt det tillitsfulla samtalet mellan patient och lãkare ãr fundamentet i vården ãr otillrãckligt belyst i den pågående debatten om styrning, uppfõljning och ersãttningssystem i primãrvården. Fortsatt begreppsutveckling av narrativ medicin kan bidra till att synliggõra dessa viktiga aspekter av allmñmedicinen.

Berãttelsernas betydelse fõr sjukdom och hãlsa

illustrasjonsbildeAtt det tillitsfulla samtalet mellan patient och lãkare ãr fundamentet i vården ãr otillrãckligt belyst i den pågående debatten om styrning, uppfõljning och ersãttningssystem i primãrvården. Fortsatt begreppsutveckling av narrativ medicin kan bidra till att synliggõra dessa viktiga aspekter av allmñmedicinen.

Thu, 24 Sep 2015 17:26:15 +0200

General practitioners' experiences with multiple clinical guidelines: A qualitative study from Norway.

illustrasjonsbildeThe general practitioners provided compelling reasons for low adherence to clinical guidelines despite considering them to be necessary. This challenge the idea that quality of care in general practice is largely synonymous with adherence to clinical guidelines for single diseases.

General practitioners' experiences with multiple clinical guidelines: A qualitative study from Norway.

illustrasjonsbildeThe general practitioners provided compelling reasons for low adherence to clinical guidelines despite considering them to be necessary. This challenge the idea that quality of care in general practice is largely synonymous with adherence to clinical guidelines for single diseases.

Thu, 24 Sep 2015 17:12:01 +0200

Problems and challenges in relation to the treatment of patients with multimorbidity: General practitioners' views and attitudes

illustrasjonsbildeA total of 180 GPs and researchers participated in a workshop held during the Nordic Congress of General Practice in 2013. They supported the development of a future research strategy to improve the treatment of patients with multimorbidity. Four main areas were identified.

Problems and challenges in relation to the treatment of patients with multimorbidity: General practitioners' views and attitudes

illustrasjonsbildeA total of 180 GPs and researchers participated in a workshop held during the Nordic Congress of General Practice in 2013. They supported the development of a future research strategy to improve the treatment of patients with multimorbidity. Four main areas were identified.
Thu, 24 Sep 2015 17:07:15 +0200

A 32-year longitudinal study of alcohol consumption in Swedish women: Reduced risk of myocardial infarction but increased risk of cancer.

illustrasjonsbildeWomen with moderate consumption of beer had a reduced risk of developing myocardial infarction. High spirits consumption was associated with increased risk of cancer mortality.

A 32-year longitudinal study of alcohol consumption in Swedish women: Reduced risk of myocardial infarction but increased risk of cancer.

illustrasjonsbildeWomen with moderate consumption of beer had a reduced risk of developing myocardial infarction. High spirits consumption was associated with increased risk of cancer mortality.
Thu, 24 Sep 2015 17:03:33 +0200

Bente Prytz Mjølstad ved AFE Trondheim disputerte 3. september ved ISM, DMF, NTNU. med avhandlingen: "Knowing patients as persons. A theory-driven, qualitative study of the relevance of person-related knowledge in primary health care"

Tittel på prøveforelesning var

" Personsentrert medisin i allmennpraksis - mer enn å møte pasienten som person?"

Følgende komite hadde bedømt arbeidet:

Dosent Hans Thulesius, Lunds Universitet (1. opponent) Lektor Rikke Sand Andersen, Aarhus Universitet (2. opponent) Instituttleder, professor Siri Forsmo, NTNU Veiledere har vært: professor Irene Hetlevik, professor Linn Getz og professor Anna Luise Kirkengen Professor Johan Håkon Bjørngaard ledet disputasen

Bente Prytz Mjølstad ved AFE Trondheim disputerte 3. september ved ISM, DMF, NTNU. med avhandlingen: "Knowing patients as persons. A theory-driven, qualitative study of the relevance of person-related knowledge in primary health care"

Tittel på prøveforelesning var

" Personsentrert medisin i allmennpraksis - mer enn å møte pasienten som person?"

Følgende komite hadde bedømt arbeidet:

Dosent Hans Thulesius, Lunds Universitet (1. opponent) Lektor Rikke Sand Andersen, Aarhus Universitet (2. opponent) Instituttleder, professor Siri Forsmo, NTNU Veiledere har vært: professor Irene Hetlevik, professor Linn Getz og professor Anna Luise Kirkengen Professor Johan Håkon Bjørngaard ledet disputasen

Thu, 24 Sep 2015 17:03:44 +0200

“Previous experiences and emotional baggage as barriers to lifestyle change - a qualitative study of Norwegian Healthy Life Centre participants”

ilustrastrasjonsbilde trimIngrid S Følling og Anne-S Helvik (begge AFE Trondheim) har sammen med Marit Solbjør skrevet en artikkel som bygger på intervjuer med deltagere på Frisklivssentraler vedrørende deres erfaringer med livsstilsendringer:

Forfatterne konkluderer:
«Behavioural change can be hard to perform as psychological distress from life baggage can influence the ability to change. The study participants’ experience of being stuck in old habits and having substantial emotional baggage raises questions as to whether or not Healthy Life Centres are able to help participants who need to make a lifestyle change”

“Previous experiences and emotional baggage as barriers to lifestyle change - a qualitative study of Norwegian Healthy Life Centre participants”

ilustrastrasjonsbilde trimIngrid S Følling og Anne-S Helvik (begge AFE Trondheim) har sammen med Marit Solbjør skrevet en artikkel som bygger på intervjuer med deltagere på Frisklivssentraler vedrørende deres erfaringer med livsstilsendringer:

Forfatterne konkluderer:
«Behavioural change can be hard to perform as psychological distress from life baggage can influence the ability to change. The study participants’ experience of being stuck in old habits and having substantial emotional baggage raises questions as to whether or not Healthy Life Centres are able to help participants who need to make a lifestyle change”

Last ned artikkel

Thu, 11 Feb 2016 14:55:27 +0100

Nordisk Kongress i Almennmedisin - juni 2015

illustrasjonsbilde folkehelse KonferanseOver Kongressen hadde 1350 deltagere fra Sverige, Danmark, Finland, Island og Norge.

Margrét Ólafía Tómasdóttir og Linn Getz (begge AFE Trondheim) holdt key note forelesninger med hhv titlene;

“Multimorbidity and more pressing matters – a young GPs view on the future of general practice”:

“How to care for the whole person in general practice: a million dollar question with a billion pixel answer?”

http://www.nordicgp2015.se/invited-speakers

Nordisk Kongress i Almennmedisin - juni 2015

illustrasjonsbilde folkehelse KonferanseOver Kongressen hadde 1350 deltagere fra Sverige, Danmark, Finland, Island og Norge.

Margrét Ólafía Tómasdóttir og Linn Getz (begge AFE Trondheim) holdt key note forelesninger med hhv titlene;

“Multimorbidity and more pressing matters – a young GPs view on the future of general practice”:

“How to care for the whole person in general practice: a million dollar question with a billion pixel answer?”

http://www.nordicgp2015.se/invited-speakers

Øvrige bidrag fra AFE Trondheim:

Oral presentations

 “Creating Chronicity – The unsustainable medical making of multi-morbidity”.  Anna Luise Kirkengen.

“Drug use six months prior, during early pregnancy and 1-2 years postpartum. Cohort study from the Childbirth and Health Study in Primary Care”. Thury Osk Axelsdottir, Hildur Kristjansdottir, Johann A. Sigurdsson, Emil L. Sigurdsson.

“Infectious morbidity in 18-month-old children. A prospective study in Iceland”. Gudrun Johanna Georgsdottir, Jóhann Ágúst Sigurðsson, Vilhjálmur Ari Arason, Sesselja Guðmundsdottir.

Symposiums:

“Person Centred Medicine - a humanistic approach to the clinical foundation of Family Medicine” Annette Sofie Davidsen, Josabeth Hultberg , Lise Dyhr, Lotte Hvas, Bente Prytz Mjølstad,Linn Getz

“Personalized medicine meets general practice - a SWOT analysis”. Linn Getz, Johann A Sigurdsson, Henrik Vogt, Lotte Hvas

“Statins for many. How many?”. Jan Håkansson, Halfdan Petursson, Hans Blomberg, Peter Nilsson.

