Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

 

Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap har et tverrfaglig samfunnsvitenskapelig fagmiljø med empirisk innretning mot helse-, sosial- og velferdssektoren.

Vi bidrar til å løse morgendagens store helse- og sosialpolitiske utfordringer. Spesielt vår kunnskap om mangfoldig befolkning knyttet til hemmende og fremmende vilkår for verdige og anerkjente liv for alle, lokalt forankret kunnskap, og levd liv der politikken treffer bakken.

Dette betyr at vårt empiriske fokus ikke bare ligger i helse- og sosialsektoren, men i alle samfunnsinstitusjoner hvor helse- og sosiale utfordringer skapes og leves med som familie, barnehage, skole, arbeidsliv, fritidssektor, interesseorganisasjoner og så videre.

 

 

Guest lecture by Professor Susan Balandin

GUEST LECTURE by Professor Susan Balandin: Augmentative and Alternative Communication (AAC): A new frontier for multi-disciplinary research in Norway?

22. sept 2016 - kl. 14:15-15:30, møterom 1 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap (bygg11, nivå 5)

 

Read more 

Kontakt

Ansatte ved instituttet

Telefon: +47 73 59 19 30     

E-post: ish@svt.ntnu.no

Besøksadresse: Bygg 11, Nivå 5
Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, Dragvoll
 

Postadresse: Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU,
7491 Trondheim

 


Rapportserien ved ISH