Barofysiologi

Gruppe for barofysiologi har siden 1980-tallet drevet forsking på dykking og ekstreme omgivelser. 

Vi har som mål å bidra med forskningsbasert kunnskap som kan forebygge helseskade hos dykkere og andre som oppholder seg i ekstreme omgivelser.Medarbeidere i Fitness to dive-prosjektet: Andreas Møllerløkken, Astrid Hjelde, Ingrid Eftedal og Marianne Havnes

Med støtte fra Norges Forskningsråd og Statoil driver vi prosjektet Fitness to dive – a translational approach to physiological challenges in the hyperbaric working environment, der vi studerer hvordan hjerte-kar og sentralnervesystemet hos mennesker og forsøksdyr reagerer og tilpasser seg dykking og høyt omgivelsestrykk.

Vi samarbeider med sterke forskingsmiljøer i inn- og utland og tar imot studenter og stipendiater i medisin og realfag.

PhD prosjekter

Medieomtale

Blogginnlegg

Konferanser og kurs

Publikasjoner

Mon, 13 Mar 2017 11:22:15 +0100