“Nordic models for securing GP:s learning – what can we learn from each other?”.  Gösta Eliasson, Roar Maagaard, Johann A Sigurdsson, Robert Tunestveit, Elise Kosunen, Ida Liseckiene.

Sun, 06 Sep 2015 14:26:57 +0200

Leadership practice as interaction in primary care emergency team training

illustrasjonsbilde ambulanseEn ny studie dokumenterer og diskuterer legen som leder av akuttmedisinske team. Forfatterne finner at legen forventes å ha innsikt og bidra til ro, mens annet helsepersonell tar over styringen når de har den beste kompetansen. De diskuterer noen uskrevne og dype regler for samspill som har innvirkning på hvordan man leder teamet.

Leadership practice as interaction in primary care emergency team training

illustrasjonsbilde ambulanseEn ny studie dokumenterer og diskuterer legen som leder av akuttmedisinske team. Forfatterne finner at legen forventes å ha innsikt og bidra til ro, mens annet helsepersonell tar over styringen når de har den beste kompetansen. De diskuterer noen uskrevne og dype regler for samspill som har innvirkning på hvordan man leder teamet.

Helen Brandstorp er også avdelingsleder av Nasjonalt senter for distriktsmedisin

Les artikkel

Les nyheten på siden til Nasjonalt senter for distriktsmedisin

Sun, 06 Sep 2015 14:20:29 +0200

The quantified self: closing the gap between general knowledge and particular case?

illustrasjonsbilde folkI denne artikkelen diskuterer Anna Luise Kirkengen (AFE Trondheim) og Eline Thornquist (UiB) to mye omtalte «bevegelser» i medisinen; «evidensbasert» (EBM) og «personlig» (personalized) medisin (PM). Mens EBM har blitt kritisert for ikke å ta høyde for klinisk kompleksitet og menneskelig individualitet, har PM tatt mål av seg å skulle skreddersy medisinsk kunnskap for hver pasient på en personlig måte. Forfatterne ønsker med denne artikkelen å stimulere til debatt om medisinens oppfatning og kunnskap om kroppen.

The quantified self: closing the gap between general knowledge and particular case?

illustrasjonsbilde folkI denne artikkelen diskuterer Anna Luise Kirkengen (AFE Trondheim) og Eline Thornquist (UiB) to mye omtalte «bevegelser» i medisinen; «evidensbasert» (EBM) og «personlig» (personalized) medisin (PM). Mens EBM har blitt kritisert for ikke å ta høyde for klinisk kompleksitet og menneskelig individualitet, har PM tatt mål av seg å skulle skreddersy medisinsk kunnskap for hver pasient på en personlig måte. Forfatterne ønsker med denne artikkelen å stimulere til debatt om medisinens oppfatning og kunnskap om kroppen.

Kirkengen AL, Thornquist E.

The quantified self: closing the gap between general knowledge and particular case?

J Eval Clin Pract. 2015 Jun; 21(3):398-403.  doi: 10.1111/jep.12239. Epub 2014 Sep 29.

 

 


Maria C Stuifbergen

Exploring the relationship between childhood adversity and oral health: An anecdotal approach and integrative view.

The paper underlines the importance of increased and enhanced multidisiplinary research cooperation among health professionals. Our hypothesis is that childhood adversity may affect all aspects of human health, including adult oral health.

Exploring the relationship between childhood adversity and oral health: An anecdotal approach and integrative view.

The paper underlines the importance of increased and enhanced multidisiplinary research cooperation among health professionals. Our hypothesis is that childhood adversity may affect all aspects of human health, including adult oral health.

Mon, 17 Aug 2015 11:46:34 +0200

Might a Systematic Reading of the Thickest GP Patient Medical Records Improve our Understanding of Functional Disorders

illustrasjonsbilde papirjournalerAllmennlege og AFU-stipendiat Lars Tore Nerbøvik har undersøkt «tykke journaler» hos et utvalg av pasienter med IBS (irritable bowel syndrom) i allmennpraksis og skrevet en artikkel om dette.

Forfatterne konkluderer med følgende;

«Many  of  Norwegian  GPs’  patients  fulfill  the criteria for IBS. The complex health problems they present may be seen as a continuing history of pain involving various organ systems over time”.

Might a Systematic Reading of the Thickest GP Patient Medical Records Improve our Understanding of Functional Disorders

illustrasjonsbilde papirjournalerAllmennlege og AFU-stipendiat Lars Tore Nerbøvik har undersøkt «tykke journaler» hos et utvalg av pasienter med IBS (irritable bowel syndrom) i allmennpraksis og skrevet en artikkel om dette.

Forfatterne konkluderer med følgende;

«Many  of  Norwegian  GPs’  patients  fulfill  the criteria for IBS. The complex health problems they present may be seen as a continuing history of pain involving various organ systems over time”.

Tue, 09 Jun 2015 13:25:49 +0200

A 36-month follow-up of decline in activities of daily living in individuals receiving domiciliary care

illustrasjonsbilde eldre damerAnne-Sofie Helvik og medforfattere har publisert en ny artikkel i BMC Geriatrics som har sett på følgende: 

“There have been few studies of how personal and instrumental activities of daily living (P-ADL and I-ADL) develop over time in older people receiving domiciliary care. This study aimed at assessing variables associated with the development of P-ADL and I-ADL functioning over a 36-month follow-up period, with a particular focus on cognitive functioning”

A 36-month follow-up of decline in activities of daily living in individuals receiving domiciliary care

illustrasjonsbilde eldre damerAnne-Sofie Helvik og medforfattere har publisert en ny artikkel i BMC Geriatrics som har sett på følgende: 

“There have been few studies of how personal and instrumental activities of daily living (P-ADL and I-ADL) develop over time in older people receiving domiciliary care. This study aimed at assessing variables associated with the development of P-ADL and I-ADL functioning over a 36-month follow-up period, with a particular focus on cognitive functioning”

Artikkelen konkluderer med følgende:

“P-ADL and I-ADL functioning in older people worsened over time. The worsening was associated with lower MMSE sum-score, diagnosed MCI and dementia, poorer medical health, neuropsychiatric symptoms, use of psychotropic medication and being transferred to nursing home care. Clinicians should pay close attention to the assessment and treatment of these factors to help older people maintain their level of functioning for as long as possible”

Gå til pdf: "A 36-month follow-up of decline in activities of daily living in individuals receiving domiciliary care"

Kronikk; «Foreldres innrømmelse av skyld frigjør»

portrettbilde John-Tore EidJohn Tore Eid, ph.d.-stipendiat ved AFE Trondheim, har skrevet en kronikk i Vårt Land om temaet skyld og skam hos rusmisbrukere og hvordan man ved å knytte disse følelsene til menneskets viktigste relasjoner ifra starten på livet, kan åpne uante muligheter for helning

Kronikk; «Foreldres innrømmelse av skyld frigjør»

portrettbilde John-Tore EidJohn Tore Eid, ph.d.-stipendiat ved AFE Trondheim, har skrevet en kronikk i Vårt Land om temaet skyld og skam hos rusmisbrukere og hvordan man ved å knytte disse følelsene til menneskets viktigste relasjoner ifra starten på livet, kan åpne uante muligheter for helning

Kronikken ble publisert 20.04.15 og er tilgjengelig fra denne lenken til Vårt Land/Verdidebatt

eller via medisinbloggen

Linn Getz foreleser ved McMaster University, Toronto

portrettbilde Linn Getz

Linn Getz, professor ved AFE Trondheim, har nylig gjestet McMaster University i Ontario, Toronto, Canada etter å ha blitt invitert til å holde “The 16th annual Carl Moore Lectureship“ .

7. og 8.mai 2015 holdt hun både plenumsforelesning og to seminarer med følgende titlene;

“’On crisis, hubris and the future of medicalization’. Or: You ain’t seen nothing yet.”  

“Multimorbidity as a scientific, clinical and organizational challenge”

“But I come with stories. Narrative medicine as a bridge between science and the humanities”

 

Linn Getz foreleser ved McMaster University, Toronto

portrettbilde Linn Getz

Linn Getz, professor ved AFE Trondheim, har nylig gjestet McMaster University i Ontario, Toronto, Canada etter å ha blitt invitert til å holde “The 16th annual Carl Moore Lectureship“ .

7. og 8.mai 2015 holdt hun både plenumsforelesning og to seminarer med følgende titlene;

“’On crisis, hubris and the future of medicalization’. Or: You ain’t seen nothing yet.”  

