Feltkurs og EIT

Undervisningen er lagt opp med forelesninger og praktiske øvinger, og feltundervisning er også en viktig del.

Geologiske feltkurs.

Eksperter i Team er et tverrfaglig prosjektemne for alle masterstudentene på NTNU. Eksempel på landsby tilknyttet instituttet:

Se også: