Forskning innenfor europastudier

Forskningsmiljøet for Europastudier består av historikere og kulturhistorikere fra ISL, IHS og University of Portsmouth. Kjernen i forskningen retter seg inn mot (integrasjons-)prosessene på overstatlig, internasjonalt og transnasjonalt nivå, der hovedfokuset ligger på integrasjonsprosessen per se og dens årsaker og dynamikk i perioden etter andre verdenskrig.

Sentralt står spørsmål om hva som har hatt betydning for europeisk integrasjon, hvorfor ulike politikkområder integreres ulikt, hvordan over- og transnasjonale institusjoner etableres og utvikles, og hvilke mekanismer og prosesser som skaper politisk, økonomisk og kulturell integrasjon.