“Multimorbidity as a scientific, clinical and organizational challenge”

“But I come with stories. Narrative medicine as a bridge between science and the humanities”

 

«Allmennlegene drukner i retningslinjer»

Allmennleger styres av 5000 sider med retningslinjer. Ny studie tyder på at det er retningslinjene – og ikke legene – det er noe galt med.
Les blogginnlegg

Les forskningsartikkel

Bjarne Austad forsker på retningslinjer i allmennpraksis, og særlig implementering av disse, og har nylig publisert en artikkel om tema, med tittelen: «General Practitioners’ experiences with multiple clinical guidelines: a qualitative study from Norway», er publisert i siste nummer av Quality in Primary Care.

«Allmennlegene drukner i retningslinjer»

Allmennleger styres av 5000 sider med retningslinjer. Ny studie tyder på at det er retningslinjene – og ikke legene – det er noe galt med.
Les blogginnlegg

Les forskningsartikkel

Bjarne Austad forsker på retningslinjer i allmennpraksis, og særlig implementering av disse, og har nylig publisert en artikkel om tema, med tittelen: «General Practitioners’ experiences with multiple clinical guidelines: a qualitative study from Norway», er publisert i siste nummer av Quality in Primary Care.

– Retningslinjer lages med gode hensikter, basert på forskning. Men i Norge har vi sett at veldig mange allmennleger ikke følger disse retningslinjene, dette gjelder også i andre land, sier Bjarne Austad, spesialist i allmennmedisin og stipendiat Institutt for samfunnsmedisin, ved NTNU i Trondheim.

Artikkelen har også vært omtalt i Dagens medisin 17.10.2014

Tredje utgave av boken «Hvordan krenkede barn blir syke voksne»

Anna Luise Kirkengens bok «Hvordan krenkende barn blir syke voksne» kommer nå i tredje utgave. Den første utgaven ble utgitt i 2005, den andre i 2009. Tredje utgave er gjennomgående revidert for å gi plass til nye forskningsresultater, nye historier og den nyeste kunnskapen om virkningen av giftig barndomsstress på kroppens fysiologi og celler.

 

Tredje utgave av boken «Hvordan krenkede barn blir syke voksne»

Anna Luise Kirkengens bok «Hvordan krenkende barn blir syke voksne» kommer nå i tredje utgave. Den første utgaven ble utgitt i 2005, den andre i 2009. Tredje utgave er gjennomgående revidert for å gi plass til nye forskningsresultater, nye historier og den nyeste kunnskapen om virkningen av giftig barndomsstress på kroppens fysiologi og celler.

 

Boken handler kort fortalt om helsefølger av vond og vanskelig erfaring i tidlige år. Forfatterne spør seg om medisinfaget har den rette kunnskapen for å kunne behandle mennesker som er blitt syke av krenkelser. Boken retter seg mot studenter og praktikere innenfor helsefag, medisin og psykologi. Forfatterne håper dessuten at personer som selv er blitt krenket, kan ha nytte av boken på to måter: til selv å forstå sammenhenger i eget liv, og til å hjelpe sine behandlere til å forstå hvilke følger erfaringene har fått. I denne utgaven har Kirkengen fått med seg Ane Brandtzæg Næss medisinstudent ved Universitetet i Oslo som medforfatter. Hun har bidratt med å gjennomgå ny forskning og oppdatering av teksten (blant annet om telomerer).

http://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/hvordan-krenkede-barn-blir-syke-voksne-uf.html

Barn, rus og lidelse i et generasjonsperspektiv

Anna Luise Kirkengen, allmennlege og professor i allmennmedisin ved AFE Trondheim, har bidratt med et blogginnlegg på nettsidene til BarnsBeste; et nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende.

«Mange, både forskere, profesjonelle og andre personer har påpekt at det kan oppstå store problemer for barn når noen av deres nære voksne ruser seg. Det er nå hevet over tvil at barn som lever sammen med voksne som jevnlig ruser seg, utsettes for traumatisk erfaring som er potensielt skadelig for alle aspekter av deres fremtidige helse inkludert tannhelsen. De dokumenterte sammenhenger mellom traumer, rus og sykdom overskrider generasjonsskillet i både sosiologisk og biologisk forstand.

Barn, rus og lidelse i et generasjonsperspektiv

Anna Luise Kirkengen, allmennlege og professor i allmennmedisin ved AFE Trondheim, har bidratt med et blogginnlegg på nettsidene til BarnsBeste; et nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende.

«Mange, både forskere, profesjonelle og andre personer har påpekt at det kan oppstå store problemer for barn når noen av deres nære voksne ruser seg. Det er nå hevet over tvil at barn som lever sammen med voksne som jevnlig ruser seg, utsettes for traumatisk erfaring som er potensielt skadelig for alle aspekter av deres fremtidige helse inkludert tannhelsen. De dokumenterte sammenhenger mellom traumer, rus og sykdom overskrider generasjonsskillet i både sosiologisk og biologisk forstand.

Barn som traumatiseres og ikke får hjelp, blir med stor sannsynlighet voksne som søker en form for bedøvelse av en tidlig, men varig smerte i rusen. Deres barn blir traumatisert av å måtte leve med voksne som er uforutsigbare og i perioder uansvarlige med den følge at barnas behov for omsorg, forutsigbarhet og trygghet ikke blir ivaretatt. Slike erfaringer, særlig hvis de nærmest blir ”hverdags” eller ”det normale”, skader barna. Disse skadene medfører med stor sannsynlighet både sykelighet og rusmiddelbruk. En vond spiral fortsetter. Et destruktivt mønster gjentar seg»  

Ingunn Pernille Mundal disputerte 19.12.14 for graden ph.d. i klinisk medisin

bilde Ingunn Pernille MundalAvhandlingens tittel var 'Spatiotemporal aspects of pain in the general population; factors associated with the presence, development and distribution. Results from the HUNT2 and HUNT3 studies.'

Ingunn Pernille Mundal disputerte 19.12.14 for graden ph.d. i klinisk medisin

bilde Ingunn Pernille MundalAvhandlingens tittel var 'Spatiotemporal aspects of pain in the general population; factors associated with the presence, development and distribution. Results from the HUNT2 and HUNT3 studies.'

Vi gratulerer!

The quantified selv: closing the gap between general knowledge and particular case?

illustrasjonsbildeThe article elucidates how the status that professionals ascribe to the body has vital implications for what they regard as relevant and how they interpret  the information they have collected. On this ground, we challenge both the prevailing and tacitly accepted separation between the physical body and human experience and the view of knowledge underpinning EBM ('evidence based' medicine) and PM ('personalized' medicine). The growing molecularization of the body veils decisive sources of human illness

The quantified selv: closing the gap between general knowledge and particular case?

illustrasjonsbildeThe article elucidates how the status that professionals ascribe to the body has vital implications for what they regard as relevant and how they interpret  the information they have collected. On this ground, we challenge both the prevailing and tacitly accepted separation between the physical body and human experience and the view of knowledge underpinning EBM ('evidence based' medicine) and PM ('personalized' medicine). The growing molecularization of the body veils decisive sources of human illness


Getting personal: can systems medicine integrate scientific and humanistic conceptions of the patient?

illustrasjonsbilde pcSystems biologists are currently unable to conceptualize living wholes, and seem unable to account for meaning, value and symbolic interaction, which are central concepts in humanistic medicine, as constraints on human health. Accordingly, systems medicine as currently envisioned cannot be said to be integrative, holistic, personalized or patient-centered in a humanistic medical sense.

Getting personal: can systems medicine integrate scientific and humanistic conceptions of the patient?

illustrasjonsbilde pcSystems biologists are currently unable to conceptualize living wholes, and seem unable to account for meaning, value and symbolic interaction, which are central concepts in humanistic medicine, as constraints on human health. Accordingly, systems medicine as currently envisioned cannot be said to be integrative, holistic, personalized or patient-centered in a humanistic medical sense.


Smoking during pregnancy: Childbirth and Health Study in Primary Care in Iceland

illustrasjonsbilde sigarettThe majority of Icelandic women who smoke stop when they become pregnant, and the prevalence of smoking during pregnancy in Iceland is still about 5 %. Our results indicate stronger nicotine dependence in women who do not stop smoking during pregnancy. Awareness of this can help general practitioners and others providing antenatal care to approach these women with more insight and empathy, whic might theoretically help them to quit.

