Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Forskning

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk har et aktivt forskningsmiljø hvor helsepersonell, forskere, teknologer og ingeniører samarbeider for å møte utfordringene i helsevesenet innen sine fagområder.

Forskningsenhetene ligger i Hjerte- lunge senteret ved St. Olavs hospital, integrert med samarbeidende kliniske avdelinger for anestesiologi, bildediagnostikk, hjertemedisin, hjerte-lungekirurgi, karkirurgi og lungemedisin.

Instituttet er vert for K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine og for Medical Imaging Laboratory for forskningsbasert innovasjon innen magnetisk resonans og ultralydteknologi, som har en lang tradisjon for fremragende tverrfaglig samarbeid.

Forskningen ved instituttet er organisert i fem instituttgrupper:

Seks sentre er tilknyttet instituttet:

Illustrasjonsbilde/FOTO

Forskning ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Kontakt oss:


Epost:
isb-post@medisin.ntnu.no

Besøksadresse
St.Olavs Hospital
Prinsesse Kristinas gt. 3
Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3.etg. (klikk for kart)

Postadresse:

NTNU, Det medisinske fakultet
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Postboks 8905
7491 Trondheim

Leveranseadresse:
NTNU/ISB
Heggstadmoen 51
Intern: Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3.etg. øst
7080 Heimdal