Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

 

Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap har et tverrfaglig samfunnsvitenskapelig fagmiljø med empirisk innretning mot helse-, sosial- og velferdssektoren.

Vi bidrar til å løse morgendagens store helse- og sosialpolitiske utfordringer. Spesielt vår kunnskap om mangfoldig befolkning knyttet til hemmende og fremmende vilkår for verdige og anerkjente liv for alle, lokalt forankret kunnskap, og levd liv der politikken treffer bakken.

Dette betyr at vårt empiriske fokus ikke bare ligger i helse- og sosialsektoren, men i alle samfunnsinstitusjoner hvor helse- og sosiale utfordringer skapes og leves med som familie, barnehage, skole, arbeidsliv, fritidssektor, interesseorganisasjoner og så videre.

Kontakt

Ansatte ved instituttet

Telefon: +47 73 59 19 30     

E-post: ish@svt.ntnu.no

Besøksadresse: Bygg 11, Nivå 5
Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, Dragvoll
 

Postadresse: Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU,
7491 Trondheim

 

Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap har sommerstengt uke 28,29 og 30 sommeren 2016.


Fasit HLS0001 vår 2016

Rapportserien ved ISH