Smoking during pregnancy: Childbirth and Health Study in Primary Care in Iceland

illustrasjonsbilde sigarettThe majority of Icelandic women who smoke stop when they become pregnant, and the prevalence of smoking during pregnancy in Iceland is still about 5 %. Our results indicate stronger nicotine dependence in women who do not stop smoking during pregnancy. Awareness of this can help general practitioners and others providing antenatal care to approach these women with more insight and empathy, whic might theoretically help them to quit.


Co- and multi-morbidity patterns in an unselected Norwegian population: cross-sectional analysis based on the HUNT Studyand theoretical reflections concerning medical models.

illustrasjonsbildeMultimorbidity appears to be prevalent in both genders and across age-groups. The disease clusters typically transcend biomedicine's traditional demarcations between mental and somatic diseases and between diagnostic categories within each of these domains.

A new theoretical approach to disease devlopment and recovery is warranted.

Co- and multi-morbidity patterns in an unselected Norwegian population: cross-sectional analysis based on the HUNT Studyand theoretical reflections concerning medical models.

illustrasjonsbildeMultimorbidity appears to be prevalent in both genders and across age-groups. The disease clusters typically transcend biomedicine's traditional demarcations between mental and somatic diseases and between diagnostic categories within each of these domains.

A new theoretical approach to disease devlopment and recovery is warranted.


Drug use during early pregnancy: Cross-sectional analysis from the Childbirth and Health Study in Primary Care in Iceland

illustrasjonsbilde gravid kvinneOur results indicate that lack of a support network, stressful life events, and lower status in society may predispose women to more drug use. GPs and midwives responsible for maternity care could take this into account when evaluating risk and gain for women and foetuses in the primary care setting.

Drug use during early pregnancy: Cross-sectional analysis from the Childbirth and Health Study in Primary Care in Iceland

illustrasjonsbilde gravid kvinneOur results indicate that lack of a support network, stressful life events, and lower status in society may predispose women to more drug use. GPs and midwives responsible for maternity care could take this into account when evaluating risk and gain for women and foetuses in the primary care setting.


A 52 month follow-up of functional decline in nursing home residents - degree of dementia contributes

illustrasjonsbilde eldre kvinneThe aim has been to study variables assosiated with the development of personal activities of daily living (P-ADL) over a 52 month follow up period, with a particular focus on the degree of dementia.

A 52 month follow-up of functional decline in nursing home residents - degree of dementia contributes

illustrasjonsbilde eldre kvinneThe aim has been to study variables assosiated with the development of personal activities of daily living (P-ADL) over a 52 month follow up period, with a particular focus on the degree of dementia.


Fysisk og psykisk helse henger nært sammen: kropp og sjel er ett

illustrasjonsbildeI vår vitenskapskultur har vi vært vant til å skille mellom kropp og sjel, og derfor er medisinen delt i to; somatikk og psykiatri. Nyere forskning viser at et slikt skille er utdatert, sier ph.d stipendiat Henrik Vogt ved AFE Trondheim i et intervju.

Fysisk og psykisk helse henger nært sammen: kropp og sjel er ett

illustrasjonsbildeI vår vitenskapskultur har vi vært vant til å skille mellom kropp og sjel, og derfor er medisinen delt i to; somatikk og psykiatri. Nyere forskning viser at et slikt skille er utdatert, sier ph.d stipendiat Henrik Vogt ved AFE Trondheim i et intervju.

Les artikkel


Overweight, obesity and related conditions: a cross-sectional study of adult inpatients at a Norwegian Hospital.

The substantial prevalence of overweight and obese patients may pose a threat to future hospital services. To further address the burden of overweight and obesity in hospitals, we need more knowledge about consequences of length of stay, use of resources and overall cost.

Overweight, obesity and related conditions: a cross-sectional study of adult inpatients at a Norwegian Hospital.

The substantial prevalence of overweight and obese patients may pose a threat to future hospital services. To further address the burden of overweight and obesity in hospitals, we need more knowledge about consequences of length of stay, use of resources and overall cost.

primærhelsetjenesten - fremtidens forskningsfront

illustrasjonsbilder folk sett ovenfra photo: ISTOCKKronikken er et felles produkt fra deltakerne på den nyopprettede Nasjonale forskerskolen i allmennmedisin (NAFALM)

primærhelsetjenesten - fremtidens forskningsfront

illustrasjonsbilder folk sett ovenfra photo: ISTOCKKronikken er et felles produkt fra deltakerne på den nyopprettede Nasjonale forskerskolen i allmennmedisin (NAFALM)

Nursing Home Admission during the First Year after Hospitalization – The Contribution of Cognitive Impairment

illustrasjonsbilde omsorgImpaired cognitive and physical functioning increased the risk for nursing home admission within one year after hospitalization.

Nursing Home Admission during the First Year after Hospitalization – The Contribution of Cognitive Impairment

illustrasjonsbilde omsorgImpaired cognitive and physical functioning increased the risk for nursing home admission within one year after hospitalization.

Les hele artikkelen

Naivt om den digitale pasienten

illustrasjonsbilde pc stetoskop Istock"Det er på grensen til uforsvarlig å love at selvovervåking fra pasientenes side skal gjøre helsevesenet bærekraftig"
- skriver Ph.d stipendiat Henrik Vogt og medforfattere. Vogt sitt ph.d prosjekt omhandler 'Systembiologi for allmennmedisin'

kronikk i Aftenposten

Naivt om den digitale pasienten

illustrasjonsbilde pc stetoskop Istock"Det er på grensen til uforsvarlig å love at selvovervåking fra pasientenes side skal gjøre helsevesenet bærekraftig"
- skriver Ph.d stipendiat Henrik Vogt og medforfattere. Vogt sitt ph.d prosjekt omhandler 'Systembiologi for allmennmedisin'

Kunnskapshull om elektrosjokk

bilde elektrosjokkMed forbedret behandlingsteknikk og bedøvelsesmetoder økte bruken av elektrosjokk kraftig på 2000-tallet. Men vi vet lite om effekten og bivirkningene, skriver lege og stipendiat ved AFE Trondheim i en kronikk i Aftenposten 19.11.13

Kunnskapshull om elektrosjokk

bilde elektrosjokkMed forbedret behandlingsteknikk og bedøvelsesmetoder økte bruken av elektrosjokk kraftig på 2000-tallet. Men vi vet lite om effekten og bivirkningene, skriver lege og stipendiat ved AFE Trondheim i en kronikk i Aftenposten 19.11.13

Mon, 17 Aug 2015 11:46:54 +0200

Irene Hetlevik vinner Nidarosprisen

Irene Hetlevik (Foto: Geir Mogen/NTNU)Nidarosprisen deles ut til en allmennmedisiner som har gjort en fremragende innsats for utviklingen av faget, særlig når det gjelder utdanning, informasjon og fagutvikling innen allmennmedisinen.

Prisen ble overrakt sist torsdag på Nidaroskongressen.

 

Irene Hetlevik vinner Nidarosprisen

Irene Hetlevik (Foto: Geir Mogen/NTNU)Nidarosprisen deles ut til en allmennmedisiner som har gjort en fremragende innsats for utviklingen av faget, særlig når det gjelder utdanning, informasjon og fagutvikling innen allmennmedisinen.

Prisen ble overrakt sist torsdag på Nidaroskongressen.

 

Nidarosprisen er hemmelig inntil det blir annonsert hvem som får den. Fastlege Mona Størseth ved Mathesongården legesenter ledet sesjonen, og hedret Irene Hetlevik blant annet med disse ord:
"Selvstendighet og målbevissthet har alltid kjennetegnet henne. Hun er og har  i mange år vært pådriver  for utvikling av allmennmedisinske   forskningsenheter. Hun er mangeårig medlem av forskningsutvalg i Norge og i utlandet, og hun er initiativtaket til nordisk nettverksetablering innenfor tema Medisinsk risiko."

Prisen består av et bilde av årets Nidaroskunstner Mari Follinglo, blomster og kr 15 000
Prisvinnerforedraget hadde tittel: Kunnskap på allmennmedisinens egne premisser.

