Kontaktinformasjon

Ledelse

Sarah Paulson Instituttleder: Sarah J. Paulson
E-post: sarah.paulson@ntnu.no
Telefon: 73 59 88 94/98 60 28 70

 

 

Helene Hauge Nestleder: Helene Hauge
E-post: helene.hauge@ntnu.no
Telefon: 73 59 67 76/41 66 15 00

 

Kontorsjef: Geir Pettersen
E-post: geir.pettersen@ntnu.no
Telefon: 73 59 82 62

 

 

Studenthenvendelser/ studieveiledning

E-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no


Generelle henvendelser

E-post: isl@hf.ntnu.no

Ekspedisjon

Bygg 5, nivå 5.
Telefon: 73 59 64 25.

Åpningstider:
Kl. 10.00 - 14.00

Kart Dragvoll

Postadresse:
NTNU, Institutt for språk og litteratur, 7491 Trondheim