Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Forskning

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk har et aktivt forskningsmiljø hvor helsepersonell, forskere, teknologer og ingeniører samarbeider for å møte utfordringene i helsevesenet innen sine fagområder.

Forskningsenhetene ligger i Hjerte- lunge senteret ved St. Olavs hospital, integrert med samarbeidende kliniske avdelinger for anestesiologi, bildediagnostikk, hjertemedisin, hjerte-lungekirurgi, karkirurgi og lungemedisin.

Instituttet er vert for K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine og for Medical Imaging Laboratory for forskningsbasert innovasjon innen magnetisk resonans og ultralydteknologi, som har en lang tradisjon for fremragende tverrfaglig samarbeid.

Forskningen ved instituttet er organisert i fem instituttgrupper:

Fem sentre er tilknyttet instituttet:

Illustrasjonsbilde/FOTO

Forskning ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

ISB Kontaktinformasjon

Besøksadresse:

St.Olavs Hospital

Prinsesse Kristinas gt. 3

Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3.etg.

7006 Trondheim (Se kart )

Postadresse:

NTNU, Det medisinske fakultet

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Postboks 8905

7491 Trondheim

Leveranseadresse:

NTNU/ISB

Heggstadmoen 51

Intern: Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3.etg. øst

7080 Heimdal

Telefon: +47 728 28 140

Epost: isb-post@medisin.ntnu.no