Irene Hetlevik er professor i allmennmedisin ved Allmennmedisinsk forskningsenhet, Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU.
Hun er tidligere tildelt Løvetannpris og Nordisk forskningspris.

mottakelse av NIdarosprisen Irene Hetlevik (foto:Pål KRistiensen)

Irene Hetlevik tar imot Nidarosprisen av lege Mona Størseth. (foto:Pål Kristensen)

 


What do GPs actually know about their patients as persons?

samtale lege (foto Istock)We document limitations to healthcare professionals' eliciting of knowledge about their patients as persons. A long term doctor-patient relationship seems to enable GPs to identify and articulate their patients' personal characteristics. It does not ensure that the GPs will accumulate knowledge regarding those biographical facts or experiences that, particulary during transitiosn to other caretakers, might prove salient to their patients' health and treatment

What do GPs actually know about their patients as persons?

samtale lege (foto Istock)We document limitations to healthcare professionals' eliciting of knowledge about their patients as persons. A long term doctor-patient relationship seems to enable GPs to identify and articulate their patients' personal characteristics. It does not ensure that the GPs will accumulate knowledge regarding those biographical facts or experiences that, particulary during transitiosn to other caretakers, might prove salient to their patients' health and treatment


Knowing patients as persons: senior and junior general practitioners explore a professional resource

Both GP groups expressed concernover the lack of emphasis on person-oriented knowledge in the health care system and pointed out factors which interfere with the documentation and sharing of such knowledge.

Knowing patients as persons: senior and junior general practitioners explore a professional resource

Both GP groups expressed concernover the lack of emphasis on person-oriented knowledge in the health care system and pointed out factors which interfere with the documentation and sharing of such knowledge.

Senior GPs attributed more importance to person-related knowlegde than did junior GPs while displaying considerably more verbal authority and professional independence.

Lenke til artikkel


Standardization meets stories: Contrasting perspectives on the needs of frail individuals at a rehabilitation unit

Bente Prytz Mjølstad og medforfattere har i en kvalitativ studie dokumentert at 'the institutional voice of medicine consistently tends to override the voice of the patient's lifeworld. Thus, despite the institution's best intentions, their efforts to provide appropriate rehabilitation seem to have been jeopardized to some extent.'

Standardization meets stories: Contrasting perspectives on the needs of frail individuals at a rehabilitation unit

Bente Prytz Mjølstad og medforfattere har i en kvalitativ studie dokumentert at 'the institutional voice of medicine consistently tends to override the voice of the patient's lifeworld. Thus, despite the institution's best intentions, their efforts to provide appropriate rehabilitation seem to have been jeopardized to some extent.'

Lenke til artikkel


Når diagnoser gjør blind

illustrasjonsbildeAnna Luise Kirkengen og Eline Thornquist skriver følgende i Tidsskrift for Den norske legeforening: Diagnoser har utilsiktede virkninger. I to norske overgrepssaker ser det ut til at ofrenes diagnoser har fungert som blikkavledere - overgrep og mishandling kan ha blitt oversett fordi man antok at det var sykdom barna led av.

Når diagnoser gjør blind

illustrasjonsbildeAnna Luise Kirkengen og Eline Thornquist skriver følgende i Tidsskrift for Den norske legeforening: Diagnoser har utilsiktede virkninger. I to norske overgrepssaker ser det ut til at ofrenes diagnoser har fungert som blikkavledere - overgrep og mishandling kan ha blitt oversett fordi man antok at det var sykdom barna led av.


Hjertemedisin på bristepunktet

Ph.d.-stipendiat ved AFE, Trondheim Henrik Vogt, har sammen med tidligere leder av Norsk forening for allmennmedisin Gisle Roksund skrevet vedlagte kronikk i Aftenposten.

De spør:  "Hva er det egentlig leger, og særlig spesialister som anbefaler behandling av lett forhøyet blodtrykk, driver med?"

Hjertemedisin på bristepunktet

Ph.d.-stipendiat ved AFE, Trondheim Henrik Vogt, har sammen med tidligere leder av Norsk forening for allmennmedisin Gisle Roksund skrevet vedlagte kronikk i Aftenposten.

De spør:  "Hva er det egentlig leger, og særlig spesialister som anbefaler behandling av lett forhøyet blodtrykk, driver med?"

De skriver: "Overdiagnostisering og overbehandling er et hett tema i medisinen. I september møtes leger fra hele verden til en stor konferanse om samme tema i Dartmouth, USA. Det er noe nytt. Politikere og helsemyndigheter er også i ferd med å få øynene opp for fenomenet. Et talende eksempel: Når det gjelder lett forhøyet blodtrykk, har legene, og spesielt blodtrykkspesialister, de siste tiårene i økende grad behandlet tilstanden med medikamenter. Vi har nå fått et forklaringsproblem"


Barn i blindsonen

illustrasjonsbildePh.d.-stipendiat Bente Prytz Mjølstad ved AFE Trondheim har skrevet kommentarartikkel i Tidsskriftet for den Norske Legeforeiing om barn som pårørende til syke foreldre.

Barn i blindsonen

illustrasjonsbildePh.d.-stipendiat Bente Prytz Mjølstad ved AFE Trondheim har skrevet kommentarartikkel i Tidsskriftet for den Norske Legeforeiing om barn som pårørende til syke foreldre.

Det er også gledelig at Norsk elektronisk legehåndbok nylig er oppdatert med kapitlet 'Barn som pårørende' i samarbeid med det nasjonale kompetansenettverket BarnsBeste


A smartphone-based intervention with diaries and therapist-feedback to reduce catastrophizing and increase functioning in women with chronic widespread pain: Randomized controlled trial

The aim of this trial was to study the efficacy of a 4-week smartphone intervention among 140 women with chronic widespread pain.

A smartphone-based intervention with diaries and therapist-feedback to reduce catastrophizing and increase functioning in women with chronic widespread pain: Randomized controlled trial

The aim of this trial was to study the efficacy of a 4-week smartphone intervention among 140 women with chronic widespread pain.

Les artikkel

Bro over to kulturer

bilde artikkel bro kulturerÅ stå ensidig plantet i én av vitenskapens to kulturer er ikke lenger god akademisk dannelse. 

Bro over to kulturer

bilde artikkel bro kulturerÅ stå ensidig plantet i én av vitenskapens to kulturer er ikke lenger god akademisk dannelse. 

Les artikkel i Aftenposten Innsikt

Contextual and time dependent pain in fibromyalgia: An explorative study

pain neckMean pain was perceived significantly lower at home than in a doctor context the same day. However, pain was much more stable when measured in two similar contexts 14 years apart.

Contextual and time dependent pain in fibromyalgia: An explorative study

pain neckMean pain was perceived significantly lower at home than in a doctor context the same day. However, pain was much more stable when measured in two similar contexts 14 years apart.

Last ned artikkel

Nasjonal allmennmedisinsk forskerskole

Et samlet allmennmedisinsk universitetsmiljø har fått innvilget sin søknad om støtte fra Forskningsrådet til å etablere en nasjonal forskerskole i allmennmedisin. 23,8 mill kr er tildelt for perioden 2013- 2020. Søknad har vært koordinert fra UiO med professor Jørund Straand som prosjektleder. Straand er leder for Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) og har søkt på vegne av alle de fire AFEene i landet.

Nasjonal allmennmedisinsk forskerskole

Et samlet allmennmedisinsk universitetsmiljø har fått innvilget sin søknad om støtte fra Forskningsrådet til å etablere en nasjonal forskerskole i allmennmedisin. 23,8 mill kr er tildelt for perioden 2013- 2020. Søknad har vært koordinert fra UiO med professor Jørund Straand som prosjektleder. Straand er leder for Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) og har søkt på vegne av alle de fire AFEene i landet.

Lifetime experiences, the brain and personalized medicine: An integrative perspective

From a public health perspective, we conclude that hi-tech personalized medicine based on detailed bio-molecular mapping, monitoring and tailored drug interventions holds promise only as part of a wider, socio-culturally informed approach to the person.

Lifetime experiences, the brain and personalized medicine: An integrative perspective

From a public health perspective, we conclude that hi-tech personalized medicine based on detailed bio-molecular mapping, monitoring and tailored drug interventions holds promise only as part of a wider, socio-culturally informed approach to the person.

The medically unexplained revisited

Our main errand has been to emphasize how the medical method, criteria, observations and requirements of evidence together with a disproportional focus on medical diagnostic naming represents a possible barrier to an understanding of such symptoms.
 

The medically unexplained revisited

Our main errand has been to emphasize how the medical method, criteria, observations and requirements of evidence together with a disproportional focus on medical diagnostic naming represents a possible barrier to an understanding of such symptoms.
 

