Kontaktinformasjon

Ledelse

Instituttleder: Sarah J. Paulson
E-post: sarah.paulson@ntnu.no
Telefon: 73 59 88 94

Nestleder: Helene Hauge
E-post: helene.hauge@ntnu.no
Telefon: 73 59 67 76

Kontorsjef: Geir Pettersen
E-post: geir.pettersen@ntnu.no
Telefon: 73 59 82 62


Studenthenvendelser/ studieveiledning

E-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no


Generelle henvendelser

E-post: isl@hf.ntnu.no

Instituttet holder til i bygg 3, bygg 7, bygg 10 og i Paviljong Fotballbane på Dragvoll. Se kart

Ekspedisjoner

Nordisk, allmenn litteraturvitenskap, norsk som andrespråk:
Bygg 3, nivå 5.
Telefon: 73 59 64 25.

Fonetikk, lingvistikk, språklig kommunikasjon, swahili, logopedi:
Bygg 7, nivå 5.
Telefon: 73 59 65 29.

Engelsk, fransk, japansk, spansk, tysk og europastudier:
Brakkerigg (Paviljong fotballbane) Ekspedisjon, rom 121
Telefon: 73 59 68 03.

Kart Dragvoll

Postadresse:
NTNU, Institutt for språk og litteratur, 7491 Trondheim

Faksnr: 73 59 61 19

Åpningstider alle ekspedisjoner:
Kl. 09.00 - 15.00