Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Forskning

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk har et aktivt forskningsmiljø hvor helsepersonell, forskere, teknologer og ingeniører samarbeider for å møte utfordringene i helsevesenet innen sine fagområder.

Forskningsenhetene ligger i Hjerte- lunge senteret ved St. Olavs hospital, integrert med samarbeidende kliniske avdelinger for anestesiologi, bildediagnostikk, hjertemedisin, hjerte-lungekirurgi, karkirurgi og lungemedisin.

Instituttet er vert for K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine og for Medical Imaging Laboratory for forskningsbasert innovasjon innen magnetisk resonans og ultralydteknologi, som har en lang tradisjon for fremragende tverrfaglig samarbeid.

Forskningen ved instituttet er organisert i fem instituttgrupper:

Fem sentre er tilknyttet instituttet:

Illustrasjonsbilde/FOTO

Forskning ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

ISB Kontaktinformasjon

 
Besøksadresse:
 • St.Olavs Hospital
 • Prinsesse Kristinas gt. 3
 • Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3.etg.
 • 7006 Trondheim (Se kart )
Telefon:
+47 728 28 140
Epost:
isb-post@medisin.ntnu.no
Hjemmeside:
http://www.ntnu.no/isb
Åpningstider:
0800-1545 (mai-august 0800-1500)
Postadresse:
 • NTNU, Det medisinske fakultet
  Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
  Postboks 8905
  7491 Trondheim
Leveranseadresse:
 • NTNU/ISB
 • Heggstadmoen 51
 • Intern: Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3.etg. øst
 • 7080 Heimdal