Allmennmedisinsk hederspris til NTNU-lektor Harald Sundby

Ved årets Primærmedisinske kongress-uke i Oslo ble NTNU-lektor og fastlege ved Kalvskinnet legesenter Harald Sundby den 25. oktober tildelt Løvetannprisen 2012. Norsk forening for allmennmedisin tildeler hvert år prisen til «en allmennlege som har gjort en innsats for faget vårt. Innsatsen kan være på sentralt eller lokalt plan, i det stille eller i media, faglig eller organisatorisk, praktisk eller teoretisk.» Prisen består av et litografi av Barbara Vogler og kr. 20 000. Haralds medarbeidere og kolleger ved ISM gratulerer!

Allmennmedisinsk hederspris til NTNU-lektor Harald Sundby

Ved årets Primærmedisinske kongress-uke i Oslo ble NTNU-lektor og fastlege ved Kalvskinnet legesenter Harald Sundby den 25. oktober tildelt Løvetannprisen 2012. Norsk forening for allmennmedisin tildeler hvert år prisen til «en allmennlege som har gjort en innsats for faget vårt. Innsatsen kan være på sentralt eller lokalt plan, i det stille eller i media, faglig eller organisatorisk, praktisk eller teoretisk.» Prisen består av et litografi av Barbara Vogler og kr. 20 000. Haralds medarbeidere og kolleger ved ISM gratulerer!

Lenke til nyheten om Løvetannpris 2012

En aktuell norsk tragedie

Det er et forlkehelseproblem når sentrale premissleverandører for barneomsorg overser ny biologikunnskap, skriver legene Charlotte Lunde og Henrik Vogt. Vogt er ph.d student ved Allmennmedisinsk forskningsenhet ved NTNU.

Les innlegg i VG "En aktuell norsk tragedie"

En aktuell norsk tragedie

Det er et forlkehelseproblem når sentrale premissleverandører for barneomsorg overser ny biologikunnskap, skriver legene Charlotte Lunde og Henrik Vogt. Vogt er ph.d student ved Allmennmedisinsk forskningsenhet ved NTNU.

Les innlegg i VG "En aktuell norsk tragedie"

Kontakt: Henrik Vogt
 

epigenetikk

Orkidébarna: Ekstreme muligheter

Barn som bærer i seg kimen til katastrofe, kan også utvikle seg i uvanlig positiv retning. Forskerne kaller dem orkidebarn.
Les mer om orkidébarn i artikkelen fra Aftenposten på Henrik Vogts side.
 

Orkidébarna: Ekstreme muligheter

Barn som bærer i seg kimen til katastrofe, kan også utvikle seg i uvanlig positiv retning. Forskerne kaller dem orkidebarn.
Les mer om orkidébarn i artikkelen fra Aftenposten på Henrik Vogts side.
 

Kontakt: Henrik Vogt

The lived body as a medical topic: an argument for an ethically informed epistemology

from the authors:
We have emphasized the importance of recognizing that human beings live in a world of meaning and that this is not an additional matter - a 'human' appendage to the 'real' clinical practice and research work, but the very basis of both.

The lived body as a medical topic: an argument for an ethically informed epistemology

from the authors:
We have emphasized the importance of recognizing that human beings live in a world of meaning and that this is not an additional matter - a 'human' appendage to the 'real' clinical practice and research work, but the very basis of both.

Hvorfor forske på medisin med kvalitative metoder?

Moderne medisin streber etter objektiv kunnskap. Dette er i mange henseender et udiskutabelt gode, men lar vi da subjektet forsvinne ut av synsfeltet? Behandler vi et ikke-eksisterende gjennomsnittsmenneske, mens vi er blinde for pasienten som person? Dette spørsmålet tok Tidsskrift for Den norske legeforening med seg til Institutt for samfunnsmedisin på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, der Bente Mjølstad gjør sitt doktorgradsarbeid rundt denne problemstillingen.

Intervju med Bente Mjølstad

Hvorfor forske på medisin med kvalitative metoder?

Moderne medisin streber etter objektiv kunnskap. Dette er i mange henseender et udiskutabelt gode, men lar vi da subjektet forsvinne ut av synsfeltet? Behandler vi et ikke-eksisterende gjennomsnittsmenneske, mens vi er blinde for pasienten som person? Dette spørsmålet tok Tidsskrift for Den norske legeforening med seg til Institutt for samfunnsmedisin på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, der Bente Mjølstad gjør sitt doktorgradsarbeid rundt denne problemstillingen.

Les intervju "Bakgårdsforskeren" skrevet av J Reymert  i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Vil du vite mer?
Kontakt: Bente Mjøstad

Prosjektmidler for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling

Program for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling er et nasjonalt program med
todelt formål:

• Det skal fremme forskning og fagutvikling om spørsmål som er relevante for
medisinsk praksis og helsetjenestene i distriktene
• Det skal bidra til stabilisering og rekruttering av allmennleger og helsepersonell i
distriktene.

Prosjektmidler for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling

Program for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling er et nasjonalt program med
todelt formål:

• Det skal fremme forskning og fagutvikling om spørsmål som er relevante for
medisinsk praksis og helsetjenestene i distriktene
• Det skal bidra til stabilisering og rekruttering av allmennleger og helsepersonell i
distriktene.

Gjennom dette programmet kan primærleger, samarbeidende helsepersonell og
medisinstudenter søke om støtte til forsknings- og fagutviklingsprosjekter.

Les mer i brosjyren [pdf]

Søknadsfrist er 15. oktober 2012

Liten effekt av screening for kolorektal kreft

En modelleringsstudie basert på WHO og nasjonale databaser i de Nordiske land viser marginal effekt av screening for kolorektal kreft.

Dette kan leses i en ny publikasjon, skrevet i samarbeid av forskere fa ulike nordiske land.

Forfatterne anbefaler derfor ikke å satse på screening for denne typen kreft.

Liten effekt av screening for kolorektal kreft

En modelleringsstudie basert på WHO og nasjonale databaser i de Nordiske land viser marginal effekt av screening for kolorektal kreft.

Dette kan leses i en ny publikasjon, skrevet i samarbeid av forskere fa ulike nordiske land.

Forfatterne anbefaler derfor ikke å satse på screening for denne typen kreft.

Sigurdsson JA, Getz L, Sjönell G, Vainiomäki P, Brodersen J
Marginal public health gain of screening for colorectal cancer: modelling study, based on WHO and national databases in the Nordic countries
Journal of Evaluation in Clinical Practice, Article first published online: 22 APR 2012

Felles høringsuttalelse om fastlegeforskrift fra de Allmennmedisinske forskningsenheter i Bergen, Trondheim, Oslo. og Tromsø

illustrasjonsbilde De Allmennmedisinske forskningsenheter i Bergen, Trondheim, Oslo og Tromsø  har laget felles høringsuttalelse om fastlegeforskriften.

Høringsuttalelsen kan lastes ned som pdf fil.

Felles høringsuttalelse om fastlegeforskrift fra de Allmennmedisinske forskningsenheter i Bergen, Trondheim, Oslo. og Tromsø

illustrasjonsbilde De Allmennmedisinske forskningsenheter i Bergen, Trondheim, Oslo og Tromsø  har laget felles høringsuttalelse om fastlegeforskriften.

Høringsuttalelsen kan lastes ned som pdf fil.


Tilbake til nettside AFE Trondheim

 

Betydningen av allmennmedisinsk forskning i Europa

bilde dekanus Stig SlørdahlDekanus ved DMF fronter betydningen av allmennmedisinsk forskning i Europa.
Les hele saken:

http://www.forskning.no/blog/stigslordahl

Betydningen av allmennmedisinsk forskning i Europa

bilde dekanus Stig SlørdahlDekanus ved DMF fronter betydningen av allmennmedisinsk forskning i Europa.
Les hele saken:

http://www.forskning.no/blog/stigslordahl


Institutt for samfunnsmedisin driver forskning rundt temaene forebygging, allmennmedisin og primærhelsetjenester, sykdomsforståelse og utberedelse, og utforming og evaluering av helsetjenester.

Allmennmedisinsk Forsknings Enhet (AFE) ved ISM målsetter seg å fremme allmennmedisinsk forskning og bidra til 'kunnskap på allmennmedisinens egne premisser.' AFE Trondheim er samlokalisert med allmennmedisinen ved ISM og del av Instituttgruppe for primærhelsetjeneste.

