CALST - Computer-Assisted Listening and Speaking Tutor

-for deg som vil lære norsk

 CALST-læreren vil hjelpe deg til å opparbeide et basisvokabular på 1000 ord og uttrykk. Du kan også gjøre oppgaver for å spesifikt  trene deg på å lytte etter lydkontraster som ikke finnes i morsmålet ditt.

 

Gå direkte til CALST
Les Getting started før du setter i gang.

 

Hvorfor lære norsk?

Mange nordmenn snakker engelsk, så hvis du behersker engelsk vil du helt sikkert klare deg godt i Norge. Men hvis du virkelig vil gli inn i samfunnet, må du lære å snakke og forstå språket!

Lær deg å forstå norske dialekter

Norsk har ingen offisiell muntlig standarddialekt, og i CALST vil du høre alle mulige dialekter brukt i hverdagskommunikasjon. For å bli fortrolig med de ulike uttalemåtene kan du lytte til lyder du ikke kjenner fra før, i alle de fire hoveddialektene: østnorsk, vestnorsk, midtnorsk og nordnorsk. Dette er svært nyttig når du skal kommunisere i hverdagen.  

Velg en lærer fra den regionen du bor i

Før du kan starte må du registrere deg, og dette er helt gratis! Når du registrerer deg, må du velge én av de fire lærerne (dialektene) som din rollemodell. Det er lurt å velge en lærer fra det området du kommer til å bo i. Nordmenn generelt setter pris på at du prøver å lære deres dialekt. Hvis du ikke vet hvilken dialekt du skal velge, er det antakelig best å holde seg til østnorsk. Dette er den språkvarianten som vanligvis snakkes på norskkursene.

Takk for at du bruker  CALST. Vi håper du kan bruke programmet til å forbedre uttaleferdighetene dine, og sist men ikke minst:

Vi håper du har glede av å bruke programmet.


Nedlastinger

Hvis du har lastet ned CALST tidligere og CALST har utløpt, trenger du bare å laste ned programfilen. Hvis du er ny CALST-bruker, må du laste ned  hele CALST-plattformen.  Les Getting started før du starter nedlastingen.

Klikk for å vise en oversikt over bidragsyterne.

Nettbaserte norskkurs

Hvis du ikke kun er interessert i lytte- og uttaletrening, men også ønsker å lære norsk grammatikk og gjøre oppgaver på nettet, kan du bruke noen av de andre nettbaserte kursene våre.

L1-L2map

CALST bruker L1-L2map  for å sammenligne lydinventaret i studentens morsmål med lydinventaret i norsk. Klikk her for å vise bidragsyterne til L1-L2map.