Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Jente med ballonger Foto: NTNU SVT/Terje Trobe

Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap har et tverrfaglig samfunnsvitenskapelig fagmiljø med empirisk innretning mot helse-, sosial- og velferdssektoren.

Vi bidrar til å løse morgendagens store helse- og sosialpolitiske utfordringer. Spesielt vår kunnskap om mangfoldig befolkning knyttet til hemmende og fremmende vilkår for verdige og anerkjente liv for alle, lokalt forankret kunnskap, og levd liv der politikken treffer bakken.

Dette betyr at vårt empiriske fokus ikke bare ligger i helse- og sosialsektoren, men i alle samfunnsinstitusjoner hvor helse- og sosiale utfordringer skapes og leves med som familie, barnehage, skole, arbeidsliv, fritidssektor, interesseorganisasjoner og så videre.

 

Gjesteforelesning ved statsråd Solveig Horne 16. november

Mandag 16. november hadde ISH besøk av statsråd for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Solveig Horne. Hun snakket om hva hun ser på som de største velferdsutfordringer for barn og unge i Norge i dag, og hvordan hun/regjeringen ser for seg at de kan løse disse. Statsråden åpnet for både spørsmål og kommentarer og mange i salen tok ordet. De om lag 60 fremmøtte var hovedsakelige studenter og kollegaer fra NTNU, HiST og Trondheim kommunes rådmann-stab. Av særskilt interesse for ISH var ministerens sterke vektlegging av forebygging, tverrfaglig samarbeid, samhandling på tvers av nivå, det å lytte til barn og unges egne stemmer, og det å kontinuerlig øke faglig kompetanse og utvikle forskningsbaserte tiltak. BLD kommenterte at de hadde merket seg at NTNU så langt de hadde klart å identifisere var det eneste universitetet i Norge som aktivt koplet helse- og sosialfaglig forskning i undervisninga om barns velferd.

Selve foredraget ble tatt opp av Multimediasenteret ved NTNU. Se foredraget.

Aktuelt ved instituttet

Ledig stilling som stipendiat ved instituttet

Ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap er det ledig en midlertidig stilling som stipendiat i helsevitenskap, koplet til forskergruppen «helsefremming i arbeidslivet» ved senter for helsefremmende forskning, for en periode på fire år. Se utlysningstekst på jobbnorge.no.

Hedersrosen til tidligere student 

Therese Antonsen, tidligere masterstudent i helsevitenskap, har fått hedersrosen av St. Olavs Hospital for masteroppgaven som hadde tittelen "Erfaringer med røykevaner og røykeslutthjelp fra helsevesenet. En kvalitativ studie med pasienter som har åreforkalkning i beina." Instituttet gratulerer.

Innlegg på Ledelsesbloggen til Høgskolen i Oslo og Akershus

Førsteamanuensis Marit Christensen fra Psykologisk institutt, NTNU og Professor Siw Tone Innstrand fra Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU har et gjesteinnlegg om helsefremmende ledelse.

Les innlegget "Helsefremmende ledelse" på Ledelsesbloggen.

Kronikk i Adressa

Kirsti Sarheim Antuhn og Siw Tone Innstrand hadde mandag 9. november en kronikk i Adressa.

Les kronikken "Alder ingen hindring".

Nytt blogginnlegg på SVT-bloggen

Kirsti Godal Undebakke (ISH), Siw Tone Innstrand (ISH) og Marit Christensen (PSY) har skrevet innlegget "Hvordan kan NTNU bli et helsefremmende universitet?".

Les innlegget på SVT-fakultetets blogg.

Blogginnlegg på SVT-blogg

Marianne Nilsen Kvande har publisert innlegget "Hvordan påvirker religion og tro helsa vår?" på SVT-fakultetets blogg.

Blogginnlegget kan du lese her.

 

Lidia Santoras artikkel kåret til "The Outstanding Paper of 2014"

Lidia Santoras artikkel "Health promotion and prison settings" publisert i International Journal of Prisoner Health ble valgt av tidsskriftets redaktører som "The Outstanding Paper of 2014". Vi gratulerer.

Artikkelen kan du lese på tidsskriftets nettside.

 

Collaboration with Riga

With the support of The European Economic Area grant, in January, 2014 NGO "Latvian Civil Society Support Centre” has launched a project “Salutogenesis - important method for active support and successful social integration into society of children and young people with special needs” (2012.EEZ/PP/1/MAC/102/036).

The project is funded by the European Economic Area and The Republic of Latvia. The total budget of the project is 109 050,50 EUR, duration – 18 months. Project activities cover the whole territory of Latvia.

Read more about the project.

Inclusive spaces - prosjekt om inkludering

Professor Borgunn Ytterhus sitter i Academic Advisory Board på et prosjekt om inkludering i Wien. Prosjektet er finansiert av the Ministry of Science, Research & Economy i Østerrike. 

Les mer om dette prosjektet HER.

 

Instituttet feiret 40 år!

14. november 2014 feiret vi vårt 40-årsjubileum med seminar på Suhmhuset.

Klikk på lenka for å se bilder fra seminaret.

 


Kontakt oss

Besøksadresse:

Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap
Dragvoll, Bygg 11, Nivå 5

Åpningstid i ekspedisjonen:

mandag - torsdag 10:00 - 14:00. Fredag stengt.
Telefon: 73 59 19 30
Faks: 73 59 18 85

E- post: ish@svt.ntnu.no
Web: http://www.ntnu.no/ish

PhD-kurs HLS 8014 våren 2016: Helsesosiologi/Sociology of health and illness.

Delvis i samarbeid med den nasjonale helsesosiologikonferansen. Kurset holdes på engelsk.

Påmelding innen 1. april 2016 til helene.nicolaisen@svt.ntnu.no.

Kursbeskrivelse / course description

Påmeldingsskjema (norsk)

Påmeldingsskjema (engelsk) (english registration form)