 

Validitet av anbefalinger for forebygging av hjerte- og karsykdomi allmennpraksis - disputas

hjerte med stetoskop

Fredagen 16. mars skal Halfdan Petursson, (Institutt for samfunnsmedisin) forsvare offentlig sin doktorgradsavhandling:

"Validity and relevance of international cardiovascular prevention guidelines for general practice."

Disputas finner sted i Auditoriet, Medisinsk tekninsk forskningssenter, NTNU. Detaljer se nedenfor.


 

Validitet av anbefalinger for forebygging av hjerte- og karsykdomi allmennpraksis - disputas

hjerte med stetoskop

Fredagen 16. mars skal Halfdan Petursson, (Institutt for samfunnsmedisin) forsvare offentlig sin doktorgradsavhandling:

"Validity and relevance of international cardiovascular prevention guidelines for general practice."

Disputas finner sted i Auditoriet, Medisinsk tekninsk forskningssenter, NTNU. Detaljer se nedenfor.


 

Allmennleger og forebygging av hjerte- og karsykdom
Avhandlingen tar utgangspunkt i det faktum at allmennleger kun i beskjeden grad følger kliniske retningslinjer for forebygging av hjerte- og karsykdom. Retningslinjene er ment å formidle nødvendig og oppdatert kunnskap til legene og fungere som et instrument for klinisk kvalitetsforbedring. Retningslinjer legger føringer for hva som regnes som forsvarlig klinisk praksis og kan bli styringsverktøy for helsemyndighetene med mulighet for økonomiske sanksjoner om de ikke følges.

Dagens retningslinjer overestimerer risiko
Samlet dokumenterer avhandlingens fire delstudier problemer med retningslinjene som har vesentlig betydning, både for klinisk praksis, ressursbruk og planlegging av helsetjeneste. Halfdan Petursson viser hvordan retningslinjene i praksis overestimerer hjerte-kar risiko. Om dette sier Petursson: "Retninglinjene hjelper dermed ikke allmennlegene til å gjøre en god og målrettet jobb. En strategi som i utgangspunktet skulle bidra til å gjøre det enklere for legene å identifisere og prioritere pasienter med høy risiko, ender i praksis opp som en dårlig planlagt massestrategi som ikke synes bærekraftig og heller ikke ansvarlig å implementere."

Det vil trolig kreve mye nytenkning og ytterligere forskning for å utarbeide forebyggende retningslinjer som fungerer godt i klinisk praksis. Avhandlingen inneholder noen forslag til hvordan man kan starte arbeidet med å forbedre retningslinjene.

Følgende komité har bedømt det innleverte arbeid:
Professor Kurt Svärdsudd, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Allmänmedicin och preventiv medicin
Professor Gurit Rørtveit, Universitetet i Bergen
Professor Berge Solberg, NTNU

Prøveforelesningen (oppgitt emne) finner sted fredag 16. mars 2012 kl. 10.15 i Auditoriet, Medisinsk teknisk forskningssenter:

"Bærekraftig og etisk forsvarlig forebyggende medisin i Norge, 2015: Mål og strategier"

DISPUTAS finner sted fredag 16. mars 2012 kl. 12.15 i Auditoriet, Medisinsk teknisk forskningssenter.

Som førsteopponent er oppnevnt professor Kurt Svärdsudd og som andreopponent er oppnevnt professor Guri Rørtveit.
Kandidatens veiledere har vært førsteamanuensis Linn Getz, professor Irene Hetlevik og professor Johann August Sigurdsson.
Professor Steinar Westin vil lede disputasen.

Kontakt: Halfdan Petursson

Helbredende nytenking

bokomslagMedlemmer av AFE Tenketanken har skrevet to bokkapitler i en ny bok som belyser sykdom og helse på en helhetlig vis. I "Kan krigen mot mikrobane vinnast?" diskuterer overlege og professor Elling Ulvestad hvordan vi skal forholde oss til mikrober som gjør oss syke. Flere medlemmer ved Tenketanken med Anna Luise Kirkengen som leder byr på et nytt syn på sammenhengen mellom psyke og kropp i kapittelet "Helbredende nytenking".

Helbredende nytenking

bokomslagMedlemmer av AFE Tenketanken har skrevet to bokkapitler i en ny bok som belyser sykdom og helse på en helhetlig vis. I "Kan krigen mot mikrobane vinnast?" diskuterer overlege og professor Elling Ulvestad hvordan vi skal forholde oss til mikrober som gjør oss syke. Flere medlemmer ved Tenketanken med Anna Luise Kirkengen som leder byr på et nytt syn på sammenhengen mellom psyke og kropp i kapittelet "Helbredende nytenking".


Om boken: "Boken vil vise at de forandringer som kreves for å kunne skape en livsfrisk sivilisasjon ikke er så fjern og urealistisk som det kan synes - fordi vi er flere som ikke bare ønsker en radikal kursforandring, men som arbeider aktivt for at den skal bli virkelighet. Bidragsyterne i denen boken arbeider med forskjellige sider av forandringsprosessen. De representerer med andre ord, på ulike måter, det paradigmeskifte verden trenger." (fra bokomslaget)

Vidar-Rune Synnevåg og Rolf Erik Solheim (red)
Framtidsfrø – spirer for en bedre verden
2011, Abrakadabra forlag

 

Det udelte menneske

Ukritiske og polariserte påstander om sykdommer som enten psykisk eller fysisk forårsaket er blitt et alvorlig hinder for forståelse av sykdom i vårt samfunn. Dette skriver Henrik Vogt, lege og stipendiat, Linn Getz - førsteamanuensis, dr.med, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU, Elling Ulvestad - professor dr.med., Haukeland sykehus, Vegard Bruun Wyller - førsteamanuensis dr.med., Oslo universitetssykehus.

Det udelte menneske

Ukritiske og polariserte påstander om sykdommer som enten psykisk eller fysisk forårsaket er blitt et alvorlig hinder for forståelse av sykdom i vårt samfunn. Dette skriver Henrik Vogt, lege og stipendiat, Linn Getz - førsteamanuensis, dr.med, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU, Elling Ulvestad - professor dr.med., Haukeland sykehus, Vegard Bruun Wyller - førsteamanuensis dr.med., Oslo universitetssykehus.


Skillet mellom «fysiske» og «psykiske» sider av mennesket har stått sterkt i vestlig kultur og vitenskap i flere hundre år. Oppdelingen er imidlertid nå langt på vei utvisket av nyere biologisk og nevrovitenskapelig forskning. Å opprettholde skillet fysisk/psykisk vil hindre oss i å finne frem til årsaker, forebygging og behandling. Det vil koste i form av lidelse og økonomisk tap, skriver kronikkforfatterne.

Les avisartikkel i Aftenposten

Julehilsen: Den helende kraft i en god lytter

bilde to blide snømennEn nesten 1000 år gammel islensk saga forteller hvordan norske kong Eisteyn brukte terapeutiske samtaler lenge før det ble undervist om lege-pasient relasjoner i medisinstudiet.

Det er forskere fra Allmenmedisinsk Forsknings Enhet som står for den inspirerende BMJ publikasjonen. God jul!

Julehilsen: Den helende kraft i en god lytter

bilde to blide snømennEn nesten 1000 år gammel islensk saga forteller hvordan norske kong Eisteyn brukte terapeutiske samtaler lenge før det ble undervist om lege-pasient relasjoner i medisinstudiet.

Det er forskere fra Allmenmedisinsk Forsknings Enhet som står for den inspirerende BMJ publikasjonen. God jul!


Getz L, Kirkengen AL, Petursson H, Sigurdsson JA
The royal road to healing: a bit of a saga
BMJ 2011, 343, published 19 December 2011
 

Dødeligheten lavest blant folk med kolesterol mellom 5 og 7

For mennesker med totalkolesterol under fem er totaldødeligheten høyere enn blant dem med kolesterol på syv eller mer. Dette funnet sår tvil om gjeldende risikoberegninger og retningslinjer der budskapet lenge har vært at kolesterol generelt bør ligge "under 5".  

Dødeligheten lavest blant folk med kolesterol mellom 5 og 7

For mennesker med totalkolesterol under fem er totaldødeligheten høyere enn blant dem med kolesterol på syv eller mer. Dette funnet sår tvil om gjeldende risikoberegninger og retningslinjer der budskapet lenge har vært at kolesterol generelt bør ligge "under 5".  


