Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Jente med ballonger Foto: NTNU SVT/Terje Trobe

Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap har et tverrfaglig samfunnsvitenskapelig fagmiljø med empirisk innretning mot helse-, sosial- og velferdssektoren.

Vi bidrar til å løse morgendagens store helse- og sosialpolitiske utfordringer. Spesielt vår kunnskap om mangfoldig befolkning knyttet til hemmende og fremmende vilkår for verdige og anerkjente liv for alle, lokalt forankret kunnskap, og levd liv der politikken treffer bakken.

Dette betyr at vårt empiriske fokus ikke bare ligger i helse- og sosialsektoren, men i alle samfunnsinstitusjoner hvor helse- og sosiale utfordringer skapes og leves med som familie, barnehage, skole, arbeidsliv, fritidssektor, interesseorganisasjoner og så videre.

Gjesteforelesning ved statsråd Solveig Horne 16. november

Mandag 16. november hadde ISH besøk av statsråd for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Solveig Horne. Hun snakket om hva hun ser på som de største velferdsutfordringer for barn og unge i Norge i dag, og hvordan hun/regjeringen ser for seg at de kan løse disse. Statsråden åpnet for både spørsmål og kommentarer og mange i salen tok ordet. De om lag 60 fremmøtte var hovedsakelige studenter og kollegaer fra NTNU, HiST og Trondheim kommunes rådmann-stab. Av særskilt interesse for ISH var ministerens sterke vektlegging av forebygging, tverrfaglig samarbeid, samhandling på tvers av nivå, det å lytte til barn og unges egne stemmer, og det å kontinuerlig øke faglig kompetanse og utvikle forskningsbaserte tiltak. BLD kommenterte at de hadde merket seg at NTNU så langt de hadde klart å identifisere var det eneste universitetet i Norge som aktivt koplet helse- og sosialfaglig forskning i undervisninga om barns velferd.

Selve foredraget ble tatt opp av Multimediasenteret ved NTNU. Se foredraget.

Aktuelt ved instituttet

Innlegg på Ledelsesbloggen til Høgskolen i Oslo og Akershus

Førsteamanuensis Marit Christensen fra Psykologisk institutt, NTNU og Professor Siw Tone Innstrand fra Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU har et gjesteinnlegg om helsefremmende ledelse.

Les innlegget "Helsefremmende ledelse" på Ledelsesbloggen.

Kronikk i Adressa

Kirsti Sarheim Antuhn og Siw Tone Innstrand hadde mandag 9. november en kronikk i Adressa.

Les kronikken "Alder ingen hindring".

Nytt blogginnlegg på SVT-bloggen

Kirsti Godal Undebakke (ISH), Siw Tone Innstrand (ISH) og Marit Christensen (PSY) har skrevet innlegget "Hvordan kan NTNU bli et helsefremmende universitet?".

Les innlegget på SVT-fakultetets blogg.

Blogginnlegg på SVT-blogg

Marianne Nilsen Kvande har publisert innlegget "Hvordan påvirker religion og tro helsa vår?" på SVT-fakultetets blogg.

Blogginnlegget kan du lese her.

 

Lidia Santoras artikkel kåret til "The Outstanding Paper of 2014"

Lidia Santoras artikkel "Health promotion and prison settings" publisert i International Journal of Prisoner Health ble valgt av tidsskriftets redaktører som "The Outstanding Paper of 2014". Vi gratulerer.

Artikkelen kan du lese på tidsskriftets nettside.

 

Collaboration with Riga

With the support of The European Economic Area grant, in January, 2014 NGO "Latvian Civil Society Support Centre” has launched a project “Salutogenesis - important method for active support and successful social integration into society of children and young people with special needs” (2012.EEZ/PP/1/MAC/102/036).

The project is funded by the European Economic Area and The Republic of Latvia. The total budget of the project is 109 050,50 EUR, duration – 18 months. Project activities cover the whole territory of Latvia.

Read more about the project.

Inclusive spaces - prosjekt om inkludering

Professor Borgunn Ytterhus sitter i Academic Advisory Board på et prosjekt om inkludering i Wien. Prosjektet er finansiert av the Ministry of Science, Research & Economy i Østerrike. 

Les mer om dette prosjektet HER.

 

Instituttet feiret 40 år!

14. november 2014 feiret vi vårt 40-årsjubileum med seminar på Suhmhuset.

Klikk på lenka for å se bilder fra seminaret.

 


Kontakt oss

Besøksadresse:

Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap
Dragvoll, Bygg 11, Nivå 5

Åpningstid i ekspedisjonen:

mandag - torsdag 10:00 - 14:00. Fredag stengt.
Telefon: 73 59 19 30
Faks: 73 59 18 85

E- post: ish@svt.ntnu.no
Web: http://www.ntnu.no/ish

Til dere som følger kurset HLS3509 Barn og velferd 1

NTNU tilbyr alle som tar HLS 3509 Barn og velferd 1. å avlegge elektronisk eksamen. Det betyr for deg som student at:

- Eksamensdato og tid er som allerede annonsert torsdag 17. desember, 4 timers eksamen uten hjelpemidler.

- Eksamensvaktordning er som vanlig under eksamen, faglærer går avklaringsrunde og i tillegg er teknisk personell tilgjengelig for evt spørsmål.

- Sted: Blir på Gløshaugen - eksakt oppmøtested vil bli annonsert på CANVAS under "Kunngjøringer" og på ISHs hjemmeside.

- Du som student tar med egen PC. Dersom du ikke har egen PC - må du gi beskjed snarest til studiekonsulten Toril Ottesen slik at vi sørger for at du får låne en. NB! Du må stå som administrator på PCn du har med fordi det i forkant av eksamen skal installeres LockDownBrowser som gjør at du under selve eksamen ikke har tilgang på andre sider enn tekstbehandlingsprogrammet Inspera hvor eksamensbesvarelsen skal skrives. LockDownBrowseren åpnes rett etter at eksamensbesvarelsen er sendt og PCn din fungerer som før :-)

- Dersom du har spørsmål eller av spesielle grunner IKKE kan avlegge eksamen elektronisk TA KONTAKT MED FAGLÆRER BORGUNN YTTERHUS INNEN FREDAG 23. oktober. 

PhD-kurs HLS 8014 våren 2016: Helsesosiologi/Sociology of health and illness.

Delvis i samarbeid med den nasjonale helsesosiologikonferansen. Kurset holdes på engelsk.

Påmelding innen 1. april 2016 til helene.nicolaisen@svt.ntnu.no.

Kursbeskrivelse / course description

Påmeldingsskjema (norsk)

Påmeldingsskjema (engelsk) (english registration form)