Studien som viser dette bygger på data fra HUNT 2. Den ble nylig forhåndspublisert på nett i Journal of Evaluation in Clinical Practice. Stipendiat og lege Halfdan Petursson ved Allmennmedisinsk Forskningsenhet, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU, er førsteforfatter.

Studien omfatter i alt 50.087 personer i alderen 20 -74 år som deltok i HUNT2 1995-1997 og ble fulgt opp med tall for dødelighet inntil ti år senere (de eldste var da 84 år). Ingen av de inkluderte deltakerne hadde kjent hjerte- og karsykdom ved studiestart. Studiematerielet inneholder ikke data om eventuelt kolesterolsenkende medisin (statiner). Studien nyanserer heller ikke mellom "godt" (HDL) og "dårlig" (LDL) kolesterol. Fokuset ble satt på totalkolesterol fordi denne verdien har vært mye vektlagt i helseopplysningskampanjer og markedsføring av helseprodukter.
Studien tilsier at det neppe er riktig å spre et generelt budskap om at alle bør ha kolesterol "under 5". Spesielt kan det stemme dårlig med tanke på total dødelighet, som for folk flest kan være like interessant å tenke på som dødeligheten av hjerte-og karsykdommer alene.

Forfatterne mener at funnet er tankevekkende og viktig men det gir foreløpig ikke grunnlag for radikale endringer i formelle, kliniske retningslinjer og risikoberegninger. Før det blir aktuelt, må man undersøke om funnene fra Nord-Trøndelag også kan bekreftes andre steder. Studien gir heller ikke noe grunnlag for å si at folk bør spise mer fett for å heve kolesterolet. Det framkom enkelte kjønnsforskjeller i analysene, disse omtales bl.a. i en artikkel i Dagens medisin.

Les vitenskapelig artikkel
 

Ny artikkel bekrefter at allmennleger ikke skal vektlegge bruk av BMI (body mass index) som risikofaktor

Les vitenskapelig artikkel Les mer om Halfdan Petursson

Ny artikkel bekrefter at allmennleger ikke skal vektlegge bruk av BMI (body mass index) som risikofaktor

Halfdan Petursson vant pris på Nidaroskongressen

illustrasjonsbilde sprøyteHalfdan Petursson, Ph.d.-stipendiat ved AFE, ISM fikk forskningsprisen ved Nidaroskongressen 2011.

Forskningsprisen på kr 15 000 er et spleiselag mellom NFA, AL og Norsk forening for samfunnsmedisin og deles ut årlig av Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU).
I år ble den utdelt på Nidaroskongressen til Halfdan Petursson fra AFE Trondheim for presentasjon av en nylig publisert artikkel: 'Is the use of cholesterol in mortality risk algorithms in clinical guidelines valid? Ten years' prospective data from the Norwegian HUNT 2 study.'

Halfdan Petursson vant pris på Nidaroskongressen

illustrasjonsbilde sprøyteHalfdan Petursson, Ph.d.-stipendiat ved AFE, ISM fikk forskningsprisen ved Nidaroskongressen 2011.

Forskningsprisen på kr 15 000 er et spleiselag mellom NFA, AL og Norsk forening for samfunnsmedisin og deles ut årlig av Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU).
I år ble den utdelt på Nidaroskongressen til Halfdan Petursson fra AFE Trondheim for presentasjon av en nylig publisert artikkel: 'Is the use of cholesterol in mortality risk algorithms in clinical guidelines valid? Ten years' prospective data from the Norwegian HUNT 2 study.'


Prisen er ment til å honorere forskningsprosjekter eller ideer som utmerker seg ved orginalitet, nytenkning eller tverrfaglighet. I tillegg blir faglig relevans og vitenskapelig kvalitet vektlagt. Sammendrag og fremføring blir tatt med i vurderingen.

I studien finner man at totaldødelighet (død av alle årsaker)  ved kolesterolnivå under 5 mmol/l er signifikant høyere enn ved totalkolesterol på 7 - for kvinner. For menn var det ingen statistisk signifikant forskjell, men det var en signifikant U-kurve, og ikke en lineær økning. Lavest dødelighet hadde menn med kolesterol mellom 5 og 5,9 mmol/l.

I sitt innlegg stilte prisvinneren spørsmål ved hvorfor risikoberegninger fra f.eks Score og NORRISK bruker lineære endringer i risiko når det ser ut til at risikoen følger en U-kurve. Han minnet også om vårens kampanje der Nasjonalforeningen for folkehelse i samarbeid med komersielle aktører i kampanjemateriell opplyste om at gjennomsnittlig totalkolesterol for kvinner i dag er på 5,8, men at anbefalt verdi er 5 eller lavere.


 

Linn Getz holdt plenumsforelesning ved the Annual Primary Care Conference i England

Linn Getz, AFE, ISM, NTNU ble invitert til å holde plenumsforelesning ved the Annual Primary Care Conference i England. Arrangør er Royal College of General Practitioners. Arrangementet samlet over 1700 engelske allmennleger. Hennes tittel var ' Diversity: From Hippocrates to HUGO and back again: Humanistic lessons from hi-tech science'. Hennes innlegg fikk stor respons.

 

Linn Getz holdt plenumsforelesning ved the Annual Primary Care Conference i England

Linn Getz, AFE, ISM, NTNU ble invitert til å holde plenumsforelesning ved the Annual Primary Care Conference i England. Arrangør er Royal College of General Practitioners. Arrangementet samlet over 1700 engelske allmennleger. Hennes tittel var ' Diversity: From Hippocrates to HUGO and back again: Humanistic lessons from hi-tech science'. Hennes innlegg fikk stor respons.

 

Linn Getz holder foredrag at Annual Primary Care Conference, Liverpool 2011

 

"Når barn lider overlast ...."

Anna Luise Kirkengen ble invitert til å holde Gordon Johnsens minneforelesning fordi hun har vært en pioner, sa direktør Ole Johan Sandvand da han ønsket hovedpersonen og en fullsatt festsal velkommen til årets minneforelesning.

"Når barn lider overlast ....", det vil si når barn opplever misbruk, mishandling eller vanskjøtsel, når barn blir krenket eller når barns grunnleggende trygghet i livet blir forstyrret av vonde og vanskelige erfaringer, påvirker og preger dette deres utvikling på avgjørende måter. Forskerne på et nytt og omfattende kunnskapsfelt kalt psyko-nevro-endokrino-immunologi fremlegger nå, i samarbeid med forskere i nevroradiologi, genetikk og epigenetikk, stadig mer solig dokumentasjon for at det å erfare kronisk overlast generelt, og spesielt tidlig i livet, affiserer de helt sentrale, vitalitetsbevarende systemer i menneskekroppen.

"Når barn lider overlast ...."

– Anna Luise Kirkengen ble invitert til å holde Gordon Johnsens minneforelesning

Anna Luise Kirkengen ble invitert til å holde Gordon Johnsens minneforelesning fordi hun har vært en pioner, sa direktør Ole Johan Sandvand da han ønsket hovedpersonen og en fullsatt festsal velkommen til årets minneforelesning.

"Når barn lider overlast ....", det vil si når barn opplever misbruk, mishandling eller vanskjøtsel, når barn blir krenket eller når barns grunnleggende trygghet i livet blir forstyrret av vonde og vanskelige erfaringer, påvirker og preger dette deres utvikling på avgjørende måter. Forskerne på et nytt og omfattende kunnskapsfelt kalt psyko-nevro-endokrino-immunologi fremlegger nå, i samarbeid med forskere i nevroradiologi, genetikk og epigenetikk, stadig mer solig dokumentasjon for at det å erfare kronisk overlast generelt, og spesielt tidlig i livet, affiserer de helt sentrale, vitalitetsbevarende systemer i menneskekroppen.


Hormon-, immun- og sentralnervesystemet blir som følge av kronisk overlast forstyrret i sine funksjoner. Det kan føre til et helt spekter av alvorlige sykdommer og til økt risiko for tap av funksjon og leveår. Denne nye kunnskapen tilsier at enhver krenkelse av den menneskelige integritet kan medfører fare for liv og helse. Av det følger at det tradisjonelle skille mellom det mentale, psykiske eller emosjonelle på den ene -- og det kroppslige, materielle på den andre siden, ikke kan opprettholdes. Denne erkjennelsen krever en grunnleggende teoretisk nyorientering i biomedisinen.

Les mer om minneforelesningen